Menu Close

Self Traveling Package

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน
  • อาหารครบทุกมื้อ **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน
  • มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
6,900
4,500
จอง
จอง
6,900 4,500