Menu Close

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🗾ชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir           💦น้ำตกกัลล์ฟอสส์
🏞อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์          💦น้ำตก เซลยาลันส์ฟอส
🏞อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล   💦น้ำตก Skogafoss
🏘 เรย์นิสดรันก้าร์                        🛳ล่องเรือชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์
🛣หาดไดมอนด์ บีช                    🏞ทะเลสาบเมวัท
🏛ชมดิมมูโบร์กีร์                        💦น้ำตกโกด้าฟอสส์
🛣บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล        🐳ล่องเรือชมวาฬ
🏘พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Glaumbaer Folk Museum      🏔ภูเขาคีร์กจูเฟล
💦นํ้าตกเฮินฟอซซ่า                 ⛪ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
🏎แช่น้ำแร่บลูลากูน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07-16 เม.ย.2563
125,900
19,900
125,900
125,900
จอง
11-20 เม.ย.2563
129,900
19,900
129,900
129,900
จอง
30 เม.ย.-09 พ.ค.2563
129,900
19,900
129,900
129,900
จอง
29 พ.ค.-07 มิ.ย.2563
139,900
28,900
139,900
139,900
จอง
03-12 ก.ค.2563
142,900
28,900
142,900
142,900
จอง
07-16 ส.ค.2563
142,900
28,900
142,900
142,900
จอง
18-27 ก.ย.2563
135,900
28,900
135,900
135,900
จอง
09-18 ต.ค. 2563
135,900
25,900
135,900
135,900
จอง
จอง
125,900 125,900 19,900 125,900
จอง
129,900 129,900 19,900 129,900
จอง
129,900 129,900 19,900 129,900
จอง
139,900 139,900 28,900 139,900
จอง
142,900 142,900 28,900 142,900
จอง
142,900 142,900 28,900 142,900
จอง
135,900 135,900 28,900 135,900
จอง
135,900 135,900 25,900 135,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ธรรมชาติอันงดงาม กับดินแดนมหัศจรรย์

เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่า

กิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีม

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เรคยาวิค-วงกลมทองคำ-อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์-น้ำตกกูลล์ฟอส-น้ำพุร้อนกีเซอร์

ฟลูดีร์-เส้นทาง SOUTH SHORE-น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์-หาดทรายสีดำน้ำตกสโกการ์ฟอส

สโคการ์ฟอสล์-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน-HNAPPAVELLIR

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ออสโล

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26 Nov - 03 Dec 2019
99,900
13,500
99,900
99,900
จอง
03 - 10 Dec 2019
99,900
13,500
99,900
99,900
จอง
21 - 28 Jan 2020
99,900
13,500
99,900
99,900
จอง
04 - 11 Feb 2020
99,900
13,500
99,900
99,900
จอง
18 - 25 Feb 2020
99,900
13,500
99,900
99,900
จอง
03 - 10 Mar 2020
99,900
13,500
99,900
99,900
จอง
17 - 24 Mar 2020
99,900
13,500
99,900
99,900
จอง
จอง
99,900 99,900 13,500 99,900
จอง
99,900 99,900 13,500 99,900
จอง
99,900 99,900 13,500 99,900
จอง
99,900 99,900 13,500 99,900
จอง
99,900 99,900 13,500 99,900
จอง
99,900 99,900 13,500 99,900
จอง
99,900 99,900 13,500 99,900