Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

XW-T36: ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี              เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา  พัก: ไทจง 1คืน  ไทเป 2คืน  เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 62

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 05 Aug 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
03 - 07 Aug 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
07 - 11 Aug 2019
14,888
4,500
14,888
14,888
จอง
08 - 12 Aug 2019
15,888
4,500
15,888
15,888
จอง
11 - 15 Aug 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
15 - 19 Aug 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
18 - 22 Aug 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
22 - 26 Aug 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
24 - 28 Aug 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
29 Aug - 02 Sep 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
14,888 14,888 4,500 14,888
จอง
15,888 15,888 4,500 15,888
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📎ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
📎อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
📎หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
📎สถานีสือเฟิ่น (free) ฟรี (!!)โคมลอย
🛍ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ย/ซีเฟมินติง/Mitsu Outlet
💥🍽พิเศษ Buffet หม้อไฟ🍽💥

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 07 Oct 2019
14,333
4,500
14,333
14,333
จอง
17 - 21 Oct 2019
14,333
4,500
14,333
14,333
จอง
24 - 28 Oct 2019
14,333
4,500
14,333
14,333
จอง
31 Oct - 04 Nov 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
07 - 11 Nov 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
14 - 18 Nov 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
21 - 25 Nov 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
06 - 10 Dec 2019
14,999
4,500
14,999
14,999
จอง
12 - 16 Dec 2019
13,777
4,500
13,777
13,777
จอง
13 - 17 Dec 2019
13,777
4,500
13,777
13,777
จอง
19 - 23 Dec 2019
13,777
4,500
13,777
13,777
จอง
27 - 31 Dec 2019
20,555
4,500
20,555
20,555
จอง
30 Dec - 03 Jan 2020
20,999
4,500
20,999
20,999
จอง
จอง
14,333 14,333 4,500 14,333
จอง
14,333 14,333 4,500 14,333
จอง
14,333 14,333 4,500 14,333
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
14,999 14,999 4,500 14,999
จอง
13,777 13,777 4,500 13,777
จอง
13,777 13,777 4,500 13,777
จอง
13,777 13,777 4,500 13,777
จอง
20,555 20,555 4,500 20,555
จอง
20,999 20,999 4,500 20,999
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์ 50% · โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า ไทเป 2 คืน · ทัวร์โปรแกรมพิเศษสำหรับสายกิน ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอน!! พาชิม พากิน อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น สตรีทฟู๊ด หรือ ร้านดัง · เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  D.I.Y พายสับปะรดโรงงานพายสับปะรด · ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดซีเหมินติง  และ ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน · มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง “ DIN TAI FUNG” และ เมนูชาบู ชาบูหม่าล่า · น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 11 Aug 2019
17,999
5,900
17,999
17,999
จอง
จอง
17,999 17,999 5,900 17,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📍ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ
📍เที่ยวชมบ่อน้ำสีฟ้า
📍คลองโอตารุ
📍โรงงานช็อกโกแลต
📍ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี/เครื่องแก้ว
📍คลองโอตารุ
📍อิสระท่องเที่ยว 1 วัน

📍สุดชิค เช็คอินที่ร้านกาแฟ HELLO KITTY
💞พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 - 11 Aug 2019
26,999
6,000
26,999
26,999
จอง
14 - 18 Aug 2019
26,999
6,000
26,999
26,999
จอง
21 - 25 Aug 2019
26,999
6,000
26,999
26,999
จอง
28 Aug - 01 Sep 2019
26,999
6,000
26,999
26,999
จอง
จอง
26,999 26,999 6,000 26,999
จอง
26,999 26,999 6,000 26,999
จอง
26,999 26,999 6,000 26,999
จอง
26,999 26,999 6,000 26,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

*ทะเลสาบสุริยันจันทรา/ตึกไทเป101/ช้อปปิ้งฟินๆ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต/ซีเหมินติง สยามสแควร์ไต้หวัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 06 Oct 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
23 - 27 Oct 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
30 Oct - 03 Nov 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
06 - 10 Nov 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
13 - 17 Nov 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
20 - 24 Nov 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
27 Nov - 01 Dec 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
11 - 15 Dec 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
18 - 22 Dec 2019
13,555
4,500
13,555
13,555
จอง
24 - 28 Dec 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
28 Dec - 01 Jan 2020
23,999
4,500
23,999
23,999
จอง
29 Dec - 02 Jan 2020
21,999
4,500
21,999
21,999
จอง
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,555 13,555 4,500 13,555
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
23,999 23,999 4,500 23,999
จอง
21,999 21,999 4,500 21,999
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101

ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 Aug - 02 Sep 2019
10,499
3,000
10,499
10,499
จอง
05 - 08 Oct 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
19 - 22 Oct 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
26 - 29 Oct 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
09 - 12 Nov 2019
10,900
3,000
10,900
10,900
จอง
26 - 29 Dec 2019
14,444
3,000
14,444
14,444
จอง
28 - 31 Dec 2019
18,888
3,000
18,888
18,888
จอง
จอง
10,499 10,499 3,000 10,499
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
10,900 10,900 3,000 10,900
จอง
14,444 14,444 3,000 14,444
จอง
18,888 18,888 3,000 18,888
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เคาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • ร้านเจอมาเนี่ยม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29-2 มกราคม 2563
38,900
8,500
38,900
จอง
จอง
38,900 38,900 8,500
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📎ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
📎ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่
📎อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
📎อุทยานเย๋หลิ่ว
📎หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
🛍ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ย/ซีเหมินติง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 11 Aug 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
23 - 26 Aug 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
07 - 10 Sep 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
14 - 17 Sep 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
21 - 24 Sep 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
28 Sep - 01 Oct 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
02 - 05 Oct 2019
11,555
3,000
11,555
11,555
จอง
06 - 09 Oct 2019
11,555
3,000
11,555
11,555
จอง
09 - 12 Oct 2019
11,555
3,000
11,555
11,555
จอง
14 - 17 Oct 2019
12,555
3,000
12,555
12,555
จอง
16 - 19 Oct 2019
11,555
3,000
11,555
11,555
จอง
26 - 29 Oct 2019
11,333
3,000
11,333
11,333
จอง
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
11,555 11,555 3,000 11,555
จอง
11,555 11,555 3,000 11,555
จอง
11,555 11,555 3,000 11,555
จอง
12,555 12,555 3,000 12,555
จอง
11,555 11,555 3,000 11,555
จอง
11,333 11,333 3,000 11,333
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

☛ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  

☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

☛ ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

☛ พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 20 Aug 2019
12,222
4,500
12,222
12,222
จอง
30 Aug - 03 Sep 2019
12,222
4,500
12,222
12,222
จอง
05 - 09 Sep 2019
12,555
4,500
12,555
12,555
จอง
10 - 14 Oct 2019
14,999
4,500
14,999
14,999
จอง
จอง
12,222 12,222 4,500 12,222
จอง
12,222 12,222 4,500 12,222
จอง
12,555 12,555 4,500 12,555
จอง
14,999 14,999 4,500 14,999
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

☛ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101

☛ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ

☛ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

☛ พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 04 Oct 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
08 - 11 Oct 2019
11,999
3,000
11,999
11,999
จอง
15 - 18 Oct 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
21 - 24 Oct 2019
12,222
3,000
12,222
12,222
จอง
29 Oct - 01 Nov 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
02 - 05 Nov 2019
10,900
3,000
10,900
10,900
จอง
16 - 19 Nov 2019
10,900
3,000
10,900
10,900
จอง
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,999 11,999 3,000 11,999
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
12,222 12,222 3,000 12,222
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
10,900 10,900 3,000 10,900
จอง
10,900 10,900 3,000 10,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
⭐ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
⭐ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
⭐เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
⭐อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
⭐กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
⭐ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
⭐ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
⭐ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
⭐เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+Steamer feast

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 - 21 Jul 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

☛ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี

☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

☛ กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ  MITSUI OUTLET

☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

☛ พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 14 Oct 2019
17,555
5,500
17,555
17,555
จอง
18 - 23 Oct 2019
17,555
5,500
17,555
17,555
จอง
23 - 28 Oct 2019
16,555
5,500
16,555
16,555
จอง
02 - 07 Dec 2019
16,666
5,500
16,666
16,666
จอง
25 - 30 Dec 2019
18,888
5,500
18,888
18,888
จอง
27 Dec - 01 Jan 2020
25,555
5,500
25,555
25,555
จอง
จอง
17,555 17,555 5,500 17,555
จอง
17,555 17,555 5,500 17,555
จอง
16,555 16,555 5,500 16,555
จอง
16,666 16,666 5,500 16,666
จอง
18,888 18,888 5,500 18,888
จอง
25,555 25,555 5,500 25,555
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม

 •  บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50%
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่  วัดหลงซานซื่อ  Taipei Fish Market
 • ร้านพายสับปะรด  ศูนย์ GERMANIUM
 • ·ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง  DUTY FREE   MIDSUI OUTLET
 • · มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 28 Jul 2019
21,999
6,900
22,999
22,999
จอง
จอง
21,999 22,999 6,900 22,999
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

✨✨เที่ยวครบไฮไลท์ ✨✨
อ่าวซือจือวาน , โดมแห่งแสง , เจดีย์เสือเจดีย์มังกร , วัดโฝวกวงซัน , อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา ,วัดหลงซาน , ตลาดซีเหมินติง , ตึกไทเป101

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 13 Aug 2019
24,999
7,900
24,999
24,999
จอง
11 - 15 Oct 2019
24,999
7,900
24,999
24,999
จอง
จอง
24,999 24,999 7,900 24,999
จอง
24,999 24,999 7,900 24,999
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🌟ชมพลุไฟเคาน์ดาวสุดอลังการ ตึกไทเป 101
🌟ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
🌟สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
🌟นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปีอาลีซาน
🌟ช้อปปิ้งตลาดดัง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง
🌟เมนูพิเศษ Seafood, พระกระโดกำแพง, ไก่อบโอ่ง, ปลาประธานาธิบดี
🌟พักหรู 4 ดาว พิเศษ แช่น้ำแร่ออนเซ็นส่นตัวในห้องพัก

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ธ.ค 62 - 1 ม.ค 63
26,966
7,500
26,966
จอง
จอง
26,966 26,966 7,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว • จิ่วเฟิ่น เมืองโบราณ อาหารอร่อย วิวสวย ชุมชนเหมืองทองโบราณกลางหุบเขา • ขอพรเสริมดวง วัดหลงซาน วัดเก่าแก่เกือบ 300 ปี • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน • ช้อปปิ้งตลาด 2 ตลาดดัง ซื่อหลิน, ซีเหมินติง • เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน • แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก • รวมน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. // บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 29 Jul 2019
14,888
3,900
0
14,888
จอง
จอง
14,888 0 3,900 14,888