Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 4D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26-29 มี.ค. 20
19,999
7,999
จอง
3-6 เม.ย. 20
20,999
7,999
จอง
10-13 เม.ย. 20
26,999
9,999
จอง
23-26 เม.ย. 20
19,999
7,999
จอง
30-3 พ.ค. 20
20,999
7,999
จอง
3-6 พ.ค. 20
20,999
7,999
จอง
14-17 พ.ค. 20
19,999
7,999
จอง
31-3 มิ.ย. 20
20,999
7,999
จอง
18-21 มิ.ย. 20
19,999
7,999
จอง
จอง
19,999 7,999
จอง
20,999 7,999
จอง
26,999 9,999
จอง
19,999 7,999
จอง
20,999 7,999
จอง
20,999 7,999
จอง
19,999 7,999
จอง
20,999 7,999
จอง
19,999 7,999
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-7 เม.ย. 20
20,999
5,500
จอง
16-20 เม.ย. 20
19,999
5,500
จอง
23-27 เม.ย. 20
19,999
5,500
จอง
7-11 พ.ค. 20
19,999
5,500
จอง
13-17 พ.ค. 20
19,999
5,500
จอง
21-25 พ.ค. 20
18,999
5,500
จอง
28-1 มิ.ย. 20
18,999
5,500
จอง
25-29 มิ.ย. 20
17,999
5,500
จอง
จอง
20,999 5,500
จอง
19,999 5,500
จอง
19,999 5,500
จอง
19,999 5,500
จอง
19,999 5,500
จอง
18,999 5,500
จอง
18,999 5,500
จอง
17,999 5,500
ระยะเวลา : 5D4N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
 • อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับ ตึก 101
 •  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
 • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เช็คอินชิคๆ
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต มิตซุยเอ้าท์เลท    
 •  เมนูพิเศษ:ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,เมนูนึ่งจักรพรรดิ,สเต็กสลัดบาร์ไต้หวัน,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • พักโรงแรม:เจี้ยอี้ 1คืน หนานโถว 1คืน ไทจง 1คืน  ไทเป(โรงแรมน้ำแร่) 1คืน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28กุมภาพันธ์-3มีนาคม 63
18,900
5,500
จอง
11-15 มีนาคม 63
19,900
5,500
จอง
17-21 เมษายน 63
18,900
5,500
จอง
29พฤษภาคม-2มิถุนายน63
17,900
5,500
จอง
12-16 มิถุนายน 63
17,900
5,500
จอง
17-21 กรกฎาคม 63
18,900
5,500
จอง
7-11 สิงหาคม 63
18,900
5,500
จอง
28สิงหาคม-1กันยายน 63
18,900
5,500
จอง
11-15 กันยายน 63
17,900
5,500
จอง
25-29 กันยายน 63
17,900
5,500
จอง
2-6 ตุลาคม 63
19,900
5,500
จอง
9-13 ตุลาคม 63
20,900
5,500
จอง
16-20 ตุลาคม 63
19,900
5,500
จอง
จอง
18,900 5,500
จอง
19,900 5,500
จอง
18,900 5,500
จอง
17,900 5,500
จอง
17,900 5,500
จอง
18,900 5,500
จอง
18,900 5,500
จอง
18,900 5,500
จอง
17,900 5,500
จอง
17,900 5,500
จอง
19,900 5,500
จอง
20,900 5,500
จอง
19,900 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์โปรแกรมพิเศษสำหรับสายกิน ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอน!! พาชิม พากิน อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น สตรีทฟู๊ด หรือ ร้านดัง
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณ
 • จิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด
 • ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดซีเหมินติง  และ ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน
 • มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง “ DIN TAI FUNG” และ เมนูชาบู ชาบูหม่าล่า
 • · น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 - 23 Feb 2020
18,999
5,000
จอง
06 - 08 Mar 2020
18,999
5,000
จอง
27 - 29 Mar 2020
18,999
5,000
จอง
03 - 05 Apr 2020
18,999
5,000
จอง
18 - 20 Apr 2020
18,999
5,000
จอง
08 - 10 May 2020
18,999
5,000
จอง
29 - 31 May 2020
18,999
5,000
จอง
19 - 21 Jun 2020
18,999
5,000
จอง
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
ระยะเวลา : 4D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชานชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  วัดหลงซานซื่อ  หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • D.I.Y พายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM    
 • ช้อปปิ้งตลาดดัง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง   MITSUI OUTLET
 • มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 12 Apr 2020
21,900
6,900
จอง
23 - 26 Apr 2020
21,900
6,900
จอง
08 - 11 May 2020
21,900
6,900
จอง
28 - 31 May 2020
21,900
6,900
จอง
06 - 09 Jun 2020
21,900
6,900
จอง
จอง
21,900 6,900
จอง
21,900 6,900
จอง
21,900 6,900
จอง
21,900 6,900
จอง
21,900 6,900
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว + อาลีซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-21 เม.ย. 63
18,900
5,000
จอง
29-02 มิ.ย. 63
19,900
5,000
จอง
12-16 มิ.ย. 63
19,900
5,000
จอง
26-30 มิ.ย. 63
19,900
5,000
จอง
จอง
18,900 5,000
จอง
19,900 5,000
จอง
19,900 5,000
จอง
19,900 5,000
ระยะเวลา : 4D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • Taipei 101 จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ่ง
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • พิเศษ!! แแช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27-01 มี.ค. 63
21,900
4,000
จอง
26-29 มี.ค. 63
21,900
4,000
จอง
28-31 มี.ค. 63
21,900
4,000
จอง
01-04 เม.ย. 63
21,900
4,000
จอง
10-13 เม.ย. 63
24,900
4,000
จอง
09-12 พ.ค. 63
21,900
4,000
จอง
06-09 มิ.ย. 63
21,900
4,000
จอง
จอง
21,900 4,000
จอง
21,900 4,000
จอง
21,900 4,000
จอง
21,900 4,000
จอง
24,900 4,000
จอง
21,900 4,000
จอง
21,900 4,000
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน อาลีซาน
 • อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • Taipei 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธบดี , สเต็กจานร้อน , Sea Food
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16-20 มี.ค. 63
14,900
4,000
จอง
23-27 มี.ค. 63
14,900
4,000
จอง
03-07 เม.ย. 63
17,900
4,000
จอง
04-08 เม.ย. 63
17,900
4,000
จอง
05-09 เม.ย. 63
15,900
4,000
จอง
14-18 เม.ย. 63
17,900
4,000
จอง
11-15 พ.ค. 63
14,900
4,000
จอง
29-02 มิ.ย. 63
15,900
4,000
จอง
01-05 มิ.ย. 63
15,900
4,000
จอง
08-12 มิ.ย. 63
14,900
4,000
จอง
12-16 มิ.ย. 63
15,900
4,000
จอง
15-19 มิ.ย. 63
14,900
4,000
จอง
19-23 มิ.ย. 63
15,900
4,000
จอง
22-26 มิ.ย. 63
15,900
4,000
จอง
26-30 มิ.ย. 63
15,900
4,000
จอง
จอง
14,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
17,900 4,000
จอง
17,900 4,000
จอง
15,900 4,000
จอง
17,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
15,900 4,000
จอง
15,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
15,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
15,900 4,000
จอง
15,900 4,000
จอง
15,900 4,000
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุรยันจันทา ช้อปปิ้งจุใจ
 • 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20-24 มี.ค. 63
13,900
4,000
จอง
30-03 เม.ย. 63
13,900
4,000
จอง
03-07 เม.ย. 63
16,900
4,000
จอง
04-08 เม.ย. 63
16,900
4,000
จอง
06-10 เม.ย. 63
14,900
4,000
จอง
13-17 เม.ย. 63
16,900
4,000
จอง
14-18 เม.ย. 63
16,900
4,000
จอง
11-15 พ.ค. 63
13,900
4,000
จอง
15-19 พ.ค. 63
14,900
4,000
จอง
18-22 พ.ค. 63
14,900
4,000
จอง
25-29 พ.ค. 63
13,900
4,000
จอง
29-02 มิ.ย. 63
14,900
4,000
จอง
01-05 มิ.ย. 63
14,900
4,000
จอง
08-12 มิ.ย. 63
13,900
4,000
จอง
12-16 มิ.ย. 63
15,900
4,000
จอง
15-19 มิ.ย. 63
13,900
4,000
จอง
15-19 มิ.ย. 63
14,900
4,000
จอง
22-26 มิ.ย. 63
13,900
4,000
จอง
26-30 มิ.ย. 63
14,900
4,000
จอง
จอง
13,900 4,000
จอง
13,900 4,000
จอง
16,900 4,000
จอง
16,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
16,900 4,000
จอง
16,900 4,000
จอง
13,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
13,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
13,900 4,000
จอง
15,900 4,000
จอง
13,900 4,000
จอง
14,900 4,000
จอง
13,900 4,000
จอง
14,900 4,000
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🛁แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

✅ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
✅ขอพรความรัก วัดเซี๋ยไห่
✅ตลาดปลาไทเป
✅อุทยานเหย๋หลิ่ว

🛍ช้อปปิ้งฝงเจียไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 – 25 NOV’19
11,999
3,000
11,999
11,999
จอง
28 NOV – 02 DEC’19
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
05 – 09 DEC’19
16,999
3,000
16,999
16,999
จอง
06 – 10 DEC’19
16,999
3,000
16,999
16,999
จอง
07 – 11 DEC’19
16,999
3,000
16,999
16,999
จอง
18 – 22 DEC’19
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
19 – 23 DEC’19
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
26 – 30 DEC’19
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
27 – 31 DEC’19
19,999
3,000
19,999
19,999
จอง
28 DEC – 01 JAN’20
20,999
3,000
20,999
20,999
จอง
29 DEC – 02 JAN’20
20,999
3,000
20,999
20,999
จอง
06 – 10 FEB’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
07 – 11 FEB’20
14,999
3,000
14,999
14,999
จอง
05 – 09 MAR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
06 – 10 MAR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
12 – 16 MAR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
13 – 17 MAR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
19 – 23 MAR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
20 – 24 MAR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
26 – 30 MAR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
27 – 31 MAR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
02 – 06 APR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
03 - 07 APR’20
14,999
3,000
14,999
14,999
จอง
10 – 14 APR’20
17,999
3,000
17,999
17,999
จอง
11 – 15 APR’20
17,999
3,000
17,999
17,999
จอง
12 – 16 APR’20
17,999
3,000
17,999
17,999
จอง
23 – 27 APR’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
01 – 05 MAY’20
15,999
3,000
15,999
15,999
จอง
02 – 06 MAY’20
15,999
3,000
15,999
15,999
จอง
03 – 07 MAY’20
15,999
3,000
15,999
15,999
จอง
09 – 13 MAY’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
30 MAY – 03 JUN’20
12,999
3,000
12,999
12,999
จอง
จอง
11,999 11,999 3,000 11,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
16,999 16,999 3,000 16,999
จอง
16,999 16,999 3,000 16,999
จอง
16,999 16,999 3,000 16,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
19,999 19,999 3,000 19,999
จอง
20,999 20,999 3,000 20,999
จอง
20,999 20,999 3,000 20,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
14,999 14,999 3,000 14,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
14,999 14,999 3,000 14,999
จอง
17,999 17,999 3,000 17,999
จอง
17,999 17,999 3,000 17,999
จอง
17,999 17,999 3,000 17,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
15,999 15,999 3,000 15,999
จอง
15,999 15,999 3,000 15,999
จอง
15,999 15,999 3,000 15,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999
จอง
12,999 12,999 3,000 12,999