Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

XW-T26:Taiwan Very Good    ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์  เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน  ไทเป 1คืน   เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป กำหนดการเดินทาง มีนาคม – ตุลาคม  2561

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 20 Sep 2018
14,988
5,500
14,988
14,988
จอง
19 - 23 Sep 2018
15,988
5,500
15,988
15,988
จอง
23 - 27 Sep 2018
14,988
5,500
14,988
14,988
จอง
26 - 30 Sep 2018
15,988
5,500
15,988
15,988
จอง
30 Sep - 04 Oct 2018
14,988
5,500
14,988
14,988
จอง
03 - 07 Oct 2018
15,988
5,500
15,988
15,988
จอง
10 - 14 Oct 2018
17,988
5,500
17,988
17,988
จอง
14 - 18 Oct 2018
16,988
5,500
16,988
16,988
จอง
21 - 25 Oct 2018
17,988
5,500
17,988
17,988
จอง
22 - 26 Oct 2018
16,988
5,500
16,988
16,988
จอง
จอง
14,988 14,988 5,500 14,988
จอง
15,988 15,988 5,500 15,988
จอง
14,988 14,988 5,500 14,988
จอง
15,988 15,988 5,500 15,988
จอง
14,988 14,988 5,500 14,988
จอง
15,988 15,988 5,500 15,988
จอง
17,988 17,988 5,500 17,988
จอง
16,988 16,988 5,500 16,988
จอง
17,988 17,988 5,500 17,988
จอง
16,988 16,988 5,500 16,988
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Wow!!! Taiwan 4D2N โดยสายการบินไทยไลออนแอร์(SL) -สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 -ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG -พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 30 Oct 2018
11,111
3,000
0
0
จอง
จอง
11,111 0 3,000 0
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Wow woW! Taiwan 9,999 สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักเถาหยวน 2 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 28 Nov 2018
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
18 - 21 Dec 2018
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
13 - 16 Jan 2019
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
10 - 13 Feb 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
11 - 14 Feb 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
12 - 15 Feb 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
17 - 20 Feb 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
19 - 22 Feb 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
24 - 27 Feb 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
26 Feb - 01 Mar 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
03 - 06 Mar 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
05 - 08 Mar 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
10 - 13 Mar 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
12 - 15 Mar 2019
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
17 - 20 Mar 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
19 - 22 Mar 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
24 - 27 Mar 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
26 - 29 Mar 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
27 - 30 Mar 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ง – วัดซงซานฉือโย่ว -ตลาดกลางคืนเหราเหอ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งย่านซีเมินติง , มิตซุย เอ้าท์เล็ต
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03-11-2018 - 06-11-2018
16,999
4,000
จอง
28-11-2018 - 01-12-2018
18,777
4,000
จอง
จอง
16,999 4,000
จอง
18,777 4,000
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
ตึกไทเป101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – ถนนดบราณจิ๋วเฟิ่น 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – MITSUI OUTLET PARK
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02-11-2018 - 05-11-2018
20,999
5,500
จอง
09-11-2018 - 12-11-2018
21,999
5,500
จอง
15-11-2018 - 18-11-2018
21,999
5,500
จอง
22-11-2018 - 25-11-2018
22,999
5,500
จอง
29-11-2018 - 02-12-2018
22,999
5,500
จอง
07-12-2018 - 10-12-2018
27,999
6,500
จอง
13-12-2018 - 16-12-2018
23,999
5,500
จอง
14-12-2018 - 17-12-2018
23,999
5,500
จอง
20-12-2018 - 23-12-2018
23,999
5,500
จอง
จอง
20,999 5,500
จอง
21,999 5,500
จอง
21,999 5,500
จอง
22,999 5,500
จอง
22,999 5,500
จอง
27,999 6,500
จอง
23,999 5,500
จอง
23,999 5,500
จอง
23,999 5,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

XW-T32:Taiwan Best Time ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ช็อปปิ้งรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน + เมนู Seafood เหย่หลิ่ว พักโรงแรมไทจง 1คืน ไทเป(ย่านช็อปปิ้ง) 2คืน เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 06 Oct 2018
13,888
5,500
13,888
13,888
จอง
04 - 08 Oct 2018
15,888
5,500
15,888
15,888
จอง
06 - 10 Oct 2018
15,888
5,500
15,888
15,888
จอง
09 - 13 Oct 2018
16,888
5,500
16,888
16,888
จอง
11 - 15 Oct 2018
18,888
5,500
18,888
18,888
จอง
12 - 16 Oct 2018
18,888
5,500
18,888
18,888
จอง
13 - 17 Oct 2018
16,888
5,500
16,888
16,888
จอง
18 - 22 Oct 2018
16,888
5,500
16,888
16,888
จอง
19 - 23 Oct 2018
18,888
5,500
18,888
18,888
จอง
20 - 24 Oct 2018
17,888
5,500
17,888
17,888
จอง
จอง
13,888 13,888 5,500 13,888
จอง
15,888 15,888 5,500 15,888
จอง
15,888 15,888 5,500 15,888
จอง
16,888 16,888 5,500 16,888
จอง
18,888 18,888 5,500 18,888
จอง
18,888 18,888 5,500 18,888
จอง
16,888 16,888 5,500 16,888
จอง
16,888 16,888 5,500 16,888
จอง
18,888 18,888 5,500 18,888
จอง
17,888 17,888 5,500 17,888
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

*ทะเลสาบสุริยันจันทรา/ตึกไทเป101/ช้อปปิ้งฟินๆ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต/ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต/ซีเหมินติง สยามสแควร์ไต้หวัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 - 27 Nov 2018
10,999
4,500
12,999
12,999
จอง
29 Nov - 03 Dec 2018
10,999
4,500
12,999
12,999
จอง
05 - 09 Dec 2018
14,555
4,500
14,555
14,555
จอง
06 - 10 Dec 2018
14,555
4,500
14,555
14,555
จอง
07 - 11 Dec 2018
14,555
4,500
14,555
14,555
จอง
13 - 17 Dec 2018
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
20 - 24 Dec 2018
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
21 - 25 Dec 2018
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
27 - 31 Dec 2018
19,555
9,000
19,555
19,555
จอง
31 Dec - 04 Jan 2019
17,555
9,000
17,555
17,555
จอง
01 - 05 Jan 2019
15,555
4,500
15,555
15,555
จอง
10 - 14 Jan 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
11 - 15 Jan 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
18 - 22 Jan 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
24 - 28 Jan 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
25 - 29 Jan 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
14 - 18 Feb 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
15 - 19 Feb 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
21 - 25 Feb 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
22 - 26 Feb 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
28 Feb - 04 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
01 - 05 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
14 - 18 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
15 - 19 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
21 - 25 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
22 - 26 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
จอง
10,999 12,999 4,500 12,999
จอง
10,999 12,999 4,500 12,999
จอง
14,555 14,555 4,500 14,555
จอง
14,555 14,555 4,500 14,555
จอง
14,555 14,555 4,500 14,555
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
19,555 19,555 9,000 19,555
จอง
17,555 17,555 9,000 17,555
จอง
15,555 15,555 4,500 15,555
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม ·บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY   (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50% ·โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน ·ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่  วัดหลงซานซื่อ ·ร้านพายสับปะรด  ศูนย์ GERMANIUM   DUTY FREE ·ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง    ·อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ ·มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 23 Oct 2018
24,999
5,900
24,999
24,999
จอง
จอง
24,999 24,999 5,900 24,999
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม > บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) > ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50% > โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน > เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) > อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่  วัดหลงซานซื่อ > ร้านพายสับปะรด  ศูนย์ GERMANIUM   DUTY FREE > ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง    > อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 30 Dec 2018
26,999
7,900
26,999
26,999
จอง
28 - 31 Dec 2018
27,999
7,900
27,999
27,999
จอง
จอง
26,999 26,999 7,900 26,999
จอง
27,999 27,999 7,900 27,999
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์50% · โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1 คืน / เจียอี้ 1 คืน และไทเป 2 คืน · เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสนพันปี ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่ วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค · ร้านพายสับปะรด · ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง    · มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 16 Oct 2018
27,999
8,900
27,999
27,999
จอง
จอง
27,999 27,999 8,900 27,999
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50% · โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน · เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด · ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง    · อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ · มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ  · น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 30 Sep 2018
17,999
6,900
18,999
18,999
จอง
จอง
17,999 18,999 6,900 18,999
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31-12-2018 - 03-01-2019
31,999
10,000
จอง
จอง
31,999 10,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรืองทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเวิ่นหวู่
ฟังเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งชีเหมินติง – เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – Mitsui Outlet Park
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31-10-2018 - 04-11-2018
12,999
5,500
จอง
01-11-2018 - 05-11-2018
12,999
5,500
จอง
02-11-2018 - 06-11-2018
12,999
5,500
จอง
03-11-2018 - 07-11-2018
12,999
5,500
จอง
04-11-2018 - 08-11-2018
11,999
5,500
จอง
07-11-2018 - 11-11-2018
12,999
5,500
จอง
08-11-2018 - 12-11-2018
12,999
5,500
จอง
09-11-2018 - 13-11-2018
12,999
5,500
จอง
10-11-2018 - 14-11-2018
12,999
5,500
จอง
11-11-2018 - 15-11-2018
11,999
5,500
จอง
13-11-2018 - 17-11-2018
11,999
5,500
จอง
14-11-2018 - 18-11-2018
12,999
5,500
จอง
15-11-2018 - 19-11-2018
12,999
5,500
จอง
16-11-2018 - 20-11-2018
14,999
5,500
จอง
17-11-2018 - 21-11-2018
14,999
5,500
จอง
18-11-2018 - 22-11-2018
13,999
5,500
จอง
19-11-2018 - 23-11-2018
13,999
5,500
จอง
20-11-2018 - 24-11-2018
13,999
5,500
จอง
21-11-2018 - 25-11-2018
14,999
5,500
จอง
22-11-2018 - 26-11-2018
14,999
5,500
จอง
23-11-2018 - 27-11-2018
14,999
5,500
จอง
24-11-2018 - 28-11-2018
14,999
5,500
จอง
27-11-2018 - 01-12-2018
13,999
5,500
จอง
28-11-2018 - 02-12-2018
14,999
5,500
จอง
30-11-2018 - 04-12-2018
14,999
5,500
จอง
01-12-2018 - 05-12-2018
16,999
5,500
จอง
02-12-2018 - 06-12-2018
15,999
5,500
จอง
04-12-2018 - 08-12-2018
16,999
5,500
จอง
05-12-2018 - 09-12-2018
16,999
5,500
จอง
06-12-2018 - 10-12-2018
16,999
5,500
จอง
07-12-2018 - 11-12-2018
16,999
5,500
จอง
08-12-2018 - 12-12-2018
16,999
5,500
จอง
12-12-2018 - 16-12-2018
14,999
5,500
จอง
13-12-2018 - 17-12-2018
14,999
5,500
จอง
14-12-2018 - 18-12-2018
14,999
5,500
จอง
15-12-2018 - 19-12-2018
14,999
5,500
จอง
16-12-2018 - 20-12-2018
13,999
5,500
จอง
17-12-2018 - 21-12-2018
13,999
5,500
จอง
19-12-2018 - 23-12-2018
14,999
5,500
จอง
20-12-2018 - 24-12-2018
14,999
5,500
จอง
21-12-2018 - 25-12-2018
15,999
5,500
จอง
22-12-2018 - 26-12-2018
15,999
5,500
จอง
23-12-2018 - 27-12-2018
15,999
5,500
จอง
24-12-2018 - 28-12-2018
16,999
5,500
จอง
25-12-2018 - 29-12-2018
16,999
5,500
จอง
28-12-2018 - 01-01-2019
22,999
7,000
จอง
29-12-2018 - 02-01-2019
22,999
7,000
จอง
30-12-2018 - 03-01-2019
21,999
7,000
จอง
จอง
12,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
11,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
11,999 5,500
จอง
11,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
12,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
13,999 5,500
จอง
13,999 5,500
จอง
13,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
13,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
13,999 5,500
จอง
13,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
22,999 7,000
จอง
22,999 7,000
จอง
21,999 7,000
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ปล่อยโคมขงหมิง
ตึกไทเป101 – อุทยานอาลีซาน 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ซีเหมินติง – วัดจงไถ่ซานซื่อ
วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวิ่นหวู่
วัดหลงซาน – วัดซงซานฉือโย่ว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02-11-2018 - 07-11-2018
14,999
5,000
จอง
09-11-2018 - 14-11-2018
14,999
5,000
จอง
16-11-2018 - 21-11-2018
14,999
5,000
จอง
30-11-2018 - 05-12-2018
17,999
5,000
จอง
08-12-2018 - 13-12-2018
16,999
5,000
จอง
14-12-2018 - 19-12-2018
15,999
5,000
จอง
16-12-2018 - 21-12-2018
15,999
5,000
จอง
28-12-2018 - 02-01-2019
22,999
7,000
จอง
30-12-2018 - 04-01-2019
22,999
7,000
จอง
จอง
14,999 5,000
จอง
14,999 5,000
จอง
14,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
15,999 5,000
จอง
15,999 5,000
จอง
22,999 7,000
จอง
22,999 7,000
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ไหว้พระขอพร – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – อุทยานแห่งชติเหย่หลิ๋ว
นั่งกระเช้าเหมาคง – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ช้อปปิ้งซีเหมินติง – MITSUI OUTLET PARK – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22-11-2018 - 26-11-2018
22,999
5,500
จอง
06-12-2018 - 10-12-2018
27,999
5,500
จอง
12-12-2018 - 16-12-2018
21,999
5,500
จอง
19-12-2018 - 23-12-2018
22,999
5,500
จอง
จอง
22,999 5,500
จอง
27,999 5,500
จอง
21,999 5,500
จอง
22,999 5,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เป่ยโถว – ซีเหมินติง
หมู่บ้นจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-11-2018 - 25-11-2018
20,999
5,000
จอง
22-11-2018 - 26-11-2018
19,999
5,000
จอง
23-11-2018 - 27-11-2018
20,999
5,000
จอง
28-11-2018 - 02-12-2018
20,999
5,000
จอง
02-12-2018 - 06-12-2018
22,999
5,500
จอง
07-12-2018 - 11-12-2018
22,999
5,000
จอง
12-12-2018 - 16-12-2018
19,999
5,000
จอง
19-12-2018 - 23-12-2018
20,999
5,000
จอง
จอง
20,999 5,000
จอง
19,999 5,000
จอง
20,999 5,000
จอง
20,999 5,000
จอง
22,999 5,500
จอง
22,999 5,000
จอง
19,999 5,000
จอง
20,999 5,000