Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์ 50% · โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า ไทเป 2 คืน · ทัวร์โปรแกรมพิเศษสำหรับสายกิน ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอน!! พาชิม พากิน อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น สตรีทฟู๊ด หรือ ร้านดัง · เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  D.I.Y พายสับปะรดโรงงานพายสับปะรด · ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดซีเหมินติง  และ ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน · มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง “ DIN TAI FUNG” และ เมนูชาบู ชาบูหม่าล่า · น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 19 May 2019
18,999
5,900
18,999
18,999
จอง
09 - 11 Aug 2019
18,999
5,900
18,999
18,999
จอง
11 - 13 Oct 2019
18,999
5,900
18,999
18,999
จอง
จอง
18,999 18,999 5,900 18,999
จอง
18,999 18,999 5,900 18,999
จอง
18,999 18,999 5,900 18,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
อุทยานเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ
ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
!! พิเศษพักโรงแรมอาบน้ำแร่ในห้องนอนส่วนตัว 1 คืน !!
• เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 - 11 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
08 - 12 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
14 - 18 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
21 - 25 Mar 2019
14,555
4,500
14,555
14,555
จอง
11 - 15 Apr 2019
23,999
4,500
23,999
23,999
จอง
12 - 16 Apr 2019
24,999
4,500
24,999
24,999
จอง
13 - 17 Apr 2019
23,999
4,500
23,999
23,999
จอง
14 - 18 Apr 2019
19,999
4,500
19,999
19,999
จอง
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
จอง
14,555 14,555 4,500 14,555
จอง
23,999 23,999 4,500 23,999
จอง
24,999 24,999 4,500 24,999
จอง
23,999 23,999 4,500 23,999
จอง
19,999 19,999 4,500 19,999
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์ 50% · โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักเจียอี้ 1 / ไทจง 1 คืน และไทเป 2 คืน · เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน สวนสนพันปี ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่ · D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด · ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง    · มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ · น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 Feb - 03 Mar 2019
23,999
7,900
25,999
25,999
จอง
06 - 10 Mar 2019
23,999
7,900
25,999
25,999
จอง
จอง
23,999 25,999 7,900 25,999
จอง
23,999 25,999 7,900 25,999
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม

 •  บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50%
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  วัดจงไถซานซื่อ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นวู่  วัดหลงซานซื่อ  Taipei Fish Market
 • ร้านพายสับปะรด  ศูนย์ GERMANIUM
 • ·ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง  DUTY FREE   MIDSUI OUTLET
 • · มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 09 Apr 2019
24,999
6,900
24,999
24,999
จอง
25 - 28 Jul 2019
22,999
6,900
22,999
22,999
จอง
จอง
24,999 24,999 6,900 24,999
จอง
22,999 22,999 6,900 22,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ

∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน

∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี      

เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา  

พัก: ไทจง 1คืน  ไทเป 2คืน  

เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30มีนาคม-3เมษายน 62
13,888
4,500
13,888
จอง
31มีนาคม-4มษายน 62
12,888
4,500
12,888
จอง
3-7 เมษายน 62
16,888
4,500
16,888
จอง
4-8 เมษายน 62
18,888
4,500
18,888
จอง
6-10 เมษายน 62
16,888
4,500
16,888
จอง
7-11 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
10-14 เมษายน 62
21,888
4,500
21,888
จอง
11-15 เมษายน 62
22,888
4,500
22,888
จอง
13-17 เมษายน 62
22,888
4,500
22,888
จอง
14-18 เมษายน 62
16,888
4,500
16,888
จอง
17-21 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
18-22 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
20-24 เมษายน 62
13,888
4,500
13,888
จอง
21-25 เมษายน 62
12,888
4,500
12,888
จอง
24-28 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
25-29 เมษายน 62
14,888
4,500
14,888
จอง
27เมษายน-1พฤษภาคม 62
18,888
4,500
18,888
จอง
28เมษายน-2พฤษภาคม 62
16,888
4,500
16,888
จอง
1-5 พฤษภาคม 62
15,888
4,500
15,888
จอง
2-6 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
4-8 พฤษภาคม 62
13,888
4,500
13,888
จอง
5-9 พฤษภาคม 62
12,888
4,500
12,888
จอง
8-12 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
9-13 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
11-15 พฤษภาคม 62
13,888
4,500
13,888
จอง
12-16 พฤษภาคม 62
12,888
4,500
12,888
จอง
15-19 พฤษภาคม 62
16,888
4,500
16,888
จอง
16-20 พฤษภาคม 62
18,888
4,500
18,888
จอง
18-22 พฤษภาคม 62
16,888
4,500
16,888
จอง
19-23 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
22-26 พฤษภาคม 62
14,888
4,500
14,888
จอง
23-27 พฤษภาคม 62
13,888
4,500
13,888
จอง
25-29 พฤษภาคม 62
13,888
4,500
13,888
จอง
26-30 พฤษภาคม 62
12,888
4,500
12,888
จอง
29พฤษภาคม-2มิถุนายน62
14,888
4,500
14,888
จอง
30พฤษภาคม-3มิถุนายน62
15,888
4,500
15,888
จอง
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
18,888 18,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
21,888 21,888 4,500
จอง
22,888 22,888 4,500
จอง
22,888 22,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
18,888 18,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
15,888 15,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
18,888 18,888 4,500
จอง
16,888 16,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
13,888 13,888 4,500
จอง
12,888 12,888 4,500
จอง
14,888 14,888 4,500
จอง
15,888 15,888 4,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Mitsui Outlet
ทัวร์ถูก… คุณภาพเกินร้อย!!
แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย
ชาบูไต้หวัน เสี่ยงหลงเปา
FREE!! โคมชงหมิง 1 โคม/2 ท่าน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08-01-2019 - 12-01-2019
9,999
4,500
13,999
จอง
09-01-2019 - 13-01-2019
9,999
4,500
13,999
จอง
10-01-2019 - 14-01-2019
9,999
4,500
13,999
จอง
11-01-2019 - 15-01-2019
9,999
4,500
14,999
จอง
12-01-2019 - 16-01-2019
9,999
4,500
13,999
จอง
13-01-2019 - 17-01-2019
9,999
4,500
13,999
จอง
15-01-2019 - 19-01-2019
9,999
4,500
13,999
จอง
16-01-2019 - 20-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
17-01-2019 - 21-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
18-01-2019 - 22-01-2019
14,999
4,500
14,999
จอง
19-01-2019 - 23-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
20-01-2019 - 24-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
22-01-2019 - 26-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
23-01-2019 - 27-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
24-01-2019 - 28-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
25-01-2019 - 29-01-2019
14,999
4,500
14,999
จอง
26-01-2019 - 30-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
27-01-2019 - 31-01-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
29-01-2019 - 02-02-2019
13,999
4,500
13,999
จอง
10-02-2019 - 14-02-2019
14,999
4,500
14,999
จอง
11-02-2019 - 15-02-2019
14,999
4,500
14,999
จอง
12-02-2019 - 16-02-2019
14,999
4,500
14,999
จอง
13-02-2019 - 17-02-2019
14,999
4,500
14,999
จอง
14-02-2019 - 18-02-2019
14,999
4,500
14,999
จอง
จอง
9,999 13,999 4,500
จอง
9,999 13,999 4,500
จอง
9,999 13,999 4,500
จอง
9,999 14,999 4,500
จอง
9,999 13,999 4,500
จอง
9,999 13,999 4,500
จอง
9,999 13,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
14,999 14,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
14,999 14,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
13,999 13,999 4,500
จอง
14,999 14,999 4,500
จอง
14,999 14,999 4,500
จอง
14,999 14,999 4,500
จอง
14,999 14,999 4,500
จอง
14,999 14,999 4,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

IT97: Taiwan Feel Love ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน 3คืน ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต   พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน เมนูพิเศษ: ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 - 10 Mar 2019
14,888
4,500
14,888
14,888
จอง
21 - 24 Mar 2019
14,888
4,500
14,888
14,888
จอง
จอง
14,888 14,888 4,500 14,888
จอง
14,888 14,888 4,500 14,888
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Wow woW! Taiwan 9,999 สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักเถาหยวน 2 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 06 Mar 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
12 - 15 Mar 2019
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
27 - 30 Mar 2019
11,777
3,000
11,777
11,777
จอง
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,777 11,777 3,000 11,777
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขันที อาลีซาน 6 วัน 4 คืน เที่ยวครบสูตร ราคาสบายกระเป๋า ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อุทยานเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 07 Mar 2019
13,999
5,500
13,999
13,999
จอง
18 - 23 Mar 2019
15,555
5,500
15,555
15,555
จอง
23 - 28 Mar 2019
14,555
5,500
14,555
14,555
จอง
จอง
13,999 13,999 5,500 13,999
จอง
15,555 15,555 5,500 15,555
จอง
14,555 14,555 5,500 14,555
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
 • แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring
 • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
 • เมนูพิเศษ… อาหารซีฟู๊ด, ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO
 • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 - 17 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
31,888
6,500
จอง
จอง
31,888 6,500
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ช้อปปิ้ง E-DA Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
 • วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
 • หมู่บ้านปีศาจ สถานที่ท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ของเมืองหนานโถว
 • อุทยานซานหลิงซี ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่สวยของไต้หวันเขตกลาง
 • เมนูพิเศษ… อาหารซีฟู้ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา และ ชาบู ชาบู
 • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 16 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
32,888
7,500
จอง
จอง
32,888 7,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่  อุทยานเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟสือเฟิ่น -ตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต  บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG  พักเจียอี้ 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ   • เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี , ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว •

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 10 Mar 2019
15,555
4,500
15,555
15,555
จอง
15 - 19 Mar 2019
15,333
4,500
15,333
15,333
จอง
20 - 24 Mar 2019
13,999
4,500
13,999
13,999
จอง
จอง
15,555 15,555 4,500 15,555
จอง
15,333 15,333 4,500 15,333
จอง
13,999 13,999 4,500 13,999
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • Pier 2 Arts Center แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง
 • โดมแห่งแสง Formosa Boulevard โดมกระจกสีแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของศาสนานิกายมหายาน
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาหลีซาน
 • เมนูพิเศษ… ปลาประธานาธิบดี อาหารฮากก๋า เสี่ยวหลงเปา และ ชาบู ชาบู
 • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 – 16 เมษายน 2562 (เทศกาลสงกรานต์)
32,888
7,500
จอง
จอง
32,888 7,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน บินสบายไปไทเป
– ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– หมู่บ้านสายรุ้ง
– ปล่อยโคมผิงซี
– ล่องเรือสุริยันจันทรา
– ไทเป 101
– ช็อปจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ!! อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา
ฟรี!! ชุดของแถม เสื้อ ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2-6 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
3-7 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
4-8 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
9-13 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
10-14 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
11-15 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
16-20 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
17-21 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
18-22 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
23-27 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
24-28 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
25-29 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
30 พ.ย.-4 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
1-5 ธ.ค.61
16,900
6,000
16,900
จอง
2-6 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
7-11 ธ.ค.61
16,900
6,000
16,900
จอง
8-12 ธ.ค.61
16,900
6,000
16,900
จอง
9-13 ธ.ค.61
16,900
6,000
16,900
จอง
14-18 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
15-19 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
16-20 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
21-25 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
22-26 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
23-27 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
28 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.62
19,900
6,000
19,900
จอง
29 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.62
19,900
6,000
19,900
จอง
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค.62
19,900
6,000
19,900
จอง
4-8 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
5-9 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
6-10 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
11-15 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
12-16 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
13-17 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
18-22 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
19-23 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
20-24 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
25-29 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
26-30 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
27-31 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
1-5 ก.พ.62
19,900
6,000
14,900
จอง
2-6 ก.พ.62
19,900
6,000
14,900
จอง
3-7 ก.พ.62
19,900
6,000
19,900
จอง
8-12 ก.พ.62
19,900
6,000
19,900
จอง
9-13 ก.พ.62
19,900
6,000
19,900
จอง
10-14 ก.พ.62
16,900
6,000
16,900
จอง
15-19 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
16-20 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
17-21 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
22-26 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
23-27 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
24-28 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
1-5 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
2-6 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
3-7 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
8-12 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
9-13 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
10-14 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
15-19 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
16-20 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
17-21 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
22-26 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
23-27 มี.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
19,900 14,900 6,000
จอง
19,900 14,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
19,900 19,900 6,000
จอง
16,900 16,900 6,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน บินสบายไปไทเป เที่ยว 2 อุทยาน
– ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
– ชมอุทยานอาลีซาน
– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– หมู่บ้านสายรุ้ง
– ล่องเรือสุริยันจันทรา
– ไทเป 101
– ช็อปจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง
พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี + สเต็กจานร้อน+Seafood
ฟรี!! ชุดของแถม เสื้อ ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2-6 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
3-7 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
4-8 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
9-13 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
10-14 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
11-15 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
16-20 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
17-21 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
18-22 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
23-27 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
24-28 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
25-29 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
30 พ.ย.- 4 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
1-5 ธ.ค.61
17,900
6,000
17,900
จอง
2-6 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
7-11 ธ.ค.61
17,900
6,000
17,900
จอง
8-12 ธ.ค.61
17,900
6,000
17,900
จอง
9-13 ธ.ค.61
17,900
6,000
17,900
จอง
14-18 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
15-19 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
16-20 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
21-25 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
22-26 ธ.ค.61
16,900
4,000
16,900
จอง
23-27 ธ.ค.61
16,900
4,000
16,900
จอง
28 ธ.ค.61 - 1 ม.ค. 62
20,900
6,000
20,900
จอง
29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 62
20,900
6,000
20,900
จอง
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
20,900
6,000
20,900
จอง
4-8 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
5-9 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
6-10 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
11-15 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
12-16 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
13-17 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
18-22 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
19-23 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
20-24 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
25-29 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
26-30 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
27-31 ม.ค. 62
15,900
4,000
15,900
จอง
1-5 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
2-6 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
3-7 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
8-12 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
9-13 ก.พ.62
20,900
6,000
20,900
จอง
10-14 ก.พ.62
17,900
6,000
17,900
จอง
15-19 ก.พ.62
16,900
4,000
16,900
จอง
16-20 ก.พ.62
16,900
4,000
16,900
จอง
17-21 ก.พ.62
16,900
4,000
16,900
จอง
22-26 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
23-27 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
24-28 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
1-5 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
2-6 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
3-7 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
8-12 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
9-13 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
10-14 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
15-19 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
16-20 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
17-21 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
22-26 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
23-27 มี.ค.62
15,900
4,000
15,900
จอง
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
20,900 20,900 6,000
จอง
17,900 17,900 6,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

VZ12:ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ผู่หลี่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน  เมนูเลิศ >>บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว สเต๊กสลัดบาร์ เดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air(VZ) น้ำหนักกระเป๋า 20 KG กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์–มีนาคม62

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 15 Mar 2019
16,888
5,500
16,888
16,888
จอง
จอง
16,888 16,888 5,500 16,888