Menu Close

ทัวร์ในประเทศ

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สะพานซูตองเป้
 • จุดชมวิวจ่าโบ่
 • ถ้ำลอด
 • ปาย
 • ทะเลหมอกหยุนไหล
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26-29 กรกฎาคม 2562 (วันที่ 29 ชดเชยวันฌลิมพระชนพรรษา ร.10)
6,499
1,500
6,499
จอง
02-05 สิงหาคม 2562
6,499
1,500
6,499
จอง
09-12 สิงหาคม 2562 (วันที่ 12 วันเฉลิมพระชนพรรษา พระชนนีพันปีหลวง)
6,499
1,500
6,499
จอง
16-19 สิงหาคม 2562
6,499
1,500
6,499
จอง
23-26 สิงหาคม 2562
6,499
1,500
6,499
จอง
06-09 กันยายน 2562
6,499
1,500
6,499
จอง
13-16 กันยายน 2562
6,499
1,500
6,499
จอง
20-23 กันยายน 2562
6,499
1,500
6,499
จอง
04-07 ตุลาคม 2562
6,699
1,500
6,699
จอง
11-14 ตุลาคม 2562 (วันที่ 14 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
6,699
1,500
6,699
จอง
18-21 ตุลาคม 2562
6,699
1,500
6,699
จอง
25-28 ตุลาคม 2562
6,699
1,500
6,699
จอง
08-11 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 11 วันลอยกระทง)
6,899
1,500
6,899
จอง
15-18 พฤศจิกายน 2562
6,899
1,500
6,899
จอง
22-25 พฤศจิกายน 2562
6,899
1,500
6,899
จอง
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
6,899
1,500
6,899
จอง
04-07 ธันวาคม 2562 (วันที่ 5 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9)
6,899
1,500
6,899
จอง
05-08 ธันวาคม 2562 (ช่วงเทศกาลหยุดยาว)
6,899
1,500
6,899
จอง
07-10 ธันวาคม 2562 (วันที่ 10 วันรัฐธรรมนูญ)
6,899
1,500
6,899
จอง
20-23 ธันวาคม 2562
6,899
1,500
6,899
จอง
27-30 ธันวาคม 2562 (ช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่)
7,299
2,000
7,299
จอง
28-31 ธันวาคม 2562 (เทศกาลปีใหม่ 2563)
7,299
2,000
7,299
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สวนสนบ่อแก้ว
 • ถ้ำแก้วโกมล
 • พระธาตุดอยกองมู
 • ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 • พระตำหนักปางตอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25-29 กรกฎาคม 2562 (วันที่ 29 ชดเชยวันฌลิมพระชนพรรษา ร.10)
จอง
02-06 สิงหาคม 2562
จอง
08-12 สิงหาคม 2562 (วันที่ 12 วันเฉลิมพระชนพรรษา พระชนนีพันปีหลวง)
จอง
16-20 สิงหาคม 2562
จอง
23-27 สิงหาคม 2562
จอง
06-10 กันยายน 2562
จอง
13-17 กันยายน 2562
จอง
20-24 กันยายน 2562
จอง
04-08 ตุลาคม 2562
8,088
2,000
8,088
จอง
10-14 ตุลาคม 2562 (วันที่ 14 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
8,088
2,000
8,088
จอง
11-15 ตุลาคม 2562 (วันที่ 14 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
8,088
2,000
8,088
จอง
19-23 ตุลาคม 2562 (วันที่ 23 วันปิยมหาราช)
8,088
2,000
8,088
จอง
01-05 พฤศจิกายน 2562
8,588
2,000
8,588
จอง
08-12 พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 11 วันลอยกระทง)
8,588
2,000
8,588
จอง
15-19 พฤศจิกายน 2562
8,588
2,000
8,588
จอง
22-26 พฤศจิกายน 2562
8,588
2,000
8,588
จอง
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
8,588
2,000
8,588
จอง
04-08 ธันวาคม 2562 (วันที่ 5 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9)
8,588
2,000
8,588
จอง
06-10 ธันวาคม 2562 (วันที่ 10 วันรัฐธรรมนูญ)
8,588
2,000
8,588
จอง
13-17 ธันวาคม 2562
8,588
2,000
8,588
จอง
20-24 ธันวาคม 2562
8,588
2,000
8,588
จอง
27-31 ธันวาคม 2562 (วันที่ 31 วันสิ้นปี)
8,999
2,500
8,999
จอง
28 ธันวาคม 2562-01 มกราคม 2563 (เทศกาลปีใหม่ 2563)
8,999
2,500
8,999
จอง
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พระมหาธาตุนภเมทนีดล&นภพลภูมิสิริ
 • อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
 • ม่อนแจ่ม
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • ขันโตกสิบสองปันนา+โชว์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01-04 สิงหาคม 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
02-05 สิงหาคม 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
09-12 สิงหาคม 2562 (วันที่ 12 วันเฉลิมพระชนพรรษา พระชนนีพันปีหลวง)
6,988
1,500
6,988
จอง
16-19 สิงหาคม 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
23-26 สิงหาคม 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
30 สิงหาคม-02 กันยายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
6-9 กันยายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
13-16 กันยายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
20-23 กันยายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
27-30 กันยายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
04-07 ตุลาคม 2562
7,088
1,500
7,088
จอง
11-14 ตุลาคม 2562 (วันที่ 14 วันชดเชยคล้ายวันสวรรคต ร.9)
7,388
1,500
7,388
จอง
18-21 ตุลาคม 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
25-28 ตุลาคม 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
01-04 พฤศจิกายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
08-11 พฤศจิกายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
15-18 พฤศจิกายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
22-25 พฤศจิกายน 2562
6,688
1,500
6,688
จอง
04-07 ธันวาคม 2562 (วันที่ 5 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9)
7,788
1,500
7,788
จอง
07-10 ธันวาคม 2562 (วันที่ 10 วันรัฐธรรมนูญ และเทศกาลหยุดต่อเนื่อง)
7,788
1,500
7,788
จอง
13-16 ธันวาคม 2562
7,488
1,500
7,488
จอง
20-23 ธันวาคม 2562
7,488
1,500
7,488
จอง
27-30 ธันวาคม 2562 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ หยุดยาวต่อเนื่อง)
7,788
1,500
7,788
จอง
28-31 ธันวาคม 2562 (ช่วงเทศกาลปีใหม่ หยุดยาวต่อเนื่อง)
7,788
1,500
7,788
จอง
30 ธันวาคม 2562-02 มกราคม 2563 (เทศกาลปีใหม่ 2563)
8,088
1,500
8,088
จอง
ระยะเวลา : 3D1N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • จินลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา
 • วัดร่องขุ่น (งาน Light Fest 22 พ.ย.-22 ธ.ค. 62)
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง
 • กาดทุ่งเกวียน
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22-24 พฤศจิกายน 2562
5,288
1,000
5,288
จอง
29 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562
5,288
1,000
5,288
จอง
04-06 ธันวาคม 2562 (05 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9)
5,588
1,000
5,588
จอง
05-07 ธันวาคม 2562 (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง)
5,588
1,000
5,588
จอง
06-08 ธันวาคม 2562 (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง)
5,588
1,000
5,588
จอง
07-09 ธันวาคม 2562 (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง)
5,588
1,000
5,588
จอง
08-10 ธันวาคม 2562 (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่อเนื่อง)
5,588
1,000
5,588
จอง
13-15 ธันวาคม 2562
5,288
1,000
5,288
จอง
20-22 ธันวาคม 2562
5,288
1,000
5,288
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สามเหลี่ยมทองคำ
 • ตลาดแม่สาย
 • ไร่บุญรอด
 • ไร่ชาฉุยฟง
 • วัดร่องขุน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-25 พฤศจิกายน 2562
8,388
1,800
8,388
จอง
22-26 พฤศจิกายน 2562
8,388
1,800
8,388
จอง
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562
8,388
1,800
8,388
จอง
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562
8,388
1,800
8,388
จอง
04-08 ธันวาคม 2562 (05 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9)
8,688
1,800
8,688
จอง
06-10 ธันวาคม 2562 (10 วันหยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ)
8,688
1,800
8,688
จอง
13-17 ธันวาคม 2562
8,388
1,800
8,388
จอง
20-24 ธันวาคม 2562
8,388
1,800
8,388
จอง
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • อ่าวนาง
 •  ทะเลแหวก 
 • เกาะปอดะ 
 • ถ้ำพระนาง 
 • หาดไร่เลย์
 • หาดนพรัตน์ธารา 
 • หมู่เกาะพีพี 
 • อ่าวมาหยา 
 • ถ้ำไวกิ้ง
 • อ่าวรันตี
 • เกาะไม้ไผ่
 • สุสานหอย
 • สระมรกต
 • สระน้ำผุด
 • น้ำตกร้อน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 พ.ค.-02 มิ.ย. 2562
9,200
1,500
8,900
จอง
06-09 มิถุนายน 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
13-16 มิถุนายน 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
20-23 มิถุนายน 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
27-30 มิถุนายน 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
04-07 กรกฎาคม 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
11-14 กรกฎาคม 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
18-21 กรกฎาคม 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
26-29 กรกฎาคม 2562 (28 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
9,500
1,500
8,900
จอง
01-04 สิงหาคม 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
09-12 สิงหาคม 2562 (12 วันแม่แห่งชาติ)
9,500
1,500
8,900
จอง
15-18 สิงหาคม 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
22-25 สิงหาคม 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
29 ส.ค.-01 ก.ย. 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
05-08 กันยายน 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
12-15 กันยายน 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
19-22 กันยายน 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
26-29 กันยายน 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
03-06 ตุลาคม 2562
9,200
1,000
8,900
จอง
11-14 ตุลาคม 2562 (13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
9,900
2,000
9,500
จอง
17-20 ตุลาคม 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
24-27 ตุลาคม 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
31 ต.ค.-03 พ.ย. 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
07-10 พฤศจิกายน 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
14-17 พฤศจิกายน 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
21-24 พฤศจิกายน 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
28 พ.ย.-01 ธ.ค. 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
04-07 ธันวาคม 2562 (5 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9)
9,900
2,000
9,500
จอง
12-15 ธันวาคม 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
19-22 ธันวาคม 2562
9,500
1,500
9,200
จอง
27-30 ธันวาคม 2562
9,900
2,000
9,500
จอง
28-31 ธันวาคม 2562 (31 วันสิ้นปี)
9,900
2,000
9,500
จอง
29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 (31 วันสิ้นปี / 1 วันขึ้นปีใหม่
9,900
2,000
9,500
จอง
09-12 มกราคม 2563
9,500
1,500
9,200
จอง
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สะพานซูตองเป้
 • จุดชมวิวจ่าโบ่
 • ถ้ำลอด
 • ปาย
 • ทะเลหมอกหยุนไหล
จอง
6,499 6,499 1,500
จอง
6,499 6,499 1,500
จอง
6,499 6,499 1,500
จอง
6,499 6,499 1,500
จอง
6,499 6,499 1,500
จอง
6,499 6,499 1,500
จอง
6,499 6,499 1,500
จอง
6,499 6,499 1,500
จอง
6,699 6,699 1,500
จอง
6,699 6,699 1,500
จอง
6,699 6,699 1,500
จอง
6,699 6,699 1,500
จอง
6,899 6,899 1,500
จอง
6,899 6,899 1,500
จอง
6,899 6,899 1,500
จอง
6,899 6,899 1,500
จอง
6,899 6,899 1,500
จอง
6,899 6,899 1,500
จอง
6,899 6,899 1,500
จอง
6,899 6,899 1,500
จอง
7,299 7,299 2,000
จอง
7,299 7,299 2,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สวนสนบ่อแก้ว
 • ถ้ำแก้วโกมล
 • พระธาตุดอยกองมู
 • ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 • พระตำหนักปางตอง
จอง
จอง
จอง
จอง
จอง
จอง
จอง
จอง
จอง
8,088 8,088 2,000
จอง
8,088 8,088 2,000
จอง
8,088 8,088 2,000
จอง
8,088 8,088 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,588 8,588 2,000
จอง
8,999 8,999 2,500
จอง
8,999 8,999 2,500
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พระมหาธาตุนภเมทนีดล&นภพลภูมิสิริ
 • อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
 • ม่อนแจ่ม
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • ขันโตกสิบสองปันนา+โชว์
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,988 6,988 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
7,088 7,088 1,500
จอง
7,388 7,388 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
6,688 6,688 1,500
จอง
7,788 7,788 1,500
จอง
7,788 7,788 1,500
จอง
7,488 7,488 1,500
จอง
7,488 7,488 1,500
จอง
7,788 7,788 1,500
จอง
7,788 7,788 1,500
จอง
8,088 8,088 1,500
ระยะเวลา : 3D1N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • จินลักษณ์ มิราเคิล ออฟ สา
 • วัดร่องขุ่น (งาน Light Fest 22 พ.ย.-22 ธ.ค. 62)
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง
 • กาดทุ่งเกวียน
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
จอง
5,288 5,288 1,000
จอง
5,288 5,288 1,000
จอง
5,588 5,588 1,000
จอง
5,588 5,588 1,000
จอง
5,588 5,588 1,000
จอง
5,588 5,588 1,000
จอง
5,588 5,588 1,000
จอง
5,288 5,288 1,000
จอง
5,288 5,288 1,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สามเหลี่ยมทองคำ
 • ตลาดแม่สาย
 • ไร่บุญรอด
 • ไร่ชาฉุยฟง
 • วัดร่องขุน
จอง
8,388 8,388 1,800
จอง
8,388 8,388 1,800
จอง
8,388 8,388 1,800
จอง
8,388 8,388 1,800
จอง
8,688 8,688 1,800
จอง
8,688 8,688 1,800
จอง
8,388 8,388 1,800
จอง
8,388 8,388 1,800
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • อ่าวนาง
 •  ทะเลแหวก 
 • เกาะปอดะ 
 • ถ้ำพระนาง 
 • หาดไร่เลย์
 • หาดนพรัตน์ธารา 
 • หมู่เกาะพีพี 
 • อ่าวมาหยา 
 • ถ้ำไวกิ้ง
 • อ่าวรันตี
 • เกาะไม้ไผ่
 • สุสานหอย
 • สระมรกต
 • สระน้ำผุด
 • น้ำตกร้อน
จอง
9,200 8,900 1,500
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,500 8,900 1,500
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,500 8,900 1,500
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,200 8,900 1,000
จอง
9,900 9,500 2,000
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,900 9,500 2,000
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,500 9,200 1,500
จอง
9,900 9,500 2,000
จอง
9,900 9,500 2,000
จอง
9,900 9,500 2,000
จอง
9,500 9,200 1,500