Menu Close

ทัวร์โครเอเชีย

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– ซาแกร๊บ – ซาดาร์

– ซีเบนิค – โทรกีร์

– สปลิท – สตอน

– ดูบรอฟนิค

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 18 Jul 2019
41,999
9,500
0
0
จอง
06 - 12 Aug 2019
41,999
9,500
0
0
จอง
17 - 23 Sep 2019
39,999
9,500
0
0
จอง
จอง
41,999 0 9,500 0
จอง
41,999 0 9,500 0
จอง
39,999 0 9,500 0
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • ซาเกรบ
  • ซาดาร์
  • ดูบรอฟนิก
  • ซิเบนิก
  • อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12-19 ก.ค. 62
53,900
10,000
53,900
จอง
13-20 ก.ย. 62
45,900
10,000
45,900
จอง
27 ก.ย.-4 ต.ค. 62
45,900
10,000
45,900
จอง
10-17 ต.ค. 62
45,900
10,000
45,900
จอง
11-18 ต.ค. 62
45,900
10,000
45,900
จอง
17-24 ต.ค. 62
45,900
10,000
45,900
จอง
จอง
53,900 53,900 10,000
จอง
45,900 45,900 10,000
จอง
45,900 45,900 10,000
จอง
45,900 45,900 10,000
จอง
45,900 45,900 10,000
จอง
45,900 45,900 10,000
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว ชมความงามของอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่อันเลื่องชื่อ 

ชมความงามของเมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค

**ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว**

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
4-11 ก.ย. 2562
56,900
7,900
จอง
10-17 ต.ค.2562
56,900
7,900
จอง
จอง
56,900 7,900
จอง
56,900 7,900