Menu Close

ทัวร์แคนาดา

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนอุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) • ชมความงามของทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) • เดินบนลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) • ล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 ก.ค. 2562 - 15 ก.ค. 2562
126,888
29,900
จอง
19 ก.ค. 2562 - 28 ก.ค. 2562
115,888
29,900
จอง
02 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562
126,888
29,900
จอง
13 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562
105,999
29,900
จอง
18 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
105,999
29,900
จอง
11 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562
105,999
29,900
จอง
จอง
126,888 29,900
จอง
115,888 29,900
จอง
126,888 29,900
จอง
105,999 29,900
จอง
105,999 29,900
จอง
105,999 29,900