Menu Close

ทัวร์เวียดนาม

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23-25 พ.ย. 61
8,900
1,900
จอง
03-05 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
07-09 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
10-12 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
14-16 ธ.ค. 61
8,900
1,900
จอง
21-23 ธ.ค. 61
8,900
1,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
04-06 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
11-13 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
18-20 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
25-27 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
01-03 ก.พ. 62
8,900
1,900
จอง
15-17 ก.พ. 62
8,900
1,900
จอง
22-24 ก.พ. 62
8,900
1,900
จอง
08-10 ก.พ. 62
9,500
1,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
08-10 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
15-17 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
จอง
8,900 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23-25 พ.ย. 61
9,900
1,900
จอง
14-16 ธ.ค. 61
9,900
1,900
จอง
21-23 ธ.ค. 61
9,900
1,900
จอง
03-05 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
10-12 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
07-09 ธ.ค. 61
10,900
1,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
11,500
1,900
จอง
04-06 ม.ค. 62
9,900
1,900
จอง
11-13 ม.ค. 62
9,900
1,900
จอง
18-20 ม.ค. 62
9,900
1,900
จอง
25-27 ม.ค. 62
9,900
1,900
จอง
01-03 ก.พ. 62
9,900
1,900
จอง
15-17 ก.พ. 62
9,900
1,900
จอง
22-24 ก.พ. 62
9,900
1,900
จอง
08-10 ก.พ. 62
9,999
1,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
08-10 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
15-17 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
11,500 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24-26 พ.ย. 61
9,999
1,900
จอง
01-03 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
07-09 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
08-10 ธ.ค. 61
12,500
1,900
จอง
14-16 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
15-17 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
21-23 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
22-24 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
29-31 ธ.ค. 61
12,900
1,900
จอง
30 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62
13,500
1,900
จอง
31 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62
10,900
1,900
จอง
05-07 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
12-14 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
19-21 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
26-28 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
10,900
1,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
10,900
1,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
10,900
1,900
จอง
02-04 มี.ค. 62
10,500
1,900
จอง
09-11 มี.ค. 62
10,500
1,900
จอง
16-18 มี.ค. 62
10,500
1,900
จอง
23-25 มี.ค. 62
10,500
1,900
จอง
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
12,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
12,900 1,900
จอง
13,500 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ วัดหลินอึ๋ง – สะพานมังกร – สวนสนุก Fantasy Park
สะพานสีทอง – เมนูกุ้งมังกร – บ้านเลขที่ 101
สะพานญี่ปุ่น – ตลาดฮาน – หาดหมีเคว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22-02-2019 - 24-02-2019
12,999
3,500
จอง
02-03-2019 - 04-03-2019
12,999
3,500
จอง
09-03-2019 - 11-03-2019
12,999
3,500
จอง
15-03-2019 - 17-03-2019
12,999
3,500
จอง
16-03-2019 - 18-03-2019
12,999
3,500
จอง
23-03-2019 - 25-03-2019
12,999
3,500
จอง
29-03-2019 - 31-03-2019
12,999
3,500
จอง
26-04-2019 - 28-04-2019
12,999
3,500
จอง
27-04-2019 - 29-04-2019
12,999
3,500
จอง
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนามดีดี !!   CLASSIC VIETNAM    ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 - 17 ก.พ. 62
8,900
1,900
8,900
8,900
จอง
22 - 24 ก.พ. 62
8,900
1,900
8,900
8,900
จอง
1 - 3 มี.ค. 62
8,900
1,900
8,900
8,900
จอง
8 - 10 มี.ค. 62
8,900
1,900
8,900
8,900
จอง
15 - 17 มี.ค. 62
8,900
1,900
8,900
8,900
จอง
22 - 24 มี.ค. 62
8,900
1,900
8,900
8,900
จอง
จอง
8,900 8,900 1,900 8,900
จอง
8,900 8,900 1,900 8,900
จอง
8,900 8,900 1,900 8,900
จอง
8,900 8,900 1,900 8,900
จอง
8,900 8,900 1,900 8,900
จอง
8,900 8,900 1,900 8,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาวแดง – น้ำตกดาตันลา
วัดตั๊กล้ม – บ้านเพี้ยน – วัดหลิงเผือก 
ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต – DALAT FLOWER GRADENS 
พิพิธภัณฑ์สงคราม – วัดเทียนหาว 
โบสถ์นอร์ทเทอดาม – ช้อปปิ้ง ตลาดเบ้นถั่น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16-02-2019 - 19-02-2019
13,999
3,500
จอง
21-02-2019 - 24-02-2019
12,999
3,500
จอง
22-02-2019 - 25-02-2019
12,999
3,500
จอง
28-02-2019 - 03-03-2019
12,999
3,500
จอง
02-03-2019 - 05-03-2019
11,999
3,500
จอง
07-03-2019 - 10-03-2019
12,999
3,500
จอง
08-03-2019 - 11-03-2019
12,999
3,500
จอง
15-03-2019 - 18-03-2019
12,999
3,500
จอง
22-03-2019 - 25-03-2019
12,999
3,500
จอง
28-03-2019 - 31-03-2019
12,999
3,500
จอง
29-03-2019 - 01-04-2019
12,999
3,500
จอง
05-04-2019 - 08-04-2019
13,999
3,500
จอง
06-04-2019 - 09-04-2019
13,999
3,500
จอง
11-04-2019 - 14-04-2019
16,999
3,500
จอง
12-04-2019 - 15-04-2019
16,999
3,500
จอง
13-04-2019 - 16-04-2019
16
3,500
จอง
19-04-2019 - 22-04-2019
12
3,500
จอง
03-05-2019 - 06-05-2019
12
3,500
จอง
10-05-2019 - 13-05-2019
12
3,500
จอง
17-05-2019 - 20-05-2019
13
3,500
จอง
24-05-2019 - 27-05-2019
12
3,500
จอง
07-06-2019 - 10-06-2019
10
3,500
จอง
21-06-2019 - 24-06-2019
11
3,500
จอง
28-06-2019 - 01-07-2019
11
3,500
จอง
จอง
13,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
11,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
16,999 3,500
จอง
16,999 3,500
จอง
16 3,500
จอง
12 3,500
จอง
12 3,500
จอง
12 3,500
จอง
13 3,500
จอง
12 3,500
จอง
10 3,500
จอง
11 3,500
จอง
11 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🏝นั่งรถรางสุดมันส์
🏝ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
🏝ชมน้ำตกดาลันทา
🏝สวนดอกไม้เมืองดาลัด
🏝นั่งเคเบิลคาร์
🏝ทะเลทรายแดง
🏝ทะเลทรายขาว
🏝โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม
🏝พัก 4 ดาว เมืองดาลัด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 23 Apr 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
24 - 27 Apr 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
04 - 07 May 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
11 - 14 May 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
01 - 04 Jun 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
15 - 18 Jun 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
29 Jun - 02 Jul 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
06 - 09 Jul 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
20 - 23 Jul 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
28 - 31 Jul 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
03 - 06 Aug 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
11 - 14 Aug 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
17 - 20 Aug 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
31 Aug - 03 Sep 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
04 - 07 Sep 2019
9,900
3,500
9,900
9,900
จอง
11 - 14 Sep 2019
10,900
3,500
10,900
10,900
จอง
14 - 17 Sep 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
28 Sep - 01 Oct 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
02 - 05 Oct 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
05 - 08 Oct 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
13 - 16 Oct 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
16 - 19 Oct 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
19 - 22 Oct 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
20 - 23 Oct 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
27 - 30 Oct 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
9,900 9,900 3,500 9,900
จอง
10,900 10,900 3,500 10,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🍀สวนสนุกบาน่าฮิลล์
🍀สะพานทอง
🍀เมืองมรดกโลกฮอยอัน
🍀ล่องเรือแม่น้ำหอม
🍀นั่งเรือกระด้ง
🍀พัก 4 ดาว 2 คืน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 06 Apr 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
08 - 11 Apr 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
19 - 22 Apr 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
22 - 25 Apr 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
23 - 26 Apr 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
24 - 27 Apr 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
25 - 28 Apr 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
08 - 11 May 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
22 - 25 May 2019
11,900
3,500
11,900
11,900
จอง
06 - 09 Jun 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
13 - 16 Jun 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
20 - 23 Jun 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
27 - 30 Jun 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
04 - 07 Jul 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
11 - 14 Jul 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
18 - 21 Jul 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
25 - 28 Jul 2019
14,900
3,500
14,900
14,900
จอง
01 - 04 Aug 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
08 - 11 Aug 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
15 - 18 Aug 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
22 - 25 Aug 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
29 Aug - 01 Sep 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
05 - 08 Sep 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
12 - 15 Sep 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
19 - 22 Sep 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
26 - 29 Sep 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
03 - 06 Oct 2019
13,900
3,500
13,900
13,900
จอง
10 - 13 Oct 2019
14,900
3,500
14,900
14,900
จอง
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
11,900 11,900 3,500 11,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
14,900 14,900 3,500 14,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
13,900 13,900 3,500 13,900
จอง
14,900 14,900 3,500 14,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

✳️สวนสนุกบาน่าฮิลล์
✳️ชมโชว์สุดอลังการฮอยอัน
✳️สะพานทอง
✳️เมืองมรดกโลกฮอยอัน
✳️ล่องเรือแม่น้ำหอม
✳️นั่งเรือกระด้ง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 07 Apr 2019
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
05 - 08 Apr 2019
15,900
4,500
15,900
15,900
จอง
06 - 09 Apr 2019
15,900
4,500
15,900
15,900
จอง
07 - 10 Apr 2019
14,900
4,500
14,900
14,900
จอง
11 - 14 Apr 2019
16,900
4,500
16,900
16,900
จอง
21 - 24 Apr 2019
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
28 Apr - 01 May 2019
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
30 Apr - 03 May 2019
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
05 - 08 May 2019
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
12 - 15 May 2019
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
19 - 22 May 2019
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
26 - 29 May 2019
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
29 May - 01 Jun 2019
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
15,900 15,900 4,500 15,900
จอง
15,900 15,900 4,500 15,900
จอง
14,900 14,900 4,500 14,900
จอง
16,900 16,900 4,500 16,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • พักโรงแรมหรู 5 ดาว 2 คืน  DANANG GOLDEN BAY HOTEL
  • เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  บินตรงเมือง ดานัง
  • บินหรู !!! นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  • พิเศษ !!! ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • ฟรี !!! เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง แจก ร่ม ถุงผ้ารักษ์โลก ตุ๊กตาที่ระลึกเวียดนาม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 07 Apr 2019
16,900
4,500
16,900
16,900
จอง
19 - 22 Apr 2019
15,900
4,500
15,900
15,900
จอง
25 - 28 Apr 2019
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
จอง
16,900 16,900 4,500 16,900
จอง
15,900 15,900 4,500 15,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ นั่งกระเช้า+รถราง ขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน – ภูเขาฮารอง
ตลาดซาปา ไนท์ มาร์เก็ต – หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-02-2019 - 18-02-2019
15,999
3,500
จอง
07-03-2019 - 10-03-2019
14,999
3,500
จอง
14-03-2019 - 17-03-2019
14,999
3,500
จอง
21-03-2019 - 24-03-2019
14,999
3,500
จอง
28-03-2019 - 31-03-2019
14,999
3,500
จอง
11-04-2019 - 14-04-2019
16,999
3,500
จอง
09-05-2019 - 12-05-2019
14,999
3,500
จอง
24-05-2019 - 27-05-2019
14,999
3,500
จอง
27-06-2019 - 30-06-2019
14,999
3,500
จอง
จอง
15,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
16,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
9,876
4,000
9,876
จอง
2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62
9,876
4,000
9,876
จอง
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62
9,876
4,000
9,876
จอง
9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62
9,876
4,000
9,876
จอง
16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62
9,876
4,000
9,876
จอง
23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
9,876
4,000
9,876
จอง
จอง
9,876 9,876 4,000
จอง
9,876 9,876 4,000
จอง
9,876 9,876 4,000
จอง
9,876 9,876 4,000
จอง
9,876 9,876 4,000
จอง
9,876 9,876 4,000
ระยะเวลา : 3D 2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบไฮไลท์ บินตรง สุวรรณภูมิ – เวียดนาม / เวียดนาม– สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) พักโรงแรม 3ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฮาลอง 1 คืน ฮานอย 1 คืน ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาดชมธรรมชาติฮาลองบก ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลองชมความงามหินงอกหินย้อย ถ้ำนางฟ้า ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) และถนน 36 สาย FREE WIFI ON BUS แจกฟรี !! หมวกดาวแดง นำไปใส่ให้เท่ เก๋ ก่อนใคร

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 27 May 2019
12,991
3,500
12,991
12,991
จอง
21 - 23 Jun 2019
12,991
3,500
12,991
12,991
จอง
27 - 29 Jul 2019
12,991
3,500
12,991
12,991
จอง
30 Aug - 01 Sep 2019
12,991
3,500
12,991
12,991
จอง
25 - 27 Oct 2019
13,991
3,500
13,991
13,991
จอง
08 - 10 Dec 2019
13,991
3,500
13,991
13,991
จอง
จอง
12,991 12,991 3,500 12,991
จอง
12,991 12,991 3,500 12,991
จอง
12,991 12,991 3,500 12,991
จอง
12,991 12,991 3,500 12,991
จอง
13,991 13,991 3,500 13,991
จอง
13,991 13,991 3,500 13,991
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบไฮไลท์ ·    บินตรง สุวรรณภูมิ – ฮานอย / ฮานอย – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ·    พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้าพักซาปา 2 คืน ฮานอย1  คืน ·    ชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  และ วัดหงอกเซิน ·    หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน ·    ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาดชมธรรมชาติฮาลองบก ·    ช้อปปิ้งที่ตลาด Love Market ตลาดโก๊กเหลว ตลาดนิงห์บิงห์ ถนน 36 สาย ·    FREE WIFI ON BUS ·    แจกฟรี !! หมวกดาวแดง นำไปใส่ให้เท่ เก๋ ก่อนใคร

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 20 May 2019
14,991
3,500
14,991
14,991
จอง
14 - 17 Jul 2019
15,991
3,500
15,991
15,991
จอง
09 - 12 Aug 2019
15,991
3,500
15,991
15,991
จอง
12 - 15 Sep 2019
15,991
3,500
15,991
15,991
จอง
27 - 30 Sep 2019
15,991
3,500
15,991
15,991
จอง
11 - 14 Oct 2019
16,991
3,500
16,991
16,991
จอง
05 - 08 Dec 2019
16,991
3,500
16,991
16,991
จอง
จอง
14,991 14,991 3,500 14,991
จอง
15,991 15,991 3,500 15,991
จอง
15,991 15,991 3,500 15,991
จอง
15,991 15,991 3,500 15,991
จอง
15,991 15,991 3,500 15,991
จอง
16,991 16,991 3,500 16,991
จอง
16,991 16,991 3,500 16,991
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

VZ93 ดานัง เว้ ฮอนอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ (พักเว้ 1 คืน , ดานัง 2 คืน) พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 - 26 Mar 2019
9,888
3,500
9,888
9,888
จอง
จอง
9,888 9,888 3,500 9,888
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์เมืองดานัง
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน **Mercure French Village
ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน
พิเศษ!! นั่งเรือกระด้ง
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 ต.ค. - 2 พ.ย.61
11,900
3,500
11,900
จอง
6-8 พ.ย.61
12,900
3,500
12,900
จอง
13-15 พ.ย.61
12,900
3,500
12,900
จอง
20-22 พ.ย.61
12,900
3,500
12,900
จอง
27-29 พ.ย.61
12,900
3,500
12,900
จอง
4-6 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
11-13 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
18-20 ธ.ค.61
13,900
3,500
13,900
จอง
25-27 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
8-10 ม.ค.62
14,900
3,500
14,900
จอง
15-17 ม.ค.62
11,900
3,500
11,900
จอง
22-24 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
29-31 ม.ค.62
13,900
3,500
13,900
จอง
5-7 ก.พ.62
14,900
3,500
14,900
จอง
12-14 ก.พ.62
14,900
3,500
14,900
จอง
19-21 ก.พ.62
12,900
3,500
12,900
จอง
26-28 ก.พ.62
12,900
3,500
12,900
จอง
5-7 มี.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
12-14 มี.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
19-21 มี.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
26-28 มี.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
จอง
11,900 11,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
11,900 11,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500