Menu Close

ทัวร์เวียดนาม

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23-25 พ.ย. 61
8,900
1,900
จอง
03-05 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
07-09 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
10-12 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
14-16 ธ.ค. 61
8,900
1,900
จอง
21-23 ธ.ค. 61
8,900
1,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
04-06 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
11-13 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
18-20 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
25-27 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
01-03 ก.พ. 62
8,900
1,900
จอง
15-17 ก.พ. 62
8,900
1,900
จอง
22-24 ก.พ. 62
8,900
1,900
จอง
08-10 ก.พ. 62
9,500
1,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
08-10 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
15-17 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
8,900
1,900
จอง
จอง
8,900 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24-26 พ.ย. 61
8,900
1,900
จอง
01-03 ธ.ค. 61
8,900
1,900
จอง
07-09 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
08-10 ธ.ค. 61
11,500
1,900
จอง
14-16 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
15-17 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
21-23 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
22-24 ธ.ค. 61
8,900
1,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
9,500
1,900
จอง
29-31 ธ.ค. 61
11,900
1,900
จอง
30 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62
12,500
1,900
จอง
31 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
05-07 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
12-14 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
19-21 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
26-28 ม.ค. 62
8,900
1,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
9,999
1,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
9,999
1,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
9,999
1,900
จอง
02-04 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
09-11 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
16-18 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
23-25 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
30 มี.ค.-01 เม.ย. 62
9,900
1,900
จอง
06-08 เม.ย. 62
10,900
1,900
จอง
04-06 พ.ค. 62
9,900
1,900
จอง
11-13 พ.ค. 62
9,900
1,900
จอง
17-19 พ.ค. 62
10,500
1,900
จอง
18-20 พ.ค. 62
9,900
1,900
จอง
25-27 พ.ค. 62
9,900
1,900
จอง
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
11,500 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
11,900 1,900
จอง
12,500 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23-25 พ.ย. 61
9,900
1,900
จอง
14-16 ธ.ค. 61
9,900
1,900
จอง
21-23 ธ.ค. 61
9,900
1,900
จอง
03-05 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
10-12 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
07-09 ธ.ค. 61
10,900
1,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
11,500
1,900
จอง
04-06 ม.ค. 62
9,900
1,900
จอง
11-13 ม.ค. 62
9,900
1,900
จอง
18-20 ม.ค. 62
9,900
1,900
จอง
25-27 ม.ค. 62
9,900
1,900
จอง
01-03 ก.พ. 62
9,900
1,900
จอง
15-17 ก.พ. 62
9,900
1,900
จอง
22-24 ก.พ. 62
9,900
1,900
จอง
08-10 ก.พ. 62
9,999
1,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
08-10 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
15-17 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
9,900
1,900
จอง
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
11,500 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24-26 พ.ย. 61
9,999
1,900
จอง
01-03 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
07-09 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
08-10 ธ.ค. 61
12,500
1,900
จอง
14-16 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
15-17 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
21-23 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
22-24 ธ.ค. 61
9,999
1,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
10,500
1,900
จอง
29-31 ธ.ค. 61
12,900
1,900
จอง
30 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62
13,500
1,900
จอง
31 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62
10,900
1,900
จอง
05-07 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
12-14 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
19-21 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
26-28 ม.ค. 62
9,999
1,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
10,900
1,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
10,900
1,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
10,900
1,900
จอง
02-04 มี.ค. 62
10,500
1,900
จอง
09-11 มี.ค. 62
10,500
1,900
จอง
16-18 มี.ค. 62
10,500
1,900
จอง
23-25 มี.ค. 62
10,500
1,900
จอง
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
12,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
12,900 1,900
จอง
13,500 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมสุดคุ้ม ล่องเรือ 5วัน4คืน
🗓 4-8 พฤศจิกายน 2561🗓
🇹🇭แหลมฉบัง – สีหนุวิลล์ – เกาะฟูก๊วก – สมุย -แหลมฉบัง🇹🇭

🛳โรงแรมลอยน้ำสุดหรูกินอยู่นอนสบาย
🚌บริการรถรับส่ง ไป-กลับกรุงเทพ-แหลมฉบัง
🥗พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ
👨🏻‍💼หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

📍อัตรานี้รวม
➡️ค่าห้องพักบนเรือสำราญ
➡️ค่าอาหารห้องอาหารปกติ
➡️กิจกรรมบนเรือสำราญที่ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม
➡️ค่าภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
4-8 พ.ย. 61
16,999
8,999
จอง
จอง
16,999 8,999
ระยะเวลา : 8D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือสำราญ ไปกับเรือลำใหม่ล่าสุด
COSTA VENEZIA 

ล่องรอบเดียว เที่ยวครบ 3 ประเทศ
แหลมฉบัง-เวียดนาม-เซินเจิ้น-ฮ่องกง
โปรแกรมสุดคุ้ม ล่องเรือ 8วัน7คืน
17 – 24 เมษายน 2562

ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท/ท่าน
พิเศษ จองก่อน 31 ต.ค. 61 นี้
ลดทันทีท่านละ 2,000 บาท(สำหรับท่านที่1 และ 2 ต่อห้อง)

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินขากลับไทย BY TG, CX,HX
City Tour ฮ่องกง
บริการรถรับส่ง กรุงเทพ-แหลมฉบัง
หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป
ค่าอาหารทุกมื้อ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
ค่าภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-24 เมษายน 2562
36,900
44,900
20,900
จอง
จอง
36,900 20,900 44,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบไฮไลท์ – บินตรง สุวรรณภูมิ – เวียดนาม / เวียดนาม – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เป็นสายการบินที่มีความหรูหราและได้รับการจัดอันดับว่ามีการบริการอย่างยอดเยี่ยม – ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) – พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฮาลอง 2  คืน – ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลอง ชมความงามหินงอกหินย้อย ถ้ำนางฟ้า – ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) – เมนูพิเศษ ซีฟู๊ด+ไวน์แดง DALAT  รับประทานบนเรือ – FREE WIFI ON BUS – แจกฟรี !! หมวกดาวแดง นำไปใส่ให้เท่ เก๋ ก่อนใคร

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 - 15 Oct 2018
12,991
2,500
12,991
12,991
จอง
จอง
12,991 12,991 2,500 12,991
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบไฮไลท์ บินตรง สุวรรณภูมิ – เวียดนาม / เวียดนาม – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฮานอย 1  คืน ซาปา 2 คืน ชมมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  และ วัดหงอกเซิน จัตุรัสบาดิงห์ ทำเนียบประธานาธิบดี ชมวัดเจดีย์เสาเดียว หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน ช้อปปิ้งที่ตลาดLove Market เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอล FREE WIFI ON BUS ·  แจกฟรี !! หมวกดาวแดง นำไปใส่ให้เท่ เก๋ ก่อนใคร

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 15 Oct 2018
12,999
3,500
14,991
14,991
จอง
จอง
12,999 14,991 3,500 14,991
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบไฮไลท์ บินตรง สุวรรณภูมิ – เวียดนาม / เวียดนาม – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักฮานอย 1  คืน ซาปา 2 คืน ชมมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส  และ วัดหงอกเซิน จัตุรัสบาดิงห์ ทำเนียบประธานาธิบดี ชมวัดเจดีย์เสาเดียว หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน ช้อปปิ้งที่ตลาดLove Market เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอล FREE WIFI ON BUS ·  แจกฟรี !! หมวกดาวแดง นำไปใส่ให้เท่ เก๋ ก่อนใคร

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 15 Oct 2018
14,991
4,500
14,991
14,991
จอง
08 - 11 Dec 2018
13,991
4,500
13,991
13,991
จอง
จอง
14,991 14,991 4,500 14,991
จอง
13,991 13,991 4,500 13,991
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 18 ต.ค. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
21 - 23 ต.ค. 18
13,999
2,500
13,999
จอง
22 - 24 ต.ค. 18
13,999
2,500
13,999
จอง
23 - 25 ต.ค. 18
14,999
2,500
14,999
จอง
24 - 26 ต.ค. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
25 - 27 ต.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
26 - 28 ต.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
27 - 29 ต.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
28 - 30 ต.ค. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
29 - 31 ต.ค. 18
8,999
2,500
8,999
จอง
30 ต.ค. – 1 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
31 ต.ค. – 2 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
01 - 03 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
02 - 04 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
03 - 05 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
05 - 07 พ.ย. 18
7,999
2,500
7,999
จอง
06 - 08 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
07 - 09 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
08 - 10 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
09 - 11 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
10 - 12 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
11 - 13 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
12 - 14 พ.ย. 18
8,999
2,500
8,999
จอง
13 - 15 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
14 - 16 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
15 - 17 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
16 - 18 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
17 - 19 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
18 - 20 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
20 - 22 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
21 - 23 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
22 - 24 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
23 - 25 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
24 - 26 พ.ย. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
25 - 27 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
26 - 28 พ.ย. 18
8,999
2,500
8,999
จอง
27 - 29 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
28 - 30 พ.ย. 18
9,999
2,500
9,999
จอง
29 พ.ย.-1 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
30 พ.ย.-2 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
01 - 03 ธ.ค. 18
10,999
8,999
10,999
จอง
02 - 04 ธ.ค. 18
10,999
8,999
10,999
จอง
03 - 05 ธ.ค. 18
10,999
8,999
10,999
จอง
04 - 06 ธ.ค. 18
12,999
10,999
12,999
จอง
05 - 07 ธ.ค. 18
12,999
10,999
12,999
จอง
06 - 08 ธ.ค. 18
10,999
8,999
10,999
จอง
07 - 09 ธ.ค. 18
12,999
9,999
12,999
จอง
08 - 10 ธ.ค. 18
12,999
2,500
12,999
จอง
09 - 11 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
11 - 13 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
12 - 14 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
13 - 15 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
16 - 18 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
17 - 19 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
18 - 20 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
19 - 21 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
20 - 22 ธ.ค. 18
10,999
2,500
10,999
จอง
24 - 26 ธ.ค. 18
12,999
2,500
12,999
จอง
25 - 27 ธ.ค. 18
13,999
2,500
13,999
จอง
26 - 28 ธ.ค. 18
13,999
2,500
13,999
จอง
28 - 30 ธ.ค. 18
16,999
2,500
16,999
จอง
29 - 31 ธ.ค. 18
17,999
2,500
17,999
จอง
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 19
18,999
2,500
18,999
จอง
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 19
18,999
2,500
18,999
จอง
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
13,999 13,999 2,500
จอง
13,999 13,999 2,500
จอง
14,999 14,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
8,999 8,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
7,999 7,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
8,999 8,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
8,999 8,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
9,999 9,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 8,999
จอง
10,999 10,999 8,999
จอง
10,999 10,999 8,999
จอง
12,999 12,999 10,999
จอง
12,999 12,999 10,999
จอง
10,999 10,999 8,999
จอง
12,999 12,999 9,999
จอง
12,999 12,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
10,999 10,999 2,500
จอง
12,999 12,999 2,500
จอง
13,999 13,999 2,500
จอง
13,999 13,999 2,500
จอง
16,999 16,999 2,500
จอง
17,999 17,999 2,500
จอง
18,999 18,999 2,500
จอง
18,999 18,999 2,500
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงบิงห์
– ขึ้นรถราง นั่งกระเช้าฟานซิปัน
– ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว เสื้อ พัด ร่ม ถุงผ้า

++อิ่มไม่อั้น++
– พิเศษ!! SEN BUFFET บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
– เมนูชาบูปลาแซลมอน
– เมนู
เฝอเวียดนาม

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 ต.ค.61 - 4 พ.ย. 61
13,900
3,500
13,900
จอง
7-11 พ.ย. 61
13,900
3,500
13,900
จอง
14-18 พ.ย. 61
13,900
3,500
13,900
จอง
21-25 พ.ย. 61
13,900
3,500
13,900
จอง
28 พ.ย. - 2 ธ.ค.61
13,900
3,500
13,900
จอง
5-9 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
6-8 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
12-14 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
19-21 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
26-30 ธ.ค.61
16,900
3,500
16,900
จอง
27-31 ธ.ค.61
16,900
3,500
16,900
จอง
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
16,900 16,900 3,500
จอง
16,900 16,900 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์เมืองดานัง
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน **Mercure French Village
ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน
พิเศษ!! นั่งเรือกระด้ง
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 ต.ค. - 2 พ.ย.61
11,900
3,500
11,900
จอง
6-8 พ.ย.61
12,900
3,500
12,900
จอง
13-15 พ.ย.61
12,900
3,500
12,900
จอง
20-22 พ.ย.61
12,900
3,500
12,900
จอง
27-29 พ.ย.61
12,900
3,500
12,900
จอง
4-6 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
11-13 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
18-20 ธ.ค.61
13,900
3,500
13,900
จอง
25-27 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
8-10 ม.ค.62
14,900
3,500
14,900
จอง
15-17 ม.ค.62
11,900
3,500
11,900
จอง
22-24 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
29-31 ม.ค.62
13,900
3,500
13,900
จอง
5-7 ก.พ.62
14,900
3,500
14,900
จอง
12-14 ก.พ.62
14,900
3,500
14,900
จอง
19-21 ก.พ.62
12,900
3,500
12,900
จอง
26-28 ก.พ.62
12,900
3,500
12,900
จอง
5-7 มี.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
12-14 มี.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
19-21 มี.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
26-28 มี.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
จอง
11,900 11,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
11,900 11,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ ดาลัด เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่
– สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดาลัดเมืองในหุบเขา
– นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย (ฟรีค่ารถ!!)
– พักริมทะเล บรรยากาศ 4 ดาว
– สนุกกับ Roller Coaster
แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว เสื้อ พัด ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
9-12 พ.ย.61
11,900
3,500
11,900
จอง
16-19 พ.ย.61
11,900
3,500
11,900
จอง
23-26 พ.ย.61
11,900
3,500
11,900
จอง
30 พ.ย.- 3 ธ.ค.61
11,900
3,500
11,900
จอง
7-10 ธ.ค.61
14,900
3,500
14,900
จอง
8-11 ธ.ค.61
12,900
3,500
12,900
จอง
14-17 ธ.ค.61
12,900
3,500
12,900
จอง
21-24 ธ.ค.61
12,900
3,500
12,900
จอง
28-31 ธ.ค.61
15,900
3,500
15,900
จอง
29 ธ.ค.- 1 ม.ค.62
16,900
3,500
16,900
จอง
30 ธ.ค. - 2 ม.ค.62
15,900
3,500
15,900
จอง
31 ธ.ค. - 3 ม.ค.62
15,900
3,500
15,900
จอง
4-7 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
11-14 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
18-21 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
25-28 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
16-19 ก.พ.62
12,900
3,500
12,900
จอง
22-25 ก.พ.62
12,900
3,500
12,900
จอง
จอง
11,900 11,900 3,500
จอง
11,900 11,900 3,500
จอง
11,900 11,900 3,500
จอง
11,900 11,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
15,900 15,900 3,500
จอง
16,900 16,900 3,500
จอง
15,900 15,900 3,500
จอง
15,900 15,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ BANA HILLS สวรรค์เมืองดานัง
– ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
– ขึ้นสู่ยอดเขา บาน่าฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
– ชมสะพานมือสีทอง ที่เที่ยวใหม่!!
– พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน
– พิเศษ!! นั่งเรือกระด้ง + รถสามล้อซิโคล่สุดชิค
– พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood
แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว เสื้อ พัด ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 ต.ค.- 2 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
2-5 พ.ย.61
13,900
4,000
13,900
จอง
6-9 พ.ย.61
13,900
4,000
13,900
จอง
9-12 พ.ย.61
13,900
4,000
13,900
จอง
13-16 พ.ย.61
15,900
4,000
15,900
จอง
16-19 พ.ย.61
13,900
4,000
13,900
จอง
20-23 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
27-30 พ.ย.61
14,900
4,000
14,900
จอง
30 พ.ย.- 3 ธ.ค.61
13,900
4,000
13,900
จอง
1-4 ธ.ค.61
13,900
4,000
13,900
จอง
2-5 ธ.ค.61
13,900
4,000
13,900
จอง
4-7 ธ.ค.61
17,900
4,000
17,900
จอง
11-14 ธ.ค.61
17,900
4,000
17,900
จอง
18-21 ธ.ค.61
15,900
4,000
15,900
จอง
22-25 ธ.ค.61
14,900
4,000
14,900
จอง
25-28 ธ.ค.61
18,900
4,000
18,900
จอง
11-14 ม.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
15-18 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
18-21 ม.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
22-25 ม.ค.62
14,900
4,000
14,900
จอง
25-28 ม.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
29 ม.ค. - 1 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
5-8 ก.พ.62
16,900
4,000
16,900
จอง
8-11 ก.พ.62
15,900
4,000
15,900
จอง
12-15 ก.พ.62
16,900
4,000
16,900
จอง
14-17 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
16-18 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
19-22 ก.พ.62
14,900
4,000
14,900
จอง
22-25 ก.พ.62
13,900
4,000
13,900
จอง
26 ก.พ. - 1 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
1-4 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
5-8 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
8-11 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
12-15 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
15-18 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
19-22 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
22-25 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
26-29 มี.ค.62
13,900
4,000
13,900
จอง
29 มี.ค.- 1 เม.ย.62
13,900
4,000
13,900
จอง
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
17,900 17,900 4,000
จอง
17,900 17,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
18,900 18,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
15,900 15,900 4,000
จอง
16,900 16,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
14,900 14,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
จอง
13,900 13,900 4,000
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน
– ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
– ขึ้นรถราง นั่งกระเช้าฟานซิปัน
– ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
-เมนูชาบูปลาแซลมอน

พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ Seafood+ไวน์แดง Dalat บนเรือ
แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว เสื้อ พัด ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-6 ม.ค.62
14,900
3,500
14,900
จอง
20-23 ม.ค.62
13,900
3,500
13,900
จอง
27-30 ม.ค.62
14,900
3,500
14,900
จอง
3-6 มี.ค.62
13,900
3,500
13,900
จอง
10-13 มี.ค.62
13,900
3,500
13,900
จอง
17-20 มี.ค.62
13,900
3,500
13,900
จอง
24-27 มี.ค.62
13,900
3,500
13,900
จอง
31 มี.ค. - 3 เม.ย.62
13,900
3,500
13,900
จอง
7-10 เม.ย.62
14,900
3,500
14,900
จอง
21-24 เม.ย.62
13,900
3,500
13,900
จอง
28 เม.ย.- 1 พ.ค.62
13,900
3,500
13,900
จอง
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา บาน่าฮิลล์
ชมสะพานมือสีทอง ที่เที่ยวใหม่!!
พิเศษ!! นั่งเรือกระด้ง + รถสามล้อซิโคล่สุดชิค
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ Seafood
แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว เสื้อ พัด ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1-4 พ.ย.61
12,900
3,000
12,900
จอง
6-9 พ.ย.61
12,900
3,000
12,900
จอง
8-11 พ.ย.61
12,900
3,000
12,900
จอง
13-16 พ.ย.61
13,900
3,000
13,900
จอง
15-18 พ.ย.61
12,900
3,000
12,900
จอง
19-22 พ.ย.61
13,900
3,000
13,900
จอง
20-23 พ.ย.61
12,900
3,000
12,900
จอง
22-25 พ.ย.61
12,900
3,000
12,900
จอง
26-29 พ.ย.61
13,900
3,000
13,900
จอง
27-30 พ.ย.61
12,900
3,000
12,900
จอง
29 พ.ย. - 2 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,900
จอง
3-6 ธ.ค.61
15,900
3,000
15,900
จอง
4-7 ธ.ค.61
15,900
3,000
15,900
จอง
5-8 ธ.ค.61
15,900
3,000
15,900
จอง
7-10 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,900
จอง
8-11 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,900
จอง
10-13 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,900
จอง
11-14 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,900
จอง
14-17 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,900
จอง
17-20 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,900
จอง
18-21 ธ.ค.61
15,900
3,000
15,900
จอง
20-23 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,900
จอง
24-27 ธ.ค.61
14,900
3,000
14,900
จอง
25-28 ธ.ค.61
15,900
3,000
15,900
จอง
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
18,900
3,000
18,900
จอง
30 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
18,900
3,000
18,900
จอง
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
13,900 13,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
13,900 13,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
13,900 13,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
15,900 15,900 3,000
จอง
15,900 15,900 3,000
จอง
15,900 15,900 3,000
จอง
13,900 13,900 3,000
จอง
13,900 13,900 3,000
จอง
13,900 13,900 3,000
จอง
13,900 13,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
13,900 13,900 3,000
จอง
15,900 15,900 3,000
จอง
12,900 12,900 3,000
จอง
14,900 14,900 3,000
จอง
15,900 15,900 3,000
จอง
18,900 18,900 3,000
จอง
18,900 18,900 3,000