Menu Close

ทัวร์เวียดนาม

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR

บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก

พักหรู 4 ดาว 2 คืน (เมืองเว้ และบานาฮิลล์) พักเมืองดานัง 1 คืน

พิเศษ..อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ อินเตอร์บุฟเฟ่บนบานาฮิลล์

อิ่มอร่อย เมนู..แหนมเนืองต้นตำหรับ และอาหารทะเลซีฟู๊ด

แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

WIFI FREE ON BUS v น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24 - 27 ตุลาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
25 - 28 ตุลาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
26 - 29 ตุลาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
27 - 30 ตุลาคม
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
28 - 31 ตุลาคม
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
2 - 5 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
3 - 6 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
4 - 7 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
5 - 8 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
6 - 9 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
7 - 10 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
8 - 11 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
11 - 14 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
13 - 16 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
15 - 18 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
16 - 19 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
17 - 20 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
18 - 21 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
19 - 22 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
20 - 23 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
21 - 24 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
22 - 25 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
23 - 26 พฤศจิกายน
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
24 - 27 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
25 - 28 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
26 - 29 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
27 - 30 พฤศจิกายน
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
1 - 4 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
2 - 5 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
3 - 6 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
4 - 7 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
5 - 8 ธันวาคม
15,900
4,500
15,900
15,900
จอง
6 - 9 ธันวาคม
15,900
4,500
15,900
15,900
จอง
8 - 11 ธันวาคม
14,900
4,500
14,900
14,900
จอง
9 - 12 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
10 - 13 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
11 - 14 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
12 - 15 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
13 - 16 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
14 - 17 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
15 - 18 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
16 - 19 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
17 - 20 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
18 - 21 ธันวาคม
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
19 - 22 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
20 - 23 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
21 - 24 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
22 - 25 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
23 - 26 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
24 - 27 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
25 - 28 ธันวาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
26 - 29 ธันวาคม
14,900
4,500
14,900
14,900
จอง
27 - 30 ธันวาคม
16,900
4,500
16,900
16,900
จอง
28 - 31 ธันวาคม
16,900
4,500
16,900
16,900
จอง
29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
16,900
4,500
16,900
16,900
จอง
30 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
16,900
4,500
16,900
16,900
จอง
31 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563
16,900
4,500
16,900
16,900
จอง
1 - 4 มกราคม 2563
14,900
4,500
14,900
14,900
จอง
2 - 5 มกราคม 2563
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
3 - 6 มกราคม 2563
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
4 - 7 มกราคม 2563
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
5 - 8 มกราคม 2563
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
6 - 9 มกราคม 2563
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
7 - 10 มกราคม 2563
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
8 - 11 มกราคม 2563
12,900
4,500
12,900
12,900
จอง
9 - 12 มกราคม 2563
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
10 - 13 มกราคม 2563
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
11 - 14 มกราคม 2563
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
12 - 15 มกราคม 2563
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
13 - 16 มกราคม 2563
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
14 - 17 มกราคม 2563
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
15 - 18 มกราคม 2563
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
15,900 15,900 4,500 15,900
จอง
15,900 15,900 4,500 15,900
จอง
14,900 14,900 4,500 14,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
14,900 14,900 4,500 14,900
จอง
16,900 16,900 4,500 16,900
จอง
16,900 16,900 4,500 16,900
จอง
16,900 16,900 4,500 16,900
จอง
16,900 16,900 4,500 16,900
จอง
16,900 16,900 4,500 16,900
จอง
14,900 14,900 4,500 14,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
12,900 12,900 4,500 12,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🍀สวนสนุกบาน่าฮิลล์
🍀สะพานทอง
🍀เมืองมรดกโลกฮอยอัน
🍀ล่องเรือแม่น้ำหอม
🍀นั่งเรือกระด้ง
🍀พัก 4 ดาว 2 คืน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 15 Sep 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
19 - 22 Sep 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
03 - 06 Oct 2019
12,900
3,500
12,900
12,900
จอง
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
จอง
12,900 12,900 3,500 12,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก

พักโรงแรม4ดาว(เมืองเว้ และบานาฮิลล์)

พิเศษ…อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร

อิ่มอร่อย เมนู…แหนมเนืองต้นตำหรับ

แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6 - 9 กันยายน
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
7 - 10 กันยายน
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
13 - 16 กันยายน
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
14 - 17 กันยายน
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
20 - 23 กันยายน
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
21 - 24 กันยายน
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
27 - 30 กันยายน
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
28 กันยายน - 1 ตุลาคม
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
3 - 6 ตุลาคม
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
4 - 7 ตุลาคม
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
5 - 8 ตุลาคม
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
10 - 13 ตุลาคม
12,999
4,500
12,999
12,999
จอง
12 - 15 ตุลาคม
14,900
4,500
14,900
14,900
จอง
13 - 16 ตุลาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
14 - 17 ตุลาคม
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
16 - 19 ตุลาคม
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
17 - 20 ตุลาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
18 - 21 ตุลาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
19 - 22 ตุลาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
20 - 23 ตุลาคม
13,900
4,500
13,900
13,900
จอง
21 - 24 ตุลาคม
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
22 - 25 ตุลาคม
11,999
4,500
11,999
11,999
จอง
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
12,999 12,999 4,500 12,999
จอง
14,900 14,900 4,500 14,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
13,900 13,900 4,500 13,900
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
จอง
11,999 11,999 4,500 11,999
ระยะเวลา : 3D 2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรืองจ่างอาน – ตลาดกลางคืนฮาลองเบย์

ฮาลองเบย์ – ถ้ำเทียนกุง

สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – บ้านพักโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ถนน 36 สาย 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 27 Oct 2019
13,991
3,500
13,991
13,991
จอง
08 - 10 Dec 2019
13,991
3,500
13,991
13,991
จอง
จอง
13,991 13,991 3,500 13,991
จอง
13,991 13,991 3,500 13,991
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์โปรแกรม
🏩พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้าพักซาปา 2 คืน ฮานอย 1 คืน
🌟 ชมรอบเมืองฮานอย บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส วัดหงอกเซิน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต หุบเขาปากมังกร ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาด
🌟 นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน (รวมค่าขึ้นกระเช้า)
🌟 ช้อปปิ้งที่ตลาดLove Market ตลาดโก๊กเหลว ตลาดนิงห์บิงห์ ถนน 36 สาย
🌟 แจกฟรี !! หมวกดาวแดงและถุง Shopping Bag

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 30 Sep 2019
14,991
3,500
15,991
15,991
จอง
11 - 14 Oct 2019
16,991
3,500
16,991
16,991
จอง
05 - 08 Dec 2019
16,991
3,500
16,991
16,991
จอง
จอง
14,991 15,991 3,500 15,991
จอง
16,991 16,991 3,500 16,991
จอง
16,991 16,991 3,500 16,991
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงดงามของซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
 • นั่งกระเช้าชมความงามเทือกเขา ฟานซิปัน
 • ชมน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา น้ำตกสีเงิน, ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าต
 • สัมผัสประวัติศาสตร์ฮานอย เยี่ยมชมสุสานลุงโฮ
 • ล่องเรือชมความงามของอ่าวฮาลองเบย์
 • ชม ถ้ำสววรค์ ชมหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างสวยงาม
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ, ช้อบปิ้งถนน 36 สาย
 • FREE WIFI ON BUS, สุดพิเศษกับเมนูหม้อไฟปลาแซลมอล
 • พิเศษสุด!! รับงอบหนอนหลา ท่านละ 1 ใบ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 16 Oct 2019
20,888
4,900
0
20,888
จอง
จอง
20,888 0 4,900 20,888
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D’AMOUR
 • ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 • หาดหมีเคว
 • สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • บานาฮิลส์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 – 12 มกราคม 2563
10,999
3,500
10,999
จอง
11 – 13 มกราคม 2563
10,999
3,500
10,999
จอง
17 – 19 มกราคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
18 – 20 มกราคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
12 – 14 มีนาคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
13 – 15 มีนาคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
14 – 16 มีนาคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
20 – 22 มีนาคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
21 – 23 มีนาคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
26 – 28 มีนาคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
27 – 29 มีนาคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
28 – 30 มีนาคม 2563
11,999
3,500
11,999
จอง
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลส์ พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน สัมผัสความโรแมนติกสไตล์ French Village ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์ สนุกสุดมันส์สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้งฮอยัน ชมพระราชวังเว้ เมืองมรดกโลก พิเศษนั่งรถสามล้อซิโคล่เมืองเว้
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1-4 พ.ย. 19
12,999
4,500
จอง
6-9 พ.ย. 19
11,999
4,500
จอง
7-10 พ.ย. 19
12,999
4,500
จอง
8-11 พ.ย. 19
12,999
4,500
จอง
13-16 พ.ย. 19
11,999
4,500
จอง
15-18 พ.ย. 19
12,999
4,500
จอง
20-23 พ.ย. 19
11,999
4,500
จอง
21-24 พ.ย. 19
12,999
4,500
จอง
27-30 พ.ย. 19
11,999
4,500
จอง
29-2 ธ.ค. 19
12,999
4,500
จอง
4-7 ธ.ค. 19
12,999
4,500
จอง
5-8 ธ.ค. 19
14,999
4,500
จอง
10-13 ธ.ค. 19
12,999
4,500
จอง
11-14 ธ.ค. 19
12,999
4,500
จอง
12-15 ธ.ค. 19
13,999
4,500
จอง
18-21 ธ.ค. 19
12,999
4,500
จอง
20-23 ธ.ค. 19
12,999
4,500
จอง
25-28 ธ.ค. 19
13,999
4,500
จอง
26-29 ธ.ค. 19
14,999
4,500
จอง
28-31 ธ.ค. 19
16,999
4,500
จอง
1-4 ม.ค. 20
13,999
4,500
จอง
9-12 ม.ค. 20
12,999
4,500
จอง
10-13 ม.ค. 20
12,999
4,500
จอง
17-20 ม.ค. 20
12,999
4,500
จอง
22-25 ม.ค. 20
12,999
4,500
จอง
23-26 ม.ค. 20
13,999
4,500
จอง
29-1 ก.พ. 20
12,999
4,500
จอง
30-2 ก.พ. 20
12,999
4,500
จอง
31-3 ก.พ. 20
13,999
4,500
จอง
5-8 ก.พ. 20
12,999
4,500
จอง
6-9 ก.พ. 20
13,999
4,500
จอง
7-10 ก.พ. 20
14,999
4,500
จอง
8-11 ก.พ. 20
14,999
4,500
จอง
12-15 ก.พ. 20
12,999
4,500
จอง
14-17 ก.พ. 20
13,999
4,500
จอง
19-22 ก.พ. 20
12,999
4,500
จอง
20-23 ก.พ. 20
13,999
4,500
จอง
21-24 ก.พ. 20
13,999
4,500
จอง
26-29 ก.พ. 20
12,999
4,500
จอง
27-1 มี.ค. 20
13,999
4,500
จอง
28-2 มี.ค. 20
13,999
4,500
จอง
4-7 มี.ค. 20
12,999
4,500
จอง
5-8 มี.ค. 20
13,999
4,500
จอง
6-9 มี.ค. 20
13,999
4,500
จอง
11-14 มี.ค. 20
12,999
4,500
จอง
12-15 มี.ค. 20
13,999
4,500
จอง
13-16 มี.ค. 20
13,999
4,500
จอง
18-21 มี.ค. 20
12,999
4,500
จอง
19-22 มี.ค. 20
13,999
4,500
จอง
20-23 มี.ค. 20
13,999
4,500
จอง
25-28 มี.ค. 20
12,999
4,500
จอง
จอง
12,999 4,500
จอง
11,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
11,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
11,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
11,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
16,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
13,999 4,500
จอง
12,999 4,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เวียดนามใต้ครั้งเดียวเที่ยว 2 บรรยากาศ สัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางเมกแมกเมืองหนาว ชมทุ่งสวนไฮเดรนเยีย บันไดสวรรค์ นั่งโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายมุยเน่ รวมค่ารถจิ๊บแล้ว !!
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
9-11 พ.ย. 19
9,999
2,500
จอง
30-2 ธ.ค. 19
9,999
2,500
จอง
8-10 ธ.ค. 19
9,999
2,500
จอง
9-11 ธ.ค. 19
8,999
2,500
จอง
20-22 ธ.ค. 19
9,999
2,500
จอง
21-23 ธ.ค. 19
9,999
2,500
จอง
29-31 ธ.ค. 19
12,999
2,500
จอง
3-5 ม.ค. 20
8,999
2,500
จอง
11-13 ม.ค. 20
9,999
2,500
จอง
31-2 ก.พ. 20
9,999
2,500
จอง
1-3 ก.พ. 20
9,999
2,500
จอง
9-11 ก.พ. 20
10,999
2,500
จอง
10-12 ก.พ. 20
8,999
2,500
จอง
21-23 ก.พ. 20
9,999
2,500
จอง
22-24 ก.พ. 20
9,999
2,500
จอง
13-15 มี.ค. 20
9,999
2,500
จอง
14-16 มี.ค. 20
9,999
2,500
จอง
จอง
9,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
8,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
12,999 2,500
จอง
8,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
10,999 2,500
จอง
8,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
9,999 2,500
จอง
9,999 2,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  เวียดนามกลางว๊าวๆ พักดี 4 ดาวทุดคืน ดานัง 1 คืน บานาฮิลส์ 1 คืน โรงแรมน้ำแร่ 1 คืน สุดฟินอ่างแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก !!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบานาฮิลส์ สัมผัสบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศส ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ และโรงเก็บไวน์ กิจกรรมสุดมันส์ล่องเรือกระด้งฮอยอัน และสวนสนุกน้ำ เต็มอิ่มเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14-17 พ.ย. 19
15,999
5,500
จอง
15-18 พ.ย. 19
15,999
5,500
จอง
16-19 พ.ย. 19
15,999
5,500
จอง
22-25 พ.ย. 19
15,999
5,500
จอง
29-2 ธ.ค. 19
16,999
5,500
จอง
30-3 ธ.ค. 19
14,999
5,500
จอง
12-15 ธ.ค. 19
15,999
5,500
จอง
13-16 ธ.ค. 19
15,999
5,500
จอง
14-17 ธ.ค. 19
15,999
5,500
จอง
21-24 ธ.ค. 19
15,999
5,500
จอง
จอง
15,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
16,999 5,500
จอง
14,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
15,999 5,500
จอง
15,999 5,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  เคาท์ดาวน์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลส์ 1 คืน สัมผัสมนต์เสน่ห์สไตล์ฝรั่งเศส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์ รวมค่าเข้าสวนสนุกแฟนตาซี พาร์คแล้ว สนกสุดมันส์กับกิจกรรมล่องเรือกระด้งฮอยอัน เยือนพระราชวังเว้ และล่องเรือแม่น้ำหอม พักดี 4 ดาวทุกคืน เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์บานาฮิลส์ 2 มื้อ และเมนูซีฟู๊ด+กุ้งมังกร
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
18,999
5,500
จอง
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
18,999
5,500
จอง
จอง
18,999 5,500
จอง
18,999 5,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พักบานาฮิลส์ ฟินๆ 1 คืน รวมค่าเครื่องเล่น และค่ากระเช้าแล้วจ้าาา สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง ชมสะพานมือแลนด์มาร์คชิคๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสไตล์หมู่บ้านฝรั่งเศษ ล่องเรือกระด้งสุดมันส์ เต็มอิ่มเมนูซีฟู๊ด กุ้งมังกร และบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ชมพระราชวังเว้ ช้อปปิ้งตลาดฮาน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30-2 พ.ย. 19
12,999
3,900
จอง
2-5 พ.ย. 19
13,999
3,900
จอง
8-11 ธ.ค. 19
12,999
3,900
จอง
12-15 ธ.ค. 19
13,999
3,900
จอง
13-16 ธ.ค. 19
14,999
3,900
จอง
14-17 ธ.ค. 19
14,999
3,900
จอง
20-23 ธ.ค. 19
14,999
3,900
จอง
22-25 ธ.ค. 19
14,999
3,900
จอง
จอง
12,999 3,900
จอง
13,999 3,900
จอง
12,999 3,900
จอง
13,999 3,900
จอง
14,999 3,900
จอง
14,999 3,900
จอง
14,999 3,900
จอง
14,999 3,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขา สัมผัสมนต์เสน่ห์สไตล์ฝรั่งเศส เที่ยวคุ้มๆ บนเช้า-กลับเย็น สนุกสุดมันส์สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค รวมค่าเครื่องเล่น และค่ากระเช้าแล้ว ชมสะพานมือทอง สะพานมังกร และสะพานแห่งความรัก ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน เต็มอิ่มอาหารซีฟู๊ด และเมนูเฝ่อเวียดนาม พิเศษ ทานบุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลส์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13-15 ต.ค. 19
13,999
3,500
จอง
15-17 ต.ค. 19
10,999
3,500
จอง
21-23 ต.ค. 19
11,999
3,500
จอง
จอง
13,999 3,500
จอง
10,999 3,500
จอง
11,999 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ สัมผัสความโรแมนติกผ่านลมหนาว สูดอากาศบริสุทธิ์ไร่ชารูปหัวใจ สุดหวาดเสียวสะพานแก้วยาวที่สุดในเวียดนาม สถานที่เที่ยวใหม่ ล่องเรือสัมผัสธรรมชาตินิงห์บิงห์ หรือฮาลองบก สถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND ไหว้พระวัดไบ่ดิงห์ วัดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10-13 ต.ค. 19
10,999
3,500
จอง
13-16 ต.ค. 19
10,999
3,500
จอง
17-20 ต.ค. 19
9,999
3,500
จอง
24-27 ต.ค. 19
9,999
3,500
จอง
7-10 พ.ย. 19
8,999
3,500
จอง
14-17 พ.ย. 19
9,999
3,500
จอง
21-24 พ.ย. 19
9,999
3,500
จอง
28-1 ธ.ค. 19
9,999
3,500
จอง
5-8 ธ.ค. 19
11,999
3,500
จอง
12-15 ธ.ค. 19
10,999
3,500
จอง
19-22 ธ.ค. 19
10,999
3,500
จอง
26-29 ธ.ค. 19
13,999
3,500
จอง
จอง
10,999 3,500
จอง
10,999 3,500
จอง
9,999 3,500
จอง
9,999 3,500
จอง
8,999 3,500
จอง
9,999 3,500
จอง
9,999 3,500
จอง
9,999 3,500
จอง
11,999 3,500
จอง
10,999 3,500
จอง
10,999 3,500
จอง
13,999 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  เวียดนามเหนือเที่ยวคุ้ม ครบทุกไฮไลท์ 4 เมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และความหนาวเย็นเมืองซาปา รวมค่ากระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน และรถไฟรางชมเมืองซาปา พร้อมสัมผัสกับวิวนาขั้นบันได ล่องเรือ 2 ธรรมชาติ 2 สไตล์ฮาลองเบย์ และฮาลองบก เต็มอิ่มบุฟเฟต่นานาชาติ SEN
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 – 13 ตุลาคม 2562
13,999
3,500
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2562
14,999
3,500
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2562
13,999
3,500
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
13,999
3,500
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
13,999
3,500
จอง
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
13,999
3,500
จอง
06 – 10 ธันวาคม 2562
14,999
3,500
จอง
13 – 17 ธันวาคม 2562
14,999
3,500
จอง
20 – 24 ธันวาคม 2562
14,999
3,500
จอง
25 – 29 ธันวาคม 2562
15,999
3,500
จอง
27 – 31 ธันวาคม 2562
18,999
4,500
จอง
จอง
13,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
18,999 4,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  เวียดนามกลาง 3 เมืองสุดคุ้ม ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านฝรั่งเศส รวมค่าเข้า และเครื่องเล่นสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คแล้ว ถ่ายรูปสุดชิคสะพานมือทอง ล่องเรือกระด้ง และเรือมังกร
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 – 07 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
05 – 08 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
10 – 13 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
12 – 15 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
17 – 20 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
18 – 21 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
19 – 22 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
20 – 23 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
24 – 27 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
25 – 28 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
26 – 29 ตุลาคม 2562
14,999
4,500
จอง
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562
14,999
4,500
จอง
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500