Menu Close

ทัวร์เบลเยี่ยม

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แฟร้งค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก –ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ย่านเมืองเก่า – โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์
กรุงบรัสเซลส์ – อะตอมเมียม – รูปปั้นแมเนเกนพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส – แอนต์เวิร์ป – จัตุรัสใจกลางเมือง – โบสถ์พระแม่
แอนต์เวิร์ป – กีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – BATAVIA STAD FASHION OUTLET – อัมสเตอร์ดัม
สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม– ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัม
ซานส์ สคันส์ – กังหันลม – โรงงานชีสและโรงงานทารองเท้าไม้

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24 - 30 Mar 2019
43,990
11,500
41,990
43,990
จอง
11 - 17 Apr 2019
52,990
13,000
50,990
52,990
จอง
14 - 20 May 2019
45,990
13,000
43,990
45,990
จอง
จอง
43,990 41,990 11,500 43,990
จอง
52,990 50,990 13,000 52,990
จอง
45,990 43,990 13,000 45,990
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ *บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป 
*เฮก – อัมสเตอร์ดัม – ลิสส์เซ่ 
– ซานส์ สคันส์ – กีธูร์น
*โคโลญ -แฟรงก์เฟิร์ต
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-04-2019 - 23-04-2019
52,999
9,999
จอง
04-05-2019 - 10-05-2019
52,999
9,999
จอง
08-05-2019 - 14-05-2019
52,999
9,999
จอง
13-05-2019 - 19-05-2019
52,999
9,999
จอง
จอง
52,999 9,999
จอง
52,999 9,999
จอง
52,999 9,999
จอง
52,999 9,999
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ บรัสเซลส์ – แอนท์เวิร์ป – เฮก
อัมสเตอร์ดัม – ซานส์ สคันส์
กีธูร์น – โคโลญ – แฟรงก์เฟิร์ต
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13-02-2019 - 19-02-2019
50,999
8,999
จอง
16-02-2019 - 22-02-2019
48,999
8,999
จอง
06-03-2019 - 12-03-2019
48,999
8,999
จอง
18-05-2019 - 24-05-2019
52,999
8,999
จอง
12-06-2019 - 18-06-2019
52,999
8,999
จอง
จอง
50,999 8,999
จอง
48,999 8,999
จอง
48,999 8,999
จอง
52,999 8,999
จอง
52,999 8,999
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ เมืองบรัสเซลส์ – เมืองแอนท์เวิร์ป
เมืองเฮก – เมืองอัมสเตอร์ดัม
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
เมืองโคโลญ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24-11-2018 - 30-11-2018
42,999
8,999
จอง
29-11-2018 - 05-12-2018
42,999
8,999
จอง
06-12-2018 - 12-12-2018
45,999
8,999
จอง
08-12-2018 - 14-12-2018
45,999
8,999
จอง
19-12-2018 - 25-12-2018
45,999
8,999
จอง
13-02-2019 - 19-02-2019
50,999
8,999
จอง
16-02-2019 - 22-02-2019
48,999
8,999
จอง
06-03-2019 - 12-03-2019
48,999
8,999
จอง
18-05-2019 - 24-05-2019
52,999
8,999
จอง
12-06-2019 - 18-06-2019
52,999
8,999
จอง
จอง
42,999 8,999
จอง
42,999 8,999
จอง
45,999 8,999
จอง
45,999 8,999
จอง
45,999 8,999
จอง
50,999 8,999
จอง
48,999 8,999
จอง
48,999 8,999
จอง
52,999 8,999
จอง
52,999 8,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

**ชมทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ**

เเฟรงก์เฟริ์ต โคโลญ บรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปราซ อัมสเตอร์ดัม เทศกาลดอกทิวลิป หมู่บ้านซานว์สคันส์ หมูบ้านประมงโวเลนดัม
**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละค่าทิป

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24 - 31 มี.ค. 62
43,900
10,000
41,900
43,900
จอง
จอง
43,900 41,900 10,000 43,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน **Tulip Festival**ปารีส บรูจจ์ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม กีร์ธโฮร์น ลิซเซ่ 

ซานน์สคันส์ ช้อปปิ้ง La Village Outlet ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตล่องเรือกระจก ชมโรงงานเพชรเจียระไน Gassan
พิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้าน กีร์ธโฮร์น

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 23 มี.ค. 2562
43,900
53,900
41,900
จอง
4 - 11 เม.ย. 2562
47,900
57,900
45,900
จอง
6 - 13 พ.ค. 2562
45,900
55,900
43,900
จอง
7 - 14 พ.ค. 2562
45,900
55,900
43,900
จอง
14 - 21 พ.ค. 2562
47,900
57,900
45,900
จอง
จอง
43,900 41,900 53,900
จอง
47,900 45,900 57,900
จอง
45,900 43,900 55,900
จอง
45,900 43,900 55,900
จอง
47,900 45,900 57,900
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวแคว้นอัลซาส-ขึ้นเขาทิตลิส- อิสระช้อปปิ้ง- Designer Outlet Roermond-บรัสเซส-จัตุรัสกรองปลาซ- แฟรงค์เฟิร์ต- มหาวิหารโคโลยจน์- กอลมาร์ – สตราบูร์ก- ลูเซิร์น – สะพานไม้ซาเปล- แองเกลเบิร์ก

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561
42,900
8,000
จอง
4-10 ธันวาคม 2561
42,900
8,000
จอง
จอง
42,900 8,000
จอง
42,900 8,000
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เต็มอิ่มเที่ยว 3 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์  เที่ยวอัมสเตอร์ดัมล่องเรือกระจกชมเมือง
เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีสเที่ยเมืองเกนท์

ชมเมืองมรดกโลก เมืองโคโลญจน์และเมืองบอนน์บ้านเกิดบีโธเฟ่น

ชมหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก

ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม
และช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18-25 ก.พ.2562
53,500
6,900
จอง
จอง
53,500 6,900