Menu Close

ทัวร์เนเธอร์แลนด์

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปารีส – บรัสเซสล์ – บรูจน์ – เกนท์ – โรมอนด์เอ้าเลท – โคโลญจน์ – ล่องแม่น้ำไรน์ – อัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกีธอร์น – หมู่บ้านกังหันลม 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 - 24 Oct 2019
39,999
10,500
0
0
จอง
จอง
39,999 0 10,500 0
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💐 เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป
💐 หอไอเฟล สัญลักษณ์ฝรั่งเศส
💐 เมืองมรดกโลกบรูจจ์ เวนิสยุโรปเหนือ
💐 กรองด์ ปลาซ จัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
💐 ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น unseen เนเธอร์แลนด์
💐 ล่องเรือ ชมความสวยงามของอัมสเตอร์ดัม
💐 หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 - 28 Oct 2019
48,990
11,000
46,990
48,990
จอง
จอง
48,990 46,990 11,000 48,990
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • ปารีส  หอไอเฟล

  • ประตูชัย  แกลลอเรียลาฟาเยตต์

  • อัมสเตอร์ดัม
  • ช้อปปิ้ง BATAVIA STAD FASHION OUTLET
  • ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและพระราชวังแวร์ซายส์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
9-15 ส.ค. 2562
47,900
10,000
47,900
จอง
25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2562
42,900
10,000
42,900
จอง
4-10 ต.ค. 2562
42,900
10,000
42,900
จอง
23-29 ต.ค. 2562
42,900
10,000
42,900
จอง
จอง
47,900 47,900 10,000
จอง
42,900 42,900 10,000
จอง
42,900 42,900 10,000
จอง
42,900 42,900 10,000