Menu Close

ทัวร์เนเธอร์แลนด์

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 7D4N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

 • หอไอเฟล
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • ล่องเรือบาโตมุช
 • จัตุรัสกรองด์ปลาซ
 • กีธูร์น
 • โคโลญ
 • ร่วมเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOP 1 ปีมีครั้งเดียว!!
 • ล่องเรือหลังคากระจก 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 – 24 มี.ค. 63
45,900
6,900
45,900
45,900
จอง
25 – 31 มี.ค. 63
47,900
6,900
47,900
47,900
จอง
10 – 16 เม.ย. 63
55,900
6,900
55,900
55,900
จอง
01 – 07 พ.ค. 63
49,900
6,900
49,900
49,900
จอง
03 – 09 พ.ค. 63
49,900
6,900
49,900
49,900
จอง
09 – 15 ก.ค. 63
49,900
6,900
49,900
49,900
จอง
จอง
45,900 45,900 6,900 45,900
จอง
47,900 47,900 6,900 47,900
จอง
55,900 55,900 6,900 55,900
จอง
49,900 49,900 6,900 49,900
จอง
49,900 49,900 6,900 49,900
จอง
49,900 49,900 6,900 49,900
ระยะเวลา : 8D5N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • แฟรงเฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์ Designer Outlet Roermond ล่องเรือหลังคากระจก
 • เมืองโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คูเซ่น เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์
 • เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์ เมืองลิซเซ่ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 63
45,900
13,500
จอง
13 – 20 พฤษภาคม 63
45,900
13,500
จอง
จอง
45,900 13,500
จอง
45,900 13,500
ระยะเวลา : 8D5N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • แฟรงเฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต Designer Outlet Roermond ล่องเรือแม่น้ำ เมืองโคโลญจน์ 
 • มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คูเซ่น  เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์  เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม  
 • หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์ เมืองลิซเซ่ สวนดอกทิวลิปเคอเตนฮอฟ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
49,888
13,500
จอง
02 – 09 เม.ย. 63
49,888
13,500
จอง
29 เม.ย. – 6 พ.ค. 63
49,888
13,500
จอง
21 – 28 พ.ค. 63
49,888
13,500
จอง
จอง
49,888 13,500
จอง
49,888 13,500
จอง
49,888 13,500
จอง
49,888 13,500