Menu Close

ทัวร์เดนมาร์ก

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สต็อคโฮล์ม   เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รับ ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย

เยินเชอปิง    เป็นเมืองทางตอนใต้อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน เมืองมีประชากรมากเป็นอันดับ 9 ของสวีเดน เมืองตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทะเลสาบเวเทิร์น  เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์

มัลโม  เมืองหลักทางตอนใต้ของสวีเดน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดน รองจากสต๊อกโฮล์ม และเมืองโกเธนเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดับ 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

โคเปนเฮเก้น    เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-27 ก.พ.2562
53,900
6,900
จอง
จอง
53,900 6,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ พิพิธภัณฑ์เรือรบดบราณวาชาร์ – อุทยานฟรอกเนอร์
ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
น้ำพุราชินีเกฟิออน – พระราชวังคริสเตียนนอร์ท
พระราชวังอมาเลียนนอร์ท – พระราชวังโรเซนเบิร์ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04-12-2018 - 11-12-2018
52,999
12,999
จอง
25-12-2018 - 01-01-2019
55,999
12,999
จอง
28-12-2018 - 04-01-2019
62,999
12,999
จอง
21-01-2019 - 28-01-2019
49,999
12,999
จอง
05-02-2019 - 12-02-2019
52,999
12,999
จอง
18-02-2019 - 25-02-2019
52,999
12,999
จอง
26-03-2019 - 02-04-2019
55,999
12,999
จอง
จอง
52,999 12,999
จอง
55,999 12,999
จอง
62,999 12,999
จอง
49,999 12,999
จอง
52,999 12,999
จอง
52,999 12,999
จอง
55,999 12,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ เมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์
เมืองออสโล – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
เมืองโอเปนเฮเกน – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04-12-2018 - 11-12-2018
49,999
13,999
จอง
28-12-2018 - 04-01-2019
62,999
13,999
จอง
21-01-2019 - 28-01-2019
49,999
13,999
จอง
05-02-2019 - 12-02-2019
52,999
13,999
จอง
18-02-2019 - 25-02-2019
52,999
13,999
จอง
26-03-2019 - 02-04-2019
55,999
13,999
จอง
จอง
49,999 13,999
จอง
62,999 13,999
จอง
49,999 13,999
จอง
52,999 13,999
จอง
52,999 13,999
จอง
55,999 13,999
ระยะเวลา : 9D 6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง กรุงเทพฯ –โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) / สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พักบนเรือ 1 คืน/นอร์เวย์ 4 คืน/สวีเดน 2 คืน) เดนมาร์ก : น้ำพุเกฟิอ้อน จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก อาคารรัฐสภา นอร์เวย์ : นั่งรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลัม ล่องเรือซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ออสโล ชมเมือง สวีเดน : สต็อกโฮล์ม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า ช้อปปิ้ง!!ถนนคาร์ลฮันส์เกท  ย่านเซอเกิลสแควร์ พิเศษ!!! นอนบนเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ 1 คืน (INSIDE CABIN) เพื่อให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเรือ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 14 Mar 2019
79,999
30,000
78,999
79,999
จอง
02 - 10 May 2019
85,999
30,000
84,999
85,999
จอง
16 - 24 May 2019
85,999
30,000
84,999
85,999
จอง
06 - 14 Jun 2019
85,999
30,000
84,999
85,999
จอง
13 - 21 Jun 2019
85,999
30,000
84,999
85,999
จอง
จอง
79,999 78,999 30,000 79,999
จอง
85,999 84,999 30,000 85,999
จอง
85,999 84,999 30,000 85,999
จอง
85,999 84,999 30,000 85,999
จอง
85,999 84,999 30,000 85,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ พิพิธภัณฑ์โบราณวาซาร์ – อุทยานฟรอกเนอร์
ลานกระโดดสกีฮอลเมนดคลเลน – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
พระราชวังคริสเตียนนอร์ท – พระราชวังอมาเลียนนอร์ท 
พระราชวังโรเซนเบิร์ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13-02-2019 - 20-02-2019
57
12,999
จอง
02-03-2019 - 09-03-2019
55
12,999
จอง
23-03-2019 - 30-03-2019
55
12,999
จอง
09-04-2019 - 16-04-2019
65
12,999
จอง
10-04-2019 - 17-04-2019
69
12,999
จอง
11-04-2019 - 18-04-2019
69
12,999
จอง
12-04-2019 - 19-04-2019
69
12,999
จอง
24-04-2019 - 01-05-2019
58
12,999
จอง
04-05-2019 - 11-05-2019
58
12,999
จอง
13-05-2019 - 20-05-2019
59
12,999
จอง
18-05-2019 - 25-05-2019
58
12,999
จอง
08-06-2019 - 15-06-2019
59
12,999
จอง
15-06-2019 - 22-06-2019
59
12,999
จอง
22-06-2019 - 29-06-2019
59
12,999
จอง
จอง
57 12,999
จอง
55 12,999
จอง
55 12,999
จอง
65 12,999
จอง
69 12,999
จอง
69 12,999
จอง
69 12,999
จอง
58 12,999
จอง
58 12,999
จอง
59 12,999
จอง
58 12,999
จอง
59 12,999
จอง
59 12,999
จอง
59 12,999