Menu Close

ทัวร์เช็ก

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โปรโมชั่นพิเศษ!!! เที่ยว 5 คุ้มเวอร์

⭐เยอรมัน      มิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ชมความงดงามอลังการของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์แลนด์

⭐ออสเตรีย    ฮัลล์สตัทท์ เมืองสวยริมทะเลสาบที่จัดได้ว่าสวยที่สุดในโลก ซาลซ์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก

⭐เช็ค       เยือนเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย  กรุงปราก ชมสะพานชาร์ลส์ สะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town และชมความงดงามอลังการของปราสาทแห่งปราก

⭐สโลวาเกีย  เมืองหลวงกรุงบราติสลาวา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวาเกีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่

⭐ฮังการี บูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ  พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 24 Sep 2019
44,900
12,500
44,900
44,900
จอง
จอง
44,900 44,900 12,500 44,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน
-บูดาเปส กรุงเวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟ
-กรุงปราก สะพานซาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬากาดาราศาสตร์
-ช็อปปิ้ง Parndirf Outlet

พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พระราชวังเซินบรุนน์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
7-14 มิถุนายน 2562
42,900
10,000
42,900
42,900
จอง
26 มิ.ย.-3 ก.ค. 2562
42,900
10,000
42,900
42,900
จอง
13-20 กันยายน 2562
43,900
10,000
43,900
43,900
จอง
27 ก.ย.-4 ต.ค. 2562
43,900
10,000
43,900
43,900
จอง
4-11 ตุลาคม 2562
43,900
10,000
43,900
43,900
จอง
11-18 ตุลาคม 2562
43,900
10,000
43,900
43,900
จอง
19-26 ต.ค. 2562
43,900
10,000
43,900
43,900
จอง
จอง
42,900 42,900 10,000 42,900
จอง
42,900 42,900 10,000 42,900
จอง
43,900 43,900 10,000 43,900
จอง
43,900 43,900 10,000 43,900
จอง
43,900 43,900 10,000 43,900
จอง
43,900 43,900 10,000 43,900
จอง
43,900 43,900 10,000 43,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– ชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ 
– ชม เมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
– ชม สวนมิราเบล ณ พระราชวังมิราเบลล์
– ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11
– ชม เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล
– ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนา 
– ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีอายุยาวนาน
– ช้อปปิ้งที่ ถนน Parizska Street 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14 เม.ย. - 19 เม.ย. 2562 * วันสงกรานต์
42,900
8,500
42,900
42,900
จอง
21 เม.ย. - 26 เม.ย. 2562
38,900
8,500
38,900
38,900
จอง
19 พ.ค. - 24 พ.ค. 2562 * วันวิสาขบูชา
42,900
8,500
42,900
42,900
จอง
9 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 2562
38,900
8,500
38,900
38,900
จอง
14 ก.ค. - 19 มิ.ย. 2562 * วันอาสฬหบูชา
42,900
8,500
42,900
42,900
จอง
11 ส.ค. - 16 ส.ค. 2562 * วันแม่
42,900
8,500
42,900
42,900
จอง
8 ก.ย. - 13 ก.ย. 2562
38,900
8,500
38,900
38,900
จอง
6 ต.ค. - 11 ต.ค. 2562
38,900
8,500
38,900
38,900
จอง
20 ต.ค. - 25 ต.ค. 2562 * วันปิยมหาราช
42,900
8,500
42,900
42,900
จอง
3 พ.ย. - 8 พ.ย. 2562
38,900
8,500
38,900
38,900
จอง
1 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2562 * วันพ่อ
42,900
8,500
42,900
42,900
จอง
8 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 2562 * วันรัฐธรรมนูญ
42,900
8,500
42,900
42,900
จอง
จอง
42,900 42,900 8,500 42,900
จอง
38,900 38,900 8,500 38,900
จอง
42,900 42,900 8,500 42,900
จอง
38,900 38,900 8,500 38,900
จอง
42,900 42,900 8,500 42,900
จอง
42,900 42,900 8,500 42,900
จอง
38,900 38,900 8,500 38,900
จอง
38,900 38,900 8,500 38,900
จอง
42,900 42,900 8,500 42,900
จอง
38,900 38,900 8,500 38,900
จอง
42,900 42,900 8,500 42,900
จอง
42,900 42,900 8,500 42,900