Menu Close

ทัวร์เกาหลี

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิชิตเทือกเขาซอรัคซาน
 • ไหว้พระใหญ๋อึนซา
 • เดินทางเล่นหมู่บ้านบุกชนฮันอก + เช่าชุดฮันบก ฟรี !!
 • ช้อปปิ้งเมียงดง
 • หอคอย N Seoul Tower
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 16 Apr 2019
26,999
6,500
26,999
26,999
จอง
จอง
26,999 26,999 6,500 26,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND I พร้อมสักการะขอพร ณ วาวูจองซา I พาท่านสนุกสนานกับลานสกีกว้าง เล่นสกีสุดมันส์ I ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่ลูกใหญ่แบบเต็มคำ  Iช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE  I ชมแม่น้ำฮัน I เดินเล่นที่อาคารDDPทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า  I  “Seoullo7017” สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2019
17,900
4,900
จอง
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2019
17,900
4,900
จอง
1-5 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
2-6 มี.ค. 2019
15,900
4,900
จอง
3-7 มี.ค. 2019
14,900
4,900
จอง
4-8 มี.ค. 2019
14,900
4,900
จอง
5-9 มี.ค. 2019
15,900
4,900
จอง
6-10 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
7-11 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
8-12 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
9-13 มี.ค. 2019
15,900
4,900
จอง
10-14 มี.ค. 2019
14,900
4,900
จอง
11-15 มี.ค. 2019
14,900
4,900
จอง
12-16 มี.ค. 2019
15,900
4,900
จอง
13-17 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
14-18 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
15-19 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
16-20 มี.ค. 2019
15,900
4,900
จอง
17-21 มี.ค. 2019
14,900
4,900
จอง
18-22 มี.ค. 2019
14,900
4,900
จอง
19-23 มี.ค. 2019
15,900
4,900
จอง
20-24 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
21-25 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
22-26 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
23-27 มี.ค. 2019
15,900
4,900
จอง
24-28 มี.ค. 2019
14,900
4,900
จอง
25-29 มี.ค. 2019
14,900
4,900
จอง
26-30 มี.ค. 2019
15,900
4,900
จอง
27-31 มี.ค. 2019
16,900
4,900
จอง
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2019
16,900
4,900
จอง
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2019
16,900
4,900
จอง
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 2019
15,900
4,900
จอง
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2019
15,900
4,900
จอง
จอง
17,900 4,900
จอง
17,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
14,900 4,900
จอง
14,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
14,900 4,900
จอง
14,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
14,900 4,900
จอง
14,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
14,900 4,900
จอง
14,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
16,900 4,900
จอง
15,900 4,900
จอง
15,900 4,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ร่วมเทศกาล “ชมดอกซากุระ ณ ถนน ยออิโด “
 • สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  วัดชินฮึงซา
 • พิเศษ !! ชมอุโมงค์ซากุระที่ซอรัคซาน
 • (พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62
16,999
5,000
จอง
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 62
16,999
5,000
จอง
01 - 05 เมษายน 62
15,999
5,000
จอง
02 - 06 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
03 - 07 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
04 - 08 เมษายน 62
18,999
5,000
จอง
05 - 09 เมษายน 62
18,999
5,000
จอง
06 - 10 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
07 - 11 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
08 - 12 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
09 - 13 เมษายน 62
19,999
5,000
จอง
10 - 14 เมษายน 62
21,999
5,000
จอง
11 - 15 เมษายน 62
24,999
5,000
จอง
12 - 16 เมษายน 62
26,999
5,000
จอง
13 - 17 เมษายน 62
24,999
5,000
จอง
14 - 18 เมษายน 62
21,999
5,000
จอง
15 - 19 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
16 - 20 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
17 - 21 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
18 - 22 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
19 - 23 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
20 - 24 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
21 - 25 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
22 - 26 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
23 - 27 เมษายน 62
16,999
5,000
จอง
24 - 28 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
25 - 29 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
26 - 30 เมษายน 62
17,999
5,000
จอง
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
16,999
5,000
จอง
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
16,999
5,000
จอง
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
16,999
5,000
จอง
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
16,999
5,000
จอง
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
15,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
19,999 5,000
จอง
21,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
26,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
21,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🌟ชมเทศกาลดอกทิวลิปเมืองแทอัน
🌟หมู่บ้านวัฒนธรรมOeam Folk Village
🌟พระราชวังเคียงบกกุง
🌟คล้องกุญแจคู่รัก ณ โซลทาวเวอร์
🌟ช้อปปิ้งเมียนดง ทงแดมุน
🌟พิเศษเมนูล็อบสเตอร์ ปูอลาสก้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 21 Apr 2019
30,900
8,000
30,900
30,900
จอง
จอง
30,900 30,900 8,000 30,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) – บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 30 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม – พักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักซูวอน 1คืน และ โซล 2 คืน – เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สะพานแขวน(GAMAKSAN) เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง  สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่สวนสนุก EVERLAND(รวมค่าเข้าสวนสนุก)  โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านเมียงดง  DUTYFREE และ ถนนฮงแด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 15 Apr 2019
29,999
8,900
29,999
29,999
จอง
จอง
29,999 29,999 8,900 29,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💘 HILIGHT 💘
✏️ อัพเดตแฟชั่นสุดชิค ณ แหล่งช็อปสุดฮิตของวัยรุ่นเกาหลี
✏️ จิบกาแฟ ณ คาเฟ่สุดชิค ที่สายฮิปห้ามพลาด
✏️ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
✏️ ถ้ำควังมยอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 – 06 พฤษภาคม
17,900
5,900
จอง
04 – 08 พฤษภาคม
16,900
5,900
จอง
06 – 10 พฤษภาคม
15,900
5,900
จอง
08 – 12 พฤษภาคม
17,900
5,900
จอง
10 – 14 พฤษภาคม
16,900
5,900
จอง
12 – 16 พฤษภาคม
15,900
5,900
จอง
14 – 18 พฤษภาคม
16,900
5,900
จอง
16 – 20 พฤษภาคม
17,900
5,900
จอง
18 – 22 พฤษภาคม
16,900
5,900
จอง
20 – 24 พฤษภาคม
15,900
5,900
จอง
22 – 26 พฤษภาคม
17,900
5,900
จอง
24 – 28 พฤษภาคม
16,900
5,900
จอง
26 – 30 พฤษภาคม
15,900
5,900
จอง
28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน
16,900
5,900
จอง
30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน
17,900
5,900
จอง
03 – 07 มิถุนายน
14,900
5,900
จอง
04 – 08 มิถุนายน
15,900
5,900
จอง
06 – 10 มิถุนายน
16,900
5,900
จอง
07 – 11 มิถุนายน
15,900
5,900
จอง
09 - 13 มิถุนายน
14,900
5,900
จอง
10 – 14 มิถุนายน
14,900
5,900
จอง
11 – 15 มิถุนายน
15,900
5,900
จอง
13- 17 มิถุนายน
16,900
5,900
จอง
14 – 18 มิถุนายน
15,900
5,900
จอง
16 – 20 มิถุนายน
14,900
5,900
จอง
17 – 21 มิถุนายน
14,900
5,900
จอง
18 – 22 มิถุนายน
15,900
5,900
จอง
20 – 24 มิถุนายน
16,900
5,900
จอง
21 – 25 มิถุนายน
15,900
5,900
จอง
25 – 29 มิถุนายน
15,900
5,900
จอง
23 – 27 มิถุนายน
14,900
5,900
จอง
24 – 28 มิถุนายน
14,900
5,900
จอง
27 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม
16,900
5,900
จอง
28 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม
15,900
5,900
จอง
31 สิงหาคม - 04 กันยายน
16,900
5,900
จอง
02 – 06 กันยายน
15,900
5,900
จอง
04 – 08 กันยายน
17,900
5,900
จอง
06 -10 กันยายน
16,900
5,900
จอง
10 – 14 กันยายน
16,900
5,900
จอง
12 – 16 กันยายน
17,900
5,900
จอง
13 – 17 กันยายน
16,900
5,900
จอง
16 – 20 กันยายน
15,900
5,900
จอง
18 – 22 กันยายน
17,900
5,900
จอง
20 – 24 กันยายน
16,900
5,900
จอง
22 – 26 กันยายน
15,900
5,900
จอง
24 – 28 กันยายน
16,900
5,900
จอง
26 – 30 กันยายน
17,900
5,900
จอง
28 กันยายน - 02 ตุลาคม
16,900
5,900
จอง
จอง
17,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
17,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
17,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
17,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
17,900 5,900
จอง
14,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
14,900 5,900
จอง
14,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
14,900 5,900
จอง
14,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
14,900 5,900
จอง
14,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
17,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
17,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
17,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
17,900 5,900
จอง
16,900 5,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ที่เที่ยวใหม่สุดคูลล์   Angyang  Art Park
 • เดินทางสะานกระจก Soyangang  Sky Walk
 • ช้องปปิ้งเมียงดง
 • หมู่บ้านอิกซอนดง
 • หอคอย N Seoul Tower

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 14 Apr 2019
22,999
7,500
22,999
22,999
จอง
11 - 15 Apr 2019
24,999
7,500
24,999
24,999
จอง
13 - 17 Apr 2019
24,999
7,500
24,999
24,999
จอง
14 - 18 Apr 2019
22,999
7,500
22,999
22,999
จอง
จอง
22,999 22,999 7,500 22,999
จอง
24,999 24,999 7,500 24,999
จอง
24,999 24,999 7,500 24,999
จอง
22,999 22,999 7,500 22,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์โปรแกรม

 •   บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 20 กิโลกรัม(ต่อชิ้น)/ ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 •   พักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักซูวอน 1คืน และ โซล 2 คืน
 •  เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ARA Waterfall & Maru Skywalk เกาะนามิ ปั่นเรียลไบค์  สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่สวนสนุก EVERLAND(รวมค่าเข้าสวนสนุก)  โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)  พระราชวังเคียงบก  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านเมียงดง  DUTYFREE และ ถนนฮงแด
 •  ไฮไลท์พิเศษ “พาทุกท่านชม  King’s Cross Platform9 ¾(คิงครอส ชานชาลาที่ 9 ¾) ซึ่งจำลองโลกแห่งเวทย์มนต์บนโลกมักเกิ้ล ณ กรุงโซล”
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 08 Apr 2019
18,888
6,900
19,888
19,888
จอง
05 - 10 Apr 2019
18,888
6,900
18,888
18,888
จอง
09 - 14 Apr 2019
18,888
6,900
18,888
18,888
จอง
17 - 22 Apr 2019
18,888
6,900
18,888
18,888
จอง
19 - 24 Apr 2019
18,888
6,900
18,888
18,888
จอง
24 - 29 Apr 2019
18,888
6,900
18,888
18,888
จอง
30 Apr - 05 May 2019
19,888
6,900
19,888
19,888
จอง
01 - 06 May 2019
16,888
6,900
16,888
16,888
จอง
03 - 08 May 2019
16,888
6,900
16,888
16,888
จอง
08 - 13 May 2019
16,888
6,900
16,888
16,888
จอง
10 - 15 May 2019
16,888
6,900
16,888
16,888
จอง
15 - 20 May 2019
16,888
6,900
16,888
16,888
จอง
17 - 22 May 2019
16,888
6,900
16,888
16,888
จอง
22 - 27 May 2019
16,888
6,900
16,888
16,888
จอง
24 - 29 May 2019
16,888
6,900
16,888
16,888
จอง
จอง
18,888 19,888 6,900 19,888
จอง
18,888 18,888 6,900 18,888
จอง
18,888 18,888 6,900 18,888
จอง
18,888 18,888 6,900 18,888
จอง
18,888 18,888 6,900 18,888
จอง
18,888 18,888 6,900 18,888
จอง
19,888 19,888 6,900 19,888
จอง
16,888 16,888 6,900 16,888
จอง
16,888 16,888 6,900 16,888
จอง
16,888 16,888 6,900 16,888
จอง
16,888 16,888 6,900 16,888
จอง
16,888 16,888 6,900 16,888
จอง
16,888 16,888 6,900 16,888
จอง
16,888 16,888 6,900 16,888
จอง
16,888 16,888 6,900 16,888
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สถานที่เที่ยวเด่นๆ

📍ONE MOUNT SNOW PARK
📍THE GARDEN OF MORNING CALM
📍สวนป่ากรุงโซล
📍พระราชวังเคียงบ็อค
📍หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
📍สวนวอลมิโด
📍สวนสนุกวอลมิ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-10 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
07-11 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
12-16 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
13-17 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
19-23 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
20-24 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
25-29 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
26-30 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
27-31 มีนาคม 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
02-06 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
03-07 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
04-08 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
05-09 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
09-13 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
10-14 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
11-15 เมษายน 62
18,900
5,500
18,900
18,900
จอง
13-17 เมษายน 62
18,900
5,500
18,900
18,900
จอง
14-18 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
15-19 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
16-20 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
17-21 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
19-23 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
22-26 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
26-30 เมษายน 62
16,900
5,500
16,900
16,900
จอง
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
18,900 18,900 5,500 18,900
จอง
18,900 18,900 5,500 18,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
จอง
16,900 16,900 5,500 16,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORT I สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND I ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW I  ชม STRAWBERRY FARMชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่ลูกใหญ่แบบเต็มคำ I ช้อปของฝากสุดน่ารักที่  LINE FRIENDSSTORE I เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า  I 

พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ KING CRAB BUFFET เติมไม่อั้น!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
4-8 มี.ค. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
8-12 มี.ค. 2019
18,900
4,900
18,900
จอง
10-14 มี.ค. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
15-19 มี.ค. 2019
18,900
4,900
18,900
จอง
20-24 มี.ค. 2019
18,900
4,900
18,900
จอง
24-28 มี.ค. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
18,900 18,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
18,900 18,900 4,900
จอง
18,900 18,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไปเที่ยวไหนบ้าง ชมดอกไม้บาน JADE GARDEN l สัมผัสธรรมชาติเกาะนามิ l ปั่น RAIL BIKE ชมธรรมชาติ l สักการะขอพร โชเกซา l EVERLAND l สะพานกระจกใส l Seoullo7017 l ชมดอกซากุระ ถนนยออิโด (เฉพาะช่วงเทศกาล)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-21 มี.ค. 2019
14,900
4,900
14,900
จอง
19-23 มี.ค. 2019
14,900
4,900
14,900
จอง
20-24 มี.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
21-25 มี.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
22-26 มี.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
24-28 มี.ค. 2019
14,900
4,900
14,900
จอง
26-30 มี.ค. 2019
14,900
4,900
14,900
จอง
27-31 มี.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2019
14,900
4,900
14,900
จอง
1-5 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
2-6 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
3-7 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
4-8 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
7-11 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
8-12 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
9-13 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
10-14 เม.ย. 2019
19,900
4,900
19,900
จอง
11-15 เม.ย. 2019
21,900
4,900
21,900
จอง
12-16 เม.ย. 2019
21,900
4,900
21,900
จอง
13-17 เม.ย. 2019
20,900
4,900
20,900
จอง
14-18 เม.ย. 2019
18,900
4,900
18,900
จอง
15-19 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
16-20 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
17-21 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
18-22 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
19-23 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
20-24 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
21-25 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
22-26 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
23-27 เม.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
24-28 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
25-29 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
26-30 เม.ย. 2019
16,900
4,900
16,900
จอง
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
1-5 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
2-6 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
3-7 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
5-9 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
6-10 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
7-11 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
8-12 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
9-13 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
10-14 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
11-15 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
12-16 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
13-17 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
14-18 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
15-19 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
16-20 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
17-21 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
18-22 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
19-23 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
20-24 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
21-25 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
22-26 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
23-27 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
24-28 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
25-29 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
26-30 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
27-31 พ.ค. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2019
15,900
4,900
15,900
จอง
จอง
14,900 14,900 4,900
จอง
14,900 14,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
14,900 14,900 4,900
จอง
14,900 14,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
14,900 14,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
19,900 19,900 4,900
จอง
21,900 21,900 4,900
จอง
21,900 21,900 4,900
จอง
20,900 20,900 4,900
จอง
18,900 18,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
16,900 16,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
จอง
15,900 15,900 4,900
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองโซล (อินชอน) – สะพานมาจังโฮจู – เกาะนามิ

ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ … ชมเทศกาลดอกทิวลิป – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – บุกชนฮันอก –วัดพงอึนซา–ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด –พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– พิเศษชมดอกซากุระ .. ที่สวนสาธารณะยออิโด – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 07 Apr 2019
16,999
5,500
16,999
16,999
จอง
03 - 08 Apr 2019
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
04 - 09 Apr 2019
16,999
5,500
16,999
16,999
จอง
06 - 11 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
07 - 12 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
18 - 23 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
19 - 24 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
23 - 28 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
24 - 29 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
25 - 30 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
27 Apr - 02 May 2019
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
จอง
16,999 16,999 5,500 16,999
จอง
19,999 19,999 5,500 19,999
จอง
16,999 16,999 5,500 16,999
จอง
18,999 18,999 5,500 18,999
จอง
18,999 18,999 5,500 18,999
จอง
18,999 18,999 5,500 18,999
จอง
18,999 18,999 5,500 18,999
จอง
18,999 18,999 5,500 18,999
จอง
18,999 18,999 5,500 18,999
จอง
18,999 18,999 5,500 18,999
จอง
19,999 19,999 5,500 19,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองโซล (อินชอน)
เกาะนามิ – สะพานกระจกแก้ว SOYANGGANG SKYWALK – THE GARDEN OF MORNING CALM
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึงซา – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดพงอึนซา – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส -ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง –ย่านฮงแด -พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ร้านละลายเงินวอน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 15 Apr 2019
35,900
6,500
35,900
35,900
จอง
12 - 16 Apr 2019
35,900
6,500
35,900
35,900
จอง
13 - 17 Apr 2019
34,900
6,500
34,900
34,900
จอง
จอง
35,900 35,900 6,500 35,900
จอง
35,900 35,900 6,500 35,900
จอง
34,900 34,900 6,500 34,900
ระยะเวลา : (5D3N)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานกระจกแก้ว SOYANGGANG SKYWALK – THE GARDEN OF MORNING CALM
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮึงซา – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดพงอึนซา – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส -ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง –ย่านฮงแด -พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER
ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- ร้านละลายเงินวอน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 15 Apr 2019
35,900
6,500
35,900
35,900
จอง
12 - 16 Apr 2019
35,900
6,500
35,900
35,900
จอง
13 - 17 Apr 2019
34,900
6,500
34,900
34,900
จอง
จอง
35,900 35,900 6,500 35,900
จอง
35,900 35,900 6,500 35,900
จอง
34,900 34,900 6,500 34,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์
วัดชินฮึงซา – สวนสนุก EVERLAND – พระราชวังเคียงบกกุง
– ช้อปปิ้งจุใจย่านเมียงดง – ย่านฮงแด – ฮุนได เอ้าท์เลท
ซอรัคซาน สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี
พาเที่ยวเทศกาลดอกแคนารี
ชมดอกซากุระทะเลสาบซอกชน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 – 07 เมษายน 2562
23,999
5,000
จอง
06-04-2019 - 10-04-2019
24,999
5,000
จอง
10 – 14 เมษายน 2562
25,999
5,000
จอง
จอง
23,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
25,999 5,000
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

KOREA SPRING BREEZE
ชุนชอน-ซอรัค-โซล
บินตรงลงโซล By Air Asia X
ที่เที่ยวใหม่!!
– ถนนซากุระ ม.คยองฮี
– เทศกาลดอกจินดัลแร เขาวอลมิซาน
– ชมซากุระบาน ทะเลสาบซอกชน
พิเศษ!! ปิ้งย่าง BBQ สไตล์เกาหลี

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-11 เมษายน 2562
17,999
5,000
17,999
จอง
07-12 เมษายน 2562
16,999
5,000
16,999
จอง
11-16 เมษายน 2562
24,999
5,000
24,999
จอง
12-17 เมษายน 2562
25,999
5,000
25,999
จอง
13-18 เมษายน 2562
24,999
5,000
24,999
จอง
14-19 เมษายน 2562
23,999
5,000
23,999
จอง
17-22 เมษายน 2562
17,999
5,000
17,999
จอง
18-23 เมษายน 2562
17,999
5,000
17,999
จอง
19-24 เมษายน 2562
17,999
5,000
17,999
จอง
20-25 เมษายน 2562
17,999
5,000
17,999
จอง
จอง
17,999 17,999 5,000
จอง
16,999 16,999 5,000
จอง
24,999 24,999 5,000
จอง
25,999 25,999 5,000
จอง
24,999 24,999 5,000
จอง
23,999 23,999 5,000
จอง
17,999 17,999 5,000
จอง
17,999 17,999 5,000
จอง
17,999 17,999 5,000
จอง
17,999 17,999 5,000