Menu Close

ทัวร์เกาหลี

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 4D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101

ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 12 ก.พ. 63
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
18 - 21 ก.พ. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
25 - 28 ก.พ. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
10,555
3,000
10,555
10,555
จอง
08 - 11 มี.ค. 63
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
15 - 18 มี.ค. 63
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
28 - 31 มี.ค. 63
11,111
3,000
11,111
11,111
จอง
05 - 08 เม.ย. 63
11,555
3,000
11,555
11,555
จอง
04 - 07 พ.ค. 63
10,789
3,000
10,789
10,789
จอง
13 - 16 พ.ค. 63
10,500
3,000
10,500
10,500
จอง
20 - 23 พ.ค. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
27 - 30 พ.ค. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
10 - 13 มิ.ย. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
17 - 20 มิ.ย. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
10,555 10,555 3,000 10,555
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,111 11,111 3,000 11,111
จอง
11,555 11,555 3,000 11,555
จอง
10,789 10,789 3,000 10,789
จอง
10,500 10,500 3,000 10,500
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • ONE MOUNT (SNOW PARK*)
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • สวนดอกไม้สี่ฤดู
  • ร้านกาแฟ  943 KING’S CROSS
  • เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 06 เมษายน 2563
19,999
5,000
จอง
03 - 07 เมษายน 2563
19,999
5,000
จอง
05 - 09 เมษายน 2563
15,999
5,000
จอง
07 - 11 เมษายน 2563
16,999
5,000
จอง
08 - 12 เมษายน 2563
17,999
5,000
จอง
10 - 14 เมษายน 2563
24,999
5,000
จอง
11 - 15 เมษายน 2563
24,999
5,000
จอง
12 - 16 เมษายน 2563
23,999
5,000
จอง
13 - 17 เมษายน 2563
23,999
5,000
จอง
18 - 22 เมษายน 2563
16,999
5,000
จอง
21 - 25 เมษายน 2563
16,999
5,000
จอง
22 - 26 เมษายน 2563
17,999
5,000
จอง
23 - 27 เมษายน 2563
17,999
5,000
จอง
24 - 28 เมษายน 2563
17,999
5,000
จอง
25 - 29 เมษายน 2563
16,999
5,000
จอง
28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2563
17,999
5,000
จอง
29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563
17,999
5,000
จอง
จอง
19,999 5,000
จอง
19,999 5,000
จอง
15,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
23,999 5,000
จอง
23,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้
ไฮไลท์!! พาท่านแวะถ่ายรูปที่อุโมงค์ซากุระ
ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่
สวนสนุก EVERLAND (แบบเต็มวัน)
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ
ตลาดเมียงดงยอดฮิต (สยามสแควร์เกาหลี)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63
15,999
5,000
15,999
15,999
จอง
31 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
01 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
02 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63
18,999
5,000
18,999
18,999
จอง
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63
18,999
5,000
18,999
18,999
จอง
04 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
06 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
07 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
18,999
5,000
18,999
18,999
จอง
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
20,999
5,000
20,999
20,999
จอง
09 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
21,999
5,000
21,999
21,999
จอง
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
24,999
5,000
24,999
24,999
จอง
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
24,999
5,000
24,999
24,999
จอง
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
22,999
5,000
22,999
22,999
จอง
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
20,999
5,000
20,999
20,999
จอง
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
18,999
5,000
18,999
18,999
จอง
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
26 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
18,999
5,000
18,999
18,999
จอง
จอง
15,999 15,999 5,000 15,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
18,999 18,999 5,000 18,999
จอง
18,999 18,999 5,000 18,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
18,999 18,999 5,000 18,999
จอง
20,999 20,999 5,000 20,999
จอง
21,999 21,999 5,000 21,999
จอง
24,999 24,999 5,000 24,999
จอง
24,999 24,999 5,000 24,999
จอง
22,999 22,999 5,000 22,999
จอง
20,999 20,999 5,000 20,999
จอง
18,999 18,999 5,000 18,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
16,999 16,999 5,000 16,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
17,999 17,999 5,000 17,999
จอง
18,999 18,999 5,000 18,999