Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ฮ่องกง : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – วัดโป่วหลิน 
เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งนาธาน City Gate Outlets 
เซินเจิ้น : ช้อปปิ้ง หลอหวู่ เซ็นเตอร์ 
จู่ไห่ : สวนหยวนหมิงหยวน – ถนนคู่รัก หวีหนี่
มาเก๊า : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22-11-2018 - 25-11-2018
13,999
3,500
จอง
24-11-2018 - 27-11-2018
13,999
3,500
จอง
07-12-2018 - 10-12-2018
15,999
3,500
จอง
09-12-2018 - 12-12-2018
14
3,500
จอง
13-12-2018 - 16-12-2018
14,999
3,500
จอง
15-12-2018 - 18-12-2018
15,999
3,500
จอง
12-01-2019 - 15-01-2019
14,999
3,500
จอง
17-01-2019 - 20-01-2019
14,999
3,500
จอง
19-01-2019 - 22-01-2019
14,999
3,500
จอง
24-01-2019 - 27-01-2019
15,999
3,500
จอง
26-01-2019 - 29-01-2019
15,999
3,500
จอง
31-01-2019 - 03-02-2019
15,999
3,500
จอง
14-02-2019 - 17-02-2019
15,999
3,500
จอง
21-02-2019 - 24-02-2019
15,999
3,500
จอง
23-02-2019 - 26-02-2019
15,999
3,500
จอง
28-02-2019 - 03-03-2019
15,999
3,500
จอง
07-03-2019 - 10-03-2019
15,999
3,500
จอง
14-03-2019 - 17-03-2019
15,999
3,500
จอง
16-03-2019 - 19-03-2019
15,999
3,500
จอง
21-03-2019 - 24-03-2019
15,999
3,500
จอง
28-03-2019 - 31-03-2019
15,999
3,500
จอง
30-03-2019 - 02-04-2019
15,999
3,500
จอง
จอง
13,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
14 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เซินเจิ้น – ตงกวน – ««ไฮไลท์«« สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – โชว์กายกรรม – ไร่สตรอเบอร์รี่
เกาะฮ่องกง – วัดนางชี – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เมืองจำลองฮอนแลนด์ – วัดกวนอู – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 11 MAR 2019
6,996
3,500
จอง
09 - 12 MAR 2019
6,996
3,500
จอง
15 - 18 MAR 2019
6,996
3,500
จอง
16 - 19 MAR 2019
6,996
3,500
จอง
22 - 25 MAR 2019
6,996
3,500
จอง
23 - 26 MAR 2019
6,996
3,500
จอง
28 - 31 MAR 2019
5,995
3,500
จอง
29 MAR - 01 APR 2019
6,996
3,500
จอง
จอง
6,996 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
5,995 3,500
จอง
6,996 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน

นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน

ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต

เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

ปล.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 03 APR 2019
9,999
5,500
จอง
02 - 04 APR 2019
9,999
5,500
จอง
03 - 05 APR 2019
9,999
5,500
จอง
04 - 06 APR 2019
10,901
5,500
จอง
07 - 09 APR 2019
11,911
5,500
จอง
08 - 10 APR 2019
10,901
5,500
จอง
09 - 11 APR 2019
9,999
5,500
จอง
10 - 12 APR 2019
9,999
5,500
จอง
11 - 13 APR 2019
11,911
5,500
จอง
16 - 18 APR 2019
11,911
5,500
จอง
17 - 19 APR 2019
9,999
5,500
จอง
18 - 20 APR 2019
10,901
5,500
จอง
21 - 23 APR 2019
10,901
5,500
จอง
24 - 26 APR 2019
9,999
5,500
จอง
จอง
9,999 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
10,901 5,500
จอง
11,911 5,500
จอง
10,901 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
11,911 5,500
จอง
11,911 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
10,901 5,500
จอง
10,901 5,500
จอง
9,999 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน
นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 06 MAR 2019
9,999
5,500
จอง
10 - 12 MAR 2019
10,901
5,500
จอง
12 - 14 MAR 2019
9,999
5,500
จอง
19 - 21 MAR 2019
9,999
5,500
จอง
20 - 22 MAR 2019
9,999
5,500
จอง
24 - 26 MAR 2019
10,901
5,500
จอง
25 - 27 MAR 2019
9,999
5,500
จอง
26 - 28 MAR 2019
9,999
5,500
จอง
27 - 29 MAR 2019
9,999
5,500
จอง
28 - 30 MAR 2019
10
5,500
จอง
30 MAR - 01 APR 2019
11,911
5,500
จอง
31 MAR - 02 APR 2019
10,901
5,500
จอง
จอง
9,999 5,500
จอง
10,901 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
10,901 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
9,999 5,500
จอง
10 5,500
จอง
11,911 5,500
จอง
10,901 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • Hilight!เดินสะพานแก้ว 3 มิติกล้าท้าเสียว
  • Hilight!ชม 2 โชว์โชว์กายกรรม, โชว์น้ำพุเต้นระบำ
  • Hilight!สักการะ “ศาลพระพรหม”ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
  • ขอพรด้านโชคลาภและชัยชนะวัดแชกง, วัดกวนอู
  • เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง
  • อิสระช้อปปิ้ง 2 ย่านดังจิมซาจุ่ย, ตลาดตงเหมิน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 – 08 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์)
7,888
4,500
12,888
จอง
07 – 09 มีนาคม 2562 (พฤหัสบดี-เสาร์)
7,888
4,500
12,888
จอง
22–24มีนาคม 2562(ศุกร์-อาทิตย์)
7,888
4,500
12,888
จอง
27 - 29 มีนาคม 2562 (พุธ-ศุกร์)
9,888
4,500
14,888
จอง
จอง
7,888 12,888 4,500
จอง
7,888 12,888 4,500
จอง
7,888 12,888 4,500
จอง
9,888 14,888 4,500
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • หมุนกังหัน แก้ปีชง ที่วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน ขอสุขภาพแข็งแรง
  • ช้อปปิ้งหลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
  • วัดแชกงหมิว–แม่กวนอิมฮองฮำ–หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20-23 กุมภาพันธ์ 2562
6,999
3,500
9,999
จอง
28-31 มีนาคม 2562
6,999
3,500
9,999
จอง
จอง
6,999 9,999 3,500
จอง
6,999 9,999 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตามรอยศรัทธา มหาเศรษฐี :::
เที่ยวทริปเดียวขอพรครบสูตร
ขอโชค ขอลาภ ขอเงิน ขอทอง…เจริญก้าวหน้า กายาแข็งแรง กิจการเฟื่องฟู เนื้อคู่เข้าหา…นำพาอำนาจ ปราศจากศัตรู
แก้ชง เสริมมงคลตลอดปี โชคดีไม่สิ้นสุด
ไหว้พระ..มาเก๊า..ฮ่องกง..ช้อปปิ้ง 3 วัน
☆เปิดใหม่☆ สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า
ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง “SKY 100”
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 14 MAR 2019
9,999
3,500
15,499
จอง
13 - 15 MAR 2019
9,999
3,500
15,499
จอง
14 - 16 MAR 2019
10,901
3,500
16,401
จอง
16 - 18 MAR 2019
11,911
3,500
17,411
จอง
17 - 19 MAR 2019
10,901
3,500
16,401
จอง
18 - 20 MAR 2019
9,999
3,500
15,499
จอง
21 - 23 MAR 2019
10,901
3,500
16,401
จอง
22 - 24 MAR 2019
11,911
3,500
17,411
จอง
23 - 25 MAR 2019
11,911
3,500
17,411
จอง
24 - 26 MAR 2019
10,901
3,500
16,401
จอง
25 - 27 MAR 2019
9,999
3,500
15,499
จอง
26 - 28 MAR 2019
9,999
3,500
15,499
จอง
27 - 29 MAR 2019
9,999
3,500
15,499
จอง
28 - 30 MAR 2019
10,901
3,500
16,401
จอง
29 - 31 MAR 2019
11,911
3,500
17,411
จอง
30 MAR - 01 APR 2019
11,911
3,500
17,411
จอง
31 MAR - 02 APR 2019
10,901
3,500
16,401
จอง
จอง
9,999 15,499 3,500
จอง
9,999 15,499 3,500
จอง
10,901 16,401 3,500
จอง
11,911 17,411 3,500
จอง
10,901 16,401 3,500
จอง
9,999 15,499 3,500
จอง
10,901 16,401 3,500
จอง
11,911 17,411 3,500
จอง
11,911 17,411 3,500
จอง
10,901 16,401 3,500
จอง
9,999 15,499 3,500
จอง
9,999 15,499 3,500
จอง
9,999 15,499 3,500
จอง
10,901 16,401 3,500
จอง
11,911 17,411 3,500
จอง
11,911 17,411 3,500
จอง
10,901 16,401 3,500