Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
– เที่ยวดิสนีย์เต็มอิ่ม (รวมค่าเข้า+บัตรรวมเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ)
– สักการะ วัดแชกงหมิว
– ขอพร เจ้าแม่กวนอิมรีพลัส เบย์
– ช้อปปิ้งนาธาน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-5 พ.ย. 61
16,900
5,500
16,900
จอง
10-12 พ.ย. 61
16,900
5,500
16,900
จอง
17-19 พ.ย. 61
16,900
5,500
16,900
จอง
24-26 พ.ย. 61
16,900
5,500
16,900
จอง
1-3 ธ.ค. 61
18,900
5,500
18,900
จอง
8-10 ธ.ค. 61
18,900
5,500
18,900
จอง
15-17 ธ.ค. 61
16,900
5,500
16,900
จอง
5-7 ม.ค. 62
16,900
5,500
16,900
จอง
11-13 ม.ค. 62
16,900
5,500
16,900
จอง
19-21 ม.ค. 62
16,900
5,500
16,900
จอง
26-28 ม.ค. 62
16,900
5,500
16,900
จอง
23-25 ก.พ.62
16,900
5,500
16,900
จอง
2-4 มี.ค. 62
16,900
5,500
16,900
จอง
9-11 มี.ค. 62
16,900
5,500
16,900
จอง
16-18 มี.ค. 62
16,900
5,500
16,900
จอง
23-25 มี.ค. 62
16,900
5,500
16,900
จอง
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
18,900 18,900 5,500
จอง
18,900 18,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
– เที่ยวดิสนีย์เต็มอิ่ม (รวมค่าเข้า+บัตรรวมเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ)
– สักการะ วัดแชกงหมิว
– ขอพร เจ้าแม่กวนอิมรีพลัส เบย์
– ช้อปปิ้งนาธาน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-5 ม.ค. 62
15,900
5,500
15,900
จอง
10-12 ม.ค. 62
15,900
5,500
15,900
จอง
24-26 ม.ค. 62
15,900
5,500
15,900
จอง
7-9 ก.พ. 62
16,900
6,500
16,900
จอง
14-16 ก.พ. 62
15,900
5,500
15,900
จอง
21-23 ก.พ. 62
15,900
5,500
15,900
จอง
28 ก.พ.- 2 มี.ค.62
15,900
5,500
15,900
จอง
7-9 มี.ค. 62
15,900
5,500
15,900
จอง
14-16 มี.ค. 62
15,900
5,500
15,900
จอง
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
16,900 16,900 6,500
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
15,900 15,900 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง
– สักการะ พระใหญ่ลันเตา
– นั่งกระเช้านองปิง
– ขอพรเจ้าพ่อแชกง
– ช็อปปิ้งนาธาน
– พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี เสื้อ พัด หมวก ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-5 ม.ค. 62
13,900
5,500
13,900
จอง
10-12 ม.ค. 62
13,900
5,500
13,900
จอง
24-26 ม.ค. 62
13,900
5,500
13,900
จอง
7-9 ก.พ. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
14-16 ก.พ. 62
13,900
5,500
13,900
จอง
21-23 ก.พ. 62
13,900
5,500
13,900
จอง
28 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
13,900
5,500
13,900
จอง
7-9 มี.ค. 62
13,900
5,500
13,900
จอง
14-16 มี.ค. 62
13,900
5,500
13,900
จอง
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง
– สักการะ พระใหญ่ลันเตา
– นั่งกระเช้านองปิง
– ขอพรเจ้าพ่อแชกง
– ช็อปปิ้งนาธาน
– พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี เสื้อ พัด หมวก ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-5 พ.ย. 61
14,900
5,500
14,900
จอง
10-12 พ.ย. 61
14,900
5,500
14,900
จอง
17-19 พ.ย. 61
14,900
5,500
14,900
จอง
24-26 พ.ย. 61
14,900
5,500
14,900
จอง
1-3 ธ.ค. 61
16,900
5,500
16,900
จอง
8-10 ธ.ค. 61
16,900
5,500
16,900
จอง
15-17 ธ.ค. 61
14,900
5,500
14,900
จอง
5-7 ม.ค. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
11-13 ม.ค. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
19-21 ม.ค. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
26-28 ม.ค. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
23-25 ก.พ. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
2-4 มี.ค. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
9-11 มี.ค. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
16-18 มี.ค. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
23-25 มี.ค. 62
14,900
5,500
14,900
จอง
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🐔ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
🐔เที่ยวครบ 4 เมือง
🐔ไหว้พระวัดดัง แชกงหมิว
🐔ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
🐔เมนูพิเศษ!!เป่าฮื้อ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 19 Apr 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
18 - 20 Apr 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
19 - 21 Apr 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
20 - 22 Apr 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
21 - 23 Apr 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
24 - 26 Apr 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
29 Apr - 01 May 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
01 - 03 May 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
16 - 18 May 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
25 - 27 May 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
06 - 08 Jun 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
13 - 15 Jun 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
04 - 06 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
11 - 13 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
18 - 20 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
25 - 27 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
– ไห้วพระ ขอพร วัดแชกงหมิว
– ช้อปปิ้งนาธาน
– ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล
– ฟรี!! กระเช้านองปิง
แถมฟรี ชุดเสริมบารมี เสื้อ พัด ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-5 พ.ย. 61
16,900
4,500
16,900
จอง
10-12 พ.ย. 61
17,900
4,500
17,900
จอง
17-19 พ.ย. 61
16,900
4,500
16,900
จอง
24-26 พ.ย. 61
17,900
4,500
17,900
จอง
1-3 ธ.ค. 61
19,900
5,500
19,900
จอง
15-17 ธ.ค. 61
17,900
4,500
17,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
22,900
6,500
22,900
จอง
29-31 ธ.ค. 61
22,900
6,500
22,900
จอง
5-7 ม.ค. 62
17,900
4,500
17,900
จอง
12-14 ม.ค. 62
17,900
4,500
17,900
จอง
19-21 ม.ค. 62
17,900
4,500
17,900
จอง
26-28 ม.ค. 62
17,900
4,500
17,900
จอง
9-11 ก.พ. 62
19,900
5,500
19,900
จอง
23-25 มี.ค.62
17,900
4,500
17,900
จอง
30 มี.ค.62-1 เม.ย.62
17,900
4,500
17,900
จอง
จอง
16,900 16,900 4,500
จอง
17,900 17,900 4,500
จอง
16,900 16,900 4,500
จอง
17,900 17,900 4,500
จอง
19,900 19,900 5,500
จอง
17,900 17,900 4,500
จอง
22,900 22,900 6,500
จอง
22,900 22,900 6,500
จอง
17,900 17,900 4,500
จอง
17,900 17,900 4,500
จอง
17,900 17,900 4,500
จอง
17,900 17,900 4,500
จอง
19,900 19,900 5,500
จอง
17,900 17,900 4,500
จอง
17,900 17,900 4,500
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ไหว้พระกับคนปัง ตามกันไปปัง พากันเฮง ธุรกิจ โชคลาภ เงินเข้าตลอด
 • ศาลเจ้าพระพิฆเนศ
 • วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple
 • พ่อแชกงไซกง (พ่อแชกงองค์โบราณอายุมากกว่า 400 ปี)
 • วัดกวนอู
 • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14-17 กุมภาพันธ์ 2562
16,888
6,500
16,888
จอง
12-15 มีนาคม 2562
16,888
6,500
16,888
จอง
25-28 มีนาคม 2562
16,888
6,500
16,888
จอง
28-31 มีนาคม 2562
16,888
6,500
16,888
จอง
จอง
16,888 16,888 6,500
จอง
16,888 16,888 6,500
จอง
16,888 16,888 6,500
จอง
16,888 16,888 6,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน City Gate Outlets
วัดหวังต้าเซียน – สวนหยวนหมิงหยวน
โบสถ์เซนต์ปอล์ – วัดอาม่า มาเก๊า
เดอะเวเนเซี่ยน – ถ่ายรูปคู่จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29-11-2018 - 02-12-2018
13,999
3,500
จอง
13-12-2018 - 16-12-2018
14,999
3,500
จอง
20-12-2018 - 23-12-2018
14,999
3,500
จอง
17-01-2019 - 20-01-2019
13,999
3,500
จอง
24-01-2019 - 27-01-2019
13,999
3,500
จอง
31-01-2019 - 03-02-2019
13,999
3,500
จอง
14-02-2019 - 17-02-2019
16,999
3,500
จอง
16-02-2019 - 19-02-2019
15,999
3,500
จอง
21-02-2019 - 24-02-2019
15,999
3,500
จอง
28-02-2019 - 03-03-2019
15,999
3,500
จอง
07-03-2019 - 10-03-2019
15,999
3,500
จอง
14-03-2019 - 17-03-2019
15,999
3,500
จอง
21-03-2019 - 24-03-2019
15,999
3,500
จอง
จอง
13,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
16,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พักโรงแรมหรู 4 ดาว ในฮ่องกง
 • รวยเฮง เสริมปัง! กับการขอพร5 วัด ดังที่สุดในฮ่องกงวัดแชกง , เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์,                   วัดหมั่นโหมว พระใหญ่เกาะลันเตา , วัดหวังต้าเซียน
 • ลิ้มลองติ่มซำ , ห่านย่าง เมนู Signature ของฮ่องกง
 • ช้อปปิ้ง 3 ย่านดังที่สุด ตลาดมงก๊ก , จิมซาจุ่ย , Outlet
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 08 Apr 2019
16,888
5,500
0
16,888
จอง
จอง
16,888 0 5,500 16,888
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📣 พักหรู 4 ดาว ฮ่องกง 2 คืน
📣 รวมกระเช้านองปิงเกาะลันเตา
📣 ขอพร 5 วัดดังที่สุดในฮ่องกง
📣 ทานติ่มซำ ห่านย่าง ต้นตำรับฮ่องกง
📣 บินหรู 5 ดาว💥

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 14 Apr 2019
19,888
5,500
0
19,888
จอง
จอง
19,888 0 5,500 19,888
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน

►►HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan

ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง … วัดกวนอู … เจ้าแม่ทับทิม

อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ  “ถนนนาธาน”  แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด

เดินทางโดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE  (ZH)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 07 APR 2019
5,995
3,500
จอง
05 - 08 APR 2019
6,996
3,500
จอง
19 - 22 APR 2019
6,996
3,500
จอง
20 - 23 APR 2019
6,996
3,500
จอง
25 - 28 APR 2019
5,995
3,500
จอง
26 - 29 APR 2019
6,996
3,500
จอง
27 - 30 APR 2019
6,996
3,500
จอง
จอง
5,995 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
5,995 3,500
จอง
6,996 3,500
จอง
6,996 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมโชว์ม่านน้ำMANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน…โรงแรมระดับ 3 ดาว

** อร่อยเลิศรสกับเมนูพิเศษ **

**เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง**

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25-27 ม.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
1-3 ก.พ.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
8-10 ก.พ.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
15-17 ก.พ.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
22-24 ก.พ.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
1-3 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
8-10 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
15-17 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
22-24 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
29-31 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
19-21 เม.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
26-28 เม.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
3-5 พ.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
10-12 พ.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
17-19 พ.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
24-26 พ.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
31 พ.ค.-2 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
7-9 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
14-16 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
21-23 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
28-30 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เต็มอิ่มกับดิสนีย์แลนด์   ไหว้พระขอพร
 • หวังต้าเซียน แชกง ช้อปกระจาย จิมซาจุ่ย
 • รวมวีซ่า + บัตรดิสนีย์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09-11 มีนาคม 2562
11,999
3,000
14,999
จอง
29-31 มีนาคม 2562
11,999
3,000
14,999
จอง
จอง
11,999 14,999 3,000
จอง
11,999 14,999 3,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • Hilight!เดินสะพานแก้ว 3 มิติกล้าท้าเสียว
 • Hilight!ชม 2 โชว์โชว์กายกรรม, โชว์น้ำพุเต้นระบำ
 • Hilight!สักการะ “ศาลพระพรหม”ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
 • ขอพรด้านโชคลาภและชัยชนะวัดแชกง, วัดกวนอู
 • เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง
 • อิสระช้อปปิ้ง 2 ย่านดังจิมซาจุ่ย, ตลาดตงเหมิน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 - 15 Apr 2019
12,888
4,500
0
17,888
จอง
จอง
12,888 0 4,500 17,888
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง เซินเจิ้น นั่งกระเช้านองปิง
– วัดแชกงมิว
– เจ้าแม่กวนอิม
– ช้อปปิ้งนาธาน
– ชมโชว์ม่านน้ำ
– ช้อปปิ้งหลอหวู่
– ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
ฟรี!! วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-5 พ.ย. 61
12,900
3,500
12,900
จอง
10-12 พ.ย. 61
12,900
3,500
12,900
จอง
17-19 พ.ย. 61
12,900
3,500
12,900
จอง
24-26 พ.ย. 61
12,900
3,500
12,900
จอง
1-3 ธ.ค. 61
14,900
3,500
14,900
จอง
15-17 ธ.ค. 61
13,900
3,500
13,900
จอง
28-30 ธ.ค. 61
18,900
3,500
18,900
จอง
29-31 ธ.ค. 61
18,900
3,500
18,900
จอง
31 ธ.ค.- 2 ม.ค.62
18,900
3,500
18,900
จอง
5-7 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
12-14 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
19-21 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
26-28 ม.ค.62
12,900
3,500
12,900
จอง
9-11 ก.พ. 62
14,900
3,500
14,900
จอง
9-11 มี.ค. 62
12,900
3,500
12,900
จอง
23-25 มี.ค. 62
12,900
3,500
12,900
จอง
30 มี.ค.- 1 เม.ย.62
12,900
3,500
12,900
จอง
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
13,900 13,900 3,500
จอง
18,900 18,900 3,500
จอง
18,900 18,900 3,500
จอง
18,900 18,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
14,900 14,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
จอง
12,900 12,900 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
โบสถ์เซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดอาม่า – ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล – The Venetian
ช้อปปิ้งหลอหวู่ เซ็นเตอร์ – สวนหยวนหมิงหยวน
ถนนคู่รัก – หวีหนี่
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-02-2019 - 18-02-2019
13,999
3,500
จอง
21-02-2019 - 24-02-2019
12,999
3,500
จอง
22-02-2019 - 25-02-2019
13,999
3,500
จอง
22-03-2019 - 25-03-2019
13,999
3,500
จอง
จอง
13,999 3,500
จอง
12,999 3,500
จอง
13,999 3,500
จอง
13,999 3,500