Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 1. เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึงปิด 19.30 น.
 2. รวมบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรถรับส่ง ฟรี!
 3. ไม่อยากไปสวนสนุกเปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิงได้ ฟรี!
 4. หมุนกังเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ำรวย **HILIGHT
 5. ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
 6. ชมโชว์ม่านน้ำ 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ
 7. อร่อยกับ เมนูพิเศษ! ซีฟู๊ดส์ + ไวน์แดง และเมนู Signature ห่านย่าง !!
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 04 Aug 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
09 - 11 Aug 2019
11,900
4,500
0
16,900
จอง
16 - 18 Aug 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
23 - 25 Aug 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
30 Aug - 01 Sep 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
จอง
9,900 0 4,500 14,900
จอง
11,900 0 4,500 16,900
จอง
9,900 0 4,500 14,900
จอง
9,900 0 4,500 14,900
จอง
9,900 0 4,500 14,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

✅รวมบัตรดิสนีย์แล้ว
✅รวมรถรับส่งฟรี!!
✅พัก 4 ดาว 2 คืน
✅บินหรู CX มีอาหารบนเครื่อง+กระเป๋าได้ 30 กก

❌ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500
❌ค่าทิปไกด์ 1,500

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 10 Jun 2019
9,888
4,500
0
14,888
จอง
15 - 17 Jun 2019
9,888
4,500
0
14,888
จอง
22 - 24 Jun 2019
9,888
4,500
0
14,888
จอง
29 Jun - 01 Jul 2019
9,888
4,500
0
14,888
จอง
จอง
9,888 0 4,500 14,888
จอง
9,888 0 4,500 14,888
จอง
9,888 0 4,500 14,888
จอง
9,888 0 4,500 14,888
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 1. เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึงปิด 19.30 น.
 2. รวมบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรถรับส่ง ฟรี!
 3. ไม่อยากไปสวนสนุกเปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิงได้ ฟรี!
 4. หมุนกังเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ำรวย **HILIGHT
 5. ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
 6. ชมโชว์ม่านน้ำ 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ
 7. อร่อยกับ เมนูพิเศษ! ซีฟู๊ดส์ + ไวน์แดง และเมนู Signature ห่านย่าง !!
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
05 - 07 Jul 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
12 - 14 Jul 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
19 - 21 Jul 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
จอง
9,900 0 4,500 14,900
จอง
9,900 0 4,500 14,900
จอง
9,900 0 4,500 14,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ วัดโป่วหลิน – วิตตอเรีย พีค – รีพัลส์ เบย์
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – Citygate Outlets
วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล – ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล The Parisian
The Venetian
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11-01-2019 - 13-01-2019
14,999
3,500
จอง
22-02-2019 - 24-02-2019
15,999
3,500
จอง
23-02-2019 - 25-02-2019
15,999
3,500
จอง
02-03-2019 - 04-03-2019
14,999
3,500
จอง
09-03-2019 - 11-03-2019
15,999
3,500
จอง
15-03-2019 - 17-03-2019
15,999
3,500
จอง
16-03-2019 - 18-03-2019
15,999
3,500
จอง
22-03-2019 - 24-03-2019
15,999
3,500
จอง
23-03-2019 - 25-03-2019
15,999
3,500
จอง
29-03-2019 - 31-03-2019
15,999
3,500
จอง
30-03-2019 - 01-04-2019
15,999
3,500
จอง
19-04-2019 - 21-04-2019
15,999
3,500
จอง
20-04-2019 - 22-04-2019
15,999
3,500
จอง
04-05-2019 - 06-05-2019
15,999
3,500
จอง
10-05-2019 - 12-05-2019
14,999
3,500
จอง
31-05-2019 - 02-06-2019
14
3,500
จอง
จอง
14,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
15,999 3,500
จอง
14,999 3,500
จอง
14 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

สวนสนุก OCEAN PARK เต็มวัน

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม

ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-08 มิ.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
27-29 มิ.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
04-06 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
11-13 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
18-20 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
25-27 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
08-10 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
15-17 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
22-24 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
29-31 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
12-14 ก.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
19-21 ก.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
10-12 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
17-19 ต.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
22-24 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
24-26 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

เซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM

วัดกวนอู วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ำ

ชอปปิ้งตลาดตงเหมิน ย่านจิมซาจุ่ย

พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง อาหารซีฟู๊ด

พิเศษ!! ชุดของแถม ถุงผ้า+ร่ม+พัด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-08 มิ.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
27-29 มิ.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
04-06 ก.ค. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
11-13 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
18-20 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
25-27 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
08-10 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
15-17 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
22-24 ส.ค. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
29-31 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
12-14 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
19-21 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
26-28 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
10-12 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
17-19 ต.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
22-24 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
24-26 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🐔ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
🐔เที่ยวครบ 4 เมือง
🐔ไหว้พระวัดดัง แชกงหมิว
🐔ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
🐔เมนูพิเศษ!!เป่าฮื้อ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 May - 02 Jun 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
12 - 14 Jun 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
13 - 15 Jun 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
14 - 16 Jun 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
17 - 19 Jun 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
22 - 24 Jun 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
24 - 26 Jun 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
03 - 05 Jul 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
04 - 06 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
10 - 12 Jul 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
11 - 13 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
12 - 14 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
18 - 20 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
24 - 26 Jul 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
25 - 27 Jul 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
16 - 18 Aug 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
24 - 26 Aug 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
28 - 30 Aug 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
31 Aug - 02 Sep 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
07 - 09 Sep 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
11 - 13 Sep 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
17 - 19 Sep 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
20 - 22 Sep 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
27 - 29 Sep 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
09 - 11 Oct 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
25 - 27 Oct 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
28 - 30 Oct 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมโชว์ม่านน้ำMANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน…โรงแรมระดับ 3 ดาว

** อร่อยเลิศรสกับเมนูพิเศษ **

**เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง**

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25-27 ม.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
1-3 ก.พ.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
8-10 ก.พ.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
15-17 ก.พ.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
22-24 ก.พ.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
1-3 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
8-10 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
15-17 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
22-24 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
29-31 มี.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
19-21 เม.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
26-28 เม.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
3-5 พ.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
10-12 พ.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
17-19 พ.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
24-26 พ.ค.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
31 พ.ค.-2 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
7-9 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
14-16 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
21-23 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
28-30 มิ.ย.2562
6,999
3,000
8,999
จอง
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000
จอง
6,999 8,999 3,000