Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น 
  • ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิม
  • ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว
  • ช้อปปิ้งตงเหมิน 
  • โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 ก.ค.62 06 ก.ค.62
7,999
3,500
7,999
จอง
11 ก.ค.62 13 ก.ค.62
7,999
3,500
7,999
จอง
18 ก.ค.62 20 ก.ค.62
8,999
3,500
8,999
จอง
25 ก.ค.62 27 ก.ค.62
8,999
3,500
8,999
จอง
08 ส.ค.62 10 ส.ค.62
8,999
3,500
8,999
จอง
15 ส.ค.62 17 ส.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
22 ส.ค.62 24 ส.ค.62
8,999
3,500
8,999
จอง
29 ส.ค.62 31 ส.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
12 ก.ย.62 14 ก.ย.62
8,999
3,500
8,999
จอง
19 ก.ย.62 21 ก.ย.62
8,999
3,500
8,999
จอง
26 ก.ย.62 28 ก.ย.62
8,999
3,500
8,999
จอง
10 ต.ค.62 12 ต.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
17 ต.ค.62 19 ต.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
22 ต.ค.62 24 ต.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
24 ต.ค.62 26 ต.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

สวนสนุก OCEAN PARK เต็มวัน

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม

ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-08 มิ.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
27-29 มิ.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
04-06 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
11-13 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
18-20 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
25-27 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
08-10 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
15-17 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
22-24 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
29-31 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
12-14 ก.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
19-21 ก.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
10-12 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
17-19 ต.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
22-24 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
24-26 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

เซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM

วัดกวนอู วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ำ

ชอปปิ้งตลาดตงเหมิน ย่านจิมซาจุ่ย

พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง อาหารซีฟู๊ด

พิเศษ!! ชุดของแถม ถุงผ้า+ร่ม+พัด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-08 มิ.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
27-29 มิ.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
04-06 ก.ค. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
11-13 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
18-20 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
25-27 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
08-10 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
15-17 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
22-24 ส.ค. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
29-31 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
12-14 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
19-21 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
26-28 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
10-12 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
17-19 ต.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
22-24 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
24-26 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500