Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักโรงแรมฮ่องกง ระดับ4 ดาว 2คืน
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดซีซ้าน
ขอพร แก้ปีชง วัดแชกง
ขอพรชีวิตคู่ เทพเจ้า ด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน
อร่อย กับเมนูสุดพิเศษ Shabu Shabu สไตล์ฮ่องกง
ช๊อปปิ้งย่านดังที่สุด จิมชาจุ่ย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 06 AUG 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
18 - 20 Aug 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
25 - 27 Aug 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
จอง
13,900 0 5,500 13,900
จอง
13,900 0 5,500 13,900
จอง
13,900 0 5,500 13,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิววิคตอเรียพีค (รถรางพีคแทรม 1 เที่ยว) – หาดรีพัลส์เบย์

สักการะเจ้าแม่กวนอิม – อิสระช็อปปิ้งถนนนาธานย่านจิมซาจุ่ย – Avenue of star – Symphony

of light

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้าสวนสนุกแล้ว) หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี

วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 12 Aug 2019
22,900
5,900
22,900
22,900
จอง
จอง
22,900 22,900 5,900 22,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮ่องกง | วัดแชกงหมิว | หาดรีพลัสเบย์ | ช้อปปิ้งถนนนาธาน | เซินเจิ้น | หมู่บ้านฮากกากันเคิง | ตลาดตงเหมิน | โชว์ MANGROVE GROOVE 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14 - 16 Jul 2019
18,888
3,900
0
20,888
จอง
10 - 12 Aug 2019
18,888
3,900
0
20,888
จอง
12 - 14 Oct 2019
18,888
3,900
0
20,888
จอง
จอง
18,888 0 3,900 20,888
จอง
18,888 0 3,900 20,888
จอง
18,888 0 3,900 20,888
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โดยสายการบิน Emirates A380 เครื่องใหม่ลำใหญ่ที่สุดในโลก ชั้น Business Class พัก Marco Polo Gateway Hotel / Cordis Hotel *หรือเทียบเท่า 4-5 ดาว พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี วัดแชกงหมิว –HKJ- เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ทานอาหารขึ้นชื่อ ณ ร้าน Mott 32 นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง City Gate Outlet อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย  อาหารเช้า 2 มื้อ/อาหารกลางวัน 1 มื้อ/อาหารเย็น 2 มื้อ   

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14 - 16 Jul 2019
30,900
10,000
28,900
29,900
จอง
26 - 28 Jul 2019
30,900
10,000
28,900
29,900
จอง
28 - 30 Jul 2019
30,900
10,000
28,900
29,900
จอง
จอง
30,900 28,900 10,000 29,900
จอง
30,900 28,900 10,000 29,900
จอง
30,900 28,900 10,000 29,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่วTin HuaTempleShuan Wan
 • ไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่นYuen Yuen Institute
 • ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค
 • ไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำKun Im Temple

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
8-10 มิ.ย.
16,999
4,000
16,999
จอง
14-16 มิ.ย.
16,999
4,000
16,999
จอง
22-24 มิ.ย.
16,999
4,000
16,999
จอง
28-30 มิ.ย.
16,999
4,000
16,999
จอง
29 มิ.ย.-1 ก.ค.
16,999
4,000
16,999
จอง
5-7 ก.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
6-8 ก.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
12-14 ก.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
19-21 ก.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
26-28 ก.ค.
18,999
5,500
18,999
จอง
27-29 ก.ค.
19,999
5,500
19,999
จอง
2-4 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
3-5 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
9-11 ส.ค.
18,999
5,500
18,999
จอง
10-12 ส.ค.
19,999
5,500
19,999
จอง
16-18 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
17-19 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
23-25 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
24-26 ส.ค.
16,999
4,500
16,999
จอง
30 ส.ค.-1 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
31 ส.ค.-2 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
6-8 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
7-9 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
13-15 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
20-22 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
21-23 ก.ย.
16,999
4,500
16,999
จอง
11-13 ต.ค.
20,999
4,500
20,999
จอง
12-14 ต.ค.
21,999
5,500
21,999
จอง
18-20 ต.ค.
20,999
5,500
20,999
จอง
19-21 ต.ค.
20,999
5,500
20,999
จอง
25-27 ต.ค.
18,999
5,500
18,999
จอง
26-28 ต.ค.
18,999
5,500
18,999
จอง
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,000
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
18,999 18,999 5,500
จอง
19,999 19,999 5,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
18,999 18,999 5,500
จอง
19,999 19,999 5,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
16,999 16,999 4,500
จอง
20,999 20,999 4,500
จอง
21,999 21,999 5,500
จอง
20,999 20,999 5,500
จอง
20,999 20,999 5,500
จอง
18,999 18,999 5,500
จอง
18,999 18,999 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • นั่งเรือสำเภาจีน อ่าววิคตอเรีย
 • นังกระเช้านองปิง
 • ขอพรเจ้าพ่อแชกง
 • ชอปปิงนาธาน จิมซ่าจุ่ย
 • เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 มิ.ย.62 15 มิ.ย.62
15,900
5,500
15,900
จอง
11 ก.ค.62 13 ก.ค.62
16,900
5,500
16,900
จอง
25 ก.ค.62 27 ก.ค.62
16,900
5,500
16,900
จอง
01 ส.ค.62 03 ส.ค.62
16,900
5,500
16,900
จอง
08 ส.ค.62 10 ส.ค.62
16,900
5,500
16,900
จอง
11 ส.ค.62 13 ส.ค.62
16,900
5,500
16,900
จอง
15 ส.ค.62 17 ส.ค.62
16,900
5,500
16,900
จอง
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
จอง
16,900 16,900 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • OCEAN PARK
 • วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน
 • เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
 • หาดทราย REPULSE BAY
 • SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 ก.ค.62 06 ก.ค.62
13,900
5,500
13,900
จอง
11 ก.ค.62 13 ก.ค.62
13,900
5,500
13,900
จอง
18 ก.ค.62 20 ก.ค.62
13,900
5,500
13,900
จอง
25 ก.ค.62 27 ก.ค.62
13,900
5,500
13,900
จอง
08 ส.ค.62 10 ส.ค.62
13,900
5,500
13,900
จอง
15 ส.ค.62 17 ส.ค.62
14,900
5,500
14,900
จอง
22 ส.ค.62 24 ส.ค.62
14,900
5,500
14,900
จอง
29 ส.ค.62 31 ส.ค.62
14,900
5,500
14,900
จอง
12 ก.ย.62 14 ก.ย.62
13,900
5,500
13,900
จอง
19 ก.ย.62 21 ก.ย.62
13,900
5,500
13,900
จอง
26 ก.ย.62 28 ก.ย.62
12,900
5,500
12,900
จอง
10 ต.ค.62 12 ต.ค.62
15,900
5,500
15,900
จอง
17 ต.ค.62 19 ต.ค.62
14,900
5,500
14,900
จอง
22 ต.ค.62 24 ต.ค.62
14,900
5,500
14,900
จอง
24 ต.ค.62 26 ต.ค.62
15,900
5,500
15,900
จอง
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
13,900 13,900 5,500
จอง
12,900 12,900 5,500
จอง
15,900 15,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
14,900 14,900 5,500
จอง
15,900 15,900 5,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น 
 • ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิม
 • ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งตงเหมิน 
 • โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 ก.ค.62 06 ก.ค.62
7,999
3,500
7,999
จอง
11 ก.ค.62 13 ก.ค.62
7,999
3,500
7,999
จอง
18 ก.ค.62 20 ก.ค.62
8,999
3,500
8,999
จอง
25 ก.ค.62 27 ก.ค.62
8,999
3,500
8,999
จอง
08 ส.ค.62 10 ส.ค.62
8,999
3,500
8,999
จอง
15 ส.ค.62 17 ส.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
22 ส.ค.62 24 ส.ค.62
8,999
3,500
8,999
จอง
29 ส.ค.62 31 ส.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
12 ก.ย.62 14 ก.ย.62
8,999
3,500
8,999
จอง
19 ก.ย.62 21 ก.ย.62
8,999
3,500
8,999
จอง
26 ก.ย.62 28 ก.ย.62
8,999
3,500
8,999
จอง
10 ต.ค.62 12 ต.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
17 ต.ค.62 19 ต.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
22 ต.ค.62 24 ต.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
24 ต.ค.62 26 ต.ค.62
9,999
3,500
9,999
จอง
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

สวนสนุก OCEAN PARK เต็มวัน

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม

ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-08 มิ.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
27-29 มิ.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
04-06 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
11-13 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
18-20 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
25-27 ก.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
08-10 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
15-17 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
22-24 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
29-31 ส.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
12-14 ก.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
19-21 ก.ย. 62
13,900
5,500
12,900
13,900
จอง
10-12 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
17-19 ต.ค. 62
14,900
5,500
13,900
14,900
จอง
22-24 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
24-26 ต.ค. 62
15,900
5,500
14,900
15,900
จอง
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
13,900 12,900 5,500 13,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
จอง
14,900 13,900 5,500 14,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
จอง
15,900 14,900 5,500 15,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

เซินเจิ้น SHENZHEN MUSEUM

วัดกวนอู วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน 

ชม MANGROVE GROOVE  โชว์ม่านน้ำ

ชอปปิ้งตลาดตงเหมิน ย่านจิมซาจุ่ย

พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง อาหารซีฟู๊ด

พิเศษ!! ชุดของแถม ถุงผ้า+ร่ม+พัด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-08 มิ.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
27-29 มิ.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
04-06 ก.ค. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
11-13 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
18-20 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
25-27 ก.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
08-10 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
15-17 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
22-24 ส.ค. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
29-31 ส.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
12-14 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
19-21 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
26-28 ก.ย. 62
8,999
3,500
8,999
จอง
10-12 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
17-19 ต.ค. 62
9,999
3,500
9,999
จอง
22-24 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
24-26 ต.ค. 62
10,999
3,500
10,999
จอง
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500