Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📍ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
📍เที่ยวครบ 4 เมือง
📍ไหว้พระวัดดัง แชกงหมิว
📍ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
📍เช็คอินที่เที่ยวใหม่ Avenue of Stars

++เมนูพิเศษ!!เป่าฮื้อ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19 - 22 Jul 2019
6,998
3,000
9,998
9,998
จอง
25 - 28 Jul 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
27 - 30 Jul 2019
12,999
3,000
15,999
15,999
จอง
04 - 07 Aug 2019
8,898
3,000
11,898
11,898
จอง
08 - 11 Aug 2019
8,898
3,000
11,898
11,898
จอง
10 - 13 Aug 2019
12,989
3,000
15,989
15,989
จอง
15 - 18 Aug 2019
8,898
3,000
11,898
11,898
จอง
16 - 19 Aug 2019
8,898
3,000
11,898
11,898
จอง
22 - 25 Aug 2019
8,898
3,000
11,898
11,898
จอง
25 - 28 Aug 2019
8,898
3,000
11,898
11,898
จอง
01 - 04 Sep 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
05 - 08 Sep 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
08 - 11 Sep 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
15 - 18 Sep 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
19 - 22 Sep 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
29 Sep - 02 Oct 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
12 - 15 Oct 2019
13,989
3,000
16,989
16,989
จอง
19 - 22 Oct 2019
10,989
3,000
13,989
13,989
จอง
22 - 25 Oct 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
24 - 27 Oct 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
25 - 28 Oct 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
26 - 29 Oct 2019
9,989
3,000
12,989
12,989
จอง
จอง
6,998 9,998 3,000 9,998
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
12,999 15,999 3,000 15,999
จอง
8,898 11,898 3,000 11,898
จอง
8,898 11,898 3,000 11,898
จอง
12,989 15,989 3,000 15,989
จอง
8,898 11,898 3,000 11,898
จอง
8,898 11,898 3,000 11,898
จอง
8,898 11,898 3,000 11,898
จอง
8,898 11,898 3,000 11,898
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
13,989 16,989 3,000 16,989
จอง
10,989 13,989 3,000 13,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
จอง
9,989 12,989 3,000 12,989
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📍เที่ยวครบ 4 เมือง
📍นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
📍ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน
📍 AVENUE OF STARS
📍 พิเศษ!!เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง🍷

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 - 21 Jul 2019
9,900
3,000
12,900
12,900
จอง
08 - 11 Aug 2019
13,900
3,000
16,900
16,900
จอง
15 - 18 Aug 2019
13,900
3,000
16,900
16,900
จอง
22 - 25 Aug 2019
13,900
3,000
16,900
16,900
จอง
29 Aug - 01 Sep 2019
13,900
3,000
16,900
16,900
จอง
05 - 08 Sep 2019
12,900
3,000
15,900
15,900
จอง
12 - 15 Sep 2019
12,900
3,000
15,900
15,900
จอง
19 - 22 Sep 2019
12,900
3,000
15,900
15,900
จอง
22 - 25 Sep 2019
12,900
3,000
15,900
15,900
จอง
26 - 29 Sep 2019
12,900
3,000
15,900
15,900
จอง
11 - 14 Oct 2019
15,900
3,000
18,900
18,900
จอง
17 - 20 Oct 2019
14,900
3,000
17,900
17,900
จอง
18 - 21 Oct 2019
14,900
3,000
17,900
17,900
จอง
19 - 22 Oct 2019
14,900
3,000
17,900
17,900
จอง
24 - 27 Oct 2019
13,900
3,000
16,900
16,900
จอง
25 - 28 Oct 2019
13,900
3,000
16,900
16,900
จอง
26 - 29 Oct 2019
13,900
3,000
16,900
16,900
จอง
จอง
9,900 12,900 3,000 12,900
จอง
13,900 16,900 3,000 16,900
จอง
13,900 16,900 3,000 16,900
จอง
13,900 16,900 3,000 16,900
จอง
13,900 16,900 3,000 16,900
จอง
12,900 15,900 3,000 15,900
จอง
12,900 15,900 3,000 15,900
จอง
12,900 15,900 3,000 15,900
จอง
12,900 15,900 3,000 15,900
จอง
12,900 15,900 3,000 15,900
จอง
15,900 18,900 3,000 18,900
จอง
14,900 17,900 3,000 17,900
จอง
14,900 17,900 3,000 17,900
จอง
14,900 17,900 3,000 17,900
จอง
13,900 16,900 3,000 16,900
จอง
13,900 16,900 3,000 16,900
จอง
13,900 16,900 3,000 16,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
 • รีพัลส์เบย์
 • ตลาดเลดี้มาร์เก็ต
 • อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 • พิเศษ! เมนูห่านย่าง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 – 04 สิงหาคม 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
03 – 05 สิงหาคม 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
08 – 10 สิงหาคม 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
09 – 11 สิงหาคม 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
10 – 12 สิงหาคม 2562
11,999
5,000
11,999
จอง
15 – 17 สิงหาคม 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
16 – 18 สิงหาคม 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
17 – 19 สิงหาคม 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
23 – 25 สิงหาคม 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
24 – 26 สิงหาคม 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
05 – 07 กันยายน 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
06 – 08 กันยายน 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
07 – 09 กันยายน 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
13 – 15 กันยายน 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
14 – 16 กันยายน 2562
9,999
5,000
9,999
จอง
20 – 22 กันยายน 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
21 – 23 กันยายน 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
27 – 29 กันยายน 2562
10,999
5,000
10,999
จอง
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
11,999 11,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
9,999 9,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
จอง
10,999 10,999 5,000
ระยะเวลา : 4D 3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📍 เที่ยวครบ 4 เมือง
📍 ไหว้พระวัดดัง แชกงหมิว
📍 ที่เที่ยวสุดชิค AVENUE OF STARS
📍 ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์ปอล สาวงามจูไห่

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 30 Jul 2019
11,989
4,000
14,989
14,989
จอง
03 - 06 Aug 2019
10,989
4,000
13,989
13,989
จอง
10 - 13 Aug 2019
11,989
4,000
14,989
14,989
จอง
17 - 20 Aug 2019
10,989
4,000
13,989
13,989
จอง
24 - 27 Aug 2019
10,989
4,000
13,989
13,989
จอง
31 Aug - 03 Sep 2019
10,989
4,000
13,989
13,989
จอง
07 - 10 Sep 2019
11,989
4,000
14,989
14,989
จอง
14 - 17 Sep 2019
11,989
4,000
14,989
14,989
จอง
21 - 24 Sep 2019
11,989
4,000
14,989
14,989
จอง
12 - 15 Oct 2019
12,989
4,000
15,989
15,989
จอง
19 - 22 Oct 2019
11,989
4,000
14,989
14,989
จอง
จอง
11,989 14,989 4,000 14,989
จอง
10,989 13,989 4,000 13,989
จอง
11,989 14,989 4,000 14,989
จอง
10,989 13,989 4,000 13,989
จอง
10,989 13,989 4,000 13,989
จอง
10,989 13,989 4,000 13,989
จอง
11,989 14,989 4,000 14,989
จอง
11,989 14,989 4,000 14,989
จอง
11,989 14,989 4,000 14,989
จอง
12,989 15,989 4,000 15,989
จอง
11,989 14,989 4,000 14,989
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

▶สุขเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
▶ชมวิววิคตอเรียพีค
▶ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลเบย์
▶ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว
▶ขอความรัก วัดหวังต้าเซียน
▶ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย เลดี้มาร์เก็ต
▶ พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 29 Jul 2019
18,900
5,900
18,900
18,900
จอง
03 - 05 Aug 2019
17,900
5,900
17,900
17,900
จอง
24 - 26 Aug 2019
17,900
5,900
17,900
17,900
จอง
01 - 03 Sep 2019
16,900
5,900
16,900
16,900
จอง
08 - 10 Sep 2019
16,900
5,900
16,900
16,900
จอง
28 - 30 Sep 2019
17,900
5,900
17,900
17,900
จอง
11 - 13 Oct 2019
21,900
5,900
21,900
21,900
จอง
13 - 15 Oct 2019
21,900
5,900
21,900
21,900
จอง
27 - 29 Oct 2019
19,900
5,900
19,900
19,900
จอง
จอง
18,900 18,900 5,900 18,900
จอง
17,900 17,900 5,900 17,900
จอง
17,900 17,900 5,900 17,900
จอง
16,900 16,900 5,900 16,900
จอง
16,900 16,900 5,900 16,900
จอง
17,900 17,900 5,900 17,900
จอง
21,900 21,900 5,900 21,900
จอง
21,900 21,900 5,900 21,900
จอง
19,900 19,900 5,900 19,900
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🐔ข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
🐔เที่ยวครบ 4 เมือง
🐔ไหว้พระวัดดัง แชกงหมิว
🐔ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
🐔เมนูพิเศษ!!เป่าฮื้อ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 18 Aug 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
24 - 26 Aug 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
28 - 30 Aug 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
31 Aug - 02 Sep 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
07 - 09 Sep 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
11 - 13 Sep 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
17 - 19 Sep 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
20 - 22 Sep 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
27 - 29 Sep 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
09 - 11 Oct 2019
8,998
3,000
11,998
11,998
จอง
25 - 27 Oct 2019
9,889
3,000
12,889
12,889
จอง
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
จอง
8,998 11,998 3,000 11,998
จอง
9,889 12,889 3,000 12,889
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 1. เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึงปิด 19.30 น.
 2. รวมบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรถรับส่ง ฟรี!
 3. ไม่อยากไปสวนสนุกเปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิงได้ ฟรี!
 4. หมุนกังเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ำรวย **HILIGHT
 5. ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
 6. ชมโชว์ม่านน้ำ 3D Man Groove สวยงามตระการตามากๆ
 7. อร่อยกับ เมนูพิเศษ! ซีฟู๊ดส์ + ไวน์แดง และเมนู Signature ห่านย่าง !!
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 04 Aug 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
09 - 11 Aug 2019
11,900
4,500
0
16,900
จอง
16 - 18 Aug 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
23 - 25 Aug 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
30 Aug - 01 Sep 2019
9,900
4,500
0
14,900
จอง
จอง
9,900 0 4,500 14,900
จอง
11,900 0 4,500 16,900
จอง
9,900 0 4,500 14,900
จอง
9,900 0 4,500 14,900
จอง
9,900 0 4,500 14,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🚩เต็มอิ่มดิสนีย์เเลนด์
🚩สุดมันส์กับเครื่องเล่น ANT MAN!!
🚩ไหว้พระขอพรเจ้าพ่อแชกง
🚩วัดหวังต้าเซียน
🚩ช้อปปิ้งที่จิมซาจุ่ย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 03 Aug 2019
10,999
3,000
13,999
13,999
จอง
23 - 25 Aug 2019
11,999
3,000
14,999
14,999
จอง
จอง
10,999 13,999 3,000 13,999
จอง
11,999 14,999 3,000 14,999
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📣New🎯มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่⚡️เริ่ม‼9,888฿⚡️
🛍Hongkong Summer Sale 2019🛍
✨✨
🚩FD312:ทัวร์มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน
💛บินตรงมาเก๊าโดย Air Asia✈
💛พักจูไห่ 2คืน
💛เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง,อาหารโปรตุเกส
🔹นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลใหญ่ที่สุดในโลก
🔹ชมวิวแบบ 360องศาอ่าววิคตอเรีย หาดรีพัสเบย์
🔹ยุโรปใจกลางเอเชีย วิหารเซนต์พอล THE VENETIAN
🔹ขอพร วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน),วัดผู่โถว
🔹ถนนคู่รัก ชมสาวงาม“หวี่หนี่”
🔹ช้อปปิ้งถนนนาธาน,ตลาดกงเป่ย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22 - 24 Aug 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
29 - 31 Aug 2019
10,888
3,500
13,888
13,888
จอง
13 - 15 Oct 2019
11,888
3,500
14,888
14,888
จอง
30 Dec - 01 Jan 2020
15,888
3,500
18,888
18,888
จอง
31 Dec - 02 Jan 2020
15,888
3,500
18,888
18,888
จอง
จอง
9,888 12,888 3,500 12,888
จอง
10,888 13,888 3,500 13,888
จอง
11,888 14,888 3,500 14,888
จอง
15,888 18,888 3,500 18,888
จอง
15,888 18,888 3,500 18,888
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 - 20 Aug 2019
15,999
4,000
15,999
15,999
จอง
29 - 31 Aug 2019
15,999
4,000
15,999
15,999
จอง
12 - 14 Sep 2019
16,999
4,000
16,999
16,999
จอง
26 - 28 Sep 2019
16,999
4,000
16,999
16,999
จอง
11 - 13 Oct 2019
20,999
4,000
20,999
20,999
จอง
18 - 20 Oct 2019
19,999
4,000
19,999
19,999
จอง
25 - 27 Oct 2019
18,999
4,000
18,999
18,999
จอง
จอง
15,999 15,999 4,000 15,999
จอง
15,999 15,999 4,000 15,999
จอง
16,999 16,999 4,000 16,999
จอง
16,999 16,999 4,000 16,999
จอง
20,999 20,999 4,000 20,999
จอง
19,999 19,999 4,000 19,999
จอง
18,999 18,999 4,000 18,999
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ขึ้นกระเช้านองปิง 360
 • สักการะพระใหญ่โป้วหลิน
 • ชมวิวเกาะฮ่องกง
 • วิคตอเรียพีค
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
 • ผูกด้ายแดงขอความรัก
 • หมุนกังหันนำโชค
 • ช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่ม จุใจ
 • พักฮ๋อง2 คืน โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 – 09 กรกฏาคม 2562
14,900
5,900
จอง
19 – 21 กรกฏาคม 2562
15,900
5,900
จอง
21 – 23 กรกฏาคม 2562
15,900
5,900
จอง
26 – 28 กรกฏาคม 2562 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
18,900
5,900
จอง
02 – 04 สิงหาคม 2562
16,900
5,900
จอง
17 - 19 สิงหาคม 2562
16,900
5,900
จอง
25 – 27 สิงหาคม 2562 07 – 09 กันยายน 2562
15,900
5,900
จอง
07 – 09 กันยายน 2562
15,900
5,900
จอง
13 – 15 กันยายน 2562
15,900
5,900
จอง
26 – 28 ตุลาคม 2562
16,900
5,900
จอง
จอง
14,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
18,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
16,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
15,900 5,900
จอง
16,900 5,900
ระยะเวลา : 3D 2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📍 ช้อปปิ้งจุใจที่ มงก๊ก และ จิมซาจุ่ย
📍 ไหว้พระวัดดัง เปิดดวงเศรษฐี
เจ้าพ่อแชกง-หวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิม
📍 ที่เที่ยวสุดชิค AVENUE OF STARS
📍 นอนพักฮ่องกง 2 คืน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 - 17 Oct 2019
13,989
3,900
13,989
13,989
จอง
24 - 26 Oct 2019
13,989
3,900
13,989
13,989
จอง
จอง
13,989 13,989 3,900 13,989
จอง
13,989 13,989 3,900 13,989
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📍 ชมโชว์น้ำพุสุดตระการตา
📍 ที่เที่ยวสุดชิค AVENUE OF STARS
📍 ไหว้พระขอพร ขอเนื้อคู่ วัดดังแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน- วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-วัดกวนอู
📍 ช้อปปิ้งที่หล่อหวู่

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 - 17 Aug 2019
8,989
3,000
11,989
11,989
จอง
10 - 12 Oct 2019
8,989
3,000
11,989
11,989
จอง
17 - 19 Oct 2019
8,989
3,000
11,989
11,989
จอง
22 - 24 Oct 2019
8,989
3,000
11,989
11,989
จอง
จอง
8,989 11,989 3,000 11,989
จอง
8,989 11,989 3,000 11,989
จอง
8,989 11,989 3,000 11,989
จอง
8,989 11,989 3,000 11,989
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

👉 ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่
👉 ชมวิววิคตอเรียพีค
👉 ขอโชคลาภเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพัลส์เบย์
👉 ขอพรองค์แชกง เสริมโชคลาภ
👉 ผูกด้ายแดงขอพรความรัก วัดหวังตาเซียน
👉 ช็อปปิ้ง เต็มอิ่มจุใจตลอดทั้งวัน
👉 พิเศษ!! เมนูติ่มซำมากมาย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26 - 28 Jul 2019
18,900
5,900
18,900
18,900
จอง
จอง
18,900 18,900 5,900 18,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 1. เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึงปิด 19.30 น.
 2. รวมบัตรเข้าสวนสนุกพร้อมรถรับส่ง ฟรี!
 3. ชมวิว 360 องศา ขึ้นกระเช้านองปิงพร้อมขอพรพระใหญ่เกาะลันเตา !! (รวมบัตรเข้าเรียบร้อย)
 4. หมุนกังเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ำรวย **HILIGHT
 5. ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT
 6. ขอพรเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์
 7. อร่อยกับเมนู Signature ห่านย่าง ที่ใครมาฮ่องกงต้องลอง!
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 05 Aug 2019
17,900
5,500
0
17,900
จอง
17 - 19 Aug 2019
17,900
5,500
0
17,900
จอง
24 - 26 Aug 2019
17,900
5,500
0
17,900
จอง
31 Aug - 02 Sep 2019
17,900
5,500
0
17,900
จอง
จอง
17,900 0 5,500 17,900
จอง
17,900 0 5,500 17,900
จอง
17,900 0 5,500 17,900
จอง
17,900 0 5,500 17,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักโรงแรมฮ่องกง ระดับ4 ดาว 2คืน
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดซีซ้าน
ขอพร แก้ปีชง วัดแชกง
ขอพรชีวิตคู่ เทพเจ้า ด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน
อร่อย กับเมนูสุดพิเศษ Shabu Shabu สไตล์ฮ่องกง
ช๊อปปิ้งย่านดังที่สุด จิมชาจุ่ย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 06 Aug 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
18 - 20 Aug 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
25 - 27 Aug 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
จอง
13,900 0 5,500 13,900
จอง
13,900 0 5,500 13,900
จอง
13,900 0 5,500 13,900