Menu Close

ทัวร์ฮังการี

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย (TG)

  • เวียนนา
  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • ปราก
  • คลุมลอฟ
  • ฮัลสตัท
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63
59,900
9,900
59,900
จอง
11 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
46,900
5,900
46,900
จอง
03 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
46,900
5,900
46,900
จอง
17 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
49,900
5,900
49,900
จอง
10 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
49,900
5,900
49,900
จอง
19 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
49,900
5,900
49,900
จอง
02 พ.ค. 63 - 09 พ.ค. 63
52,900
6,900
52,900
จอง
08 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
52,900
6,900
52,900
จอง
22 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
52,900
6,900
52,900
จอง
05 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63
52,900
6,900
52,900
จอง
19 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63
52,900
6,900
52,900
จอง
28 มิ.ย. 63 - 05 ก.ค. 63
52,900
6,900
52,900
จอง
จอง
59,900 59,900 9,900
จอง
46,900 46,900 5,900
จอง
46,900 46,900 5,900
จอง
49,900 49,900 5,900
จอง
49,900 49,900 5,900
จอง
49,900 49,900 5,900
จอง
52,900 52,900 6,900
จอง
52,900 52,900 6,900
จอง
52,900 52,900 6,900
จอง
52,900 52,900 6,900
จอง
52,900 52,900 6,900
จอง
52,900 52,900 6,900