Menu Close

ทัวร์อินโดนีเชีย

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🌟 ชมพระอาทิตย์ตก วัดอูลูวาตู
⭐️ ชมวิการทานาล็อต
🌟 วัดเบซากีห์
⭐️ หมู่บ้านคินตามณี
🌟 วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
⭐️ วัดเบราตาน วิหารกลางน้ำ
🌟 วัดเม็งวี
⭐️ ชิมกาแฟขี้ชะมด
✅อาหารครบทุกมื้อ
✅มีรถ+ไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างดี
✅พิเศษ Seafood Lobster ณ หาดจิมบารัน🦐🦐

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 ธันวาคม – 1 มกราคม 63
26,900
8,000
25,900
26,900
จอง
จอง
26,900 25,900 8,000 26,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษ…เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี
 • ภูเขาไฟบาตูร์
 • วัดเบซากีห์
 • ชมระบำบารอง แดนซ์
 • สวนพระวิษณุ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
05 – 08 กันยายน 2562
12,999
3,000
12,999
จอง
12 – 15 กันยายน 2562
12,999
3,000
12,999
จอง
19 – 22 กันยายน 2562
13,999
3,000
13,999
จอง
26 – 29 กันยายน 2562
13,999
3,000
13,999
จอง
03 – 06 ตุลาคม 2562
13,999
3,000
13,999
จอง
10 – 13 ตุลาคม 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
16 – 19 ตุลาคม 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
17 – 20 ตุลาคม 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
24 – 27 ตุลาคม 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
13 – 16 พฤศจิกายน 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
20 – 23 พฤศจิกายน 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
25 – 28 พฤศจิกายน 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
27 – 30 พฤศจิกายน 2562
14,999
3,000
14,999
จอง
จอง
12,999 12,999 3,000
จอง
12,999 12,999 3,000
จอง
13,999 13,999 3,000
จอง
13,999 13,999 3,000
จอง
13,999 13,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
จอง
14,999 14,999 3,000
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🌾 ชม วัดอูลันดานู บราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan )
🌾 วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple)
🌾 อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน
🌾 ชมการแสดงระบำบารองแดนซ์ (Barong Dance)
🌟 BBQ BUFFET ณ ชายหาดจิมบารัน
🌟 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2-5 กรกฎาคม 2562
16,777
3,500
จอง
9-12 กรกฎาคม 2562
16,777
3,500
จอง
30-2 สิงหาคม 2562
16,777
3,500
จอง
20-23 สิงหาคม 2562
16,777
3,500
จอง
27-30 สิงหาคม 2562
16,777
3,500
จอง
3-6 กันยายน 2562
16,777
3,500
จอง
17-20 กันยายน 2562 24-27 กันยายน 2562
16,777
3,500
จอง
24-27 กันยายน 2562
16,777
3,500
จอง
8-11 ตุลาคม 2562
16,777
3,500
จอง
15-18 ตุลาคม 2562
16,777
3,500
จอง
29 – 1 พฤศจิกายน 2562
16,777
3,500
จอง
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
จอง
16,777 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พักโรงแรม 4 ดาว 3 คืน
 • อาหารครบทุกมื้อä   **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน
 • มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
เดือนพฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
8,900
4,500
8,900
จอง
จอง
8,900 8,900 4,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน
 • อาหารครบทุกมื้อ **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน
 • มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
6,900
4,500
จอง
จอง
6,900 4,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ภูเขาไฟโบรโม่
 • แวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง  ณ  โรงงานผลิตเครื่องหนัง TANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY
 • ชม อนุสรณ์เรือดำน้ำ (Submarine Monument)
 • ชม พิพิธภัณฑ์ยาสูบ House of Sampoerna
 • ชม สะพานสุรามาดู (Suramadu Bridge)
 • สุราบายา
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
ตลอดเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2562
8,890
2,900
จอง
จอง
8,890 2,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชม * อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว
 • ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู
 • ชมวิหารหนุมาน
 • ชมศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ และช้อปปิ้งที่ ย่านอูบุด
 • ถ่ายรูปพระราชวังอุบุด
 • ผืนนาขั้นบันได Tegalalang Rice Terrace
 • เดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani
 • ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์
 • ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ
 • วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์
 • ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL  
 • ·         ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ซื้อของที่ระลึกท้องถิ่น งานหัตถกรรม
 • ชมการแสดง:บาร๊องแดนซ์ 
 • ชม สวนสวรรค์อูรุดานู
 • ชม วัดทามาอยุน(วัดเม็งวี)
 • ชมวิหารกลางสมุทรอินเดียทานาลอท
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
ตลอดเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2562
5,390
1,590
จอง
จอง
5,390 1,590