Menu Close

ทัวร์อินโดนีเชีย

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โปรสุดคุ้ม บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี
สัมผัสมนต์เสน่ห์เกาหลีบาหลี 4 วัน 3 คืรน
– ชมวิหารทานาห์ลอต
– บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul
– หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ,ทะเลสาบ บาตูร์
พิเศษ!! ทานอาหารซีฟู้ดริมทะเล ณ หาดจิมบารัน
ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
ฟรี!! ชุดของแถม เสื้อ ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
8-11 พ.ย. 61
17,900
4,000
17,500
จอง
15-18 พ.ย. 61
17,900
4,000
17,500
จอง
22-25 พ.ย. 61
17,900
4,000
17,500
จอง
29 พ.ย.- 2 ธ.ค.62
16,900
4,000
16,500
จอง
6-9 ธ.ค.62
17,900
4,000
17,500
จอง
8-11 ธ.ค.62
19,900
4,000
19,500
จอง
13-16 ธ.ค.62
16,900
4,000
16,500
จอง
20-23 ธ.ค.62
16,900
4,000
16,500
จอง
22-25 ธ.ค.62
19,900
4,000
19,500
จอง
27-30 ธ.ค.62
18,900
4,000
18,500
จอง
28-31 ม.ค.62
21,900
4,000
21,500
จอง
3-6 ม.ค.62
16,900
4,000
16,500
จอง
10-13 ม.ค.62
16,900
4,000
16,500
จอง
17-20 ม.ค.62
16,900
4,000
16,500
จอง
24-27 ม.ค.62
16,900
4,000
16,500
จอง
จอง
17,900 17,500 4,000
จอง
17,900 17,500 4,000
จอง
17,900 17,500 4,000
จอง
16,900 16,500 4,000
จอง
17,900 17,500 4,000
จอง
19,900 19,500 4,000
จอง
16,900 16,500 4,000
จอง
16,900 16,500 4,000
จอง
19,900 19,500 4,000
จอง
18,900 18,500 4,000
จอง
21,900 21,500 4,000
จอง
16,900 16,500 4,000
จอง
16,900 16,500 4,000
จอง
16,900 16,500 4,000
จอง
16,900 16,500 4,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน ไป-กลับ
มหัศจรรย์ มหาสถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก “บุโรพุทโธ”
ดื่มด่ำหมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ,ทะเลสาบ บาตูร์
ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
พักหรู 4 ดาว
พิเศษ!! ทานอาหารซีฟู้ดริมทะเล ณ หาดจิมบารัน
ฟรี!! ชุดของแถม เสื้อ ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-25 พ.ย.61
22,900
4,000
22,900
จอง
29 พ.ย.- 3 ธ.ค.61
22,900
4,000
22,900
จอง
5-9 ธ.ค.61
22,900
4,000
22,900
จอง
6-10 ธ.ค.61
24,900
4,000
24,900
จอง
13-17 ธ.ค.61
23,900
4,000
23,900
จอง
19-23 ธ.ค.61
23,900
4,000
23,900
จอง
26-30 ธ.ค.61
23,900
4,000
23,900
จอง
27-31 ธ.ค.61
26,900
4,000
26,900
จอง
29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
29,900
4,000
29,900
จอง
30 ธ.ค.61 - ม.ค.62
27,900
4,000
27,900
จอง
3-7 ม.ค.62
23,900
4,000
23,900
จอง
16-20 ม.ค.62
22,900
4,000
22,900
จอง
24-28 ม.ค.62
23,900
4,000
23,900
จอง
31 ม.ค.- 4 ก.พ.62
23,900
4,000
23,900
จอง
7-11 ก.พ.62
23,900
4,000
23,900
จอง
14-18 ก.พ.62
23,900
4,000
23,900
จอง
21-25 ก.พ.62
23,900
4,000
23,900
จอง
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค.62
22,900
4,000
22,900
จอง
14-18 มี.ค.62
23,900
4,000
23,900
จอง
21-25 มี.ค.62
22,900
4,000
22,900
จอง
28 มี.ค.- 1 เม.ย.62
22,900
4,000
22,900
จอง
4-8 เม.ย.62
24,900
4,000
24,900
จอง
11-15 เม.ย.62
26,900
4,000
26,900
จอง
12-16 เม.ย.62
28,900
4,000
28,900
จอง
18-22 เม.ย.62
23,900
4,000
23,900
จอง
25-29 เม.ย.62
22,900
4,000
22,900
จอง
จอง
22,900 22,900 4,000
จอง
22,900 22,900 4,000
จอง
22,900 22,900 4,000
จอง
24,900 24,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
26,900 26,900 4,000
จอง
29,900 29,900 4,000
จอง
27,900 27,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
22,900 22,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
22,900 22,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
22,900 22,900 4,000
จอง
22,900 22,900 4,000
จอง
24,900 24,900 4,000
จอง
26,900 26,900 4,000
จอง
28,900 28,900 4,000
จอง
23,900 23,900 4,000
จอง
22,900 22,900 4,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์
บินหรู TG สะสมไมล์ได้ 50%
– ชมวัดเบซากีห์
– ชมวัดเลมปูยางค์
– บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
– ทะเลทรายดำ
พิเศษ!! สนุกกับ Bali Swing
ชมโชว์พื้นเมือง Kecak Dance
ฟรี!! ชุดของแถม เสื้อ ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
8-11 พ.ย. 61
22,900
4,000
22,500
จอง
15-18 พ.ย. 61
22,900
4,000
22,500
จอง
6-9 ธ.ค. 61
22,900
4,000
22,500
จอง
12-16 ธ.ค. 61
22,900
4,000
22,500
จอง
20-23 ธ.ค. 61
23,900
4,000
23,500
จอง
27-30 ธ.ค. 61
25,900
4,000
25,500
จอง
28-31 ธ.ค. 61
25,900
4,000
25,500
จอง
29 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
25,900
4,000
25,500
จอง
30 ธค. 61 - 2 ม.ค.62
25,900
4,000
25,500
จอง
7-10 ก.พ. 62
22,900
4,000
22,500
จอง
จอง
22,900 22,500 4,000
จอง
22,900 22,500 4,000
จอง
22,900 22,500 4,000
จอง
22,900 22,500 4,000
จอง
23,900 23,500 4,000
จอง
25,900 25,500 4,000
จอง
25,900 25,500 4,000
จอง
25,900 25,500 4,000
จอง
25,900 25,500 4,000
จอง
22,900 22,500 4,000