Menu Close

ทัวร์อินเดีย

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด – พระราชวังแอมเบอร์ – ซิตี้ พาเลซ
ฮาวา มาฮาล เมืองอัครา – อัครา ฟอร์ท – ทัชมาฮาล – ภุตับมีนาร์
ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 มกราคม 2562 -04 กุมภาพันธ์ 2562
14,999
4,500
จอง
05-09 กุมภาพันธ์ 2562
15,999
4,500
จอง
07-11 กุมภาพันธ์ 2562
15,999
4,500
จอง
12-16 กุมภาพันธ์ 2562
14,999
4,500
จอง
14-18 กุมภาพันธ์ 2562
15,999
4,500
จอง
19-23 กุมภาพันธ์ 2562
15,999
4,500
จอง
21-25 กุมภาพันธ์ 2562
15,999
4,500
จอง
26 กุมภาพันธ์ 2562 -2 มีนาคม 2562
14,999
4,500
จอง
28 กุมภาพันธ์ 2562 -4 มีนาคม 2562
15,999
4,500
จอง
05-09 มีนาคม 2562
14,999
4,500
จอง
07-11 มีนาคม 2562
15,999
4,500
จอง
12-16 มีนาคม 2562
14,999
4,500
จอง
14-18 มีนาคม 2562
15,999
4,500
จอง
19-23 มีนาคม 2562
14,999
4,500
จอง
21-25 มีนาคม 2562
15,999
4,500
จอง
26-30 มีนาคม 2562
14,999
4,500
จอง
28 มีนาคม - 1 เมษายน 2562
15,999
4,500
จอง
2 - 6 เมษายน 2562
15,999
4,500
จอง
4 - 8 เมษายน 2562
16,999
4,500
จอง
9 - 13 เมษายน 2562
16,999
4,500
จอง
11 - 15 เมษายน 2562
19,999
4,500
จอง
14 - 18 เมษายน 2562
19,999
4,500
จอง
16 - 20 เมษายน 2562
15,999
4,500
จอง
18 - 22 เมษายน 2562
14,999
4,500
จอง
23 - 27 เมษายน 2562
14,999
4,500
จอง
25 – 29 เมษายน 2562
14,999
4,500
จอง
30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
16,999
4,500
จอง
จอง
14,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
16,999 4,500
จอง
16,999 4,500
จอง
19,999 4,500
จอง
19,999 4,500
จอง
15,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
14,999 4,500
จอง
16,999 4,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะองค์เทพ ณ อินเดียใต้ ชมวิหารอันโด่งดังที่ “มหาบาลีปุรัม” พร้อมศิวลึงค์นับพันที่ “วัดมะม่วง” ชม นารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์ ที่ “วัดไวกูนท เปรุเมา” ขอพรศักดิ์สิทธิ์กับองค์บาลาจี ที่ “วัดติรูปะติ” เพื่อความเจริญก้าวหน้า ร่ำรวย มั่งคั่ง สักการะพระแม่รัศมี

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-9 เมษายน 2562
15,999
4,999
จอง
จอง
15,999 4,999