Menu Close

ทัวร์อินเดีย

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 9D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล

(ลุมพินี-กุสินารา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี-สารนาถ-สาวัตถี-คายา)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 - 29 กันยายน 2562
19,999
จอง
จอง
19,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อเมดาบัด-ปาทัน-โมเดรา-สุเรนดานาคาร์-โมเดรา-จูนาคาร์
Sasan Gir-ดีอู-ปาลิตะนะ-ภวนาคาร์-คานธีนาคาร์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 – 24 ตุลาคม 2562
29,999
9,999
จอง
จอง
29,999 9,999
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดินแดนมหาราชา.ดินแดนฟ้าจดทราย

จัยปูร์จัยแซลเมียร์จ๊อดปูร์อุไดปูร์รานัคปูร์-พุชการ์-มันดาวา-บีคาเนอร์-แชนเบารี-อัครา-ทัชมาฮาล

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 – 24 ตุลาคม 2562
29,999
9,999
จอง
จอง
29,999 9,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนอาณาจักรกินนร ในดินแดนหิมพานต์
จันดิการ์ -ชิมลา-รามปูร์-ซังคลา-กัลป้า-ซาราฮาน-นาร์กานดา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 – 29 ก.ย. 2562
29,999
10,000
จอง
จอง
29,999 10,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อินเดีย เที่ยวนครสีชมพู

-ชมพระราชวัง City Palace
-ชมบ่อน้ำโบราณขนาดใหญ่
-ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก
-ชมพระราชวังแอมเบอร์
-สักการะองค์พระพิฆเนศ
-ชมป้อมกำแพงหินทรายอัคราฟอร์ท

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-9 ก.ค. 62
29,900
8,900
29,900
จอง
12-16 ก.ค. 62
29,900
8,900
29,900
จอง
19-23 ก.ค. 62
29,900
8,900
29,900
จอง
26-30 ก.ค. 62
32,900
8,900
32,900
จอง
2-6 ส.ค.62
29,900
8,900
29,900
จอง
9-13 ส.ค.62
32,900
8,900
32,900
จอง
16-20 ส.ค.62
29,900
8,900
29,900
จอง
23-27 ส.ค.62
29,900
8,900
29,900
จอง
4-8 ต.ค. 62
33,900
8,900
33,900
จอง
11-15 ต.ค. 62
33,900
8,900
33,900
จอง
18-22 ต.ค. 62
33,900
8,900
33,900
จอง
19-23 ต.ค. 62
36,900
8,900
36,900
จอง
25-29 ต.ค. 62
33,900
8,900
33,900
จอง
จอง
29,900 29,900 8,900
จอง
29,900 29,900 8,900
จอง
29,900 29,900 8,900
จอง
32,900 32,900 8,900
จอง
29,900 29,900 8,900
จอง
32,900 32,900 8,900
จอง
29,900 29,900 8,900
จอง
29,900 29,900 8,900
จอง
33,900 33,900 8,900
จอง
33,900 33,900 8,900
จอง
33,900 33,900 8,900
จอง
36,900 36,900 8,900
จอง
33,900 33,900 8,900
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก เที่ยวครบจบทุกไฮไลท์

-ชมความงาม Pangong Lake
-ชม “วัดลามายูรู”
-วัดลามะ “วัดธิคเซย์”
-ชมวัด Diskit Monastery
-ชม “พระราชวังเซย์”
-พักแคมป์ริมทะเลสาป

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
เลือกเดินทางได้ทุกวันตามต้องการ มิถุนายน – ตุลาคม 62
10,000
จอง
เลือกเดินทางได้ทุกวันตามต้องการ มิถุนายน – ตุลาคม 62
10,000
จอง
จอง
10,000
จอง
10,000
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรัก
 • ชมอัคราฟอร์ท
 • ชมความงามทะเลสาบ Pangong Lake
 • ชมวัด Diskit Monastery
 • ชม “พระราชวังเชย์”
 • ถ่ายรูปคู่ถนน Khardungla pass
 • วัดลามะ “วัดธิคเซย์”
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 • ชมถนนแม่เหล็ก Magnet Hill
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-23 กค. 62
53,900
12,500
จอง
20-28 กค. 62
53,900
12,500
จอง
10-18 สค. 62
53,900
12,500
จอง
21-28 กย.
53,900
12,500
จอง
12-20 ตค.
53,900
12,500
จอง
จอง
53,900 12,500
จอง
53,900 12,500
จอง
53,900 12,500
จอง
53,900 12,500
จอง
53,900 12,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อินเดีย สักการะ 3 พระแม่

– สักการะพระแม่กาลีแห่งกาลีกัต
– สักการะพระแม่กาลีแห่งตาราปัต
– สักการะพระแม่กาลีแห่งทักษิเณศวร
– ชม วัดปราเรสนารถู
– ขอพรวัดพระแม่มหาลักษณ์มี
– ชมวัดพระกฤษณะและพระแม่ราทาเทวี
– ชมฝีใอการปั้นเทวรูปแห่งกุมมาตุลี
– ช้อปปิ้งตลอดพื้นเมือง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-9 ตุลาคม 62
32,900
6,500
จอง
จอง
32,900 6,500
ระยะเวลา : 9D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงาม Pangong Lake
 • ชมวัด Diskit Monastery
 • Magnetic Hill เนินเขาแม่เหล็ก
 • ชม “วัดลามายูรู”
 • ชม “พระราชวังเชย์”
 • ถ่ายรูปคู่ถนน Khardungla pass
 • วัดลามะ “วัดธิคเซย์”
 • เลือกซื้อของฝากตลาดเลห์
 • พักแคมป์ริมทะเลสาบแปงกอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-22 กค. 62
46,900
10,000
จอง
21-28 กค. 62
46,900
10,000
จอง
10-17 สค. 62
46,900
10,000
จอง
21-28 กย. 62
46,900
10,000
จอง
9-16 ตค. 62
46,900
10,000
จอง
จอง
46,900 10,000
จอง
46,900 10,000
จอง
46,900 10,000
จอง
46,900 10,000
จอง
46,900 10,000
ระยะเวลา : 9D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เทวาลัยกปาลีศวร
 • วิหารเอคัมปาเรสวารา
 • เทวาลัยพฤหริศวร
 • มรดกโลก “ปัญจปาณฑพรถะ”
 • เทวาลัยมีนักษีสุนทรเรศวร
 • เทวาลัยชายหาด
 • เทวาลัยไกลาสนาถะ
 • พระราชวังติรุมไลนายกะ
 • ชมศาสนสถานแบบฮินดู
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6-14 กันยายน 2019
49,900
8,900
จอง
20-28 กันยายน 2019
49,900
8,900
จอง
4-12 ตุลาคม 2019
49,900
8,900
จอง
11-19 ตุลาคม 2019
49,900
8,900
จอง
18-26 ตุลาคม 2019
49,900
8,900
จอง
8-16 พฤศจิกายน 2019
49,900
8,900
จอง
15-23 พฤศจิกายน 2019
49,900
8,900
จอง
4-12 ธันวาคม 2019
49,900
8,900
จอง
13-21 ธันวาคม 2019
49,900
8,900
จอง
20-28 ธันวาคม 2019
49,900
8,900
จอง
27ธค.-4มค. ปีใหม่
55,900
8,900
จอง
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
49,900 8,900
จอง
55,900 8,900
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13-19 กรกฏาคม 2019
36,900
9,500
จอง
20-26 กรกฏาคม 2019
36,900
9,500
จอง
3-9 สิงหาคม 2019
36,900
9,500
จอง
10-16 สิงหาคม 2019
36,900
9,500
จอง
14-20 กันยายน 2019
36,900
9,500
จอง
21-27 กันยายน 2019
36,900
9,500
จอง
จอง
36,900 9,500
จอง
36,900 9,500
จอง
36,900 9,500
จอง
36,900 9,500
จอง
36,900 9,500
จอง
36,900 9,500
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขากุลมาร์ค
สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
ล่องเรือสิคารา ป้อมอักรา ทัชมาฮาล
*ไม่รวมทิป *ไม่รวมวีซ่า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25-30 ต.ค.62
28,990
3,900
27,990
28,990
จอง
01-06 พ.ย. 62
28,990
3,900
27,990
28,990
จอง
08-13 พ.ย.62
28,990
3,900
27,990
28,990
จอง
04-09 ธ.ค.62
29,990
4,900
28,990
29,990
จอง
จอง
28,990 27,990 3,900 28,990
จอง
28,990 27,990 3,900 28,990
จอง
28,990 27,990 3,900 28,990
จอง
29,990 28,990 4,900 29,990
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • จอดปูร์- นครสีฟ้า
 • อุไดปูร์ – นครวีขาว
 • จัยปูร์ – นครสีชมพู
 • ป้อมเมห์รานการห์
 • วัดเชน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์อินเดีย
 • พระราชวัง City Palace
 • อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดา
 • ล่องเรือทะเลสาบ Pichola Lake
 • ทะเลสาบพุชการ์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26 กรกฏาคม -3 สิงหาคม 2019
42,900
9,500
จอง
9-17 สิงหาคม 2019
42,900
9,500
จอง
4-12 ตุลาคม 2019
42,900
9,500
จอง
11-19 ตุลาคม 2019
42,900
9,500
จอง
18-26 ตุลาคม 2019
42,900
9,500
จอง
1-9 พฤศจิกายน 2019
42,900
9,500
จอง
8-16 พฤศจิกายน 2019
42,900
9,500
จอง
15-23 พฤศจิกายน 2019
42,900
9,500
จอง
22-30 พฤศจิกายน 2019
42,900
9,500
จอง
29 พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2019
42,900
9,500
จอง
6-14 ธันวาคม 2019
42,900
9,500
จอง
13-21 ธันวาคม 2019
42,900
9,500
จอง
20-28 ธันวาคม 2019
42,900
9,500
จอง
27ธันวาคม – 4 มกราคม 2019
46,900
9,500
จอง
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
42,900 9,500
จอง
46,900 9,500
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขากุลมาร์ค
ล่องเรือสิคารา, ชมทัชมาฮาล
ประตูชัยอินเดีย
พัก พาฮาลแกม + บ้านเรือ
*ไม่รวมวีซ่า *ไม่รวมทิปไกด์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09-15 ส.ค. 2562
31,900
5,900
30,900
31,900
จอง
11-17 ต.ค. 2562
31,900
5,900
30,900
31,900
จอง
18-24 ต.ค. 2562
31,900
5,900
30,900
31,900
จอง
จอง
31,900 30,900 5,900 31,900
จอง
31,900 30,900 5,900 31,900
จอง
31,900 30,900 5,900 31,900
ระยะเวลา : 7D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ต้นศรีมหาโพธิ์ เจดีย์คยา เขาคิชกูฎ
พระนอนปรินิพพาน ธรรมเมกสถูป
นาลันทา พระองค์ดำ
พระวิทยากรบรรยาย นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ
มีอาหารไทยเสริม
*ไม่รวมค่าวีซ่า *ไม่รวมทิป

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 ธ.ค.-5 ม.ค.2563
26,900
6,900
25,900
26,900
จอง
จอง
26,900 25,900 6,900 26,900
ระยะเวลา : 4D1N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส
ฮาวามาฮาล พระราชวังแห่งสายลม
ป้อมปราการแอมเบอร์หรือแอมเบอร์ฟอร์ท
พิเศษ!! นั่งช้างขึ้นพระราชวังแอมเบอร์
ชมห้อง Blue palace
*ไม่รวมวีซ่า *ไม่รวมทิป

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27-30 ธ.ค. 2562
25,990
4,900
24,990
25,990
จอง
28-31 ธ.ค. 2562
26,990
5,900
25,990
26,990
จอง
จอง
25,990 24,990 4,900 25,990
จอง
26,990 25,990 5,900 26,990