Menu Close

ทัวร์อิตาลี

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเก่าอันแสนคลาสิกของอิตาลี
 • วาติกัน ศูนย์กลางคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
 • โคลอสเซี่ยม 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับหอเอนปิซ่า
 • เวนิส เมืองแห่งสายน้ำแสนโรแมนติค
 • ชมความยิ่งใหญ่ของดูโอโม่แห่งมิลาน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14 - 20 Jun 2020
37,990
9,900
35,990
37,990
จอง
26 Aug - 01 Sep 2020
39,990
9,900
37,990
39,990
จอง
13 - 19 Sep 2020
39,990
9,900
37,990
39,990
จอง
09 - 15 Oct 2020
39,990
9,900
37,990
39,990
จอง
18 - 24 Oct 2020
38,990
9,900
36,990
38,990
จอง
จอง
37,990 35,990 9,900 37,990
จอง
39,990 37,990 9,900 39,990
จอง
39,990 37,990 9,900 39,990
จอง
39,990 37,990 9,900 39,990
จอง
38,990 36,990 9,900 38,990
ระยะเวลา : 11D8N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

 • เวียนนา
 • ฮัลสตัท
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • เกาะเวนิส
 • ปิซ่า
 • โร
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10-20 เม.ย. 63
86,900
7,900
86,900
86,900
จอง
6-16 พ.ค. 63
73,900
7,900
73,900
73,900
จอง
20-30 พ.ค. 63
73,900
7,900
73,900
73,900
จอง
19-29 มิ.ย.63
73,900
7,900
73,900
73,900
จอง
จอง
86,900 86,900 7,900 86,900
จอง
73,900 73,900 7,900 73,900
จอง
73,900 73,900 7,900 73,900
จอง
73,900 73,900 7,900 73,900
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

 • เกาะเวนิส
 • มิลาน
 • ยอดเขาจุงเฟรา
 • ฮัลสตัท
 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • ปราก
 • พิเศษ ! เมนูชีสฟองดูว์ และ ขาหมูเยอรมัน

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 – 26 มี.ค. 63
59,900
7,900
59,900
59,900
จอง
10 – 19 เม.ย. 63
77,900
11,900
77,900
77,900
จอง
05 – 14 พ.ค. 63
69,900
11,900
69,900
69,900
จอง
09 – 18 มิ.ย. 63
69,900
11,900
69,900
69,900
จอง
จอง
59,900 59,900 7,900 59,900
จอง
77,900 77,900 11,900 77,900
จอง
69,900 69,900 11,900 69,900
จอง
69,900 69,900 11,900 69,900
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • อิตาลี: มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์, กรุงโรมโคลอสเซี่ยมน้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน,หอเอนปิซ่า,เมืองเวนิส, กรุงมิลาน
 • สวิตเซอร์แลนด์: เมืองลูเซิร์น, สิงโตหินผาแกะสลัก, แองเกลเบิร์ก,นั่งกระเช้าหมุน 360 องศาขึ้นยอดเขาทิตลิส
 • ฝรั่งเศส: ประตูชัย, หอไอเฟิล,พระราชวังแวร์ซายส์, ล่องเรือแม่น้ำแซนน์, ย่านมงมาร์ต
 • ช้อปปิ้ง!! เทรนด์แฟชั่นล่าสุดที่ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์และถนนชองป์เอลิเซ่
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 JUN - 01 JUL 2020
63,999
11,900
จอง
จอง
63,999 11,900
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

– มิลาน –  ซุก – ลูเซิร์น

– เขาริกิ – อินเทอร์ลาเคน

– เขาชิลธอร์น – เบิร์น – เจนีวา – โลซาน

– มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท – มิลาน    

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-23 มี.ค. 63
41,900
4,900
41,900
41,900
จอง
9-15 เม.ย. 63
53,900
6,900
53,900
53,900
จอง
23 – 29 เม.ย. 63
46,900
6,900
46,900
46,900
จอง
7 – 13 พ.ค. 63
46,900
6,900
46,900
46,900
จอง
28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63
46,900
6,900
46,900
46,900
จอง
4-10 มิ.ย. 63
46,900
6,900
46,900
46,900
จอง
23-29 มิ.ย. 63
46,900
6,900
46,900
46,900
จอง
จอง
41,900 41,900 4,900 41,900
จอง
53,900 53,900 6,900 53,900
จอง
46,900 46,900 6,900 46,900
จอง
46,900 46,900 6,900 46,900
จอง
46,900 46,900 6,900 46,900
จอง
46,900 46,900 6,900 46,900
จอง
46,900 46,900 6,900 46,900
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

– มิลาน – เซอร์แมท – เขาซุนเนกกา 

– เข้าปราสาทชิลยอง – เวเว่ย์ – เจนีวา – โลซานน์

– กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเคน – 

– นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน        

– Fidenza Village Outlet

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 – 17 มี.ค. 63
39,990
6,900
39,990
39,990
จอง
18 – 24 มี.ค. 63
39,990
6,900
39,990
39,990
จอง
01 – 07 เม.ย. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
09 – 15 เม.ย. 63
48,990
7,900
48,990
48,990
จอง
26 เม.ย.-02 พ.ค. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
01 – 07 พ.ค. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
06 – 12 พ.ค. 63
42,990
7,900
42,990
42,990
จอง
20 – 26 พ.ค. 63
42,990
7,900
42,990
42,990
จอง
27 พ.ค.- 02 มิ.ย. 63
42,990
7,900
42,990
42,990
จอง
02 – 08 มิ.ย. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
24 – 30 มิ.ย. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
01 – 07 ก.ค. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
22 – 28 ก.ค. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
จอง
39,990 39,990 6,900 39,990
จอง
39,990 39,990 6,900 39,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
48,990 48,990 7,900 48,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
42,990 42,990 7,900 42,990
จอง
42,990 42,990 7,900 42,990
จอง
42,990 42,990 7,900 42,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • มิลาน-เซอร์แมท-กลาเซียร์ 3000
 • โลซานน์-อินเทอร์ลาเคน-เมืองซุก
 • ยอดเขาริกิ-ลูเซิร์น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 มี.ค. - 17 มี.ค. 2563
45,900
6,900
45,900
45,900
จอง
18 มี.ค. - 24 มี.ค. 2563
45,900
6,900
45,900
45,900
จอง
01 เม.ย. - 07 เม.ย. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
09 เม.ย. - 15 เม.ย. 2563
52,900
7,900
52,900
52,900
จอง
12 เม.ย. - 18 เม.ย. 2563
55,900
7,900
55,900
55,900
จอง
26 เม.ย. - 02 พ.ค. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
01 พ.ค. - 07 พ.ค. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
06 พ.ค. - 12 พ.ค. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
20 พ.ค. - 26 พ.ค. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
27 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
02 มิ.ย. - 08 มิ.ย. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
24 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
01 ก.ค. - 07 ก.ค. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
22 ก.ค. - 28 ก.ค. 2563
48,900
7,900
48,900
48,900
จอง
จอง
45,900 45,900 6,900 45,900
จอง
45,900 45,900 6,900 45,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
52,900 52,900 7,900 52,900
จอง
55,900 55,900 7,900 55,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
จอง
48,900 48,900 7,900 48,900
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • มิลาน-เวนิส-ถ้ำโพสตอยน่า
 • ล่องเรือทะเลสาบเบลด-ฮัลสตัท-เชสกี้ ครุมลอฟ
 • กรุงปราก-ช้อปปิ้ง OUTLET-พระราชวังเชินบุรนน์
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 มี.ค. - 07 เม.ย. 2563
58,900
7,900
58,900
58,900
จอง
จอง
58,900 58,900 7,900 58,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • อิตาลีกับสุดยอดเมืองท่องเที่ยวที่คุณจะประทับใจไม่มีวันลืม เมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นของโลก สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง เมืองเวนิส สุดแสนโรแมนติกที่ โอบล้อมด้วยคลองและทะเล เมืองเวโรน่า ตามรอยโรมิโอจูเลียต
 • สวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารัก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม สัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขาทิตลิส เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิตบริเวณ Schwaneplatz เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 – 14 มี.ค. 63
46,888
13,500
จอง
25 มี.ค. – 01 เม.ย.63
46,888
13,500
จอง
จอง
46,888 13,500
จอง
46,888 13,500
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์สุดคุ้ม!! เที่ยวเจาะลึกแกรนด์อิตาลี

    ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงไหล ต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ ชมเมืองเวนิส เมืองแห่งสายน้ำและสะพาน ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล ชมทะเลสาบ ทะเลสาบโคโม่(Lake Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 – 19 พฤษภาคม 2563
41,888
12,500
จอง
26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
42,888
12,500
จอง
09 – 16 มิถุนายน 2563
39,888
12,500
จอง
จอง
41,888 12,500
จอง
42,888 12,500
จอง
39,888 12,500
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา
 • จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่
 • หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
 • เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท
 • น้ำพุเทรวี
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 11 กุมภาพันธ์ 2563
36,999
7,999
36,999
จอง
25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563
34,999
7,999
34,999
จอง
04 - 09 มีนาคม 2563
34,999
7,999
34,999
จอง
11 - 16 มีนาคม 2563
34,999
7,999
34,999
จอง
18 - 23 มีนาคม 2563
35,999
7,999
35,999
จอง
10 - 15 เมษายน 2563
49,999
9,999
49,999
จอง
11 - 16 เมษายน 2563
48,999
9,999
48,999
จอง
30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2563
38,999
7,999
38,999
จอง
01 - 06 พฤษภาคม 2563
38,999
7,999
38,999
จอง
06 - 11 พฤษภาคม 2563
37,999
7,999
37,999
จอง
20 - 25 พฤษภาคม 2563
36,999
7,999
36,999
จอง
28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2563
36,999
7,999
36,999
จอง
03 - 08 มิถุนายน 2563
37,999
7,999
37,999
จอง
17 - 22 มิถุนายน 2563
36,999
7,999
36,999
จอง
จอง
36,999 36,999 7,999
จอง
34,999 34,999 7,999
จอง
34,999 34,999 7,999
จอง
34,999 34,999 7,999
จอง
35,999 35,999 7,999
จอง
49,999 49,999 9,999
จอง
48,999 48,999 9,999
จอง
38,999 38,999 7,999
จอง
38,999 38,999 7,999
จอง
37,999 37,999 7,999
จอง
36,999 36,999 7,999
จอง
36,999 36,999 7,999
จอง
37,999 37,999 7,999
จอง
36,999 36,999 7,999
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🚩นครรัฐวาติกัน                                   🕍มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
🚩เข้าชมภายในโคลอสเซียม                 🚩วิหารแพนธีออน
🏰มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟิออเร     🏦หอเอนแห่งเมืองปีซ่า
🚩จตุรัสซานมาโค                                 🚩 สะพานถอนหายใจ
🏰ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้                   🕍มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม
🏞ลูกาโนเมืองสวยริมทะเลสาบ                🛍ช้อปปิ้งที่ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท
🏛อนุสาวรีย์สิงโต                                   ❄ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็ง
💦น้ำตกชเตาบ์บาค                               🚢ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
🕍มหาวิหารซาเครเกอร์                         🏦พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-26 ม.ค. 2563
105,900
29,900
105,900
105,900
จอง
21 ก.พ.-01 มี.ค. 2563
105,900
29,900
105,900
105,900
จอง
20-29 มี.ค. 2563
105,900
29,900
105,900
105,900
จอง
17-26 เม.ย. 2563
105,900
29,900
105,900
105,900
จอง
08-17 พ.ค. 2563
105,900
29,900
105,900
105,900
จอง
05-14 มิ.ย. 2563
105,900
29,900
105,900
105,900
จอง
จอง
105,900 105,900 29,900 105,900
จอง
105,900 105,900 29,900 105,900
จอง
105,900 105,900 29,900 105,900
จอง
105,900 105,900 29,900 105,900
จอง
105,900 105,900 29,900 105,900
จอง
105,900 105,900 29,900 105,900
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • โรม
 • ฟลอเรนซ์
 • เกาะเวนิส
 • ยอดเขาจุงฟราวด์
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ฮัลสตัท

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
76,900
12,900
76,900
76,900
จอง
28 ธ.ค. 62 – 06 ม.ค. 63
76,900
12,900
76,900
76,900
จอง
26 ม.ค. – 4ก.พ. 63
65,900
8,900
65,900
65,900
จอง
2- 11ก.พ. 63
65,900
8,900
65,900
65,900
จอง
7-16 มี.ค. 63
65,900
8,900
65,900
65,900
จอง
19-28 มี.ค. 63
65,900
8,900
65,900
65,900
จอง
4-13 เม.ย. 63
79,900
9,900
79,900
79,900
จอง
5 -14 เม.ย. 63
79,900
9,900
79,900
79,900
จอง
12-21 เม.ย. 63
79,900
9,900
79,900
79,900
จอง
16-25 พ.ค. 63
69,900
9,900
69,900
69,900
จอง
11-20 มิ.ย. 63
69,900
9,900
69,900
69,900
จอง
จอง
76,900 76,900 12,900 76,900
จอง
76,900 76,900 12,900 76,900
จอง
65,900 65,900 8,900 65,900
จอง
65,900 65,900 8,900 65,900
จอง
65,900 65,900 8,900 65,900
จอง
65,900 65,900 8,900 65,900
จอง
79,900 79,900 9,900 79,900
จอง
79,900 79,900 9,900 79,900
จอง
79,900 79,900 9,900 79,900
จอง
69,900 69,900 9,900 69,900
จอง
69,900 69,900 9,900 69,900