Menu Close

ทัวร์อิตาลี

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน

ชมเมืองมิลาน-เวโรน่า-ปาโดว่า-โบโลญญ่า-
ฟลอเร้นซ์-ลุกก้า-พอร์โตฟิโน่

ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24-29 ม.ค. 2562
42,900
4,900
จอง
16-21 ก.พ. 2562
42,900
4,900
จอง
2-7 มี.ค. 2562
42,900
4,900
จอง
26-31 มี.ค.2562
42,900
4,900
จอง
จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม – บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-มิลาน-โรม-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง   น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม – พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% – เมืองมิลาน    มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล – เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – สะพานสะอื้น – พระราชวังดอร์ดจ – สะพานริอัลโต้ – เมืองฟลอเร้นซ์    เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร จัตุรัสซิคนอเรีย – เมืองลาสเปเซีย   ชิงแคว เตรเร(หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5) – เมืองปิซ่า   หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7ของโลก – กรุงโรม     สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว /  เวนิสเมสเตร้ 1 คืน – ปราโต้ 2 คืน – โรม 1 คืน – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจุใจ!!! แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล – ย่านบันไดสเปน – ลิ้มรสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 12 Nov 2018
49,991
8,500
48,991
49,991
จอง
04 - 10 Dec 2018
49,991
8,500
48,991
49,991
จอง
จอง
49,991 48,991 8,500 49,991
จอง
49,991 48,991 8,500 49,991
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม – บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-มิลาน-โรม-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง   น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม – พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% – เมืองมิลาน    มหาวิหารแห่งมิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล – เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – สะพานสะอื้น – พระราชวังดอร์ดจ – สะพานริอัลโต้ – เมืองฟลอเร้นซ์    เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร จัตุรัสซิคนอเรีย – เมืองลาสเปเซีย   ชิงแคว เตรเร(หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5) – เมืองปิซ่า   หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7ของโลก – กรุงโรม     สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว /  เวนิสเมสเตร้ 1 คืน – ปราโต้ 2 คืน – โรม 1 คืน – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจุใจ!!! แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล – ย่านบันไดสเปน – ลิ้มรสความอร่อย อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ สปาเก็ตตี้หมึกดำ (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 12 Nov 2018
49,991
9,500
48,991
49,991
จอง
20 - 26 Nov 2018
49,991
9,500
48,991
49,991
จอง
04 - 10 Dec 2018
49,991
9,500
48,991
49,991
จอง
จอง
49,991 48,991 9,500 49,991
จอง
49,991 48,991 9,500 49,991
จอง
49,991 48,991 9,500 49,991
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

GRAND ITALY มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม 7วัน 4คืน ทัวร์สุดคุ้ม!! “เที่ยวเจาะลึก” แกรนด์อิตาลี เยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลี เมืองหลวงทางแฟชันของโลกที่มิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมส์ชื่อดังที่แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล เยือนเมืองแห่งสายน้ำ สุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส ชมความยิ่งใหญ่อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล เมืองสำคัญทางศิลปะ วัฒนะธรรมเป็นเมืองต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก และชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 50% **ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าและบริการ 3,500บาท**

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 - 13 Dec 2018
49,900
12,500
49,900
49,900
จอง
จอง
49,900 49,900 12,500 49,900
ระยะเวลา : 10วัน 7คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม    บินตรง กรุงเทพ-โรม / ปารีส-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักโรงแรม 3-4 ดาว (พัก อิตาลี 3 คืน / สวิส 1 คืน / ฝรั่งเศส 3 คืน ) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !! อิตาลี : กรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน หอเอนปิซ่า เมืองเวนิส สวิตเซอร์แลนด์ : เมืองลูเซิร์น เมืองหลังคาแห่งทวีปยุโรป ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ฝรั่งเศส : ประตูชัย หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้ง!! เทรนด์แฟชั่นล่าสุดที่ ย่านบันไดสเปน ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์ และถนนชองป์เอลิเซ่

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 - 24 Nov 2018
65,991
9,900
64,991
65,991
จอง
22 Nov - 01 Dec 2018
66,991
9,900
65,991
66,991
จอง
06 - 15 Dec 2018
66,991
9,900
65,991
66,991
จอง
จอง
65,991 64,991 9,900 65,991
จอง
66,991 65,991 9,900 66,991
จอง
66,991 65,991 9,900 66,991
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – วาติกัน – เวนิส
น้ำพุเทรวี – ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสดูโอโม 
หอเอนปิซ่า – จัตุรัสซานมาร์โค – สนามกีฬาโคลอสเซียม
ช้อปปิ้งแกลลอรี่ วีคเตอร์ เอ็มมานูเอล
Leccio Themall Outlets
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
05-11-2018 - 11-11-2018
39,999
7,000
จอง
03-12-2018 - 09-12-2018
39,999
7,000
จอง
10-12-2018 - 16-12-2018
39,999
7,000
จอง
31-12-2018 - 06-01-2019
49,999
7,000
จอง
จอง
39,999 7,000
จอง
39,999 7,000
จอง
39,999 7,000
จอง
49,999 7,000
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

>>>> ITALY SWITZERLAND FRANCE  8D5N <<<< อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน5คืน มิลาน เวนิส ลูเซิร์น แองเกลเบิร์ก ดิจอง ปารีส เดินทางโดยสายการบินระดับ 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) ** ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าและค่าบริการแล้ว **

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 27 Dec 2018
69,900
12,500
69,900
69,900
จอง
จอง
69,900 69,900 12,500 69,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โรม-ปอมเปอี-เนเปิ้ล-คาปรีถ้ำบลูกร็อตโต้

ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-เวนิส-มิลาน-

ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดำ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19-26 ก.พ. 2562
จอง
5-12 มี.ค. 2562
จอง
19-26 มี.ค.2562
จอง
31 มี.ค.-7 เม.ย.2562
จอง
จอง
จอง
จอง
จอง
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี MONO ITALY MONO ITALY มิลาน เวนิส ปิซ่า โบโลญญ่า ฟลอเรนซ์ วาติกัน โรม 7วัน 4คืน เยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลี เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน ชมมหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลานที่งดงามและยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมส์ชื่อดังที่แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็ม มานูเอล เยือนเมืองแห่งสายน้ำ สุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส เยือนเมืองโบโลญญ่า เมืองหลวงของแคว้นเอมีเลียโรมัญญา ตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำโปกับเทือกเขาแอแพนไนน์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า เยือนเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนอันน่าหลงใหล เมืองสำคัญทางศิลปะ วัฒนะธรรมเป็นเมืองต้นกำเนิดของศิลปะเรอเนซองส์ เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก และชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ที่กรุงโรม เดินทางโดยระดับ 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR) *ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว**

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 Oct - 05 Nov 2018
47,900
12,500
47,900
47,900
จอง
จอง
47,900 47,900 12,500 47,900