Menu Close

ทัวร์ออสเตรีย

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังเชิร์นบรุน

เดินเล่นในซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง

ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของเซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท

สนุกสนานกับการเข้าชมเหมืองเกลือด้วยการล่องเรือและสไลเดอร์
ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6-12 ก.พ. 2562
48,900
4,900
จอง
20-26 ก.พ.2562
48,900
4,900
จอง
20-26 มี.ค.2562
48,900
4,900
จอง
จอง
48,900 4,900
จอง
48,900 4,900
จอง
48,900 4,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ มิวนิก – โฮเฮนชวานเกา – อินส์บรูค
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ซาลส์บูร์ก
เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03-12-2018 - 10-12-2018
48,999
9,999
จอง
10-02-2019 - 17-02-2019
48,999
9,999
จอง
17-03-2019 - 24-03-2019
45,999
9,999
จอง
จอง
48,999 9,999
จอง
48,999 9,999
จอง
45,999 9,999
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค – พระราชวังเบลวีเดียร์ 
พระราชวังเซินบรุนน์ – ปราสาทบราติสลาวา
พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน
โบสถ์แมทเรียส – พระราชวังหลวง บูดาเปสต์
โบสถ์เซนต์สตีเฟน – จัตุรัสวีรบุรุษ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14-02-2019 - 19-02-2019
37,999
6,999
จอง
19-02-2019 - 24-02-2019
35,999
6,999
จอง
05-03-2019 - 10-03-2019
37,999
6,999
จอง
19-03-2019 - 24-03-2019
37,999
6,999
จอง
จอง
37,999 6,999
จอง
35,999 6,999
จอง
37,999 6,999
จอง
37,999 6,999
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2กรุงเทพฯ – เวียนนา(ออสเตรีย)–บูดาเปสต์ (ฮังการี)
วันที่ 3บูดาเปสต์ –พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท–บราติสลาว่า (สโลวัก) –ปร๊าค (เชค)
วันที่ 4ปร๊าค–เชสกี้ครุมลอฟ–เชสเก้บูเดโจวิช
วันที่ 5เชสกี้บูเดโจวิช–ฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) – เวียนนา
วันที่ 6เวียนนา–ชมเมือง-กรุงเทพฯ
วันที่ 7ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 18 Dec 2018
45,991
8,500
45,991
45,991
จอง
19 - 25 Dec 2018
46,991
8,500
46,991
46,991
จอง
จอง
45,991 45,991 8,500 45,991
จอง
46,991 46,991 8,500 46,991
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน / ฮังการี 1 คืน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !! ปราก         : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เชค           : ปราสาทครุมลอฟ เมืองคาร์โลวีวารี่ เมืองซาลส์บวร์ก ออสเตรีย    : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์ สโรวัค       : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา ฮังการี       : กรุงบูดาเปสต์  ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้งจุใจ!!! พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท อาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! เป็ดโบฮีเมียน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14 - 21 Dec 2018
49,991
9,900
48,991
49,991
จอง
28 Dec - 04 Jan 2019
72,991
25,000
71,991
72,991
จอง
จอง
49,991 48,991 9,900 49,991
จอง
72,991 71,991 25,000 72,991
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กรุงโดฮา – กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) – คาร์โลวี วารี – ชมเมืองปราก
3 กรุงปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ลินซ์(ออสเตรีย)
4 ลินซ์ – ฮัลสตัดด์ – เวียนนา(ออสเตรีย)
5 เวียนนา(ออสเตรีย) – ชมเมือง – ถนนคาร์ทเนอร์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท – บูดาเปสต์ (ฮังการี)
6 บูดาเปสต์ – ชมเมือง – กรุงเทพฯ
7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 18 Oct 2018
45,991
8,900
44,991
45,991
จอง
จอง
45,991 44,991 8,900 45,991
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

HASHTAG EASTERN HOLIDAY ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี (7วัน4คืน) เวียนนา-ปราก-ครุมลอฟ-ฮัลสตัดด์-บราทิสลาวา-บูดาเปสท์ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/ สโลวัค 1 คืน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !! ปราก   : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เชค     : ปราสาทครุมลอฟ ออสเตรีย  : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์ สโรวัค     : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา ฮังการี     : กรุงบูดาเปสต์  ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้งจุใจ!!! พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท (ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาทและค่าทิปอีก 2,000 บาท)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 16 Oct 2018
53,991
8,900
52,991
53,991
จอง
17 - 23 Oct 2018
53,991
8,900
52,991
53,991
จอง
จอง
53,991 52,991 8,900 53,991
จอง
53,991 52,991 8,900 53,991
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 27 Dec 2018
59,991
7,900
58,991
59,991
จอง
จอง
59,991 58,991 7,900 59,991
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ เยอรมัน – เมืองโฮเฮนชวานเกา
ออสเตรีย – เมืองอินส์บรูค
เมืองฮัลลตัท – เมืองซาลล์บูร์ท
สาธารธรัฐเช็ก – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
เมืองปราก – เมืองเวียนนา
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04-12-2018 - 11-12-2018
50,999
10,999
จอง
26-01-2019 - 02-02-2019
49,999
10,999
จอง
16-02-2019 - 23-02-2019
49,999
10,999
จอง
23-02-2019 - 02-03-2019
49,999
10,999
จอง
09-03-2019 - 16-03-2019
49,999
10,999
จอง
16-03-2019 - 23-03-2019
49,999
10,999
จอง
23-03-2019 - 30-03-2019
50,999
10,999
จอง
09-04-2019 - 16-04-2019
61,999
10,999
จอง
12-04-2019 - 19-04-2019
62,999
10,999
จอง
13-04-2019 - 20-04-2019
62,999
10,999
จอง
14-04-2019 - 21-04-2019
59,999
10,999
จอง
04-05-2019 - 11-05-2019
51,999
10,999
จอง
จอง
50,999 10,999
จอง
49,999 10,999
จอง
49,999 10,999
จอง
49,999 10,999
จอง
49,999 10,999
จอง
49,999 10,999
จอง
50,999 10,999
จอง
61,999 10,999
จอง
62,999 10,999
จอง
62,999 10,999
จอง
59,999 10,999
จอง
51,999 10,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ โฮเฮนชวานเกา – อินส์บรูค 
ฮัลสตัท – ชาลส์บูร์ก – เวียนนา
เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26-01-2019 - 02-02-2019
49,999
11,999
จอง
16-02-2019 - 23-02-2019
49,999
11,999
จอง
23-02-2019 - 02-03-2019
49,999
11,999
จอง
09-03-2019 - 16-03-2019
49,999
11,999
จอง
16-03-2019 - 23-03-2019
49,999
11,999
จอง
23-03-2019 - 30-03-2019
50,999
11,999
จอง
09-04-2019 - 16-04-2019
61,999
11,999
จอง
12-04-2019 - 19-04-2019
62,999
11,999
จอง
13-04-2019 - 20-04-2019
62,999
11,999
จอง
14-04-2019 - 21-04-2019
59,999
11,999
จอง
04-05-2019 - 11-05-2019
51,999
11,999
จอง
13-05-2019 - 20-05-2019
52,999
11,999
จอง
18-05-2019 - 25-05-2019
51,999
11,999
จอง
08-06-2019 - 15-06-2019
51,999
11,999
จอง
15-06-2019 - 22-06-2019
51,999
11,999
จอง
จอง
49,999 11,999
จอง
49,999 11,999
จอง
49,999 11,999
จอง
49,999 11,999
จอง
49,999 11,999
จอง
50,999 11,999
จอง
61,999 11,999
จอง
62,999 11,999
จอง
62,999 11,999
จอง
59,999 11,999
จอง
51,999 11,999
จอง
52,999 11,999
จอง
51,999 11,999
จอง
51,999 11,999
จอง
51,999 11,999
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ เวียนนา – ซาลส์บูร์ก – ฮัลสตัท
เซสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
บราดิสลาวา – บูดาเปสต์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11-04-2019 - 18-04-2019
52,999
9,999
จอง
13-05-2019 - 20-05-2019
42,999
9,999
จอง
17-06-2019 - 24-06-2019
45,999
9,999
จอง
จอง
52,999 9,999
จอง
42,999 9,999
จอง
45,999 9,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ มิวนิก – โฮเฮนชวานเกา – ลินเดา – อินส์บรูค 
วาดุช – ลูเซิร์น – หมู่บ้านวิทซ์เนา – ซูริค – ฮาฟฟ์เฮาเซ่น 
น้ำตกไรน์ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – สะพานไม้ชาเปล
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12-02-2019 - 19-02-2019
49,999
14,999
จอง
12-03-2019 - 19-03-2019
49,999
14,999
จอง
08-04-2019 - 15-04-2019
51,999
14,999
จอง
12-04-2019 - 19-04-2019
55,999
14,999
จอง
15-05-2019 - 22-05-2019
49,999
14,999
จอง
จอง
49,999 14,999
จอง
49,999 14,999
จอง
51,999 14,999
จอง
55,999 14,999
จอง
49,999 14,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ โฮเฮนชวานเกา – ลินเดา – อินกอลสตัทท์
มิวนิค – อินส์บรูค – วาดุซ – ลูเซิร์น
วิทซ์เนา – ซูริค – ฮาฟฟ์เฮาเซ่น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18-11-2018 - 25-11-2018
39,999
14,999
จอง
02-12-2018 - 09-12-2018
45,999
14,999
จอง
30-12-2018 - 06-01-2019
52,999
14,999
จอง
12-02-2019 - 19-02-2019
49,999
14,999
จอง
12-03-2019 - 19-03-2019
49,999
14,999
จอง
08-04-2019 - 15-04-2019
51,999
14,999
จอง
12-04-2019 - 19-04-2019
55,999
14,999
จอง
15-05-2019 - 22-05-2019
49,999
16,999
จอง
จอง
39,999 14,999
จอง
45,999 14,999
จอง
52,999 14,999
จอง
49,999 14,999
จอง
49,999 14,999
จอง
51,999 14,999
จอง
55,999 14,999
จอง
49,999 16,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ปราสาทครุมลอฟ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ปราสาทบราติสลาวา
พระราชวังฮอฟเบิร์ก – พระราชวังเชินบรุนน์ – หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – พระราชวังนึมเฟนบูร์ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02-12-2018 - 10-12-2018
62,888
11,000
จอง
25-12-2018 - 02-01-2019
66,888
11,000
จอง
จอง
62,888 11,000
จอง
66,888 11,000
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ พักออสเตรีย 1 คืน เยอรมัน 3 คืน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คืน ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองใหญ่ลำดับที่ 4 ของออสเตรีย ชมบ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound Of Music อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย  ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์ เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ Rhein fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  แองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นั่งโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มีอายุกว่า 670 ปี เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 Dec - 03 Jan 2019
72,900
14,000
72,900
72,900
จอง
จอง
72,900 72,900 14,000 72,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน-มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13-20 พฤศจิกายน 2561
47,900
10,000
จอง
29 พฤศจิกายน 2561 -5 ธันวาคม 2561
45,900
10,000
จอง
3-10 ธันวาคม 2561
45,900
10,000
จอง
25 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
59,900
10,000
จอง
26 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
59,900
10,000
จอง
จอง
47,900 10,000
จอง
45,900 10,000
จอง
45,900 10,000
จอง
59,900 10,000
จอง
59,900 10,000