Menu Close

ทัวร์สโลวัค

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค – พระราชวังเบลวีเดียร์ 
พระราชวังเซินบรุนน์ – ปราสาทบราติสลาวา
พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน
โบสถ์แมทเรียส – พระราชวังหลวง บูดาเปสต์
โบสถ์เซนต์สตีเฟน – จัตุรัสวีรบุรุษ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14-02-2019 - 19-02-2019
37,999
6,999
จอง
19-02-2019 - 24-02-2019
35,999
6,999
จอง
05-03-2019 - 10-03-2019
37,999
6,999
จอง
19-03-2019 - 24-03-2019
37,999
6,999
จอง
จอง
37,999 6,999
จอง
35,999 6,999
จอง
37,999 6,999
จอง
37,999 6,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC      

 คาร์โลวี่วารี่ – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ -บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET

ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก

นั่งรถไฟ + กระเช้า ขึ้นยอดเขาซุกสปิทเซ่ ความสูง 2,970 เมตร

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 - 23 Mar 2019
53,999
9,500
0
0
จอง
จอง
53,999 0 9,500 0
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/สโลวัค 1 คืน / ฮังการี 1 คืน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !! ปราก         : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เชค           : ปราสาทครุมลอฟ เมืองคาร์โลวีวารี่ เมืองซาลส์บวร์ก ออสเตรีย    : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์ สโรวัค       : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา ฮังการี       : กรุงบูดาเปสต์  ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้งจุใจ!!! พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท อาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ!! เป็ดโบฮีเมียน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 Dec - 04 Jan 2019
72,991
25,000
71,991
72,991
จอง
จอง
72,991 71,991 25,000 72,991
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

HASHTAG EASTERN HOLIDAY ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี (7วัน4คืน) เวียนนา-ปราก-ครุมลอฟ-ฮัลสตัดด์-บราทิสลาวา-บูดาเปสท์ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา / เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักหรูโรงแรม 4 ดาว (พักออสเตรีย 2 คืน/ ปราก 1 คืน/ สโลวัค 1 คืน) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !! ปราก   : ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลส เขตเมืองเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์  เชค     : ปราสาทครุมลอฟ ออสเตรีย  : เมืองฮัลสตัดด์ พระราชวังเบลล์วาแดร์ อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตร้าท์ พระราชวังเชินบรุนน์ สโรวัค     : เมืองบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา ฮังการี     : กรุงบูดาเปสต์  ป้อมชาวประมง มหาวิหารแมธทิอัส สะพานเชนบริดจ์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้งจุใจ!!! พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท (ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000 บาทและค่าทิปอีก 2,000 บาท)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 16 Oct 2018
53,991
8,900
52,991
53,991
จอง
17 - 23 Oct 2018
53,991
8,900
52,991
53,991
จอง
จอง
53,991 52,991 8,900 53,991
จอง
53,991 52,991 8,900 53,991
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ เวียนนา – ซาลส์บูร์ก – ฮัลสตัท
เซสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
บราดิสลาวา – บูดาเปสต์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11-04-2019 - 18-04-2019
52,999
9,999
จอง
13-05-2019 - 20-05-2019
42,999
9,999
จอง
17-06-2019 - 24-06-2019
45,999
9,999
จอง
จอง
52,999 9,999
จอง
42,999 9,999
จอง
45,999 9,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ ปราสาทครุมลอฟ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ปราสาทบราติสลาวา
พระราชวังฮอฟเบิร์ก – พระราชวังเชินบรุนน์ – หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – พระราชวังนึมเฟนบูร์ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02-12-2018 - 10-12-2018
62,888
11,000
จอง
25-12-2018 - 02-01-2019
66,888
11,000
จอง
จอง
62,888 11,000
จอง
66,888 11,000