Menu Close

ทัวร์สหรัฐอเมริกา

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ลัดฟ้าสู่ประเทศมหาอำนาจของโลก สัมผัสไลฟ์สไตล์สังคมชนชั้นสูง ที่ “เนเวอรี่ฮิลล์”ม “ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด” เข้าขมความงดงามที่ธรรมชาติสร้าง “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม”, “แอนเทอโลป แคนยอน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 - 29 กันยายน 2562
79,999
12,999
79,999
จอง
19 - 27 ตุลาคม 2562 (23 ต.ค. วันปิยมหาราช)
75,999
12,999
75,999
จอง
30 พ.ย. - 08 ธ.ค. 2562 (05 ธ.ค. วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร. 9)
77,999
12,999
77,999
จอง
จอง
79,999 79,999 12,999
จอง
75,999 75,999 12,999
จอง
77,999 77,999 12,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 สัมผัสประสบการณ์ “ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์” ชมน้ำตกไนแองการ่า ฝั่งแคนาดา ชมมหานครเอกของโลก “นิวยอร์ก” ล่องเรือชมความสง่างามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16-24 ก.ย. 19
87,999
15,999
จอง
8-16 ต.ค. 19
86,999
15,999
จอง
22-30 ต.ค. 19
85,999
15,999
จอง
จอง
87,999 15,999
จอง
86,999 15,999
จอง
85,999 15,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 ⭐ลัดฟ้าสู่ประเทศมหาอำนาจของโลก สัมผัสไลฟ์สไตล์สังคมชนชั้นสูง ที่ “เนเวอรี่ฮิลล์”ม “ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด” เข้าขมความงดงามที่ธรรมชาติสร้าง “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ริม”, “แอนเทอโลป แคนยอน”

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-29 ก.ย. 19
79,999
12,999
จอง
19-27 ต.ค. 19
75,999
12,999
จอง
30-8 ธ.ค. 19
77,999
12,999
จอง
จอง
79,999 12,999
จอง
75,999 12,999
จอง
77,999 12,999
ระยะเวลา : 9D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 ⭐ลัดฟ้าสู่ประเทศมหาอำนาจของโลก สัมผัสไลฟ์สไตล์ของสังคมชั้นสูงที่ “เบเวอร์ลีฮิลส์” และ “ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด” ชมเมืองที่ชาวอเมริกาและคนทั่วโลกต่างให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” ที่ “เมืองลาสเวกัส”

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14-22 ต.ค. 19
62,999
12,999
จอง
11-19 พ.ย. 19
59,999
12,999
จอง
2-10 ธ.ค. 19
65,999
12,999
จอง
จอง
62,999 12,999
จอง
59,999 12,999
จอง
65,999 12,999
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ห้ามพลาด
*ชมอนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor)
*ชมสุสาน พั๊นซ์โบว์ล
*ผ่านชมไดมอนเฮด (Diamond Head) ภูเขาไฟที่ดับแล้วกลางเมือง
*หาดไวกิกิ
*ชมพระราชวังอิโอลานิ (Iolani Palace)
*ชมโพลินีเชี่ยน เซ็นเตอร์ ( Polynesian Cultural Center )

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
9-15 ต.ค. 2562
69,999
15,000
54,999
64,999
จอง
จอง
69,999 54,999 15,000 64,999