Menu Close

ทัวร์สหรัฐอเมริกา

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 9D6N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  •  ครั้งหนึ่งในชีวิต “ล่องเรือ ฮอร์น บโลเวอร์ ครุยซ์” ชมน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดาอย่างใกล่ชิด ชม “เมืองนิวยอร์ก” มหานครเอกของโลก ล่องเรือชมความสง่างามของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
7-15 เม.ย. 20
89,999
15,999
จอง
28-6 พ.ค. 20
87,999
15,999
จอง
26-3 มิ.ย. 20
85,999
15,999
จอง
จอง
89,999 15,999
จอง
87,999 15,999
จอง
85,999 15,999