Menu Close

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 7D4N
ช่วงเวลา : 25 สิงหาคม 63 - 24 ตุลาคม 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • สัมผัสหิมะบนยอดเขาทิตลิส
  • ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
  • ชมความสวยงามของเมืองริมทะเลสาบเจนีวา
  • โลซานน์ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 8 และ 9
  • นั่งรถไฟเข้าสู่เซอร์แมตต์ ยอดเขาแมทเทอฮอร์น
  • อินเทอลาเก้น เมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบ
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาทิตลิส
  • สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนยอดเขาทิตลิส
  • พิเศษ ทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต พร้อมลิ้มลองฟองดูว์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 31 Aug 2020
44,990
12,000
42,990
44,990
จอง
07 - 13 Sep 2020
44,990
12,000
42,990
44,990
จอง
18 - 24 Oct 2020
46,990
12,000
44,990
46,990
จอง
จอง
44,990 42,990 12,000 44,990
จอง
44,990 42,990 12,000 44,990
จอง
46,990 44,990 12,000 46,990
ระยะเวลา : 7D4N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

– มิลาน – เซอร์แมท – เขาซุนเนกกา 

– เข้าปราสาทชิลยอง – เวเว่ย์ – เจนีวา – โลซานน์

– กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเคน – 

– นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน        

– Fidenza Village Outlet

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 – 17 มี.ค. 63
39,990
6,900
39,990
39,990
จอง
18 – 24 มี.ค. 63
39,990
6,900
39,990
39,990
จอง
01 – 07 เม.ย. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
09 – 15 เม.ย. 63
48,990
7,900
48,990
48,990
จอง
26 เม.ย.-02 พ.ค. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
01 – 07 พ.ค. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
06 – 12 พ.ค. 63
42,990
7,900
42,990
42,990
จอง
20 – 26 พ.ค. 63
42,990
7,900
42,990
42,990
จอง
27 พ.ค.- 02 มิ.ย. 63
42,990
7,900
42,990
42,990
จอง
02 – 08 มิ.ย. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
24 – 30 มิ.ย. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
01 – 07 ก.ค. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
22 – 28 ก.ค. 63
43,990
7,900
43,990
43,990
จอง
จอง
39,990 39,990 6,900 39,990
จอง
39,990 39,990 6,900 39,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
48,990 48,990 7,900 48,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
42,990 42,990 7,900 42,990
จอง
42,990 42,990 7,900 42,990
จอง
42,990 42,990 7,900 42,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990
จอง
43,990 43,990 7,900 43,990