Menu Close

ทัวร์ลาว

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สะบายดีลาวใต้ …มนต์สเน่ห์แห่งเมืองจำปาสัก

เยือนเมืองปากเซ / สัมผัสไนแองการ่าเอเชีย”น้ำตกคอนพะเพ็ง / น้ำตกหลี่ผี

 จาก Lao Airlines สายการบินแห่งชาติ สปป. ลาว

*** บินตรงสู่สนามบินปากเซ ***

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1-3/กุมภาพันธ์/62
10,888
1,500
จอง
8-10/กุมภาพันธ์/62
10,888
1,500
จอง
15-17/กุมภาพันธ์/62
10,888
1,500
จอง
22-24/กุมภาพันธ์/62
10,888
1,500
จอง
1-3/มีนาคม/62
10,888
1,500
จอง
8-10/มีนาคม/62
10,888
1,500
จอง
15-17/มีนาคม/62
10,888
1,500
จอง
22-24/มีนาคม/62
10,888
1,500
จอง
29-31/มีนาคม/62
10,888
1,500
จอง
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500