Menu Close

ทัวร์ลาว

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตักบาตรข้าวเหนียว | พระธาตุพูสี | น้ำตกตาดกวางสี | วัดเชียงทอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 10 Aug 2019
13,888
2,000
0
13,888
จอง
24 - 26 Oct 2019
13,888
2,000
0
13,888
จอง
21 - 23 Nov 2019
13,888
2,000
0
13,888
จอง
05 - 07 Dec 2019
14,888
2,000
0
15,888
จอง
จอง
13,888 0 2,000 13,888
จอง
13,888 0 2,000 13,888
จอง
13,888 0 2,000 13,888
จอง
14,888 0 2,000 15,888
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

3วัน 2 คืน พักดี 4 ดาว
วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี
ตักบาตข้าวเหนียว
พิเศษ!! พิธ๊บายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-23 มิ.ย. 62
13,900
3,000
จอง
28-30 มิ.ย. 62
12,900
3,000
จอง
05-07 ก.ค. 62
13,900
3,000
จอง
12-14 ก.ค. 62
13,900
3,000
จอง
19-21 ก.ค. 62
12,900
3,000
จอง
26-28 ก.ค. 62
14,900
3,000
จอง
27-29 ก.ค. 62
15,900
3,000
จอง
10-12 ส.ค. 62
15,900
3,000
จอง
23-25 ส.ค. 62
12,900
3,000
จอง
30-01 ก.ย. 62
12,900
3,000
จอง
13-15 ก.ย. 62
13,900
3,000
จอง
27-29 ก.ย. 62
13,900
3,000
จอง
จอง
13,900 3,000
จอง
12,900 3,000
จอง
13,900 3,000
จอง
13,900 3,000
จอง
12,900 3,000
จอง
14,900 3,000
จอง
15,900 3,000
จอง
15,900 3,000
จอง
12,900 3,000
จอง
12,900 3,000
จอง
13,900 3,000
จอง
13,900 3,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

สัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติของ เมืองวังเวียง ที่ได้รับฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว”

ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย

เยี่ยมชม หอพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกต

เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค Zip Line แวะชม ถ้ำนอน ถ้ำปูคำ

จุดชมวิว ณ ถ้ำจัง ที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองวังเวียงได้

สนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นน้ำ ณ บลูลากูน

สัมผัสประสบการณ์ ขึ้นบอลลูนยักษ์ เพื่อชมเมืองวังเวียงในมุมสูง + พักหรู 4 ดาว

แถมฟรี !! ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29-01 ก.ค. 62
14,900
3,000
14,900
14,900
จอง
06-08 ก.ค. 62
13,900
3,000
13,900
13,900
จอง
27-29 ก.ค. 62
14,900
3,000
14,900
14,900
จอง
10-12 ส.ค. 62
14,900
3,000
14,900
14,900
จอง
24-26 ส.ค. 62
14,900
3,000
14,900
14,900
จอง
07-09 ก.ย. 62
13,900
3,000
13,900
13,900
จอง
28-30 ก.ย. 62
14,900
3,000
14,900
14,900
จอง
05-07 ต.ค. 62
14,900
3,000
14,900
14,900
จอง
จอง
14,900 14,900 3,000 14,900
จอง
13,900 13,900 3,000 13,900
จอง
14,900 14,900 3,000 14,900
จอง
14,900 14,900 3,000 14,900
จอง
14,900 14,900 3,000 14,900
จอง
13,900 13,900 3,000 13,900
จอง
14,900 14,900 3,000 14,900
จอง
14,900 14,900 3,000 14,900