Menu Close

ทัวร์รัสเซีย

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและห้างกุม
 • ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อิสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์บาร์ซิล
 • วิหารเว็นต์ เดอซาร์เวีย
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20-24 ก.พ.62
38,888
6,000
จอง
20-24 มี.ค.62
39,888
6,000
จอง
จอง
38,888 6,000
จอง
39,888 6,000
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและห้างกุม
 • ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนบาซิส
 • วิหารเซ็นต์ เดอซาเวียร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02-07 ม.ค. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
13-18 ก.พ. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
06-11 มี.ค. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29ธ.ค.-04ม.ค.62
66,999
7,500
จอง
26 ม.ค.-01 ก.พ.62
53,888
6,500
จอง
27 ก.พ.-05 มี.ค.62
53,888
6,500
จอง
20-26 มี.ค.62
53,888
6,500
จอง
30 มี.ค.-05 เม.ย.62
53,888
6,500
จอง
จอง
66,999 7,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล
 • จัตุรัสแดง
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25-30 ม.ค.62
44,999
6,500
จอง
08-13 ก.พ.62
45,999
6,500
จอง
09-14 ก.พ.62
45,555
6,500
จอง
16-21 ก.พ.62
45,555
6,500
จอง
9-14 มี.ค.62
45,555
6,500
จอง
16-21 มี.ค.62
45,555
6,500
จอง
22-27 มี.ค.62
45,555
6,500
จอง
23-28 มี.ค.62
45,555
6,500
จอง
30 มี.ค.-4เม.ย.62
46,555
6,500
จอง
4-9 เม.ย. 62
46,555
6,500
จอง
11-16 เม.ย. 62
50,999
7,000
จอง
12-17 เม.ย. 62
50,999
7,000
จอง
13-18 เม.ย. 62
50,999
7,000
จอง
20-25 เม.ย. 62
45,999
6,500
จอง
จอง
44,999 6,500
จอง
45,999 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
46,555 6,500
จอง
46,555 6,500
จอง
50,999 7,000
จอง
50,999 7,000
จอง
50,999 7,000
จอง
45,999 6,500
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์-

พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล

โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำมอสโคว์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-10 ม.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
10-15 ม.ค.2562
56,900
4,900
จอง
19-24 ม.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
16-21 ก.พ. 2562
56,900
4,900
จอง
2-7 มี.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
23-28 มี.ค.2562
56,900
4,900
จอง
28 มี.ค.-2 เม.ย.2562
56,900
4,900
จอง
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

**เที่ยวครบทุกไฮไลท์**

 • อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน
 • อุทยานแห่งชาติกอร์ไคเทอเรลจ์
 • นั่งรถไฟทรานไซบีเรีย ยาวที่สุดในโลก
 • ทะเลสาบไบคาล
 • อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย
 • ตลาด BLACK MARKET
 • จตุรัสซัคบาทาร์

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-24 ก.พ.602
65,900
65,900
จอง
10-17 มี.ค.62
65,900
65,900
จอง
13-20 เม.ย.62
69,900
69,900
จอง
จอง
65,900 65,900
จอง
65,900 65,900
จอง
69,900 69,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวกันมันส์ๆ แบบไม่เน้นวันหยุดก็ชมแสงเหนือได้

กับภารกิจตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์
ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่

ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใคร
เซลฟี่กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์

ช้อปปิ้งถนนอารบัติ

ทานมื้อค่ำที่ร้าน Hard Rock Cafe

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-10 ม.ค. 2562
68,500
5,900
จอง
10-15 ม.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
19-24 ม.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
16-21 ก.พ. 2562
66,900
5,900
จอง
2-7 มี.ค. 2562
66,900
5,900
จอง
23-28 มี.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
28 มี.ค.-2 เม.ย.2562
65,900
5,900
จอง
จอง
68,500 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
66,900 5,900
จอง
66,900 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
65,900 5,900
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซนต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัรฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 26 มี.ค. 62
60,888
7,500
60,888
60,888
จอง
30 มี.ค.-05 เม.ย.62
60,888
7,500
60,888
60,888
จอง
จอง
60,888 60,888 7,500 60,888
จอง
60,888 60,888 7,500 60,888
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณเฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์พระราชวังเเคทเธอรีน ชมห้องอําพัน มหาวิหารเซนต์ไอเเซค **พิเศษ!!ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**
**ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19 ก.พ.- 24 ก.พ. 2562
39,900
45,900
37,900
จอง
7 มี.ค.- 12 มี.ค. 2562
39,900
45,900
37,900
จอง
14 มี.ค.- 19 มี.ค. 2562
39,900
45,900
37,900
จอง
จอง
39,900 37,900 45,900
จอง
39,900 37,900 45,900
จอง
39,900 37,900 45,900
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

• ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม

• ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว

• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ

• ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

• พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 09 Apr 2019
59,900
9,900
0
0
จอง
จอง
59,900 0 9,900 0
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Moscow ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 6วัน 3คืน «ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา «ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย «ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์ «ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล «ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก «ถ่ายรูปกับสแปร์โรว์ฮิล และมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนใฝ่ฝัน ‘Moscow University’

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 - 20 May 2019
37,888
12,500
37,888
37,888
จอง
29 May - 03 Jun 2019
37,888
12,500
37,888
37,888
จอง
12 - 17 Jun 2019
38,888
12,500
38,888
38,888
จอง
26 Jun - 01 Jul 2019
36,888
12,500
36,888
36,888
จอง
10 - 15 Jul 2019
38,888
12,500
38,888
38,888
จอง
24 - 29 Jul 2019
38,888
12,500
38,888
38,888
จอง
จอง
37,888 37,888 12,500 37,888
จอง
37,888 37,888 12,500 37,888
จอง
38,888 38,888 12,500 38,888
จอง
36,888 36,888 12,500 36,888
จอง
38,888 38,888 12,500 38,888
จอง
38,888 38,888 12,500 38,888
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์ รัสเซีย
มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
– วิหารเซนต์บาซิล
– จัตุรัสแดง
– พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
– นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
พิเศษ!! ชมโชว์ละครสัตว์
แถมฟรี Gift Set ผ้าพัดคอ ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
8-13 ธ.ค.61
53,900
6,000
53,900
จอง
22-27 ธ.ค.61
53,900
6,000
53,900
จอง
19-24 ม.ค.62
53,900
6,000
53,900
จอง
9-14 ก.พ.62
48,900
6,000
48,900
จอง
23-28 ก.พ.62
48,900
6,000
48,900
จอง
จอง
53,900 53,900 6,000
จอง
53,900 53,900 6,000
จอง
53,900 53,900 6,000
จอง
48,900 48,900 6,000
จอง
48,900 48,900 6,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินลัดฟ้าเปิดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศมหาอำนาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปัจจุบันมีระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังสถาปัตยกรรมของรัสเซีย
หลังป้อมปราการ เครมลิน กำแพง โบสถ์รูปโดมหัวหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดั่งภาพในจินตนาการ
นำท่านท่องเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม
สนุกกับกิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (ช่วงฤดูหนาว)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 21 ก.พ. 19
33,900
7,900
จอง
24 - 28 มี.ค. 19
33,900
7,900
จอง
จอง
33,900 7,900
จอง
33,900 7,900
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7วัน 5คืน เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAN ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างแรกของเมือง St.Petersburg ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA บินหรู บินตรง สะสมไมล์ 50% สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 23 Apr 2019
55,900
12,000
55,900
55,900
จอง
24 - 30 Apr 2019
55,900
12,000
55,900
55,900
จอง
08 - 14 May 2019
55,900
12,000
55,900
55,900
จอง
22 - 28 May 2019
55,900
12,000
55,900
55,900
จอง
05 - 11 Jun 2019
55,900
12,000
55,900
55,900
จอง
19 - 25 Jun 2019
55,900
12,000
55,900
55,900
จอง
จอง
55,900 55,900 12,000 55,900
จอง
55,900 55,900 12,000 55,900
จอง
55,900 55,900 12,000 55,900
จอง
55,900 55,900 12,000 55,900
จอง
55,900 55,900 12,000 55,900
จอง
55,900 55,900 12,000 55,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แกรนด์ไบคาล 8 วัน

เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย – ทะเลสาบไบคาล

เอียร์คุตส์ – ลิสยานก้า – อูลัน อูเด – เกาะโอคอน

                    เดินทางโดย สายการบินไซบีเรียนแอร์ไลน์

 • รถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก
 • ทะเลสาบไบคาล ดวงตาสีน้ำเงิน แห่งไซบีเรีย ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก
 • เอียร์คุตส์ กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย ล้อมรอบด้วยป่าสนไทก้าอันกว้างใหญ่ไพศาล
 • ลิสยานก้า เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บนหุบเขาปากแม่น้ำอังการา ริมฝั่งทะเลสาบไบคาล
 • อูลัน อูเด เมืองหลวงแห่งชนเผ่าบูร์ยัต ชนพื้นเมืองที่สืบเชื้อสายมาจากชาวมองโกล
 • เกาะโอลคอน เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ที่มีทิวทัศน์สวยงามเกินคำบรรยาย
  • แหลมโคลบอย จุดชมวิวพาโนรามา 360 องศา
  • แหลมบูรข่าน โขดหินชามาน ศิลาแห่งจิตวิญญา
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-24 ก.พ. 62
69,900
69,900
จอง
10-17 มี.ค. 62
69,900
69,900
จอง
13-20 เม.ย. 62
75,900
75,900
จอง
จอง
69,900 69,900
จอง
69,900 69,900
จอง
75,900 75,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทะเลสาบไบคาล ดวงตาสีน้ำเงิน แห่งไซบีเรีย ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก
 • เอียร์คุตส์ กรุงปารีสแห่งไซบีเรีย ล้อมรอบด้วยป่าสนไทก้าอันกว้างใหญ่ไพศาล
 • ลิสยานก้า เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บนหุบเขาปากแม่น้ำอังการา ริมฝั่งทะเลสาบไบคาล
 • เกาะโอลคอน เกาะใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ที่มีทิวทัศน์สวยงามเกินคำบรรยาย
 • แหลมโคลบอย จุดชมวิวพาโนรามา 360 องศา
 • แหลมบูรข่าน โขดหินชามาน ศิลาแห่งจิตวิญญา
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16-21 ก.พ. 62
55,900
จอง
02-07 มี.ค. 62
55,900
จอง
23-28 มี.ค. 62
55,900
จอง
จอง
55,900
จอง
55,900
จอง
55,900