Menu Close

ทัวร์ยุโรป

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังเชิร์นบรุน

เดินเล่นในซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง

ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของเซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท

สนุกสนานกับการเข้าชมเหมืองเกลือด้วยการล่องเรือและสไลเดอร์
ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6-12 ก.พ. 2562
48,900
4,900
จอง
20-26 ก.พ.2562
48,900
4,900
จอง
20-26 มี.ค.2562
48,900
4,900
จอง
จอง
48,900 4,900
จอง
48,900 4,900
จอง
48,900 4,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน

ชมเมืองมิลาน-เวโรน่า-ปาโดว่า-โบโลญญ่า-
ฟลอเร้นซ์-ลุกก้า-พอร์โตฟิโน่

ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24-29 ม.ค. 2562
42,900
4,900
จอง
16-21 ก.พ. 2562
42,900
4,900
จอง
2-7 มี.ค. 2562
42,900
4,900
จอง
26-31 มี.ค.2562
42,900
4,900
จอง
จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สต็อคโฮล์ม   เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รับ ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย

เยินเชอปิง    เป็นเมืองทางตอนใต้อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน เมืองมีประชากรมากเป็นอันดับ 9 ของสวีเดน เมืองตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทะเลสาบเวเทิร์น  เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์

มัลโม  เมืองหลักทางตอนใต้ของสวีเดน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดน รองจากสต๊อกโฮล์ม และเมืองโกเธนเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดับ 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

โคเปนเฮเก้น    เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-27 ก.พ.2562
53,900
6,900
จอง
จอง
53,900 6,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและห้างกุม
 • ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อิสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์บาร์ซิล
 • วิหารเว็นต์ เดอซาร์เวีย
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20-24 ก.พ.62
38,888
6,000
จอง
20-24 มี.ค.62
39,888
6,000
จอง
จอง
38,888 6,000
จอง
39,888 6,000
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและห้างกุม
 • ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนบาซิส
 • วิหารเซ็นต์ เดอซาเวียร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02-07 ม.ค. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
13-18 ก.พ. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
06-11 มี.ค. 62
30,999
6,000
30,999
จอง
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29ธ.ค.-04ม.ค.62
66,999
7,500
จอง
26 ม.ค.-01 ก.พ.62
53,888
6,500
จอง
27 ก.พ.-05 มี.ค.62
53,888
6,500
จอง
20-26 มี.ค.62
53,888
6,500
จอง
30 มี.ค.-05 เม.ย.62
53,888
6,500
จอง
จอง
66,999 7,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล
 • จัตุรัสแดง
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25-30 ม.ค.62
44,999
6,500
จอง
08-13 ก.พ.62
45,999
6,500
จอง
09-14 ก.พ.62
45,555
6,500
จอง
16-21 ก.พ.62
45,555
6,500
จอง
9-14 มี.ค.62
45,555
6,500
จอง
16-21 มี.ค.62
45,555
6,500
จอง
22-27 มี.ค.62
45,555
6,500
จอง
23-28 มี.ค.62
45,555
6,500
จอง
30 มี.ค.-4เม.ย.62
46,555
6,500
จอง
4-9 เม.ย. 62
46,555
6,500
จอง
11-16 เม.ย. 62
50,999
7,000
จอง
12-17 เม.ย. 62
50,999
7,000
จอง
13-18 เม.ย. 62
50,999
7,000
จอง
20-25 เม.ย. 62
45,999
6,500
จอง
จอง
44,999 6,500
จอง
45,999 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
46,555 6,500
จอง
46,555 6,500
จอง
50,999 7,000
จอง
50,999 7,000
จอง
50,999 7,000
จอง
45,999 6,500
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์-

พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล

โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำมอสโคว์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-10 ม.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
10-15 ม.ค.2562
56,900
4,900
จอง
19-24 ม.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
16-21 ก.พ. 2562
56,900
4,900
จอง
2-7 มี.ค. 2562
56,900
4,900
จอง
23-28 มี.ค.2562
56,900
4,900
จอง
28 มี.ค.-2 เม.ย.2562
56,900
4,900
จอง
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
จอง
56,900 4,900
ระยะเวลา : 9D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี

ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe

เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-ทรัวส์-เบอซองซง-
อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-23 ก.พ. 2562
62,900
7,900
จอง
29 มี.ค.-6 เม.ย.2562
62,900
7,900
จอง
จอง
62,900 7,900
จอง
62,900 7,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

**เที่ยวครบทุกไฮไลท์**

 • อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน
 • อุทยานแห่งชาติกอร์ไคเทอเรลจ์
 • นั่งรถไฟทรานไซบีเรีย ยาวที่สุดในโลก
 • ทะเลสาบไบคาล
 • อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย
 • ตลาด BLACK MARKET
 • จตุรัสซัคบาทาร์

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-24 ก.พ.602
65,900
65,900
จอง
10-17 มี.ค.62
65,900
65,900
จอง
13-20 เม.ย.62
69,900
69,900
จอง
จอง
65,900 65,900
จอง
65,900 65,900
จอง
69,900 69,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวกันมันส์ๆ แบบไม่เน้นวันหยุดก็ชมแสงเหนือได้

กับภารกิจตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์
ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่

ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใคร
เซลฟี่กับวิหารเซนต์บาซิล-เข้าชมโบสถ์เซ้นต์เซเวียร์

ช้อปปิ้งถนนอารบัติ

ทานมื้อค่ำที่ร้าน Hard Rock Cafe

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
5-10 ม.ค. 2562
68,500
5,900
จอง
10-15 ม.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
19-24 ม.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
16-21 ก.พ. 2562
66,900
5,900
จอง
2-7 มี.ค. 2562
66,900
5,900
จอง
23-28 มี.ค. 2562
65,900
5,900
จอง
28 มี.ค.-2 เม.ย.2562
65,900
5,900
จอง
จอง
68,500 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
66,900 5,900
จอง
66,900 5,900
จอง
65,900 5,900
จอง
65,900 5,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ เมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์
เมืองออสโล – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
เมืองโอเปนเฮเกน – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04-12-2018 - 11-12-2018
49,999
13,999
จอง
28-12-2018 - 04-01-2019
62,999
13,999
จอง
21-01-2019 - 28-01-2019
49,999
13,999
จอง
05-02-2019 - 12-02-2019
52,999
13,999
จอง
18-02-2019 - 25-02-2019
52,999
13,999
จอง
26-03-2019 - 02-04-2019
55,999
13,999
จอง
จอง
49,999 13,999
จอง
62,999 13,999
จอง
49,999 13,999
จอง
52,999 13,999
จอง
52,999 13,999
จอง
55,999 13,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์
มิวนิก – โฮเฮนชวานเกา – อินส์บรูค
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ซาลส์บูร์ก
เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา
เยอรมัน – ออสเตรีย – เช็ก
บินลงมิวนิก บินกลับจากเวียนนา
พิเศษ!! สัมผัสเมืองมรดกโลกสุดล้ำค่า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-03-2019 - 24-03-2019
42,999
9,999
จอง
จอง
42,999 9,999
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แทซ – เซอร์แมท – มองเทรอ
โกลดูปิยง – ยอดเขากลาเซียร์ 3000
เจนีวา – โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอลาเก้น
แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 - 24 Feb 2019
43,888
8,500
0
0
จอง
14 - 20 Mar 2019
43,888
8,500
0
0
จอง
19 - 25 Mar 2019
43,888
8,500
0
0
จอง
29 Mar - 04 Apr 2019
43,888
8,500
0
0
จอง
02 - 08 Apr 2019
43,888
8,500
0
0
จอง
11 - 17 Apr 2019
53,888
8,500
0
0
จอง
26 Apr - 02 May 2019
45,888
9,500
0
0
จอง
27 Apr - 03 May 2019
45,888
9,500
0
0
จอง
30 Apr - 06 May 2019
44,888
9,500
0
0
จอง
02 - 08 May 2019
44,888
9,500
0
0
จอง
08 - 14 May 2019
44,888
9,500
0
0
จอง
17 - 23 May 2019
45,888
9,500
0
0
จอง
จอง
43,888 0 8,500 0
จอง
43,888 0 8,500 0
จอง
43,888 0 8,500 0
จอง
43,888 0 8,500 0
จอง
43,888 0 8,500 0
จอง
53,888 0 8,500 0
จอง
45,888 0 9,500 0
จอง
45,888 0 9,500 0
จอง
44,888 0 9,500 0
จอง
44,888 0 9,500 0
จอง
44,888 0 9,500 0
จอง
45,888 0 9,500 0
ระยะเวลา : 7D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจนีวา น้ำพุเจดโด โลซานน์ ศาลาไทย กรุงเบิร์น
อินเตอร์ลาเก้น ลูเซิร์น ทะเลสาบแห่งเมืองซูก ซูริค
ยอดเขาจุงเฟรา & สแตนเซอร์ฮอร์น ขึ้นกระเช้าเปิดประทุน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
8-14 พ.ค. 2562
59,900
10,000
จอง
20-26 พ.ค. 2562
61,900
10,000
จอง
12-18 มิ.ย. 2562
59,900
10,000
จอง
11-17 ก.ค. 2562
62,900
10,000
จอง
25-31 ก.ค. 2562
62,900
10,000
จอง
8-14 ส.ค. 2562
62,900
10,000
จอง
12-18 ก.ย. 2562
59,900
10,000
จอง
11-17 ต.ค. 2562
59,900
10,000
จอง
18-24 ต.ค. 2562
62,900
10,000
จอง
จอง
59,900 10,000
จอง
61,900 10,000
จอง
59,900 10,000
จอง
62,900 10,000
จอง
62,900 10,000
จอง
62,900 10,000
จอง
59,900 10,000
จอง
59,900 10,000
จอง
62,900 10,000
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🍇ไฮเดลเบิร์ก เมืองเก่าที่โรแมนติกของเยอรมัน
🍇กอลมาร์ สมญานาม เวนิสน้อย
🍇หมู่บ้านริควีร์ ที่เปรียบดั่งหมู่บ้านในเทพนิยาย
🍇สตราสบูร์ก ดื่มด่ำกับ La Petite France อันเลื่องชื่อ
🍇ล่องเรือแม่น้าแซน สัมผัสนครที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
🍇เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
🍇ชมเมืองและช้อปปิ้งจุใจที่ปารีส
🍖ลิ้มลองเมนูขาหมู อาหารอันเลื่องชื่อของเยอรมัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 22 Jun 2019
45,990
10,000
43,990
45,990
จอง
จอง
45,990 43,990 10,000 45,990