Menu Close

ทัวร์มาเลเซีย

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู 
  • นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส
  • ชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
  • ชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
  • ชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
ตลอดเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2562
3,990
1,900
จอง
จอง
3,990 1,900