Menu Close

ทัวร์มาเลเซีย

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

heartสัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์

heartพักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *

heartนอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน

heartชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู

heartสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์

heartถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า

heartสัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22-24กุมภาพันธ์ 62
7,999
3,500
7,999
จอง
2-4 มีนาคม 62
7,999
3,500
7,999
จอง
09-11 มีนาคม 62
7,999
3,500
7,999
จอง
16-18 มีนาคม 62
7,999
3,500
7,999
จอง
23-25 มีนาคม 62
9,999
3,500
9,999
จอง
06-08 เมษายน 62
9,999
3,500
9,999
จอง
11-13 เมษายน 62
10,999
3,500
10,999
จอง
12-14 เมษายน 62
11,999
3,500
11,999
จอง
14-16 เมษายน 62
10,999
3,500
10,999
จอง
20-22 เมษายน 62
7,999
3,500
7,999
จอง
26-28 เมษายน 62
7,999
3,500
7,999
จอง
04-06 พฤษภาคม 62
7,999
3,500
7,999
จอง
10-12 พฤษภาคม 62
7,999
3,500
7,999
จอง
11-13 พฤษภาคม 62
8,999
3,500
8,999
จอง
17-19 พฤษภาคม 62
8,999
3,500
8,999
จอง
18-20 พฤษภาคม 62
9,999
3,500
9,999
จอง
24-26 พฤษภาคม 62
7,999
3,500
7,999
จอง
14-16 มิถุนายน 62
6,999
3,500
6,999
จอง
21-23 มิถุนายน 62
7,999
3,500
7,999
จอง
28-30 มิถุนายน 62
7,999
3,500
7,999
จอง
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
11,999 11,999 3,500
จอง
10,999 10,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
8,999 8,999 3,500
จอง
9,999 9,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
6,999 6,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500
จอง
7,999 7,999 3,500