Menu Close

ทัวร์มาเลเซีย

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

| ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต
| เลโก้ แลนด์
| มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู
| สุเหร่าสีน้ำเงิน
| ตึกสุลต่านอับดุลซามัด
| พระราชวังอิสตานาเนการา
| ตึกแฝดปิโตรนัส

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
11,999
9,000
11,999
11,999
จอง
07 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63
12,999
9,000
12,999
12,999
จอง
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
12,999
9,000
12,999
12,999
จอง
06 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63
11,999
9,000
11,999
11,999
จอง
03 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63
13,999
9,000
13,999
13,999
จอง
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
12,999
9,000
12,999
12,999
จอง
01 พ.ค. 63 - 03 พ.ค. 63
13,999
9,000
13,999
13,999
จอง
05 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63
12,999
9,000
12,999
12,999
จอง
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
12,999
9,000
12,999
12,999
จอง
จอง
11,999 11,999 9,000 11,999
จอง
12,999 12,999 9,000 12,999
จอง
12,999 12,999 9,000 12,999
จอง
11,999 11,999 9,000 11,999
จอง
13,999 13,999 9,000 13,999
จอง
12,999 12,999 9,000 12,999
จอง
13,999 13,999 9,000 13,999
จอง
12,999 12,999 9,000 12,999
จอง
12,999 12,999 9,000 12,999
ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1-3 JAN 2020
8,999
3,500
8,999
8,999
จอง
3-5 JAN 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
10-12 JAN 2020
6,999
3,500
6,999
6,999
จอง
17-19 JAN 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
24-26 JAN 2020 วันตรุษจีน
8,999
3,500
8,999
8,999
จอง
31 JAN-2 FEB 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
7-9 FEB 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
8-10 FEB 2020 วันมาฆบูชา
9,555
3,500
9,555
9,555
จอง
14-16 FEB 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
15-17 FEB 2020
6,999
3,500
6,999
6,999
จอง
21-23 FEB 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
28 FEB-1 MAR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
6-8 MAR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
13-15 MAR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
14-16 MAR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
20-22 MAR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
21-23 MAR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
27-29 MAR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
28-30 MAR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
3-5 APR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
4-6 APR 2020 วันหยุดจักรี
9,999
3,500
9,999
9,999
จอง
10-12 APR 2020
8,999
3,500
8,999
8,999
จอง
11-13 APR 2020 วันสงกรานต์
9,999
3,500
9,999
9,999
จอง
12-14 APR 2020 วันสงกรานต์
9,999
3,500
9,999
9,999
จอง
13-15 APR 2020 วันสงกรานต์
9,555
3,500
9,555
9,555
จอง
17-19 APR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
24-26 APR 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
25-27 APR 2020
6,999
3,500
6,999
6,999
จอง
1-3 MAY 2020 วันแรงงาน
8,999
3,500
8,999
8,999
จอง
8-10 MAY 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
9-11 MAY 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
15-17 MAY 2020
6,999
3,500
6,999
6,999
จอง
22-24 MAY 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
29-31 MAY 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
5-7 JUN 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
12-14 JUN 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
19-21 JUN 2020
6,999
3,500
6,999
6,999
จอง
26-28 JUN 2020
7,999
3,500
7,999
7,999
จอง
จอง
8,999 8,999 3,500 8,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
6,999 6,999 3,500 6,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
8,999 8,999 3,500 8,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
9,555 9,555 3,500 9,555
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
6,999 6,999 3,500 6,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
9,999 9,999 3,500 9,999
จอง
8,999 8,999 3,500 8,999
จอง
9,999 9,999 3,500 9,999
จอง
9,999 9,999 3,500 9,999
จอง
9,555 9,555 3,500 9,555
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
6,999 6,999 3,500 6,999
จอง
8,999 8,999 3,500 8,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
6,999 6,999 3,500 6,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999
จอง
6,999 6,999 3,500 6,999
จอง
7,999 7,999 3,500 7,999