Menu Close

ทัวร์มาเก๊า

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า – วัดอาม่า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ ร้านขายของฝาก เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า – เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่

วันที่2 จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย  – สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ – พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม  และ เมนู เป่าฮื้อ + ไวน์แดง  

วันที่3 เซินเจิ้น – วัดกวนอู – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง

วันที่4 เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก –  จิมซาจุ่ย-ถนนนาธาน -มาเก๊า-สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)    พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง  

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 09 Dec 2018
11,999
4,500
14,999
14,999
จอง
08 - 11 Dec 2018
13,999
4,500
16,999
16,999
จอง
13 - 16 Dec 2018
11,999
4,500
14,999
14,999
จอง
20 - 23 Dec 2018
11,999
4,500
14,999
14,999
จอง
30 Dec - 02 Jan 2019
18,999
5,500
21,999
21,999
จอง
31 Dec - 03 Jan 2019
18,999
5,500
21,999
21,999
จอง
จอง
11,999 14,999 4,500 14,999
จอง
13,999 16,999 4,500 16,999
จอง
11,999 14,999 4,500 14,999
จอง
11,999 14,999 4,500 14,999
จอง
18,999 21,999 5,500 21,999
จอง
18,999 21,999 5,500 21,999
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า – ฮ่องกง – ย่านมงก๊ก – ย่านเลดี้ มาร์เก็ต-พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

วันที่ 2
เมืองฮ่องกง – รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย

วันที่ 3
เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – วัดกวนไท – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า- เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 27 Nov 2018
12,900
4,000
12,900
12,900
จอง
02 - 04 Dec 2018
14,900
4,500
14,900
14,900
จอง
09 - 11 Dec 2018
16,900
4,500
16,900
16,900
จอง
14 - 16 Dec 2018
15,900
4,500
15,900
15,900
จอง
16 - 18 Dec 2018
14,900
4,500
14,900
14,900
จอง
21 - 23 Dec 2018
15,900
4,500
15,900
15,900
จอง
23 - 25 Dec 2018
16,900
5,000
16,900
16,900
จอง
30 Dec - 01 Jan 2019
22,900
6,000
22,900
22,900
จอง
31 Dec - 02 Jan 2019
22,900
6,000
22,900
22,900
จอง
01 - 03 Jan 2019
19,900
5,000
19,900
19,900
จอง
จอง
12,900 12,900 4,000 12,900
จอง
14,900 14,900 4,500 14,900
จอง
16,900 16,900 4,500 16,900
จอง
15,900 15,900 4,500 15,900
จอง
14,900 14,900 4,500 14,900
จอง
15,900 15,900 4,500 15,900
จอง
16,900 16,900 5,000 16,900
จอง
22,900 22,900 6,000 22,900
จอง
22,900 22,900 6,000 22,900
จอง
19,900 19,900 5,000 19,900
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 27 ต.ค.18
14,899
4,500
14,899
จอง
28 - 30 ต.ค.18
14,899
4,500
14,899
จอง
01 - 03 พ.ย.18
14,899
4,500
14,899
จอง
08 - 10 พ.ย.18
14,899
4,500
14,899
จอง
11 - 13 พ.ย.18
14,899
4,500
14,899
จอง
15 - 17 พ.ย.18
14,899
4,500
14,899
จอง
18 - 20 พ.ย.18
14,899
4,500
14,899
จอง
22 - 24 พ.ย.18
14,899
4,500
14,899
จอง
25 - 27 พ.ย.18
14,899
4,500
14,899
จอง
02 - 04 ธ.ค.18
14,899
4,500
14,899
จอง
06 - 08 ธ.ค.18
14,899
4,500
14,899
จอง
09 - 11 ธ.ค.18
14,899
4,500
14,899
จอง
13 - 15 ธ.ค.18
14,899
4,500
14,899
จอง
16 - 18 ธ.ค.18
14,899
4,500
14,899
จอง
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
จอง
14,899 14,899 4,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ –ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า – เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่ 

วันที่2 เมืองจู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม -สวนหยวนหมิงหยวน หรือพระราชวังฤดูร้อนโบราณชมโชว์ แสง สี เสียง     พิเศษ!!! เมนูเป่าฮื้อ

วันที่3 เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ –  พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง   

วันที่4 เมืองฮ่องกง – รีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) พิเศษ!!! เมนู ห่านย่าง 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 09 Sep 2018
9,999
4,000
12,999
12,999
จอง
จอง
9,999 12,999 4,000 12,999
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า– จูไห่- ตลาดใต้ดินกงเป่ย (-/-/D)
วันที่ 2   จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ – พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม (B/L/D)
วันที่ 3   เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – ร้านขายของฝาก – จตุรัสเซนาโด้ – เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า- สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) (B/L/-)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 11 Sep 2018
3,988
4,000
6,988
6,988
จอง
จอง
3,988 6,988 4,000 6,988