Menu Close

ทัวร์ภูฏาน

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 16 มิ.ย. 62
53,900
4,900
จอง
3 - 7 ก.ค. 62
53,900
4,900
จอง
10 - 14 ก.ค. 62
53,900
4,900
จอง
13 - 17 ก.ค. 62
53,900
4,900
จอง
20 - 24 ก.ค. 62
53,900
4,900
จอง
24 - 28 ก.ค. 62
53,900
4,900
จอง
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
53,900
4,900
จอง
7 - 11 ส.ค. 62
53,900
4,900
จอง
10 - 14 ส.ค. 62
53,900
4,900
จอง
14 - 18 ส.ค. 62
53,900
4,900
จอง
21 - 25 ส.ค. 62
53,900
4,900
จอง
11 - 15 ก.ย. 62
54,900
4,900
จอง
25 - 29 ก.ย. 62
54,900
4,900
จอง
2 - 6 ต.ค. 62
54,900
4,900
จอง
12 - 16 ต.ค. 62
54,900
4,900
จอง
19 - 23 ต.ค. 62
54,900
4,900
จอง
6 - 10 พ.ย. 62
54,900
4,900
จอง
13 - 17 พ.ย. 62
54,900
4,900
จอง
20 - 24 พ.ย. 62
54,900
4,900
จอง
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
54,900
4,900
จอง
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
53,900 4,900
จอง
54,900 4,900
จอง
54,900 4,900
จอง
54,900 4,900
จอง
54,900 4,900
จอง
54,900 4,900
จอง
54,900 4,900
จอง
54,900 4,900
จอง
54,900 4,900
จอง
54,900 4,900