Menu Close

ทัวร์พม่า

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์….พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน
– เยือนพินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา
– วัดพระมหาอันตูกานตาร์
– สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี หนังสือสวดมนต์ ร่ม ถุงผ้า
พิเศษ!! ใช้ห้องรับรอง Boutique Lounge Bangkok Airways

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28-30 มี.ค. 63
11,900
2,000
11,900
11,900
จอง
03-05 เม.ย. 63
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
04-06 เม.ย. 63
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
13-15 เม.ย. 63
14,900
2,000
14,900
14,900
จอง
จอง
11,900 11,900 2,000 11,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
14,900 14,900 2,000 14,900
ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์…..MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน
– ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์
– สะพานไม้อูเบ็ง
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี หนังสือสวดมนต์ ร่ม ถุงผ้า
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ!! ใช้ห้องรับรอง Boutique Lounge Bangkok Airways

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28-30 มี.ค. 63
12,900
2,000
12,900
12,900
จอง
03-05 เม.ย. 63
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
04-06 เม.ย. 63
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
13-15 เม.ย. 63
14,900
2,000
14,900
14,900
จอง
จอง
12,900 12,900 2,000 12,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
14,900 14,900 2,000 14,900
ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์…..MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน
– ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
– ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์
– นั่งรถม้าชมเมือง
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี หนังสือสวดมนต์ ร่ม ถุงผ้า
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ!! ใช้ห้องรับรอง Boutique Lounge Bangkok Airways

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08-10 ก.พ. 63
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
28-30 มี.ค. 63
11,900
2,000
11,900
11,900
จอง
03-05 เม.ย. 63
11,900
2,000
11,900
11,900
จอง
04-06 เม.ย. 63
12,900
2,000
12,900
12,900
จอง
13-15 เม.ย. 63
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
11,900 11,900 2,000 11,900
จอง
11,900 11,900 2,000 11,900
จอง
12,900 12,900 2,000 12,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์…..MYANMAR ทัวร์พม่า บินหรู พักหรูอยู่ 5 ดาว
– สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
– ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
พิเศษ!! นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
– สักการะ เทพทันใจ เทพกระซิบ
– ใช้ห้องรับรอง Boutique Lounge Bangkok Airways
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา + สลักกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง
เต็มที่กับ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ + อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี หนังสือสวดมนต์ ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31-02 ม.ค. 63
15,900
3,000
15,900
15,900
จอง
07-09 ก.พ. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
08-10 ก.พ. 63
13,900
3,000
13,900
13,900
จอง
14-16 ก.พ. 63
11,900
3,000
11,900
11,900
จอง
28-01 มี.ค. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
13-15 มี.ค. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
27-29 มี.ค. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
03-05 เม.ย. 63
13,900
3,000
13,900
13,900
จอง
12-14 เม.ย. 63
13,900
3,000
13,900
13,900
จอง
13-15 เม.ย. 63
13,900
3,000
13,900
13,900
จอง
จอง
15,900 15,900 3,000 15,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
13,900 13,900 3,000 13,900
จอง
11,900 11,900 3,000 11,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
13,900 13,900 3,000 13,900
จอง
13,900 13,900 3,000 13,900
จอง
13,900 13,900 3,000 13,900
ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์…..MYANMAR ทัวร์พม่า พักหรู 5 ดาว
– สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
– ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
พิเศษ!! นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
– สักการะ เทพทันใจ เทพกระซิบ
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา + สลักกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี หนังสือสวดมนต์ ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-19 ม.ค. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
24-26 ม.ค. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
31-02 ก.พ. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
07-09 ก.พ. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
06-08 มี.ค. 63
11,900
3,000
11,900
11,900
จอง
13-15 มี.ค. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
20-22 มี.ค. 63
11,900
3,000
11,900
11,900
จอง
27-29 มี.ค. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
04-06 เม.ย. 63
13,900
3,000
13,900
13,900
จอง
10-12 เม.ย. 63
13,900
3,000
13,900
13,900
จอง
11-13 เม.ย. 63
14,900
3,000
14,900
14,900
จอง
13-15 เม.ย. 63
14,900
3,000
14,900
14,900
จอง
24-26 เม.ย. 63
12,900
3,000
12,900
12,900
จอง
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
11,900 11,900 3,000 11,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
11,900 11,900 3,000 11,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
จอง
13,900 13,900 3,000 13,900
จอง
13,900 13,900 3,000 13,900
จอง
14,900 14,900 3,000 14,900
จอง
14,900 14,900 3,000 14,900
จอง
12,900 12,900 3,000 12,900
ระยะเวลา : 3D2N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์…..MYANMAR โปรจัดให้
จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
– สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
– สักการะ เทพทันใจ ไจ๊เข้า เมืองสิเรียม
– ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา + สลักกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07-09 ก.พ. 63
11,900
3,000
11,900
11,900
จอง
21-23 ก.พ. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
06-08 มี.ค. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
06-08 มี.ค. 63
8,999
3,000
8,999
8,999
จอง
06-08 มี.ค. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
06-08 มี.ค. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
03-05 เม.ย. 63
10,900
3,000
10,900
10,900
จอง
10-12 เม.ย. 63
11,900
3,000
11,900
11,900
จอง
12-14 เม.ย. 63
11,900
3,000
11,900
11,900
จอง
17-19 เม.ย. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
24-26 เม.ย. 63
9,999
3,000
9,999
9,999
จอง
จอง
11,900 11,900 3,000 11,900
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
8,999 8,999 3,000 8,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
10,900 10,900 3,000 10,900
จอง
11,900 11,900 3,000 11,900
จอง
11,900 11,900 3,000 11,900
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
จอง
9,999 9,999 3,000 9,999
ระยะเวลา : 2D1N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
มหัศจรรย์….MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2 วัน 1 คืน

 

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

พักบนอินแขวน 1 คืน

พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

แถมฟรี ชุดเสริมบารมี

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19-20 ม.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
09-10 ก.พ. 63
9,900
2,000
9,900
จอง
01-02 มี.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
08-09 มี.ค. 63
6,999
2,000
6,999
จอง
15-16 มี.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
22-23 มี.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
29-30 มี.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
05-06 เม.ย. 63
9,900
2,000
9,900
จอง
19-20 เม.ย. 63
6,999
2,000
6,999
จอง
26-27 เม.ย. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
9,900 9,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
6,999 6,999 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
9,900 9,900 2,000
จอง
6,999 6,999 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
ระยะเวลา : 2D1N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์..MYANMAR พักหรู 5 ดาว

สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด 2 วัน 1 คืน

พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ชาบูชิ

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22-23 ธ.ค. 62
7,900
2,000
7,900
จอง
29-30 ธ.ค. 62
8,900
2,000
8,900
จอง
05-06 ม.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
26-27 ม.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
02-03 ก.พ. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
09-10 ก.พ. 63
8,900
2,000
8,900
จอง
16-17 ก.พ. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
23-24 ก.พ. 63
8,900
2,000
8,900
จอง
15-16 มี.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
22-23 มี.ค. 63
8,900
2,000
8,900
จอง
29-30 มี.ค. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
05-06 เม.ย. 63
8,900
2,000
8,900
จอง
19-20 เม.ย. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
26-27 เม.ย. 63
7,900
2,000
7,900
จอง
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
8,900 8,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
8,900 8,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
8,900 8,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
8,900 8,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
8,900 8,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
จอง
7,900 7,900 2,000
ระยะเวลา : 1Day
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหัศจรรย์….พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • พระนอนตาหวาน
  • วัดหงาทัตยี
  • เทพทันใจ
  • เทพกระซิบ
  • วัดพระหินอ่อน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 ธ.ค. 62
4,999
4,999
จอง
29 ธ.ค. 62
4,999
4,999
จอง
02 ม.ค. 63
4,999
4,999
จอง
20 ก.พ. 63
3,999
3,999
จอง
27 ก.พ. 63
3,999
3,999
จอง
05 มี.ค. 63
4,999
4,999
จอง
12 มี.ค. 63
3,999
3,999
จอง
19 มี.ค. 63
4,999
4,999
จอง
26 มี.ค. 63
3,999
3,999
จอง
02 เม.ย. 63
3,999
3,999
จอง
09 เม.ย. 63
4,999
4,999
จอง
13 เม.ย. 63
4,999
4,999
จอง
16 เม.ย. 63
4,999
4,999
จอง
23 เม.ย. 63
3,999
3,999
จอง
30 เม.ย. 63
3,999
3,999
จอง
07 พ.ค. 63
3,999
3,999
จอง
14 พ.ค. 63
3,999
3,999
จอง
21 พ.ค. 63
3,999
3,999
จอง
28 พ.ค. 63
4,999
4,999
จอง
04 มิ.ย. 63
3,999
3,999
จอง
11 มิ.ย. 63
3,999
3,999
จอง
18 มิ.ย. 63
3,999
3,999
จอง
25 มิ.ย. 63
4,999
4,999
จอง
จอง
4,999 4,999
จอง
4,999 4,999
จอง
4,999 4,999
จอง
3,999 3,999
จอง
3,999 3,999
จอง
4,999 4,999
จอง
3,999 3,999
จอง
4,999 4,999
จอง
3,999 3,999
จอง
3,999 3,999
จอง
4,999 4,999
จอง
4,999 4,999
จอง
4,999 4,999
จอง
3,999 3,999
จอง
3,999 3,999
จอง
3,999 3,999
จอง
3,999 3,999
จอง
3,999 3,999
จอง
4,999 4,999
จอง
3,999 3,999
จอง
3,999 3,999
จอง
3,999 3,999
จอง
4,999 4,999