Menu Close

ทัวร์ฝรั่งเศส

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 7D4N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

  • หอไอเฟล
  • พระราชวังแวร์ซาย
  • ล่องเรือบาโตมุช
  • จัตุรัสกรองด์ปลาซ
  • กีธูร์น
  • โคโลญ
  • ร่วมเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOP 1 ปีมีครั้งเดียว!!
  • ล่องเรือหลังคากระจก 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 – 24 มี.ค. 63
45,900
6,900
45,900
45,900
จอง
25 – 31 มี.ค. 63
47,900
6,900
47,900
47,900
จอง
10 – 16 เม.ย. 63
55,900
6,900
55,900
55,900
จอง
01 – 07 พ.ค. 63
49,900
6,900
49,900
49,900
จอง
03 – 09 พ.ค. 63
49,900
6,900
49,900
49,900
จอง
09 – 15 ก.ค. 63
49,900
6,900
49,900
49,900
จอง
จอง
45,900 45,900 6,900 45,900
จอง
47,900 47,900 6,900 47,900
จอง
55,900 55,900 6,900 55,900
จอง
49,900 49,900 6,900 49,900
จอง
49,900 49,900 6,900 49,900
จอง
49,900 49,900 6,900 49,900