Menu Close

ทัวร์บัลแกเรีย

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🏘เที่ยวกรุงโซเฟีย              🕍พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
🏰อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี   🏘ชมอารามมรดกโลกรีล่า
🏘เมืองพลอฟดิฟ                🕌สุเหร่าโบราณ
🏘เมืองเวลีโค ทาร์โนโว      🏰ปราสาทซารีเวทส์
🏘เมืองบูคาเรสต์                🏘ชมเมืองซินาย่า
🏰ชมปราสาทเปเลส         🏰ชมปราสาทแดร็กคูล่า
🏘เมืองบราซอฟ                🏛อาคารรัฐสภา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14-21 ม.ค. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
21-28 ม.ค. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
28 ม.ค.-04 ก.พ. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
04-11 ก.พ. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
11-18 ก.พ. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
18-25 ก.พ. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
25 ก.พ.-03 มี.ค. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
03-10 มี.ค. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
10-17 มี.ค. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
17-24 มี.ค. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
24-31 มี.ค. 63
49,900
15,900
49,900
49,900
จอง
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900
จอง
49,900 49,900 15,900 49,900