Menu Close

ทัวร์บอสเนีย

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 11D8N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🏰ป้อมปราการโบราณเบลเกรด                           🕍มหาวิหารเซ็นต์ ซาวา
🏦ชมพิพิธภัณฑ์และหลุมฝังศพของ TITO            🕍โบสถ์เซนต์จอร์จ
🕍ชม โบสถ์ MILESEVA MONASTERY                🌉ชมสะพาน DJURJEVICA TARA BRIDGE
🏞อุทยานแห่งชาติ ดูร์มอร์เทอร์                            🕍ชมโบสถ์ MANASTIR OSTROG
🏞ชมโบสถ์กลางน้ำ LADY OF ROCK                    🏘ชมเมือง โพซิเทล
🏘ชมพิพิธภัณฑ์ พรม CARPET MUSEUM             🏘ชม เมืองมอสตาร์
🏘ชมเมือง คอนยิค                                              🏰ชมปราสาท ทราฟนิค
🏛ชม อุโมงค์แห่งความหวัง TUNNEL OF HOPE

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-31ม.ค. 2563
95,900
15,000
95,900
95,900
จอง
13-23ก.พ. 2563
95,900
15,000
95,900
95,900
จอง
19-29มี.ค. 2563
95,900
15,000
95,900
95,900
จอง
07-17เม.ย. 2563
109,900
17,000
109,900
109,900
จอง
25เม.ย.-05พ.ค. 2563
95,900
15,000
95,900
95,900
จอง
01-11พ.ค. 2563
95,900
15,000
95,900
95,900
จอง
01-11มิ.ย. 2563
95,900
15,000
95,900
95,900
จอง
18-28มิ.ย. 2563
95,900
15,000
95,900
95,900
จอง
จอง
95,900 95,900 15,000 95,900
จอง
95,900 95,900 15,000 95,900
จอง
95,900 95,900 15,000 95,900
จอง
109,900 109,900 17,000 109,900
จอง
95,900 95,900 15,000 95,900
จอง
95,900 95,900 15,000 95,900
จอง
95,900 95,900 15,000 95,900
จอง
95,900 95,900 15,000 95,900