Menu Close

ทัวร์นิวซีแลนด์

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นิวซีแลนด์เกาะเหนือ | เวลลิงตัน| น้ำตกฮูก้า | หมู่บ้านของชาวฮอบบิท | ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ | อ็อคแลนด์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08-13 ส.ค. 62
55,900
5,900
55,900
55,900
จอง
29 ส.ค.-03 ก.ย. 62
58,900
5,900
58,900
58,900
จอง
05-10 ก.ย. 62
58,900
5,900
58,900
58,900
จอง
จอง
55,900 55,900 5,900 55,900
จอง
58,900 58,900 5,900 58,900
จอง
58,900 58,900 5,900 58,900
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
  • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
  • โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
  • รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
  • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
  • อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
  • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-22 พฤษภาคม 2562
47,999
8,500
จอง
22-27 พฤษภาคม 2562
47,999
8,500
จอง
19-24 มิถุนายน 2562
47,999
8,500
จอง
12-17 กรกฎาคม 2562
49,999
8,500
จอง
25-30 กรกฎาคม 2562
49,999
8,500
จอง
10-15 สิงหาคม 2562
49,999
8,500
จอง
20-25 สิงหาคม 2562
47,999
8,500
จอง
21-26 กันยายน 2562
47,999
8,500
จอง
จอง
47,999 8,500
จอง
47,999 8,500
จอง
47,999 8,500
จอง
49,999 8,500
จอง
49,999 8,500
จอง
49,999 8,500
จอง
47,999 8,500
จอง
47,999 8,500