Menu Close

ทัวร์นิวซีแลนด์

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์
  • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์
  • โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
  • รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
  • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
  • อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
  • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-22 พฤษภาคม 2562
47,999
8,500
จอง
22-27 พฤษภาคม 2562
47,999
8,500
จอง
19-24 มิถุนายน 2562
47,999
8,500
จอง
12-17 กรกฎาคม 2562
49,999
8,500
จอง
25-30 กรกฎาคม 2562
49,999
8,500
จอง
10-15 สิงหาคม 2562
49,999
8,500
จอง
20-25 สิงหาคม 2562
47,999
8,500
จอง
21-26 กันยายน 2562
47,999
8,500
จอง
จอง
47,999 8,500
จอง
47,999 8,500
จอง
47,999 8,500
จอง
49,999 8,500
จอง
49,999 8,500
จอง
49,999 8,500
จอง
47,999 8,500
จอง
47,999 8,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท

ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์

 ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ

ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี

โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27-31 มี.ค.62
65,300
8,300
จอง
03-07 เม.ย. 62
64,500
7,300
จอง
01-05 พ.ค.62
64,500
7,300
จอง
จอง
65,300 8,300
จอง
64,500 7,300
จอง
64,500 7,300
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช

ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ

พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26-31 มี.ค.62
84,500
13,500
จอง
02-07 เม.ย.62
81,900
11,000
จอง
16-21 เม.ย.62
81,900
11,000
จอง
15-20 พ.ค.62
77,500
11,000
จอง
จอง
84,500 13,500
จอง
81,900 11,000
จอง
81,900 11,000
จอง
77,500 11,000
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า

พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์

นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค

พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25-31 มี.ค.62
95,800
20,300
จอง
01-07 เม.ย.62
91,500
16,000
จอง
15-21 เม.ย.62
91,500
16,000
จอง
14-20 พ.ค.62
90,500
16,000
จอง
จอง
95,800 20,300
จอง
91,500 16,000
จอง
91,500 16,000
จอง
90,500 16,000
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์

ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์

ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่

นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท

พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06-13 เม.ย.62
107,800
14,300
จอง
19-26 พ.ค.62
107,300
14,300
จอง
จอง
107,800 14,300
จอง
107,300 14,300
ระยะเวลา : 9D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน 

ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน

 ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ

นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง

ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์

พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23-31 มี.ค.62
105,500
23,900
จอง
06-14 เม.ย.62
99,500
19,300
จอง
12-20 พ.ค.62
97,500
19,300
จอง
จอง
105,500 23,900
จอง
99,500 19,300
จอง
97,500 19,300