Menu Close

ทัวร์นอร์เวย์

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์
พิพิธภัณฑ์เรือรบดบราณวาชาร์ – อุทยานฟรอกเนอร์
ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
น้ำพุราชินีเกฟิออน – พระราชวังคริสเตียนนอร์ท
พระราชวังอมาเลียนนอร์ท – พระราชวังโรเซนเบิร์ก
สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก
บินลงสวีเดน บินกลับจากเดนมาร์ก
สัมผัสความสวยงามโรแมนติก
ของคาบสมุทรแห่ง”ยุโรปเหนือ”
พิเศษ!! พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน
พร้อมบุฟเฟ่ต์…สไตล์สแกนดิเนเวียน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26-03-2019 - 02-04-2019
47,999
12,999
จอง
08-04-2019 - 15-04-2019
62,999
12,999
จอง
09-04-2019 - 16-04-2019
65,999
12,999
จอง
12-04-2019 - 19-04-2019
62,999
12,999
จอง
จอง
47,999 12,999
จอง
62,999 12,999
จอง
65,999 12,999
จอง
62,999 12,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ เมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์
เมืองออสโล – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
เมืองโอเปนเฮเกน – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04-12-2018 - 11-12-2018
49,999
13,999
จอง
28-12-2018 - 04-01-2019
62,999
13,999
จอง
21-01-2019 - 28-01-2019
49,999
13,999
จอง
05-02-2019 - 12-02-2019
52,999
13,999
จอง
18-02-2019 - 25-02-2019
52,999
13,999
จอง
26-03-2019 - 02-04-2019
55,999
13,999
จอง
จอง
49,999 13,999
จอง
62,999 13,999
จอง
49,999 13,999
จอง
52,999 13,999
จอง
52,999 13,999
จอง
55,999 13,999
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม

บินตรง กรุงเทพฯ –ออสโล / ออสโล-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%

พักโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป

ออสโล  :นครหลวงแห่งนอร์เวย์

ฟลัม  : ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอร์เวย์, นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา

เบอร์เก้น  :เมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศ เมืองที่มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์

กู้ดวาเก้น  :หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเขตซองฟยอร์ด ที่มีความยาวจากมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ถึง 200 ก.ม.

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 23 May 2019
66,999
14,000
65,999
66,999
จอง
14 - 20 Jun 2019
66,999
14,000
65,999
66,999
จอง
จอง
66,999 65,999 14,000 66,999
จอง
66,999 65,999 14,000 66,999
ระยะเวลา : 9D 6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง กรุงเทพฯ –โคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) / สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)-กรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% พักโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยุโรป(พักบนเรือ 1 คืน/นอร์เวย์ 4 คืน/สวีเดน 2 คืน) เดนมาร์ก : น้ำพุเกฟิอ้อน จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก อาคารรัฐสภา นอร์เวย์ : นั่งรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลัม ล่องเรือซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ออสโล ชมเมือง สวีเดน : สต็อกโฮล์ม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า ช้อปปิ้ง!!ถนนคาร์ลฮันส์เกท  ย่านเซอเกิลสแควร์ พิเศษ!!! นอนบนเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ 1 คืน (INSIDE CABIN) เพื่อให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเรือ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 24 May 2019
76,900
30,000
75,900
76,900
จอง
06 - 14 Jun 2019
76,900
30,000
75,900
76,900
จอง
13 - 21 Jun 2019
76,900
30,000
75,900
76,900
จอง
จอง
76,900 75,900 30,000 76,900
จอง
76,900 75,900 30,000 76,900
จอง
76,900 75,900 30,000 76,900
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

✈✈เยือนดินแดนยุโรปเหนือ✈✈
🎊Scandinavia🇫🇮🇸🇪🇳🇴🇩🇰‼เพียง 69,900.-‼
📍เยือนสแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง
✨ฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิราชาแห่งทะเลบอลติค
👑สวีเดน ชมกรุงสตอกโฮล์ม
💐ชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม
⛲นอร์เวย์ ชมกรุงออสโล
🏂ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952
🎯สัมผัสความงามของกรุงโคเปนเฮเก้น
🧜‍ถ่ายรูปกับเงือกน้อย สัญลักษณ์ของเมืองกรุงโคเปนเฮเก
🛳ล่องเรือสำราญ DFDS
✈โดยสายการบินระดับ 5 ดาว Qatar Airways

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 25 May 2019
69,900
12,500
69,900
69,900
จอง
จอง
69,900 69,900 12,500 69,900
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🛳พิเศษ ล่องเรือสำราญ DFDS และ สแกนดิเนเวียบุฟเฟต์

🎯สต็อคโฮล์ม ฮอลโล
🎯พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
🎯รถไฟสายโรแมนติก
🎯กู้ดวาเก้น เบอร์เก้น ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟลอเยน
🎯โคเปนเเก้น
🎯พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
🎯สวนสนุกทิโวลี

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562
69,900
20,000
67,900
69,900
จอง
7-16 เมษายน 2562
79,900
20,000
77,900
79,900
จอง
11-20 เมษายน 2562
79,900
20,000
77,900
79,900
จอง
12-21 เมษายน 2562
79,900
20,000
77,900
79,900
จอง
27 เม.ย. – 6 พ.ค. 2562
69,900
20,000
67,900
69,900
จอง
4-13 พฤษภาคม 2562
69,900
20,000
67,900
69,900
จอง
16-25 พฤษภาคม 2562
69,900
20,000
67,900
69,900
จอง
จอง
69,900 67,900 20,000 69,900
จอง
79,900 77,900 20,000 79,900
จอง
79,900 77,900 20,000 79,900
จอง
79,900 77,900 20,000 79,900
จอง
69,900 67,900 20,000 69,900
จอง
69,900 67,900 20,000 69,900
จอง
69,900 67,900 20,000 69,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์
พิพิธภัณฑ์โบราณวาซาร์ – อุทยานฟรอกเนอร์
ลานกระโดดสกีฮอลเมนดคลเลน – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
พระราชวังคริสเตียนนอร์ท – พระราชวังอมาเลียนนอร์ท
พระราชวังโรเซนเบิร์ก
สวีเดน – นอร์เวย์ – เดนมาร์ค
บินตรงสู่สวีเดน บินกลับจากเดนมาร์ก
พิเศษ!! พักบนเรือสำราญ DFDS
พร้อมบุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวีย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23-03-2019 - 30-03-2019
43,999
12,999
จอง
10-04-2019 - 17-04-2019
69
12,999
จอง
11-04-2019 - 18-04-2019
69
12,999
จอง
12-04-2019 - 19-04-2019
69
12,999
จอง
24-04-2019 - 01-05-2019
58
12,999
จอง
04-05-2019 - 11-05-2019
58
12,999
จอง
13-05-2019 - 20-05-2019
59
12,999
จอง
18-05-2019 - 25-05-2019
58
12,999
จอง
08-06-2019 - 15-06-2019
59
12,999
จอง
15-06-2019 - 22-06-2019
59
12,999
จอง
22-06-2019 - 29-06-2019
59
12,999
จอง
จอง
43,999 12,999
จอง
69 12,999
จอง
69 12,999
จอง
69 12,999
จอง
58 12,999
จอง
58 12,999
จอง
59 12,999
จอง
58 12,999
จอง
59 12,999
จอง
59 12,999
จอง
59 12,999
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– ชมวิวรอบเมือง กรุงสต๊อคโฮล์ม
– ชม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม 
– ชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ 
– ท่านถ่ายรูปกับ ลานกระโดดสกี 
– ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง 
– สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือ เรือสำราญ DFDS Scandinavian Seaway 
– ชมความเป็นเอกลักษณ์ของ เมืองโคเปนเฮเก้น 
– ชมความงาม พระราชวังฤดูหนาว Amalienborg Palace 
– ชม น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
– ถ่ายรูปกับเงือกน้อย ลิตเติลเมอร์เมด 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62
55,900
11,500
55,900
55,900
จอง
25 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62 * PRO
49,900
11,500
49,900
49,900
จอง
01 เม.ย. 62 - 08 เม.ย. 62 * วันจักรี
59,900
11,500
59,900
59,900
จอง
08 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62 * วันสงกรานต์
65,900
11,500
65,900
65,900
จอง
15 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 * วันสงกรานต์
60,900
11,500
60,900
60,900
จอง
29 เม.ย. 62 - 06 พ.ค. 62 * วันแรงงาน
59,900
11,500
59,900
59,900
จอง
06 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 * วันพืชมงคล
59,900
11,500
59,900
59,900
จอง
20 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
57,900
11,500
57,900
57,900
จอง
10 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
57,900
11,500
57,900
57,900
จอง
15 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 * วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา
60,900
11,500
60,900
60,900
จอง
12 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 * วันแม่
60,900
11,500
60,900
60,900
จอง
16 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
57,900
11,500
57,900
57,900
จอง
14 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
59,900
11,500
59,900
59,900
จอง
21 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 * วันปิยมหาราช
60,900
11,500
60,900
60,900
จอง
18 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
57,900
11,500
57,900
57,900
จอง
02 ธ.ค. 62 - 09 ธ.ค. 62 * วันพ่อ
60,900
11,500
60,900
60,900
จอง
09 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 * วันรัฐธรรมนูญ
60,900
11,500
60,900
60,900
จอง
30 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63 * วันปีใหม่
65,900
11,500
65,900
65,900
จอง
จอง
55,900 55,900 11,500 55,900
จอง
49,900 49,900 11,500 49,900
จอง
59,900 59,900 11,500 59,900
จอง
65,900 65,900 11,500 65,900
จอง
60,900 60,900 11,500 60,900
จอง
59,900 59,900 11,500 59,900
จอง
59,900 59,900 11,500 59,900
จอง
57,900 57,900 11,500 57,900
จอง
57,900 57,900 11,500 57,900
จอง
60,900 60,900 11,500 60,900
จอง
60,900 60,900 11,500 60,900
จอง
57,900 57,900 11,500 57,900
จอง
59,900 59,900 11,500 59,900
จอง
60,900 60,900 11,500 60,900
จอง
57,900 57,900 11,500 57,900
จอง
60,900 60,900 11,500 60,900
จอง
60,900 60,900 11,500 60,900
จอง
65,900 65,900 11,500 65,900