Menu Close

ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 6D 4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินลัดฟ้าเปิดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศมหาอำนาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปัจจุบันระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังสถาปัตยกรรมของรัสเซีย หลังป้อมปราการ เครมลิน กำแพง โบสถ์รูปโดมหัวหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดั่งภาพในจินตนาการ นำท่านท่องเที่ยวชมเมืองมอสโคว์และเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม กับเรื่องราวต่าง ๆ ที่กำลังนำท่านไปสัมผัส ด้วยบริการครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 13 ก.ย. 18
49,900
10,900
จอง
20 - 25 ต.ค. 18
52,900
10,900
จอง
10 - 15 พ.ย. 18
49,900
10,900
จอง
01 - 06 ธ.ค. 18
49,900
10,900
จอง
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 19
54,900
10,900
จอง
26 - 31 ม.ค. 19
49,900
10,900
จอง
23 - 28 ก.พ. 19
49,900
10,900
จอง
09 - 14 มี.ค. 19
49,900
10,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินลัดฟ้าเปิดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนหมีขาว “รัสเซีย” อดีตประเทศมหาอำนาจซีกโลกสังคมนิยม ที่ปัจจุบันมีระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตก ความยิ่งใหญ่ของพระราชวังสถาปัตยกรรมของรัสเซีย
หลังป้อมปราการ เครมลิน กำแพง โบสถ์รูปโดมหัวหอม ล้วนงดงามเก่าแก่ดั่งภาพในจินตนาการ
นำท่านท่องเที่ยวชมเมืองมอสโคว์ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม
สนุกกับกิจกรรมนั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (ช่วงฤดูหนาว)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 - 27 ก.ย. 18
33,900
7,900
จอง
21 - 25 ต.ค. 18
34,900
7,900
จอง
11 - 15 พ.ย. 18
33,900
7,900
จอง
09 - 13 ธ.ค. 18
33,900
7,900
จอง
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 19
35,900
7,900
จอง
17 - 21 ก.พ. 19
33,900
7,900
จอง
24 - 28 มี.ค. 19
33,900
7,900
จอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 15 ก.ย. 18
59,900
12,900
จอง
11 - 18 ก.ย. 18
59,900
12,900
จอง
22 - 29 ก.ย. 18
59,900
12,900
จอง
06 - 16 ต.ค. 18
59,900
12,900
จอง
13 - 20 ต.ค. 18
59,900
12,900
จอง
20 - 27 ต.ค. 18
59,900
12,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-โทยะ-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-เก็บแอปเปิ้ลที่สวนผลไม้-จุดชมวิวซาอิโระ- คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานชอคโกแลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ-ศาลเจ้าฮอกไกโด-หอนาฬิกาประจำเมือง สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า-JTC-มิตซุยเอ้าเล็ท

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน
42,999
10,900
จอง
2 - 6 พฤศจิกายน
40,999
10,900
จอง
3 - 7 พฤศจิกายน
39,999
10,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-เมืองโกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28 -เดินเล่นอ่าวโกเบ-ถ่ายรูปตาอัธยาศัย-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน
24,900
8,900
จอง
2 - 6 พฤศจิกายน
24,900
8,900
จอง
9 - 13 พฤศจิกายน
26,900
8,900
จอง
11 - 15 พฤศจิกายน
25,900
8,900
จอง
16 - 20 พฤศจิกายน
26,900
8,900
จอง
18 - 22 พฤศจิกายน
25,900
8,900
จอง
23 - 27 พฤศจิกายน
26,900
8,900
จอง
25 - 29 พฤศจิกายน
26,900
8,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-JTC Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA-เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน
25,900
8,900
จอง
2 - 6 พฤศจิกายน
25,900
8,900
จอง
4 - 8 พฤศจิกายน
26,900
8,900
จอง
9 - 13 พฤศจิกายน
27,900
8,900
จอง
11 - 15 พฤศจิกายน
26,900
8,900
จอง
16 - 20 พฤศจิกายน
27,900
8,900
จอง
18 - 22 พฤศจิกายน
26,900
8,900
จอง
23 - 27 พฤศจิกายน
27,900
8,900
จอง
25 - 29 พฤศจิกายน
27,900
8,900
จอง
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-มัตสึโมโตะ-ปราสาทมัตสึโมโตะ-ทาคายาม่า-ตลาดเช้าทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-หน้าผาโทจินโบ-เมืองโกเบ-เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
24 - 29 ตุลาคม
28,888
10,900
จอง
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด-โกเทมบะเอ้าเลท-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ชงชาแบบญี่ปุ่น-มัตสึโมโตะ-ปราสาทมัตสึโมโตะ-ทาคายาม่า-ตลาดเช้าทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ผาโทจินโบ-โอซาก้า-เกียวโต -อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองโอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-ริงกุเอ้าท์เลต

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1 - 6 พฤศจิกายน
39,999
10,900
จอง
21 - 26 พฤศจิกายน
39,999
10,900
จอง
23 - 28 พฤศจิกายน
39,999
10,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ที่เมืองฮาโกดาเตะ สุดฟินกับหิมะปุยยนุ่นนน เยือนโนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ -โกดังอิฐแดง-กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ -ย่านโมโตมาจิ -หอคอยโกเรียวคาคุ – ทะเลสาบโทยะ ศูนย์อนุรักษ์หมี-ภูเขาโชวะ ชินซัน โรงงานชอคโกแลต-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ลานสกีเบนเค-มิตซุย เอ้าท์เลท อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-JTC-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ ปิดท้ายช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
59,888
10,900
จอง
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5- ชงชาแบบญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ทะเลสาบฮามานะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคาย่ามา-ซันมาจิ ซูจิ-เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-สวนป่าไผ่-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ปราสาทโอซาก้า-ริงกุเอ้าท์เลต-อิสระช๊อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 21 พฤศจิกายน
37,999
10,900
จอง
29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม
37,999
10,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

ปีใหม่ ไปฟินฟิน ที่โตเกียวกันเถอะ โตเกียวหน้าหนาวกลับมาแล้วจ้า !!!! พาไปชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลตโกเทมบะ (อาบน้ำแร่ธรรมชาติ) สุดฟินกับลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ มีอิสระท่องเที่ยวเต็มวัน จะช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ก็จัดมาได้เลยย..

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562
35,888
8,900
จอง
29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
37,888
8,900
จอง
30 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562
37,888
8,900
จอง
31 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562
34,888
8,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

* ไฮไลท์

โตเกียวหน้าหนาว กลับมาแล้วจ้า !!!! ไปสัมผัสอากาศหนาวๆๆกันเถอะ เที่ยววัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลตโกเทมบะ (อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) เล่นหิมะที่ลานสกีฟูจิเท็น-พิธีชงชาแบบคนญี่ปุ่น -เมืองคามาคุระ พระใหญ่ไดบุสึ-โยโกฮาม่า-พิพิธภัณฑ์ราเมน ชิมราเมนต้นตำรับ บุกกรุงโตเกียว-ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งย่านฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า ปิดท้ายขอพรที่วัดนาริตะซัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1 - 5 ธันวาคม
30,888
8,900
จอง
2 - 6 ธันวาคม
30,888
8,900
จอง
3 - 7 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
4 - 8 ธันวาคม
30,888
8,900
จอง
5 - 9 ธันวาคม
31,888
8,900
จอง
6 - 10 ธันวาคม
31,888
8,900
จอง
7 - 11 ธันวาคม
31,888
8,900
จอง
8 - 12 ธันวาคม
30,888
8,900
จอง
9 - 13 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
10 - 14 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
11 - 15 ธันวาคม
28,888
8,900
จอง
12 - 16 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
13 - 17 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
14 - 18 ธันวาคม
28,888
8,900
จอง
15 - 19 ธันวาคม
28,888
8,900
จอง
16 - 20 ธันวาคม
27,888
8,900
จอง
17 - 21 ธันวาคม
27,888
8,900
จอง
18 - 22 ธันวาคม
28,888
8,900
จอง
19 - 23 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
20 - 24 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
21 - 25 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
22 - 26 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
23 - 27 ธันวาคม
29,888
8,900
จอง
24 - 28 ธันวาคม
30,888
8,900
จอง
25 - 29 ธันวาคม
30,888
8,900
จอง
26 - 30 ธันวาคม
32,888
8,900
จอง
27 - 31 ธันวาคม
32,888
8,900
จอง
1 - 5 มกราคม 2562
27,888
8,900
จอง
2 - 6 มกราคม 2562
27,888
8,900
จอง
3 - 7 มกราคม 2562
26,888
8,900
จอง
4 - 8 มกราคม 2562
26,888
8,900
จอง
5 - 9 มกราคม 2562
25,888
8,900
จอง
7 - 11 มกราคม 2562
23,888
8,900
จอง
8 - 12 มกราคม 2562
25,888
8,900
จอง
9 - 13 มกราคม 2562
26,888
8,900
จอง
10 - 14 มกราคม 2562
26,888
8,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
 • มหาวิหารเซนตืไอแซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิส
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
จอง
48,999 7,500
จอง
46,999 7,500
จอง
24,999 22,999 5,500 23,999
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
25,999 25,999 7,000 25,999
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
15,999 13,999 4,500 14,999
จอง
20,555 18,555 4,500 19,555
จอง
16,999 14,999 4,500 15,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ร่วมเทศกาล “ชมดอกซากุระ ณ ถนน ยออิโด “
 • สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  วัดชินฮึงซา
 • พิเศษ !! ชมอุโมงค์ซากุระที่ซอรัคซาน
 • (พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)

   

จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
15,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
19,999 5,000
จอง
21,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
26,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
21,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
63,900 9,900
จอง
63,900 9,900
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น

พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด

กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน

ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-

จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

จอง
66,900 6,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา

ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง คินคะคุจิ

แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน และช้อปปิ้งชินไซบาชิ

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
34,888 7,900
จอง
34,888 7,900
จอง
34,888 7,900
จอง
34,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
29,888 7,900
จอง
29,888 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ

ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า

หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้าเฮอัน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ชินไซบาชิและเอ็กซ์โป ซิตี้

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
15,900 15,900 5,000 15,900
จอง
3,678
จอง
4,999
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
6,999 2,900
จอง
8,555 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
8,555 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสประสบการณ์การนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240-320 กม./ชั่วโมง
 • ตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ายูโดะ
 • หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล
จอง
55,900 69,700
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900