Menu Close

ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ) – โอวาคุดานิ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
วันที่ 3   ลานสกี ฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
วันที่ 4   ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ – ดูประดับไฟที่ Germen Village – นาริตะ
วันที่ 5   วัดนาริตะซัน – สนามบินนาริตะ –- กรุงเทพ (ดอนเมือง)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 05 Dec 2018
26,900
7,000
26,900
26,900
จอง
02 - 06 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
03 - 07 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
04 - 08 Dec 2018
29,900
7,000
29,900
29,900
จอง
05 - 09 Dec 2018
29,900
7,000
29,900
29,900
จอง
06 - 10 Dec 2018
29,900
7,000
29,900
29,900
จอง
07 - 11 Dec 2018
29,900
7,000
29,900
29,900
จอง
10 - 14 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
12 - 16 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
13 - 17 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
14 - 18 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
16 - 20 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
19 - 23 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
20 - 24 Dec 2018
27,900
7,000
27,900
27,900
จอง
22 - 26 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
23 - 27 Dec 2018
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
24 - 28 Dec 2018
31,900
7,000
31,900
31,900
จอง
26 - 30 Dec 2018
31,900
7,000
31,900
31,900
จอง
27 - 31 Dec 2018
31,900
7,000
31,900
31,900
จอง
28 Dec - 01 Jan 2019
38,900
9,000
38,900
38,900
จอง
29 Dec - 02 Jan 2019
38,900
9,000
38,900
38,900
จอง
30 Dec - 03 Jan 2019
38,900
9,000
38,900
38,900
จอง
31 Dec - 04 Jan 2019
35,900
7,000
35,900
35,900
จอง
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินวู่ –เจียอี้ (-/L/D)
วันที่ 2   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน – เมืองไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท – โรงแรม (B/L/D)
วันที่ 3   เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไค – ตึก ไทเป 101 – ย่านตลาดซีเหมินติง (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) (B/L/D)
วันที่ 4   ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ – ร้านหยก (B/L/D)
วันที่ 5   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (B/L/-)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
05 - 09 Dec 2018
29,999
6,000
29,999
29,999
จอง
26 - 30 Dec 2018
31,999
6,500
31,999
31,999
จอง
27 - 31 Dec 2018
33,999
7,500
33,999
33,999
จอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 06 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
03 - 07 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
04 - 08 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
05 - 09 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
06 - 10 Jan 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
07 - 11 Jan 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
08 - 12 Jan 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
09 - 13 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
10 - 14 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
11 - 15 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
12 - 16 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
15 - 19 Jan 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
16 - 20 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
17 - 21 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
18 - 22 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
19 - 23 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
20 - 24 Jan 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
21 - 25 Jan 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
22 - 26 Jan 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
23 - 27 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
24 - 28 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
25 - 29 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
26 - 30 Jan 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
27 - 31 Jan 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
28 Jan - 01 Feb 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
29 Jan - 02 Feb 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
30 Jan - 03 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
31 Jan - 04 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
01 - 05 Feb 2019
20,900
8,500
20,900
20,900
จอง
02 - 06 Feb 2019
20,900
8,500
20,900
20,900
จอง
03 - 07 Feb 2019
19,900
8,500
19,900
19,900
จอง
04 - 08 Feb 2019
19,900
8,500
19,900
19,900
จอง
05 - 09 Feb 2019
19,900
8,500
19,900
19,900
จอง
06 - 10 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
07 - 11 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
08 - 12 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
09 - 13 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
10 - 14 Feb 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
15 - 19 Feb 2019
21,900
8,500
21,900
21,900
จอง
16 - 20 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
17 - 21 Feb 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
18 - 22 Feb 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
19 - 23 Feb 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
20 - 24 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
21 - 25 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
22 - 26 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
23 - 27 Feb 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
24 - 28 Feb 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
25 Feb - 01 Mar 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
26 Feb - 02 Mar 2019
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
27 Feb - 03 Mar 2019
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

วันที่2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองโซล (อินชอน) – เกาะนามิ –  SOYANGGANG SKYWALK -สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ 

วันที่3 เมืองยงอิน –ไร่สตรอเบอร์รี่  –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล –  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล –  หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)   

วันที่4 ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พระราชวังถ็อกซูกุง – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ดิวตี้ ฟรี –  ย่านเมียงดง 

วันที่5 เมืองโซล – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 - 11 Dec 2018
18,900
8,000
18,900
18,900
จอง
13 - 17 Dec 2018
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
14 - 18 Dec 2018
19,900
8,000
19,900
19,900
จอง
19 - 23 Dec 2018
20,900
8,000
20,900
20,900
จอง
20 - 24 Dec 2018
20,900
8,000
20,900
20,900
จอง
27 - 31 Dec 2018
24,900
8,500
24,900
24,900
จอง
28 Dec - 01 Jan 2019
27,900
8,500
27,900
27,900
จอง
29 Dec - 02 Jan 2019
27,900
8,500
27,900
27,900
จอง
30 Dec - 03 Jan 2019
27,900
8,500
27,900
27,900
จอง
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
วันที่ 2   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองไทเป (เถาหยวน) – เทศมณฑลหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ (B/L/D)
วันที่ 3    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาไต้หวัน – เมืองไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาเกท – โรงแรม (B/L/D)
วันที่ 4   เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านสร้อย -พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เกท (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) (B/L/-)
วันที่ 5   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ดิวตี้ ฟรี – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
(B/L/D)
วันที่ 6   เมืองไทเป (เถาหยวน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 25 Nov 2018
19,999
6,000
19,999
19,999
จอง
04 - 09 Dec 2018
22,999
6,000
22,999
22,999
จอง
05 - 10 Dec 2018
22,999
6,000
22,999
22,999
จอง
27 Dec - 01 Jan 2019
29,999
8,000
29,999
29,999
จอง
28 Dec - 02 Jan 2019
29,999
6,000
29,999
29,999
จอง
29 Dec - 03 Jan 2019
29,999
6,000
29,999
29,999
จอง
30 Dec - 04 Jan 2019
25,999
6,000
25,999
25,999
จอง
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วันที่1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มาเก๊า – วัดอาม่า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ ร้านขายของฝาก เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า – เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จูไห่

วันที่2 จูไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวีหนี่ – วัดผู่โถว – ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย  – สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ – พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม  และ เมนู เป่าฮื้อ + ไวน์แดง  

วันที่3 เซินเจิ้น – วัดกวนอู – หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง

วันที่4 เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก –  จิมซาจุ่ย-ถนนนาธาน -มาเก๊า-สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)    พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง  

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 09 Dec 2018
11,999
4,500
14,999
14,999
จอง
08 - 11 Dec 2018
13,999
4,500
16,999
16,999
จอง
13 - 16 Dec 2018
11,999
4,500
14,999
14,999
จอง
30 Dec - 02 Jan 2019
18,999
5,500
21,999
21,999
จอง
31 Dec - 03 Jan 2019
18,999
5,500
21,999
21,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองโซล (อินชอน)                                                                    (-/-/-)
วันที่ 2เมืองโซล (อินชอน) –  คลองอาร่า – สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAE OUTLET – เกาะนามิ – ชมการจัดแสดงไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM                                      (-/L/D)                                                                                                                               
วันที่ 3สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล                                                                                                                                             (B/L/D)                       
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันอก” (HANBOK)                                             
วันที่ 4ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี-  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล -พระราชวังเคียงบกกุง – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ดิวตี้ฟรี  – ย่านเมียงดง                                                                              (B/L/D) 
วันที่ 5ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ย่านฮงแด -ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน)                  (B/L/-)  
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 06 Dec 2018
23,900
6,000
22,900
23,900
จอง
07 - 11 Dec 2018
24,900
6,000
23,900
24,900
จอง
08 - 12 Dec 2018
23,900
6,000
22,900
23,900
จอง
09 - 13 Dec 2018
22,900
6,000
21,900
22,900
จอง
12 - 16 Dec 2018
23,900
6,000
22,900
23,900
จอง
13 - 17 Dec 2018
23,900
6,000
22,900
23,900
จอง
14 - 18 Dec 2018
23,900
6,000
22,900
23,900
จอง
25 - 29 Dec 2018
28,900
6,500
27,900
28,900
จอง
26 - 30 Dec 2018
28,900
6,500
27,900
28,900
จอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 20 Nov 2018
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
23 - 27 Nov 2018
24,888
5,500
24,888
24,888
จอง
30 Nov - 04 Dec 2018
24,888
5,500
24,888
24,888
จอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 - 09 Dec 2018
18,999
4,500
18,999
18,999
จอง
24 - 26 Dec 2018
15,999
5,500
15,999
15,999
จอง
01 - 03 Jan 2019
15,999
5,500
15,999
15,999
จอง
ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หมู่บ้านเทพนิยาย ชมความงามบนเกาะนามิ วัดวาวูจองซา ไร่สตรอเบอร์รี่ เล่นสกีที่ลานสกีขนาดใหญ่ สนุกสนานกับเครื่องเล่น ณ เอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกคุง หมู่บ้านบุกชนฮันนก  โซลทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งจุใจ เมียงดง ดงแดมุน ถนนฮงอิก DUTY FREE โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เครื่องลำใหญ่ เที่ยวจัดเต็ม6วัน3คืน อาหารทุกมื้อ ไม่มีวันอิสระ   คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว !!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 09 Dec 2018
19,999
5,000
19,999
19,999
จอง
11 - 16 Dec 2018
18,999
5,000
18,999
18,999
จอง
05 - 10 Feb 2019
17,999
5,000
17,999
17,999
จอง
21 - 26 Feb 2019
16,999
5,000
16,999
16,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองโซล (อินชอน)                                                 (-/-/-)
วันที่ 2เมืองโซล – NARI PARK- เกาะนามิ – เมืองยงอิน-สวนผลไม้ตามฤดูกาล- โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)                 (B/L/D)

วันที่ 3เมืองโซล – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง -ถนนสายโรแมติกเลียบวังถ็อกซูกุง- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ภูเขานำซาน – หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ -ดิวตี้ ฟรี –  ย่านเมียงดง          (B/L/-)
วันที่ 4ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – นักซานปาร์ค– มหาวิทยาลัยอีวา – ย่านอีเด – ฮานึลปาร์ค  – ร้านละลายเงินวอน – เมืองโซล (อินชอน)                        (B/L/D)
วันที่ 5เมืองโซล (อินชอน) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)              (-/-/-)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 21 Nov 2018
8,888
5,000
8,888
8,888
จอง
18 - 22 Nov 2018
8,888
5,000
8,888
8,888
จอง
19 - 23 Nov 2018
8,888
5,000
8,888
8,888
จอง
20 - 24 Nov 2018
8,888
5,000
8,888
8,888
จอง
22 - 26 Nov 2018
10,900
5,000
10,900
10,900
จอง
23 - 27 Nov 2018
10,900
5,000
10,900
10,900
จอง
24 - 28 Nov 2018
10,900
5,000
10,900
10,900
จอง
25 - 29 Nov 2018
10,900
5,000
10,900
10,900
จอง
26 - 30 Nov 2018
10,900
5,000
10,900
10,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                         (-/-/-)
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                       (-/-/-)
วันที่ 2กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)               (-/L/D)
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (โอชิโนะ ฮัคไค ในกรณีที่ไม่มีใบเมเปิ้ลแล้ว)  –  ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ – โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้              (B/L/-)
วันที่ 4อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์                 (B/-/-)
วันที่ 5วัดนาริตะซัน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)                        (B/-/-)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 20 Nov 2018
22,999
5,500
22,999
22,999
จอง
20 - 24 Nov 2018
17,777
5,500
17,777
17,777
จอง
22 - 26 Nov 2018
22,999
5,500
22,999
22,999
จอง
26 - 30 Nov 2018
22,999
5,500
22,999
22,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                 (-/-/-)
วันที่ 2      ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก จิโกกุดานิ –  สวนหมีโชวะ –  กระเช้าอุสุซัง –

ทะเลสาบโทยะ – นิเซโกะ (พิเศษ โรงแรมอาบน้ำแร่ธรรมชาติ)                               (-/L/D)

วันที่ 3นิเซโกะ – โอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต       –  DUTY FREE – อิออน มอลล์ –                                                                               (B/L/-)
วันที่ 4โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ – เขื่อนโฮเฮเคียว – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ทานุกิโคจิ – ซัปโปโร- ทานปู 3 ชนิด      (B/-/L)
วันที่ 5   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                                       (B/-/-)
วันที่ 6สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)                                                                    (B/-/-)
จอง
34,900 34,900 9,000 34,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
  • มหาวิหารเซนตืไอแซค
  • ห้างกุม (Gum)
  • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิส
  • METRO
  • มหาวิหารเซนต์บาซิล
  • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
  • พระราชวังเครมลิน
  • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์
  • โบสถ์อัสสัมชัญ
จอง
48,999 7,500
จอง
46,999 7,500
จอง
15,999 13,999 4,500 14,999
จอง
20,555 18,555 4,500 19,555
จอง
16,999 14,999 4,500 15,999
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
63,900 9,900
จอง
63,900 9,900
จอง
59,888 57,888 8,000 58,888
จอง
59,888 57,888 8,000 58,888
จอง
61,888 59,888 9,500 60,888
จอง
61,888 59,888 9,500 60,888
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน

ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก

เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

จอง
49,900 4,900
จอง
49,900 4,900
จอง
49,900 4,900
จอง
49,900 4,900
จอง
49,900 4,900
จอง
49,900 4,900
จอง
49,900 4,900
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น

พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด

กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน

ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-

จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

จอง
66,900 6,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

จอง
23,888 8,900
จอง
23,888 8,900
จอง
23,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
27,888 8,900
จอง
27,888 8,900
จอง
27,888 8,900
จอง
27,888 8,900
จอง
27,888 8,900
จอง
27,888 8,900
จอง
27,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
23,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
26,888 8,900
จอง
35,888 8,900
จอง
35,888 8,900
จอง
36,888 8,900
จอง
38,888 8,900
จอง
38,888 8,900
จอง
35,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก  สนุกสุดหรรษา กับ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!! นมัสการพระ 3 วัดดัง วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน   วัดหวังต้าเซียน… เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพัลส์เบย์ พิเศษ!!…นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ำคืน…ชมวิวบนยอด SKY TERRACE 428 ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท กำหนดการเดินทาง :  มิถุนายน – ตุลาคม   แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม

จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
20,900 18,900 5,000 19,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
20,900 18,900 5,000 19,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
19,900 17,900 5,000 18,900
จอง
20,900 18,900 5,000 19,900
จอง
23,900 21,900 5,500 22,900
จอง
26,900 24,900 5,500 25,900
จอง
27,900 25,900 5,500 26,900
จอง
26,900 24,900 5,500 25,900
จอง
24,900 22,900 5,500 23,900
จอง
20,900 18,900 5,000 19,900
จอง
20,900 18,900 5,000 19,900
จอง
20,900 18,900 5,000 19,900
จอง
20,900 18,900 5,000 19,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หากเอ่ยถึง ‘ฮ่องกง’ เชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอน บางท่านอาจเคยไปไหว้พระ ขอพร บางท่านอาจเคยไปกินช้อป หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ ทริปนี้เราจะพาท่านสัมผัสฮ่องกงแนวใหม่ ขอบอกเลยว่าทริปฮ่องกง ทริปนี้พิเศษกว่าใครๆแน่นอน เราจะนำท่านสักการะ ไหว้พระ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนฮ่องกง ท่านไหนที่ยังไม่เคยทานของเด็ด ของอร่อยเราจัดให้ท่าน อย่างแน่นอน ทริปนี้จะพาท่านตลุย กินๆ เที่ยวๆ ช้อปๆ ให้หนำใจไปเล้ยยยยยยย โดยสายการบิน Emiraets A380 เครื่องใหม่ลำใหญ่ที่สุดในโลก ชั้น Business Class พักหรูระดับเวิลด์คลาส Marco Polo Gateway Hotel ใจกลางห้างดัง Harbour City

จอง
34,900 32,900 10,000 33,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

## วันปิยะมหาราช ## โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ไฟล์ทสวย (บินเช้า – กลับค่ำ) นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระแชกงหมิว หรือวัดกังหัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์…หรืออ่าวน้ำตื้น พิเศษ!!…นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ำคืน…ชมวิวบนยอด SKY TERRACE 428 ช้อปปิ้งสุดมันส์ / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท…ฮ่องกงพักหรู 4 ดาว มาเก๊า…พักสุดหรูระดับ 6 ดาว The Venetian Macao Resort ห้อง Royal Suite บรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเซีย วัดเจ้าแม่กวนอิม 600 ปี…โบสถ์เซนต์ปอล…ช้อปปิ้งเซนาโดสแควร์ กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – ตุลาคม แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม

จอง
27,900 25,900 11,000 26,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งกระเช้า 360 องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ไหว้พระแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์…หรืออ่าวน้ำตื้น พิเศษ!!…นั่งพีคแทรมชมแสงสียามค่ำคืน…ชมวิวบนยอดSKY TERRACE 428 ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท กำหนดการเดินทาง :  มิถุนายน-ตุลาคม แจกซิมเล่นเน็ตห้องละ 1 ซิม

จอง
16,900 14,900 5,000 15,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
16,900 14,900 5,000 15,900
จอง
16,900 14,900 5,000 15,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
17,900 15,900 5,000 16,900
จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
21,900 19,900 5,500 20,900
จอง
24,900 21,900 5,500 23,900
จอง
25,900 23,900 5,500 24,900
จอง
24,900 22,900 5,500 23,900
จอง
22,900 20,900 5,500 21,900
จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
18,900 16,900 5,000 17,900
จอง
59,900 8,000
จอง
69,900 8,000
จอง
17,900 17,900 5,000 17,900