Menu Close

ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์

• ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม

• ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว

• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

• เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ

• ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด

• พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 09 Apr 2019
59,900
9,900
0
0
จอง
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 - 30 Mar 2019
76,900
10,500
0
76,900
จอง
02 - 09 Apr 2019
89,900
10,900
0
89,900
จอง
05 - 12 Apr 2019
89,900
10,900
0
89,900
จอง
18 - 25 Apr 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
24 Apr - 01 May 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
05 - 12 May 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
12 - 19 May 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
16 - 23 May 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
27 Jun - 04 Jul 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี

• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet

• ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1

• เข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace)

• ตื่นตาตื่นใจกับแหลมวินเซนท์ (Cape of St.Vincent)

• ชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป

• ชมโชว์ ระบำ ฟลามิงโก ศิลปะระบำสเปน

• ชิมเมนูท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาด ข้าวผัดสเปน,หมูหันสเปน,ทาร์ตไข่โปรตุเกส

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 28 Mar 2019
59,900
7,900
0
59,900
จอง
03 - 12 Apr 2019
75,900
9,900
0
75,900
จอง
06 - 15 Apr 2019
75,900
9,900
0
75,900
จอง
10 - 19 Apr 2019
79,900
9,900
0
79,900
จอง
12 - 21 Apr 2019
79,900
9,900
0
79,900
จอง
24 Apr - 03 May 2019
75,900
9,900
0
75,900
จอง
08 - 17 May 2019
65,900
9,900
0
65,900
จอง
22 - 31 May 2019
65,900
9,900
0
65,900
จอง
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

 • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
 •  เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 •  ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
 • พิเศษ…เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงาม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 - 29 Mar 2019
15,888
2,900
0
15,888
จอง
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 Mar - 02 Apr 2019
39,900
4,900
0
39,900
จอง
02 - 10 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
15 - 23 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
22 - 30 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
05 - 13 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
14 - 22 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
22 - 30 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
02 - 10 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
14 - 22 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
21 - 29 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• เยือนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป

• เดินเล่นเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญของคริสต์ศาสนิกชน

• ชมเมืองปอร์โต้ (Porto) แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้

• ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองเซอโกเบี

• ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน

• เข้าชมมหาวิหารเจอโรนิโม

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 - 14 Apr 2019
52,900
6,900
0
52,900
จอง
23 - 30 Apr 2019
49,900
6,900
0
49,900
จอง
07 - 14 May 2019
49,900
6,900
0
49,900
จอง
21 - 28 May 2019
49,900
6,900
0
49,900
จอง
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน บินตรง คุนหมิง โดยสายการบิน Thai Air Asia ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 Mar - 01 Apr 2019
7,888
3,500
11,888
11,888
จอง
05 - 08 Apr 2019
7,888
3,500
14,888
14,888
จอง
12 - 15 Apr 2019
14,888
3,500
17,888
17,888
จอง
26 - 29 Apr 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
03 - 06 May 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
10 - 13 May 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
17 - 20 May 2019
11,888
3,500
14,888
14,888
จอง
24 - 27 May 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
31 May - 03 Jun 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
14 - 17 Jun 2019
7,888
3,500
10,888
10,888
จอง
28 Jun - 01 Jul 2019
8,888
3,500
11,888
11,888
จอง
26 - 29 Jul 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
09 - 12 Aug 2019
11,888
3,500
14,888
14,888
จอง
06 - 09 Sep 2019
8,888
3,500
11,888
11,888
จอง
13 - 16 Sep 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
20 - 23 Sep 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
11 - 14 Oct 2019
12,888
3,500
15,888
15,888
จอง
18 - 21 Oct 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
25 - 28 Oct 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
01 - 04 Nov 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
08 - 11 Nov 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
15 - 18 Nov 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
22 - 25 Nov 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
29 Nov - 02 Dec 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
06 - 09 Dec 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
13 - 16 Dec 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
20 - 23 Dec 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💥เที่ยวชมนครโบราณของจีน เมืองหางโจว
💥สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
💥ชมหมู่บ้านอูเจิ้น
💥นั่งรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลก ฟรี !!
💥ล่องเรือชมคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
💥หาดไว่ทาน จุดชมบรรยากาศสุดฟินส์

🍄พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดชาบู+ปิ้งย่าง BBQ อิ่มไม่อั้น / เสี่ยวหลงเปา+ไก่ขอทาน+หมูพันปี
🍄พิเศษ!! เก็บสตอเบอรี่ที่สวน ฟรี!!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 15 Apr 2019
13,889
4,500
16,889
16,889
จอง
13 - 17 Apr 2019
13,889
4,500
16,889
16,889
จอง
18 - 22 Apr 2019
9,889
3,500
12,889
12,889
จอง
20 - 24 Apr 2019
9,889
3,500
12,889
12,889
จอง
24 - 28 Apr 2019
7,889
3,500
10,889
10,889
จอง
26 - 30 Apr 2019
9,889
3,500
12,889
12,889
จอง
27 Apr - 01 May 2019
10,889
3,500
13,889
13,889
จอง
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองโซล (อินชอน) – สะพานมาจังโฮจู – เกาะนามิ

ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ … ชมเทศกาลดอกทิวลิป – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – บุกชนฮันอก –วัดพงอึนซา–ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส – ย่านฮงแด –พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– พิเศษชมดอกซากุระ .. ที่สวนสาธารณะยออิโด – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ – ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 07 Apr 2019
16,999
5,500
16,999
16,999
จอง
03 - 08 Apr 2019
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
04 - 09 Apr 2019
16,999
5,500
16,999
16,999
จอง
06 - 11 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
07 - 12 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
18 - 23 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
19 - 24 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
23 - 28 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
24 - 29 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
25 - 30 Apr 2019
18,999
5,500
18,999
18,999
จอง
27 Apr - 02 May 2019
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมทุ่งพิงค์มอสที่งาน Fuji ShibuSakura Festival
 • เดินเล่นหมู่บ้านโอชิโนะฮัคโค
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 
 • วัดนาริตะ
 • ช้อปปิ้งโกเท็มมะ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 20 Apr 2019
26,999
7,000
26,999
26,999
จอง
17 - 21 Apr 2019
26,999
7,000
26,999
26,999
จอง
19 - 23 Apr 2019
26,999
7,000
26,999
26,999
จอง
20 - 24 Apr 2019
26,999
7,000
26,999
26,999
จอง
12 - 16 May 2019
22,999
7,000
22,999
22,999
จอง
16 - 20 May 2019
27,999
7,000
27,999
27,999
จอง
27 - 31 May 2019
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • รวมค่าเข้า Fuji Q + นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิว 1 รอบ 
 • ชม 3 สวซากุระที่สวยที่สุดในโตเกียว 
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 
 • ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • หมู่บ้านอิยาชิดนะซาโตะ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 28 Mar 2019
24,999
7,500
24,999
24,999
จอง
26 - 29 Mar 2019
24,999
7,500
24,999
24,999
จอง
27 - 30 Mar 2019
24,999
7,500
24,999
24,999
จอง
28 - 31 Mar 2019
25,999
7,500
25,999
25,999
จอง
29 Mar - 01 Apr 2019
25,999
7,500
25,999
25,999
จอง
05 - 08 Apr 2019
29,999
7,500
29,999
29,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมเทศกาลประดับไฟที่ TOKYO GERMAN VILLAGE
 • ตระการตาทิวลิป 1 ล้านต้น + ชมซากุระ
 • ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • วัดนาริตะ 
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
05 - 09 Apr 2019
29,999
7,500
29,999
29,999
จอง
06 - 10 Apr 2019
28,999
7,500
28,999
28,999
จอง
07 - 11 Apr 2019
28,999
7,500
28,999
28,999
จอง
08 - 12 Apr 2019
28,999
7,500
28,999
28,999
จอง
11 - 15 Apr 2019
36,999
7,500
36,999
36,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ

ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า

หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้าเฮอัน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ชินไซบาชิและเอ็กซ์โป ซิตี้

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • เยี่ยมชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
 • ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
 • ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
26,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
31,888 7,900
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เต็มอิ่มเที่ยวออสเตรีย ชมพระราชวังเชิร์นบรุน

เดินเล่นในซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง

ชมความงดงามราวภาพวาดกับทัศนียภาพของเซ้นต์วูล์ฟกังและฮอลสตัท

สนุกสนานกับการเข้าชมเหมืองเกลือด้วยการล่องเรือและสไลเดอร์
ช้อปปิ้งMcArthurGlen Designer Parndorf Outlet

จอง
48,900 4,900
จอง
48,900 4,900
จอง
48,900 4,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน

ชมเมืองมิลาน-เวโรน่า-ปาโดว่า-โบโลญญ่า-
ฟลอเร้นซ์-ลุกก้า-พอร์โตฟิโน่

ช้อปปิ้ง Fidenza Village Outlet

จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
จอง
42,900 4,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • Hilight! สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก !!!
 • ไหว้ขอพรเสริมบารมี “วัดอาม่า” เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ขอพร 3 วัดดัง! “วัดแชกง, วัดหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์”
 • เยี่ยมชม The Venetian เซลฟี่ภาพสวยๆ “หอไอเฟลมาเก๊า”
 • เมนูพิเศษ! ห่านย่าง,เป็ดปักกิ่ง,ไวน์แดง
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ 2 ตลาดดัง ตงเหมิน,จิมซาจุ่ย

 

จอง
14,888 0 4,500 19,888
ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สต็อคโฮล์ม   เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลทิศตะวันออกของประเทศสวีเดน ได้รับ ฉายาว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”เนื่องจากเป็นประเทศที่มีเกาะเล็กเกาะน้อย

เยินเชอปิง    เป็นเมืองทางตอนใต้อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวีเดน เมืองมีประชากรมากเป็นอันดับ 9 ของสวีเดน เมืองตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทะเลสาบเวเทิร์น  เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์

มัลโม  เมืองหลักทางตอนใต้ของสวีเดน และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสวีเดน รองจากสต๊อกโฮล์ม และเมืองโกเธนเบิร์ก และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นดับ 6 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

โคเปนเฮเก้น    เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์

จอง
53,900 6,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก…ฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง

ชม พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้ มรดกโลกปี ค.ศ. 1987 อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World  ตื่นตา ตื่นใจกับ สวนเสือโคร่งไซบีเรีย เสือโคร่งเขตเหนือสายพันธ์สุดท้ายของโลก  พลาดไม่ได้ !! เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ

เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น

แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
26,888 26,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและห้างกุม
 • ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อิสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนต์บาร์ซิล
 • วิหารเว็นต์ เดอซาร์เวีย
จอง
38,888 6,000
จอง
39,888 6,000
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมความงามสถานีรถไฟใต้ดิน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและห้างกุม
 • ตลาดอิสเมโลฟสกี้และถนนอารบัต
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • มหาวิหารเซนบาซิส
 • วิหารเซ็นต์ เดอซาเวียร์
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
จอง
30,999 30,999 6,000
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
จอง
66,999 7,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
จอง
53,888 6,500
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
 • เข้าชมมหาวิหารเซนต์บาซิล
 • จัตุรัสแดง
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แซมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
จอง
44,999 6,500
จอง
45,999 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
45,555 6,500
จอง
46,555 6,500
จอง
46,555 6,500
จอง
50,999 7,000
จอง
50,999 7,000
จอง
50,999 7,000
จอง
45,999 6,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

จอง
8,900 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
9,500 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
จอง
8,900 1,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
11,500 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
จอง
9,900 1,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก

นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง

สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
12,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
12,900 1,900
จอง
13,500 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
9,999 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,900 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
จอง
10,500 1,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา

นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก

จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
13,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
12,500 2,700
จอง
12,500 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
จอง
11,900 2,700
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา

นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน

คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม

พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก

จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN

จอง
15,900 2,700
จอง
14,900 2,700
จอง
14,500 2,700
จอง
14,500 2,700
จอง
14,500 2,700