Menu Close

ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
05 - 12 Feb 2019
76,900
10,500
0
76,900
จอง
02 - 09 Mar 2019
76,900
10,500
0
76,900
จอง
07 - 14 Mar 2019
76,900
10,500
0
76,900
จอง
23 - 30 Mar 2019
76,900
10,500
0
76,900
จอง
02 - 09 Apr 2019
89,900
10,900
0
89,900
จอง
05 - 12 Apr 2019
89,900
10,900
0
89,900
จอง
18 - 25 Apr 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
24 Apr - 01 May 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
05 - 12 May 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
12 - 19 May 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
16 - 23 May 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
27 Jun - 04 Jul 2019
76,900
10,900
0
76,900
จอง
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 - 21 Mar 2019
39,900
4,900
0
39,900
จอง
25 Mar - 02 Apr 2019
39,900
4,900
0
39,900
จอง
02 - 10 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
15 - 23 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
22 - 30 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
05 - 13 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
14 - 22 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
22 - 30 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
02 - 10 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
14 - 22 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
21 - 29 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี

• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet

• ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1

• เข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace)

• ตื่นตาตื่นใจกับแหลมวินเซนท์ (Cape of St.Vincent)

• ชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป

• ชมโชว์ ระบำ ฟลามิงโก ศิลปะระบำสเปน

• ชิมเมนูท้องถิ่นที่ไม่ควรพลาด ข้าวผัดสเปน,หมูหันสเปน,ทาร์ตไข่โปรตุเกส

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 15 Feb 2019
59,900
7,900
0
59,900
จอง
13 - 22 Mar 2019
59,900
7,900
0
59,900
จอง
20 - 28 Mar 2019
59,900
7,900
0
59,900
จอง
03 - 12 Apr 2019
75,900
9,900
0
75,900
จอง
06 - 15 Apr 2019
75,900
9,900
0
75,900
จอง
10 - 19 Apr 2019
79,900
9,900
0
79,900
จอง
12 - 21 Apr 2019
79,900
9,900
0
79,900
จอง
24 Apr - 03 May 2019
75,900
9,900
0
75,900
จอง
08 - 17 May 2019
65,900
9,900
0
65,900
จอง
22 - 31 May 2019
65,900
9,900
0
65,900
จอง
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• เยือนแหลมโรกา (Capo Da Roca) จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป

• เดินเล่นเมืองฟาติมา (Fatima) ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญของคริสต์ศาสนิกชน

• ชมเมืองปอร์โต้ (Porto) แหล่งไวน์ชั้นดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้

• ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองเซอโกเบี

• ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน

• เข้าชมมหาวิหารเจอโรนิโม

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 18 Mar 2019
49,900
5,900
0
49,900
จอง
18 - 25 Mar 2019
49,900
5,900
0
49,900
จอง
07 - 14 Apr 2019
52,900
6,900
0
52,900
จอง
23 - 30 Apr 2019
49,900
6,900
0
49,900
จอง
07 - 14 May 2019
49,900
6,900
0
49,900
จอง
21 - 28 May 2019
49,900
6,900
0
49,900
จอง
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์
ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต
ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 28 Jan 2019
15,888
3,900
0
15,888
จอง
01 - 04 Feb 2019
15,888
3,900
0
15,888
จอง
08 - 11 Feb 2019
15,888
3,900
0
15,888
จอง
22 - 25 Feb 2019
15,888
3,900
0
15,888
จอง
01 - 04 Mar 2019
15,888
3,900
0
15,888
จอง
15 - 18 Mar 2019
14,888
3,900
0
14,888
จอง
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

 • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
 •  เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
 •  ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
 • พิเศษ…เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงาม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 02 Feb 2019
15,888
2,900
0
15,888
จอง
08 - 08 Feb 2019
15,888
2,900
0
15,888
จอง
15 - 15 Feb 2019
15,888
2,900
0
15,888
จอง
22 - 22 Feb 2019
16,888
2,900
0
16,888
จอง
08 - 08 Mar 2019
15,888
2,900
0
15,888
จอง
15 - 15 Mar 2019
15,888
2,900
0
15,888
จอง
29 - 29 Mar 2019
15,888
2,900
0
15,888
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

** นำท่านชม “สวนอุเอะโนะ” สถานที่ ชมซากุระ ชื่อดังใจกลางกรุงโตเกียว

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวTOKYO GERMAN VILLAGE

** สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 มีนาคม - 1 เมษายน 2562
47,900
6,000
จอง
4-9 เมษายน 2562 (วันจักรี)
48,900
6,000
จอง
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

** นำท่านชม “สวนอุเอะโนะ” สถานที่ชมซากุระชื่อดังใจกลางกรุงโตเกียว

** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวTOKYO GERMAN VILLAGE

** สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13-18 มีนาคม 2562
42,900
6,000
จอง
15-20 มีนาคม 2562
42,900
6,000
จอง
20-25 มีนาคม 2562
42,900
6,000
จอง
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวTOKYO GERMAN VILLAGE

** สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-20 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)
42,900
6,000
จอง
27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562
41,900
6,000
จอง
6-11 มีนาคม 2562
41,900
6,000
จอง
8-13 มีนาคม 2562
41,900
6,000
จอง
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

** ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจัดแสดงไฟที่สวยงาม Yunishigawa Kamakura Festival”

** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ”

** สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวTOKYO GERMAN VILLAGE

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562
35,900
6,000
จอง
1-6 มีนาคม 2562
35,900
6,000
จอง
ระยะเวลา : 6D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

** นั่งรถไฟท้องถิ่น “Fujikyu Railway” ให้ท่านได้ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน

** สัมผัสบรรยากาศ “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวTOKYO GERMAN VILLAGE

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1-6 มีนาคม 2562
32,900
6,000
จอง
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง – พระใหญ่นองปิง –  ซิตี้เกท เอาท์เลท – ชมโชว์ แสง สี เสียง        (-/-/D)
วันที่ 2 ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน                              (B/-/-)
วันที่ 3เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพีค- รีพลัส เบย์ –วัดแชกงหมิว – ร้านจิวเวอรี่ – ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)   (B/L/-)
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
31 Jan - 02 Feb 2019
15,900
4,900
15,900
15,900
จอง
21 - 23 Feb 2019
17,900
4,900
17,900
17,900
จอง
22 - 24 Feb 2019
17,900
4,900
17,900
17,900
จอง
28 Feb - 02 Mar 2019
17,900
4,900
17,900
17,900
จอง
07 - 09 Mar 2019
17,900
4,900
17,900
17,900
จอง
14 - 16 Mar 2019
17,900
4,900
17,900
17,900
จอง
15 - 17 Mar 2019
17,900
4,900
17,900
17,900
จอง
16 - 18 Mar 2019
17,900
4,900
17,900
17,900
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์
 • มหาวิหารเซนตืไอแซค
 • ห้างกุม (Gum)
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิส
 • METRO
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
จอง
48,999 7,500
จอง
46,999 7,500
จอง
24,999 22,999 5,500 23,999
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
25,999 25,999 7,000 25,999
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
21,555 20,555 6,500 21,555
จอง
15,999 13,999 4,500 14,999
จอง
20,555 18,555 4,500 19,555
จอง
16,999 14,999 4,500 15,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ร่วมเทศกาล “ชมดอกซากุระ ณ ถนน ยออิโด “
 • สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  วัดชินฮึงซา
 • พิเศษ !! ชมอุโมงค์ซากุระที่ซอรัคซาน
 • (พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)

   

จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
15,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
19,999 5,000
จอง
21,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
26,999 5,000
จอง
24,999 5,000
จอง
21,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
17,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
16,999 5,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
49,900 6,000
จอง
63,900 9,900
จอง
63,900 9,900
ระยะเวลา : 7D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น

พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด

กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก

ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน

ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-

จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง

จอง
66,900 6,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ

สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
28,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
จอง
25,888 8,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา

ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง คินคะคุจิ

แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน และช้อปปิ้งชินไซบาชิ

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
32,888 7,900
จอง
34,888 7,900
จอง
34,888 7,900
จอง
34,888 7,900
จอง
34,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
30,888 7,900
จอง
29,888 7,900
จอง
29,888 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ

ชมเมืองเก่า ฉายา ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิชูจิ ทาคายาม่า

หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองและศาลเจ้าเฮอัน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ชินไซบาชิและเอ็กซ์โป ซิตี้

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
33,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
35,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
32,888 8,000
จอง
15,900 15,900 5,000 15,900
จอง
3,678
จอง
4,999
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
3,678
จอง
6,999 2,900
จอง
8,555 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
8,555 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
จอง
6,999 2,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสประสบการณ์การนั่ง ชินคันเซน รถไฟความเร็วสูง ด้วยความเร็ว 240-320 กม./ชั่วโมง
 • ตามหารักแท้ ค้นหาความมหัศจรรย์แห่ง ศาลเจ้ายูโดะ
 • หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรค์บนดิน ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล
จอง
55,900 69,700
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
23,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900