Menu Close

ทัวร์ต่างประเทศ

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม , หาดหมีเคว
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 – 26 สิงหาคม 62
12,899
4,900
จอง
28 – 31 สิงหาคม 62
11,899
4,900
จอง
4 – 7 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
6 – 9 กันยายน 62
12,899
4,900
จอง
11 – 14 กันยายน 62
10,899
4,900
จอง
13 – 16 กันยายน 62
12,899
4,900
จอง
18 – 21 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
20 – 23 กันยายน 62
12,899
4,900
จอง
25 – 28 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
2 – 5 ตุลาคม 62
10,899
4,900
จอง
4 – 7 ตุลาคม 62
12,899
4,900
จอง
9 – 12 ตุลาคม 62
11,899
4,900
จอง
11 – 14 ตุลาคม 62
13,899
4,900
จอง
16 – 19 ตุลาคม 62
11,899
4,900
จอง
18 – 21 ตุลาคม 62
12,899
4,900
จอง
23 – 26 ตุลาคม 62
12,899
4,900
จอง
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 – 26 สิงหาคม 62
12,899
4,900
จอง
27 – 30 สิงหาคม 62
11,899
4,900
จอง
28 – 31 สิงหาคม 62
11,899
4,900
จอง
3 – 6 กันยายน 62
10,899
4,900
จอง
4 – 7 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
6 – 9 กันยายน 62
12,899
4,900
จอง
10 – 13 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
11 – 14 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
17 – 20 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
18 – 21 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
20 – 23 กันยายน 62
12,899
4,900
จอง
24 – 27 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
25 – 28 กันยายน 62
11,899
4,900
จอง
4 – 7 ตุลาคม 62
12,899
4,900
จอง
9 – 12 ตุลาคม 62
11,899
4,900
จอง
10 – 13 ตุลาคม 62
12,899
4,900
จอง
13 – 16 ตุลาคม 62
13,899
4,900
จอง
15 – 18 ตุลาคม 62
11,899
4,900
จอง
22 – 25 ตุลาคม 62
13,899
4,900
จอง
23 – 26 ตุลาคม 62
13,899
4,900
จอง
29 ต.ค.-1 พ.ย.62
11,899
4,900
จอง
31 ต.ค.-3 พ.ย.62
12,899
4,900
จอง
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
 • พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
 • วัดหวังต้าเซียน
 • กระเช้านองปิง
 • ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 – 13 ตุลาคม 2562
18,999
5,000
18,999
จอง
13 – 15 ตุลาคม 2562
19,999
5,000
19,999
จอง
18 – 20 ตุลาคม 2562
18,999
5,000
18,999
จอง
25 – 27 ตุลาคม 2562
18,999
5,000
18,999
จอง
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก- พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน
 • รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 มื้อ
 • พักซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 – 26 สิงหาคม 62
12,899
2,900
จอง
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 วันชาติเวียดนาม
13,899
2,900
จอง
6 – 9 กันยายน 62
12,899
2,900
จอง
13 – 16 กันยายน 62
12,899
2,900
จอง
27 – 30 กันยายน 62
12,899
2,900
จอง
4 – 7 ตุลาคม 62
12,899
2,900
จอง
11 – 14 ตุลาคม 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13,899
2,900
จอง
20 – 23 ตุลาคม 62 วันปิยมหาราช
13,899
2,900
จอง
25 – 28 ตุลาคม 62
12,899
2,900
จอง
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก
 • สนุกสนานกับการนั่งรถราง
 • พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวน์ดาลัด
 • พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2 – 4 สิงหาคม 62
9,499
2,500
จอง
12 – 14 สิงหาคม 62
8,888
2,500
จอง
16 – 18 สิงหาคม 62
9,499
2,500
จอง
28 – 30 สิงหาคม 62
8,888
2,500
จอง
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62
9,499
2,500
จอง
13 – 15 กันยายน 62
9,499
2,500
จอง
25 – 27 กันยายน 62
8,888
2,500
จอง
27 – 29 กันยายน 62
9,499
2,500
จอง
12-14 ตุลาคม 62
10,499
2,500
จอง
18-20 ตุลาคม 62
9,499
2,500
จอง
21-23 ตุลาคม 62
9,499
2,500
จอง
6-8 พฤศจิกายน 62
8,888
2,500
จอง
13-15 พฤศจิกายน 62
8,888
2,500
จอง
18-20 ธันวาคม 62
8,888
2,500
จอง
20-22 ธันวาคม 62
9,499
2,500
จอง
25-27 ธันวาคม 62
9,499
2,500
จอง
8-10 มกราคม 63
8,888
2,500
จอง
10-12 มกราคม 63
9,499
2,500
จอง
15-17 มกราคม 63
8,888
2,500
จอง
5-7 กุมภาพันธ์ 63
8,888
2,500
จอง
7-9 กุมภาพันธ์ 63
10,499
2,500
จอง
12-14 กุมภาพันธ์ 63
8,888
2,500
จอง
4-6 มีนาคม 63
8,888
2,500
จอง
6-8 มีนาคม 63
9,499
2,500
จอง
11-13 มีนาคม 63
8,888
2,500
จอง
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวัน ณ บาน่าฮิลล์
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ + อาหารไทยและกุ้งมังกร
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 62
11,899
4,900
จอง
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 62
13,899
4,900
จอง
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 62
13,899
4,900
จอง
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 28 พ.ย.-1ธ.ค. 62
13,899
4,900
จอง
วันที่ 2-5 ธันวาคม 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 3-6 ธันวาคม 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 15-18 ธันวาคม 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 17-20 ธันวาคม 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 18-21 ธันวาคม 62
12,899
4,900
จอง
วันที่ 19-22 ธันวาคม 62
13,899
4,900
จอง
วันที่ 5-8 มกราคม 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 7-10 มกราคม 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 8-11 มกราคม 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 16-19 มกราคม 63
13,899
4,900
จอง
วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 63
13,899
4,900
จอง
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 63
13,899
4,900
จอง
วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 3-6 มีนาคม 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 6-9 มีนาคม 63
13,899
4,900
จอง
วันที่ 10-13 มีนาคม 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 11-14 มีนาคม 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 12-15 มีนาคม 63
13,899
4,900
จอง
วันที่ 15-18 มีนาคม 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 17-20 มีนาคม 63
12,899
4,900
จอง
วันที่ 24-27 มีนาคม 63
12,899
4,900
จอง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 16 Oct 2019
33,999
6,500
33,999
33,999
จอง
20 - 24 Oct 2019
34,999
6,500
34,999
34,999
จอง
30 Oct - 03 Nov 2019
33,999
6,500
33,999
33,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยวสุดคุ้ม! พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • หมู่บ้านใบชา ถนนเหอฝาเจี่ย
 • หางโจว ซูโจว วัดฉางหยวน เจดีย์นางพญางูขาว
 • หาดไวทาน ถนนนานกิง ตลาดเถาเปา
 • มื้อพิเศษสุดฟินส์!
 • อลังการบุฟเฟ่ต์ กุ้งมังกร +ปูขน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 14 Oct 2019
13,999
4,500
16,999
16,999
จอง
22 - 26 Oct 2019
12,999
4,500
15,999
15,999
จอง
26 - 30 Oct 2019
12,999
4,500
15,999
15,999
จอง
30 Oct - 03 Nov 2019
12,999
4,500
15,999
15,999
จอง
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • นนช้อปปิ้ง Central Avenue
 • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
 • พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เกี๊ยวฮาร์บิ้น
 • หมู่บ้านหิมะ (าคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่)
 • ลานสกี ยาบูลี่
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 – 30 ธันวาคม 2562
28,999
7,999
31,999
จอง
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
30,999
7,999
33,999
จอง
01 – 06 มกราคม 2563
27,999
7,999
30,999
จอง
03 – 08 มกราคม 2563
27,999
7,999
30,999
จอง
08 – 13 มกราคม 2563
27,999
7,999
30,999
จอง
10 – 15 มกราคม 2563
27,999
7,999
30,999
จอง
15 - 20 มกราคม 2563
27,999
7,999
30,999
จอง
17 – 22 มกราคม 2563
27,999
7,999
30,999
จอง
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
28,999
7,999
31,999
จอง
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2562
28,999
7,999
31,999
จอง
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
27,999
7,999
30,999
จอง
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
27,999
7,999
30,999
จอง
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
27,999
7,999
30,999
จอง
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
25,999
7,999
28,999
จอง
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • หลังคาทองคำ (Golden Roof)
 • หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตั
 • เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย    
 • น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19 - 26 ตุลาคม 2562 (23 ต.ค. วันปิยมหาราช)
42,999
8,999
42,999
จอง
09 - 16 พฤศจิกายน 2562
39,999
8,999
39,999
จอง
23 - 30 พฤศจิกายน 2562
39,999
8,999
39,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

v   สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์…สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

v   ฮานึลปาร์ค ถ่ายรูปกับทุ่งดอกหญ้าที่พลิ้วไปตามสายลม 

v   โซลทาวเวอร์ หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก

v   สวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

v   พิเศษ !!..พร้อมเต็มอิ่ม !!..ปิ้งย่างบาบีคิวบุฟเฟต์

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 – 05 ตุลาคม 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
03 – 07 ตุลาคม 2562
16,999
6,000
16,999
จอง
05 – 09 ตุลาคม 2562
16,999
6,000
16,999
จอง
07 – 11 ตุลาคม 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
09 – 13 ตุลาคม 2562
16,999
6,000
16,999
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
17,999
6,000
17,999
จอง
13 – 17 ตุลาคม 256213 – 17 ตุลาคม 2562
16,999
6,000
16,999
จอง
15 – 19 ตุลาคม 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
17 – 21 ตุลาคม 2562
17,999
6,000
17,999
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)
18,999
6,000
18,999
จอง
21 – 25 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)
17,999
6,000
17,999
จอง
23 – 27 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)
17,999
6,000
17,999
จอง
25 – 29 ตุลาคม 2562
16,999
6,000
16,999
จอง
27 – 31 ตุลาคม 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
16,999
6,000
16,999
จอง
01 – 05 พฤศจิกายน 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
03 – 07 พฤศจิกายน 2562
14,999
6,000
14,999
จอง
05 – 09 พฤศจิกายน 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
09 – 13 พฤศจิกายน 2562
14,999
6,000
14,999
จอง
11 – 15 พฤศจิกายน 2562
12,999
6,000
12,999
จอง
13 – 17 พฤศจิกายน 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
17 – 21 พฤศจิกายน 2562
13,999
6,000
13,999
จอง
19 – 23 พฤศจิกายน 2562
14,999
6,000
14,999
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2562
15,999
6,000
15,999
จอง
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ
 • สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
 • เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน
 • ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
01-05 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
02-06 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
03-07 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
04-08 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
05-09 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
06-10 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
07-11 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
08-12 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
09-13 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
10-14 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
11-15 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
12-16 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
13-17 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
14-18 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
15-19 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
16-20 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
17-21 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
18-22 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
19-23 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
20-24 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
21-25 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
22-26 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
23-27 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
24-28 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
26-30 ธันวาคม 2562
33,888
7,900
จอง
27-31 ธันวาคม 2562 BUS1
33,888
7,900
จอง
27-31 ธันวาคม 2562 BUS2
33,888
7,900
จอง
28 ธันวาคม 2562 -01 มกราคม 2563 BUS1
36,888
7,900
จอง
28 ธันวาคม 2562 -01 มกราคม 2563 BUS2
36,888
7,900
จอง
29 ธันวาคม 2562 -02 มกราคม 2563
36,888
7,900
จอง
30 ธันวาคม 2562 -03 มกราคม 2563
36,888
7,900
จอง
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม , หาดหมีเคว
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
10,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
10,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
10,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
12,899 4,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชม A SYMPHONY OF LIGHTS
 • พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
 • วัดหวังต้าเซียน
 • กระเช้านองปิง
 • ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET
จอง
18,999 18,999 5,000
จอง
19,999 19,999 5,000
จอง
18,999 18,999 5,000
จอง
18,999 18,999 5,000
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก- พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน
 • รวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 มื้อ
 • พักซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน
จอง
12,899 2,900
จอง
13,899 2,900
จอง
12,899 2,900
จอง
12,899 2,900
จอง
12,899 2,900
จอง
12,899 2,900
จอง
13,899 2,900
จอง
13,899 2,900
จอง
12,899 2,900
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก
 • สนุกสนานกับการนั่งรถราง
 • พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง จิบไวน์ดาลัด
 • พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว / มุยเน่ 3 ดาว
จอง
9,499 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
10,499 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
10,499 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
8,888 2,500
จอง
9,499 2,500
จอง
8,888 2,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวัน ณ บาน่าฮิลล์
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ + อาหารไทยและกุ้งมังกร
 • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
 • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
จอง
12,899 4,900
จอง
11,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
13,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
12,899 4,900
จอง
33,999 33,999 6,500 33,999
จอง
34,999 34,999 6,500 34,999
จอง
33,999 33,999 6,500 33,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยวสุดคุ้ม! พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • หมู่บ้านใบชา ถนนเหอฝาเจี่ย
 • หางโจว ซูโจว วัดฉางหยวน เจดีย์นางพญางูขาว
 • หาดไวทาน ถนนนานกิง ตลาดเถาเปา
 • มื้อพิเศษสุดฟินส์!
 • อลังการบุฟเฟ่ต์ กุ้งมังกร +ปูขน
จอง
13,999 16,999 4,500 16,999
จอง
12,999 15,999 4,500 15,999
จอง
12,999 15,999 4,500 15,999
จอง
12,999 15,999 4,500 15,999
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • นนช้อปปิ้ง Central Avenue
 • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
 • พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เกี๊ยวฮาร์บิ้น
 • หมู่บ้านหิมะ (าคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่)
 • ลานสกี ยาบูลี่
จอง
28,999 31,999 7,999
จอง
30,999 33,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
28,999 31,999 7,999
จอง
28,999 31,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
27,999 30,999 7,999
จอง
25,999 28,999 7,999
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • หลังคาทองคำ (Golden Roof)
 • หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตั
 • เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย    
 • น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
จอง
42,999 42,999 8,999
จอง
39,999 39,999 8,999
จอง
39,999 39,999 8,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

v   สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์…สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

v   ฮานึลปาร์ค ถ่ายรูปกับทุ่งดอกหญ้าที่พลิ้วไปตามสายลม 

v   โซลทาวเวอร์ หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก

v   สวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

v   พิเศษ !!..พร้อมเต็มอิ่ม !!..ปิ้งย่างบาบีคิวบุฟเฟต์

 

จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
16,999 16,999 6,000
จอง
16,999 16,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
16,999 16,999 6,000
จอง
17,999 17,999 6,000
จอง
16,999 16,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
17,999 17,999 6,000
จอง
18,999 18,999 6,000
จอง
17,999 17,999 6,000
จอง
17,999 17,999 6,000
จอง
16,999 16,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
16,999 16,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
14,999 14,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
14,999 14,999 6,000
จอง
12,999 12,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
13,999 13,999 6,000
จอง
14,999 14,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
จอง
15,999 15,999 6,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ
 • สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
 • เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน
 • ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
33,888 7,900
จอง
33,888 7,900
จอง
33,888 7,900
จอง
36,888 7,900
จอง
36,888 7,900
จอง
36,888 7,900
จอง
36,888 7,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สะพานแห่งความรัก
 • พิเศษ เมนูซีฟู๊ด+เมนูกุ้งมังกร
 • ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
 • สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • หาดมีเค
จอง
11,999 11,999 4,500
จอง
11,999 11,999 4,500
จอง
11,999 11,999 4,500
จอง
11,999 11,999 4,500
จอง
11,999 11,999 4,500
จอง
11,999 11,999 4,500
จอง
11,999 11,999 4,500
จอง
11,999 11,999 4,500
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ไฮไลท์ !! เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 
 • เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ
 • ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
 • เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ และเฉิดฉายย่านกิออน
 • พิเศษ !! ใส่ชุดกิโมโน สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
 • ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งจุใจเอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • แวนคูเวอร์ 
 • ทะเลสาบหลุยส์ 
 • อุทยานแห่งชาติบานฟ์
 • ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย 
 • น้ำตกไนแอการ่า
 • โตรอนโต
จอง
105,999 29,900
จอง
91,900 29,900
จอง
91,900 29,900
จอง
91,900 29,900
จอง
95,900 29,900
จอง
95,900 29,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • วัดเหวิ่นหวู่
 • ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • Addiction Aquatic Development (AAD)
 • ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)
จอง
21,878 21,878 6,000
จอง
21,878 21,878 6,000