Menu Close

ทัวร์ตุรกี

ค้นหาทัวร์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 13 พ.ย. 18
33,900
6,000
จอง
13 - 20 พ.ย. 18
33,900
6,000
จอง
20 - 27 พ.ย. 18
33,900
6,000
จอง
27 พ.ย. - 04 ธ.ค. 18
33,900
6,000
จอง
จอง
33,900 6,000
จอง
33,900 6,000
จอง
33,900 6,000
จอง
33,900 6,000
ระยะเวลา : 8วัน 5คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 19
49,900
8,000
จอง
26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 19
49,900
8,000
จอง
27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 19
49,900
8,000
จอง
31 ธ.ค. - 07 ม.ค. 19
49,900
8,000
จอง
จอง
49,900 8,000
จอง
49,900 8,000
จอง
49,900 8,000
จอง
49,900 8,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 Nov - 08 Dec 2018
33,900
9,500
35,900
35,900
จอง
02 - 11 Dec 2018
36,900
9,500
36,900
36,900
จอง
03 - 12 Dec 2018
35,900
9,500
35,900
35,900
จอง
04 - 13 Dec 2018
35,900
9,500
35,900
35,900
จอง
05 - 14 Dec 2018
35,900
9,500
35,900
35,900
จอง
จอง
33,900 35,900 9,500 35,900
จอง
36,900 36,900 9,500 36,900
จอง
35,900 35,900 9,500 35,900
จอง
35,900 35,900 9,500 35,900
จอง
35,900 35,900 9,500 35,900
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 ต.ค. - 03 พ.ย. 18
36,900
6,000
จอง
03 - 10 พ.ย. 18
36,900
6,000
จอง
04 - 11 พ.ย. 18
36,900
6,000
จอง
10 - 17 พ.ย. 18
36,900
6,000
จอง
11 - 18 พ.ย. 18
36,900
6,000
จอง
17 - 24 พ.ย. 18
36,900
6,000
จอง
18 - 25 พ.ย. 18
36,900
6,000
จอง
24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 18
36,900
6,000
จอง
25 พ.ย. - 02 ธ.ค. 18
36,900
6,000
จอง
01 - 08 ธ.ค. 18
37,900
6,000
จอง
02 - 09 ธ.ค. 18
37,900
6,000
จอง
08 - 15 ธ.ค. 18
37,900
6,000
จอง
09 - 16 ธ.ค. 18
37,900
6,000
จอง
25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 19
43,900
7,000
จอง
26 ธ.ค. - 02 ม.ค. 19
43,900
7,000
จอง
27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 19
43,900
7,000
จอง
29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 19
44,900
8,000
จอง
30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 19
44,900
8,000
จอง
จอง
36,900 6,000
จอง
36,900 6,000
จอง
36,900 6,000
จอง
36,900 6,000
จอง
36,900 6,000
จอง
36,900 6,000
จอง
36,900 6,000
จอง
36,900 6,000
จอง
36,900 6,000
จอง
37,900 6,000
จอง
37,900 6,000
จอง
37,900 6,000
จอง
37,900 6,000
จอง
43,900 7,000
จอง
43,900 7,000
จอง
43,900 7,000
จอง
44,900 8,000
จอง
44,900 8,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 - 27 ต.ค. 18
29,900
6,000
จอง
จอง
29,900 6,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 15 ต.ค. 18
32,900
5,000
จอง
15 - 22 ต.ค. 18
32,900
5,000
จอง
27 ต.ค. - 03 พ.ย. 18
32,900
5,000
จอง
28 ต.ค. - 04 พ.ย. 18
32,900
5,000
จอง
03 - 10 พ.ย. 18
32,900
5,000
จอง
04 - 11 พ.ย. 18
32,900
5,000
จอง
10 - 17 พ.ย. 18
32,900
5,000
จอง
11 - 18 พ.ย. 18
32,900
5,000
จอง
17 - 24 พ.ย. 18
32,900
5,000
จอง
18 - 25 พ.ย. 18
32,900
5,000
จอง
24 พ.ย. - 01 ธ.ค. 18
32,900
5,000
จอง
25 พ.ย. - 02 ธ.ค. 18
32,900
5,000
จอง
01 - 08 ธ.ค. 18
33,900
5,000
จอง
02 - 09 ธ.ค. 18
33,900
5,000
จอง
03 - 10 ธ.ค. 18
33,900
5,000
จอง
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
32,900 5,000
จอง
33,900 5,000
จอง
33,900 5,000
จอง
33,900 5,000
ระยะเวลา : 9วัน 6คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ – อตาเติร์ก (ตุรกี) เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) (ไฟลท์สวย) · ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม   · โรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน · ชม ม้าไม้จำลอง สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่งเมืองนักรบโบราณอย่างเมืองทรอย · ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมความสวยงามอันน่าอัศจรรย์ของปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) · ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”  อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮิปโปโดรม · ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่  พระราชวังทอปกาปึ  อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน · ล่องเรือที่ช่องแคบบอสฟอรัส  นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) · ช้อปปิ้งเครื่องเทศ ณ ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26 Nov - 04 Dec 2018
37,999
6,900
40,991
40,991
จอง
จอง
37,999 40,991 6,900 40,991
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ อังการ่า – คัปปาโดเจีย – คอนย่า
ปามุคคาเล่ – ดูซาดาซี – เอฟฟิซุส
ชานัคค่าเล่ – ทรอย – อัสตันบูล
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01-11-2018 - 09-11-2018
33,999
6,999
จอง
12-11-2018 - 20-11-2018
33,999
6,999
จอง
20-11-2018 - 28-11-2018
33,999
6,999
จอง
29-11-2018 - 07-12-2018
33,999
6,999
จอง
02-12-2018 - 10-12-2018
36,999
6,999
จอง
07-12-2018 - 15-12-2018
36,999
6,999
จอง
09-12-2018 - 17-12-2018
35,999
6,999
จอง
10-12-2018 - 18-12-2018
35,999
6,999
จอง
13-12-2018 - 21-12-2018
35,999
6,999
จอง
16-12-2018 - 24-12-2018
35,999
6,999
จอง
จอง
33,999 6,999
จอง
33,999 6,999
จอง
33,999 6,999
จอง
33,999 6,999
จอง
36,999 6,999
จอง
36,999 6,999
จอง
35,999 6,999
จอง
35,999 6,999
จอง
35,999 6,999
จอง
35,999 6,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูล-อิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง-OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า-CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส–คูซาดาซี  -คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม-ชานัคคาเล่–ทรอย–อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน–พระราชวังทอปกาปึ-CANDY SHOP-SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
8-16 พฤศจิกายน 2561
34,777
7,500
34,777
จอง
21-29 พฤศจิกายน 2561
34,777
7,500
34,777
จอง
6-14 ธันวาคม 2561
35,777
7,500
35,777
จอง
17-25 ธันวาคม 2561
35,777
7,500
35,777
จอง
24 ธันวาคม-1 มกราคม 2562 (ปีใหม่)
39,777
7,500
39,777
จอง
จอง
34,777 34,777 7,500
จอง
34,777 34,777 7,500
จอง
35,777 35,777 7,500
จอง
35,777 35,777 7,500
จอง
39,777 39,777 7,500
ระยะเวลา : 9วัน 6คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ – อตาเติร์ก (ตุรกี) เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) (ไฟลท์สวย) · ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม   · โรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน · ชม ม้าไม้จำลอง สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่งเมืองนักรบโบราณอย่างเมืองทรอย · ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมความสวยงามอันน่าอัศจรรย์ของปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) · ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”  อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮิปโปโดรม · ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่  พระราชวังทอปกาปึ  อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน · ล่องเรือที่ช่องแคบบอสฟอรัส  นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) · ช้อปปิ้งเครื่องเทศ ณ ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 - 25 Oct 2018
42,991
8,900
42,991
42,991
จอง
26 Nov - 04 Dec 2018
40,991
8,900
40,991
40,991
จอง
จอง
42,991 42,991 8,900 42,991
จอง
40,991 40,991 8,900 40,991
ระยะเวลา : 9วัน 6คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 24 พ.ย. 18
29,888
7,500
29,888
จอง
23 พ.ย. - 01 ธ.ค. 18
30,999
7,500
30,999
จอง
07 - 15 ธ.ค. 18
31,999
7,500
31,999
จอง
จอง
29,888 29,888 7,500
จอง
30,999 30,999 7,500
จอง
31,999 31,999 7,500
ระยะเวลา : 8วัน 6คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 11 ธ.ค. 18
33,999
8,000
33,999
จอง
07 - 14 ธ.ค. 18
34,999
8,000
34,999
จอง
11 - 18 ธ.ค. 18
34,999
8,000
34,999
จอง
14 - 21 ธ.ค. 18
34,999
8,000
34,999
จอง
จอง
33,999 33,999 8,000
จอง
34,999 34,999 8,000
จอง
34,999 34,999 8,000
จอง
34,999 34,999 8,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 พ.ย. - 07 ธ.ค. 18
29,555
8,500
29,555
จอง
13 - 21 ธ.ค. 18
29,555
8,500
29,555
จอง
20 - 28 ธ.ค. 18
29,555
8,500
29,555
จอง
จอง
29,555 29,555 8,500
จอง
29,555 29,555 8,500
จอง
29,555 29,555 8,500
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์ทัวร์ อังการ่า – คัปปาโดเจีย – คอนย่า
ปามุคคาเล่ – คูซาดาซี – เอฟฟิซุส
ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08-11-2018 - 16-11-2018
31,999
6,999
จอง
18-11-2018 - 26-11-2018
31,999
6,999
จอง
23-11-2018 - 01-12-2018
31,999
6,999
จอง
25-11-2018 - 03-12-2018
31,999
6,999
จอง
27-11-2018 - 05-12-2018
31,999
6,999
จอง
30-11-2018 - 08-12-2018
31,999
6,999
จอง
จอง
31,999 6,999
จอง
31,999 6,999
จอง
31,999 6,999
จอง
31,999 6,999
จอง
31,999 6,999
จอง
31,999 6,999
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 17 พ.ย. 18
30,555
7,500
30,555
จอง
จอง
30,555 30,555 7,500
ระยะเวลา : 8วัน 5คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 19 พ.ย. 18
31,555
7,500
31,555
จอง
17 - 24 พ.ย. 18
31,555
7,500
31,555
จอง
18 - 25 พ.ย. 18
31,555
7,500
31,555
จอง
21 - 28 พ.ย. 18
31,555
7,500
31,555
จอง
04 - 11 ธ.ค. 18
33,999
7,500
33,999
จอง
08 - 15 ธ.ค. 18
33,999
7,500
33,999
จอง
24 - 31 ธ.ค. 18
36,999
8,500
36,999
จอง
25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 19
38,999
8,500
38,999
จอง
29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 19
39,999
8,500
39,999
จอง
30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 19
39,999
8,500
39,999
จอง
จอง
31,555 31,555 7,500
จอง
31,555 31,555 7,500
จอง
31,555 31,555 7,500
จอง
31,555 31,555 7,500
จอง
33,999 33,999 7,500
จอง
33,999 33,999 7,500
จอง
36,999 36,999 8,500
จอง
38,999 38,999 8,500
จอง
39,999 39,999 8,500
จอง
39,999 39,999 8,500