Menu Close

ทัวร์ตุรกี

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 8D6N
ช่วงเวลา : 01 เมษายน 63 - 03 พฤษภาคม 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🔷บินตรง ภายใน 1 ขาเดินทางไม่เหนื่อย
🔷ตระการตาบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย
🔷นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน
🔷นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม
🔷เที่ยวครบทุกวัน อาหารครบทุกมื้อ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 08 Apr 2020
30,999
7,000
30,999
30,999
จอง
03 - 10 Apr 2020
30,999
7,000
30,999
30,999
จอง
19 - 26 Apr 2020
30,999
7,000
30,999
30,999
จอง
23 - 30 Apr 2020
29,999
7,000
29,999
29,999
จอง
26 Apr - 03 May 2020
30,999
7,000
30,999
30,999
จอง
จอง
30,999 30,999 7,000 30,999
จอง
30,999 30,999 7,000 30,999
จอง
30,999 30,999 7,000 30,999
จอง
29,999 29,999 7,000 29,999
จอง
30,999 30,999 7,000 30,999
ระยะเวลา : 8D6N
ช่วงเวลา : 02 เมษายน 63 - 29 เมษายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมเทศกาลดอกทิวทิป ณ ต้นกำเนิด
 • เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยายเมืองคัปปาโดเกีย
 • ชมความสวยงามของปามุคคาเล่
 • ชมความยิ่งใหญของม้าไม้เมืองทรอย
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย
 • ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
 • ฟรี ไอศครีมตุรกี พวงกุญแจที่ระลึกและชุดชาแอปเปิ้ล
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 09 Apr 2020
31,900
8,500
31,900
31,900
จอง
16 - 23 Apr 2020
28,900
8,500
28,900
28,900
จอง
20 - 27 Apr 2020
29,900
8,500
29,900
29,900
จอง
22 - 29 Apr 2020
29,900
8,500
29,900
29,900
จอง
จอง
31,900 31,900 8,500 31,900
จอง
28,900 28,900 8,500 28,900
จอง
29,900 29,900 8,500 29,900
จอง
29,900 29,900 8,500 29,900
ระยะเวลา : 9D6N
ช่วงเวลา : 10 เมษายน 63 - 18 เมษายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⏩เที่ยวไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง
⏩อลังการร่วมเทศกาลดอกทิวลิปสุดยิ่งใหญ่ ณ อิสตัลบูล
⏩สวนดอกทิวลิปอีเบอร์กันพาร์ค
⏩นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม
⏩เที่ยวครบทุกวัน อาหารครบทุกมื้อ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 18 Apr 2020
31,999
7,000
31,999
31,999
จอง
จอง
31,999 31,999 7,000 31,999
ระยะเวลา : 8D6N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอย สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่งเมืองนักรบโบราณอย่างเมืองทรอย
 • ชมนครโบราณอะโคโปลิส นครโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 • ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ชมความสวยงามอันน่าอัศจรรย์ของปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” สุเหล่าเซนต์โซเฟีย  ฮิปโปโดม
 • ล่องเรือที่ช่องแคบบอสฟอรัส นั่งบอลลูนชมวิวเมืองปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน)
 • ช้อปปิ้งเครื่องเทศที่ ตลาดสไปซ์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12-19 มีนาคม 63
32,900
7,000
จอง
23-30 พฤษภาคม 63
32,900
7,000
จอง
6-13 มิถุนายน 63
32,900
7,000
จอง
20-27 มิถุนายน 63
32,900
7,000
จอง
จอง
32,900 7,000
จอง
32,900 7,000
จอง
32,900 7,000
จอง
32,900 7,000
ระยะเวลา : 9D6N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • บินตรงสู่ตุรกี พักดีโรงแรม 4 ดาว พาชิลชมสวลดอกทิปลิปหลากสี เข้าชมความงดงามจุดไฮไลท์พระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่ และ สุเหร่าสีน้ำเงินสุดอลังการ สุดว้าวพักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน !! พิเศษ มื้ออาหารไทยรสเด็ด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-11 เม.ย. 20
33,999
8,900
จอง
4-12 เม.ย. 20
33,999
8,900
จอง
5-13 เม.ย. 20
31,999
8,900
จอง
6-14 เม.ย. 20
36,999
8,900
จอง
13-21 เม.ย. 20
36,999
8,900
จอง
15-23 เม.ย. 20
33,999
8,900
จอง
16-24 เม.ย. 20
33,999
8,900
จอง
17-25 เม.ย. 20
33,999
8,900
จอง
18-26 เม.ย. 20
33,999
8,900
จอง
22-30 เม.ย. 20
33,999
8,900
จอง
23-1 พ.ค. 20
34,999
8,900
จอง
25-3 พ.ค. 20
34,999
8,900
จอง
26-4 พ.ค. 20
34,999
8,900
จอง
27-5 พ.ค. 20
34,999
8,900
จอง
28-6 พ.ค. 20
34,999
8,900
จอง
จอง
33,999 8,900
จอง
33,999 8,900
จอง
31,999 8,900
จอง
36,999 8,900
จอง
36,999 8,900
จอง
33,999 8,900
จอง
33,999 8,900
จอง
33,999 8,900
จอง
33,999 8,900
จอง
33,999 8,900
จอง
34,999 8,900
จอง
34,999 8,900
จอง
34,999 8,900
จอง
34,999 8,900
จอง
34,999 8,900
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11-18 มี.ค. 63
34,900
5,500
จอง
25-01 เม.ย. 63
34,900
5,500
จอง
28-05 พ.ค. 63
35,900
5,500
จอง
04-11 มิ.ย. 63
34,900
5,500
จอง
จอง
34,900 5,500
จอง
34,900 5,500
จอง
35,900 5,500
จอง
34,900 5,500
ระยะเวลา : 9D6N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พักโรงแรมถ้ำ คัปปาโดเกีย 2 คืน
 • ชมเมืองโบราณทรอย
 • พิเศษ!! ชมโชว์ Belly Dance
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22-01 มี.ค. 63
33,900
6,000
จอง
12-20 มี.ค. 63
32,900
6,000
จอง
26-03 เม.ย. 63
33,900
6,000
จอง
02-10 เม.ย. 63
34,900
6,000
จอง
16-24 เม.ย. 63
34,900
6,000
จอง
18-26 มิ.ย. 63
33,900
6,000
จอง
จอง
33,900 6,000
จอง
32,900 6,000
จอง
33,900 6,000
จอง
34,900 6,000
จอง
34,900 6,000
จอง
33,900 6,000
ระยะเวลา : 8D5N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน
 • ชมเมืองคัปปาโดเดีย
 • ชมวิหารเซนต์โซเฟีย
 • ชมม้าไม้เมืองทรอย
 • พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01-08 เม.ย. 63
30,900
5,500
จอง
06-13 พ.ค. 63
31,900
5,500
จอง
27-03 มิ.ย. 63
30,900
5,500
จอง
17-24 มิ.ย. 63
31,900
5,500
จอง
จอง
30,900 5,500
จอง
31,900 5,500
จอง
30,900 5,500
จอง
31,900 5,500