Menu Close

ทัวร์ตุรกี

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 Mar - 02 Apr 2019
39,900
4,900
0
39,900
จอง
02 - 10 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
15 - 23 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
22 - 30 Apr 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
05 - 13 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
14 - 22 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
22 - 30 May 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
02 - 10 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
14 - 22 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
21 - 29 Jun 2019
38,900
6,900
0
38,900
จอง
จอง
39,900 0 4,900 39,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
จอง
38,900 0 6,900 38,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
– ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
– ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
– ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
– ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
– ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
– ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
– ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
– ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 มี.ค. - 22 มี.ค. 2562
29,900
5,900
28,900
29,900
จอง
21 มี.ค. - 28 มี.ค. 2562
29,900
5,900
28,900
29,900
จอง
22 มี.ค. - 29 มี.ค. 2562
29,900
5,900
28,900
29,900
จอง
28 มี.ค. - 4 เม.ย. 2562
29,900
5,900
28,900
29,900
จอง
29 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562
29,900
5,900
28,900
29,900
จอง
จอง
29,900 28,900 5,900 29,900
จอง
29,900 28,900 5,900 29,900
จอง
29,900 28,900 5,900 29,900
จอง
29,900 28,900 5,900 29,900
จอง
29,900 28,900 5,900 29,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบBird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง

แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน

แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว

****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****

พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง

สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 - 22 ก.พ. 62
27,999
7,500
27,999
27,999
จอง
12 - 19 มี.ค. 62
33,999
7,500
33,999
33,999
จอง
12 - 19 เม.ย. 62
39,999
8,500
39,999
39,999
จอง
26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
33,888
7,500
33,888
33,888
จอง
30 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
33,888
7,500
33,888
33,888
จอง
3 - 10 พ.ค. 62
31,999
7,500
31,999
31,999
จอง
17 - 24 พ.ค. 62
31,999
7,500
31,999
31,999
จอง
จอง
27,999 27,999 7,500 27,999
จอง
33,999 33,999 7,500 33,999
จอง
39,999 39,999 8,500 39,999
จอง
33,888 33,888 7,500 33,888
จอง
33,888 33,888 7,500 33,888
จอง
31,999 31,999 7,500 31,999
จอง
31,999 31,999 7,500 31,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
• ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
• ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
• ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
• ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
• ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
• ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
• ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
• ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1 เม.ย. - 9 เม.ย. 2562
42,900
5,900
41,900
42,900
จอง
6 เม.ย. - 14 เม.ย. 2562
42,900
5,900
41,900
42,900
จอง
17 เม.ย. - 25 เม.ย. 2562
38,900
5,900
37,900
38,900
จอง
จอง
42,900 41,900 5,900 42,900
จอง
42,900 41,900 5,900 42,900
จอง
38,900 37,900 5,900 38,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อิสตันบูล(ตุรกี) – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม – เมืองคูซาดาซี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ร้านเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – เมืองอังการ่า
พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต – ทักซิม สแควร์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
05 - 12 Apr 2019
29,900
7,000
29,900
29,900
จอง
จอง
29,900 29,900 7,000 29,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)
 • ทะเลสาบเกลือ Salt Lake
 • นครใต้ดิน (Underground City)
 • เมืองเกอราเม่ (Goreme)
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (Open Air Museum of Goreme)
 • เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)
 • ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel)
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy)
 • พิเศษ!! นอน 4 ดาว โรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 - 22 Mar 2019
27,999
8,000
27,999
27,999
จอง
จอง
27,999 27,999 8,000 27,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden
– ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
– ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
– ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  
– ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
– ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย 
– ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม 
– ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
– ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 เม.ย. - 3 พ.ค. 2562
32,927
5,900
31,927
32,927
จอง
จอง
32,927 31,927 5,900 32,927
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เพลิดเพลินสวนทิวลิป ณ อิสตันบูล
 • ชมความมหัศจรรย์ความงามของปราสาทปุยฝ้าย
 • วิหารฮาเจียโซเฟีย 
 • โบสถ์สีน้ำเงิน 
 • ม้ไม้เมืองทรอย
 • พิเศษ!! นอน 4 ดาว โรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 16 Apr 2019
37,999
8,000
37,999
37,999
จอง
จอง
37,999 37,999 8,000 37,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– พิเศษสุดๆ บินตรง พัก 4-5 ดาว
– ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
– ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
– ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
– ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
– ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
– ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
– ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
– ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
– ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
– ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
1 มี.ค. - 9 มี.ค. 2562 *ขาไป TK65
33,900
5,900
32,900
33,900
จอง
18 มี.ค. - 26 มี.ค. 2562 *ขาไป TK69
33,900
5,900
32,900
33,900
จอง
25 มี.ค. - 2 เม.ย. 2562 *ขาไป TK69
33,900
5,900
32,900
33,900
จอง
จอง
33,900 32,900 5,900 33,900
จอง
33,900 32,900 5,900 33,900
จอง
33,900 32,900 5,900 33,900
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี “ริเวียร่าแห่งตุรกี”
– ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
– ชมดินแดน 2 ทวีป
– ปามุคคาเล่ นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย
– ชมวิหารเซนต์โซเฟีย
– ชมม้าไม้เมืองทรอย
– ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นบนเรืออ่าวบอสฟอรัส
แถมฟรี!! ชุด Gift Set กระเป๋าผ้า + หมอนรองคอ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19-28 ธ.ค.61
48,900
8,000
48,900
จอง
26 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62
49,900
8,000
49,900
จอง
23 ม.ค.62 - 01 ก.พ.62
39,900
8,000
39,900
จอง
06-15 ก.พ.62
39,900
8,000
39,900
จอง
จอง
48,900 48,900 8,000
จอง
49,900 49,900 8,000
จอง
39,900 39,900 8,000
จอง
39,900 39,900 8,000
ระยะเวลา : 10D8N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสดินแดนแห่งสองทวีป
ม้าไม้เมืองทรอย คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16-25 ม.ค.62
31,992
7,900
31,992
31,992
จอง
13-22 มี.ค.62
31,992
7,900
31,992
31,992
จอง
20-29 มี.ค.62
31,992
7,900
31,992
31,992
จอง
27 มี.ค.-05 เม.ย.62
33,992
8,900
33,992
33,992
จอง
10-19 เม.ย.62
38,992
8,900
38,992
38,992
จอง
24 เม.ย.-03 พ.ค.62
33,992
8,900
33,992
33,992
จอง
จอง
31,992 31,992 7,900 31,992
จอง
31,992 31,992 7,900 31,992
จอง
31,992 31,992 7,900 31,992
จอง
33,992 33,992 8,900 33,992
จอง
38,992 38,992 8,900 38,992
จอง
33,992 33,992 8,900 33,992