Menu Close

ทัวร์ตุรกี

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 10D8N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสดินแดนแห่งสองทวีป
ม้าไม้เมืองทรอย คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13–20 ก.ย.62
27,990
6,900
26,990
27,990
จอง
15–22 ก.ย.62
25,990
6,900
24,990
25,990
จอง
20–27 ก.ย.62
27,990
6,900
26,990
27,990
จอง
22-29 ก.ย.62
25,990
6,900
24,990
25,990
จอง
27ก.ย.–04ต.ค.62
28,990
6,900
27,990
28,990
จอง
29ก.ย.–06ต.ค.62
28,990
6,900
27,990
28,990
จอง
04-11 ต.ค.62
30,990
7,900
29,999
30,990
จอง
06-13 ต.ค.62
31,990
7,900
30,990
31,990
จอง
11-18 ต.ค.62
31,990
7,900
30,990
31,990
จอง
13-20 ต.ค.62
31,990
7,900
30,990
31,990
จอง
18-25 ต.ค.62
31,990
7,900
30,990
31,990
จอง
20-27 ต.ค.62
31,990
7,900
30,990
31,990
จอง
25ต.ค.-01พ.ย.62
31,990
7,900
30,990
31,990
จอง
27ต.ค.-03พ.ย.62
30,990
7,900
29,999
30,990
จอง
จอง
27,990 26,990 6,900 27,990
จอง
25,990 24,990 6,900 25,990
จอง
27,990 26,990 6,900 27,990
จอง
25,990 24,990 6,900 25,990
จอง
28,990 27,990 6,900 28,990
จอง
28,990 27,990 6,900 28,990
จอง
30,990 29,999 7,900 30,990
จอง
31,990 30,990 7,900 31,990
จอง
31,990 30,990 7,900 31,990
จอง
31,990 30,990 7,900 31,990
จอง
31,990 30,990 7,900 31,990
จอง
31,990 30,990 7,900 31,990
จอง
31,990 30,990 7,900 31,990
จอง
30,990 29,999 7,900 30,990
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล่

ทรอย-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์

เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่

คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง

คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อังคาร่า

สไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 19 Oct 2019
29,999
9,500
29,999
29,999
จอง
11 - 20 Oct 2019
29,999
9,500
29,999
29,999
จอง
17 - 26 Oct 2019
29,999
9,500
29,999
29,999
จอง
18 - 27 Oct 2019
29,999
9,500
29,999
29,999
จอง
01 - 10 Nov 2019
29,999
9,500
29,999
29,999
จอง
15 - 24 Nov 2019
29,999
9,500
29,999
29,999
จอง
02 - 11 Dec 2019
29,999
9,500
29,999
29,999
จอง
06 - 15 Dec 2019
29,999
9,500
29,999
29,999
จอง
จอง
29,999 29,999 9,500 29,999
จอง
29,999 29,999 9,500 29,999
จอง
29,999 29,999 9,500 29,999
จอง
29,999 29,999 9,500 29,999
จอง
29,999 29,999 9,500 29,999
จอง
29,999 29,999 9,500 29,999
จอง
29,999 29,999 9,500 29,999
จอง
29,999 29,999 9,500 29,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย

ชมบ้านของพระแม่มารี

เศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 Aug - 05 Sep 2019
31,888
7,500
32,888
32,888
จอง
25 Sep - 03 Oct 2019
34,888
7,500
34,888
34,888
จอง
02 - 10 Oct 2019
35,888
7,500
35,888
35,888
จอง
23 - 31 Oct 2019
36,888
7,500
36,888
36,888
จอง
30 Oct - 07 Nov 2019
35,888
7,500
35,888
35,888
จอง
จอง
31,888 32,888 7,500 32,888
จอง
34,888 34,888 7,500 34,888
จอง
35,888 35,888 7,500 35,888
จอง
36,888 36,888 7,500 36,888
จอง
35,888 35,888 7,500 35,888
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

📌 ชมความงามสุเหร่าสีเขียว
📌 ล่องเรือช่องเเคบบอสฟอรัส
📌วิหารฮาเจียโซเฟีย
📌เมืองโบราณเอฟพิซุส
📌โบสถ์สีน้ำเงิน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 - 28 Sep 2019
29,900
7,000
29,900
29,900
จอง
12 - 19 Oct 2019
31,900
7,000
31,900
31,900
จอง
19 - 26 Oct 2019
31,900
7,000
31,900
31,900
จอง
จอง
29,900 29,900 7,000 29,900
จอง
31,900 31,900 7,000 31,900
จอง
31,900 31,900 7,000 31,900
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐บินตรง+ บินภายใน 1 ขา ไม่เหนื่อย
⭐พิเศษ!! พัก 4 ดาวนอนโรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน
⭐ชมความงดงามปราสาทปุยฝ้าย
⭐ถ่ายรูปกับบอลลูนนับพันที่ คัปปาโดเกีย
⭐วิหารฮาเจียโซเฟีย
⭐ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
⭐ม้าไม้เมืองทรอย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 13 Sep 2019
31,999
7,000
31,999
31,999
จอง
20 - 27 Sep 2019
31,999
7,000
31,999
31,999
จอง
27 Sep - 04 Oct 2019
33,999
7,000
33,999
33,999
จอง
จอง
31,999 31,999 7,000 31,999
จอง
31,999 31,999 7,000 31,999
จอง
33,999 33,999 7,000 33,999
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – คัปปาโดเกีย – ระบำ BELLY DANCE
นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – คอนย่า – ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระเเม่มารี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี
ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 Aug - 07 Sep 2019
27,900
8,000
28,900
28,900
จอง
13 - 21 Sep 2019
28,900
8,000
28,900
28,900
จอง
20 - 28 Sep 2019
28,900
8,000
28,900
28,900
จอง
27 Sep - 05 Oct 2019
29,900
8,000
29,900
29,900
จอง
จอง
27,900 28,900 8,000 28,900
จอง
28,900 28,900 8,000 28,900
จอง
28,900 28,900 8,000 28,900
จอง
29,900 29,900 8,000 29,900
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
  • พระราชวังทอปกาปึ
  • Grand MosqueGreen Tomb
  • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
  • บ้านพระแม่มารี
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04-12 สิงหาคม 2562
33,999
9,000
33,999
จอง
05-13 สิงหาคม 2562
33,999
9,000
33,999
จอง
12-20 สิงหาคม 2562
33,999
9,000
33,999
จอง
16-24 สิงหาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
19-27 สิงหาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
23-31 สิงหาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
26 สิงหาคม-03 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
30 สิงหาคม-07 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
31 สิงหาคม-08 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
06-14 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
09-17 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
11-19 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
15-23 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
20-28 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
1-29 กันยายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
26 กันยายน-04 ตุลาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
21-29 พฤศจิกายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
23 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
26 พฤศจิกายน -04 ธันวาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
28 พฤศจิกายน -06 ธันวาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
01-09 ธันวาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
02-10 ธันวาคม 2562
33,999
9,000
33,999
จอง
03-11 ธันวาคม 2562
33,999
9,000
33,999
จอง
07-15 ธันวาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
10-18 ธันวาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
12-20 ธันวาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
17-25 ธันวาคม 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
23-31 ธันวาคม 2562
33,999
9,000
33,999
จอง
31 ธันวาคม-08 มกราคม 2563
34,999
9,000
34,999
จอง
31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
02-10 พฤศจิกายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
08-16 พฤศจิกายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
11-19 พฤศจิกายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
13-21 พฤศจิกายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
16-24 พฤศจิกายน 2562
32,999
9,000
32,999
จอง
จอง
33,999 33,999 9,000
จอง
33,999 33,999 9,000
จอง
33,999 33,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
33,999 33,999 9,000
จอง
33,999 33,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
33,999 33,999 9,000
จอง
34,999 34,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
จอง
32,999 32,999 9,000
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
  • หุบเขาอุซิซาร์
  • นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม
  • ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัส
  • พระราชวังโดลมาบาห์เช
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 – 09 พฤศจิกายน 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
02 – 10 พฤศจิกายน 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
03 – 11 พฤศจิกายน 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
08 – 16 พฤศจิกายน 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
09 – 17 พฤศจิกายน 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
10 – 18 พฤศจิกายน 2562
29,999
7,900
29,999
จอง
15 – 23 พฤศจิกายน 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
16 – 24 พฤศจิกายน 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
17 – 25 พฤศจิกายน 2562
29,999
7,900
29,999
จอง
22 – 30 พฤศจิกายน 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
23 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
24 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
29 พ.ย. – 07 ธ.ค. 2562
33,999
7,900
33,999
จอง
30 พ.ย. – 08 ธ.ค. 2562
33,999
7,900
33,999
จอง
01 – 09 ธันวาคม 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
02 – 10 ธันวาคม 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
05 - 13 ธันวาคม 2562
35,999
7,900
35,999
จอง
06 – 14 ธันวาคม 2562
33,999
7,900
33,999
จอง
07 – 15 ธันวาคม 2562
33,999
7,900
33,999
จอง
08 – 16 ธันวาคม 2562
33,999
7,900
33,999
จอง
13 – 21 ธันวาคม 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
14 – 22 ธันวาคม 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
15 – 23 ธันวาคม 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
21 - 29 ธันวาคม 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
22 – 30 ธันวาคม 2562
31,999
7,900
31,999
จอง
23 – 31 ธันวาคม 2562
35,999
7,900
35,999
จอง
24 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563
38,999
8,900
38,999
จอง
25 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563
38,999
8,900
38,999
จอง
29 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2563
38,999
8,900
38,999
จอง
30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2563
38,999
8,900
38,999
จอง
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
29,999 29,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
29,999 29,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
33,999 33,999 7,900
จอง
33,999 33,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
35,999 35,999 7,900
จอง
33,999 33,999 7,900
จอง
33,999 33,999 7,900
จอง
33,999 33,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
31,999 31,999 7,900
จอง
35,999 35,999 7,900
จอง
38,999 38,999 8,900
จอง
38,999 38,999 8,900
จอง
38,999 38,999 8,900
จอง
38,999 38,999 8,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)**** พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 มิ.ย. - 4 ก.ค. 62
31,999
6,500
จอง
28 มิ.ย. - 5 ก.ค. 62
30,999
6,500
จอง
29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 62
31,999
6,500
จอง
4 - 11 ก.ค. 62
32,999
7,500
จอง
5 - 12 ก.ค. 62
32,999
7,500
จอง
11 - 18 ก.ค. 62
32,999
7,500
จอง
14 - 21 ก.ค. 62
32,999
7,500
จอง
21 - 28 ก.ค. 62
32,999
7,500
จอง
25 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
26 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
1 - 8 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
2 - 9 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
3 - 10 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
8 - 15 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
9 - 16 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
10 - 17 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
10 - 17 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
11 - 18 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
15 - 22 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
16 - 23 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
17 - 24 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
22 - 29 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
23 - 30 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
24 - 31 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
24 - 31 ส.ค. 62
32,999
7,500
จอง
30 ส.ค. - 6 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
31 ส.ค. - 7 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
5 - 12 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
6 - 13 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
7 - 14 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
12 - 19 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
13 - 20 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
14 - 21 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
19 - 26 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
20 - 27 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
20 - 27 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
21 - 28 ก.ย. 62
32,999
7,500
จอง
26 ก.ย. - 3 ต.ค. 62
32,999
7,500
จอง
28 ก.ย. - 5 ต.ค. 62
32,999
7,500
จอง
3 - 10 ต.ค. 62
32,999
7,500
จอง
4 - 11 ต.ค. 62
32,999
7,500
จอง
5 - 12 ต.ค. 62
32,999
7,500
จอง
10 - 17 ต.ค. 62
33,999
8,500
จอง
11 - 18 ต.ค. 62
33,999
8,500
จอง
14 - 21 ต.ค. 62
32,999
7,500
จอง
20 - 27 ต.ค. 62
33,999
8,500
จอง
24 - 31 ต.ค. 62
32,999
7,500
จอง
25 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
32,999
7,500
จอง
26 ต.ค. - 2 พ.ย. 62
32,999
7,500
จอง
จอง
31,999 6,500
จอง
30,999 6,500
จอง
31,999 6,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
33,999 8,500
จอง
33,999 8,500
จอง
32,999 7,500
จอง
33,999 8,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
จอง
32,999 7,500
ระยะเวลา : 8D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐** 8 วัน 6 คืน บินไฟล์ทกลางวัน ไม่เหนื่อย ** แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)**** พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย เที่ยวไม่เหนื่อยนอนอิสตันบูล 1 คืน บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3 - 10 ต.ค. 62
33,999
7,500
จอง
4 - 11 ต.ค. 62
33,999
7,500
จอง
5 - 12 ต.ค. 62
33,999
7,500
จอง
10 - 17 ต.ค. 62
34,999
8,500
จอง
11 - 18 ต.ค. 62
34,999
8,500
จอง
12 - 19 ต.ค. 62
34,999
8,500
จอง
17 - 24 ต.ค. 62
34,999
8,500
จอง
18 - 25 ต.ค. 62
34,999
8,500
จอง
19 - 26 ต.ค. 62
34,999
8,500
จอง
จอง
33,999 7,500
จอง
33,999 7,500
จอง
33,999 7,500
จอง
34,999 8,500
จอง
34,999 8,500
จอง
34,999 8,500
จอง
34,999 8,500
จอง
34,999 8,500
จอง
34,999 8,500
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)**** พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines + บินภายใน 1 ครั้ง FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 19 ก.ค. 62
37,555
7,000
จอง
27 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
37,555
7,000
จอง
4 - 11 ต.ค. 62
37,555
7,000
จอง
11 - 18 ต.ค. 62
37,555
7,000
จอง
18 - 25 ต.ค. 62
37,555
7,000
จอง
19 - 26 ต.ค. 62
37,555
7,000
จอง
จอง
37,555 7,000
จอง
37,555 7,000
จอง
37,555 7,000
จอง
37,555 7,000
จอง
37,555 7,000
จอง
37,555 7,000
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค !!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย + พักที่อิสตันบูล 2 คืน บินหรูระดับ 5 ดาว Emirates Airline FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 - 29 ก.ย. 62
30,999
7,500
จอง
5 - 13 ต.ค. 62
30,999
7,500
จอง
12 - 20 ต.ค. 62
31,999
7,500
จอง
19 - 27 ต.ค. 62
31,999
7,500
จอง
16 - 24 พ.ย. 62
30,999
7,500
จอง
30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 62
30,999
7,500
จอง
จอง
30,999 7,500
จอง
30,999 7,500
จอง
31,999 7,500
จอง
31,999 7,500
จอง
30,999 7,500
จอง
30,999 7,500
ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคของประเทศตุรกี ท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาท้องถิ่นคุณภาพที่ทำมาจากทับทิมหอมชื่นใจ ท่านละ 1 กล่อง แถมฟรี!! ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกีท่านละ 1 อัน แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรกี ท่านละ 1 แก้ว สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 28 มิ.ย. 62
28,888
8,000
จอง
11 - 19 ก.ค. 62
30,888
8,500
จอง
25 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
30,888
8,500
จอง
8 - 16 ส.ค. 62
29,888
8,000
จอง
26 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
29,888
8,000
จอง
10 - 18 ต.ค. 62
30,888
8,500
จอง
17 - 25 ต.ค. 62
30,888
8,500
จอง
จอง
28,888 8,000
จอง
30,888 8,500
จอง
30,888 8,500
จอง
29,888 8,000
จอง
29,888 8,000
จอง
30,888 8,500
จอง
30,888 8,500
ระยะเวลา : 10D7N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

• เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ • (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 มิ.ย. 2562 - 27 มิ.ย. 2562
32,900
5,900
32,900
32,900
จอง
22 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
39,900
5,900
39,900
39,900
จอง
05 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562
39,900
5,900
39,900
39,900
จอง
03 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562
32,900
5,900
32,900
32,900
จอง
10 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562
32,900
5,900
32,900
32,900
จอง
17 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562
32,900
5,900
32,900
32,900
จอง
24 ก.ย. 2562 - 03 ต.ค. 2562
32,900
5,900
32,900
32,900
จอง
จอง
32,900 32,900 5,900 32,900
จอง
39,900 39,900 5,900 39,900
จอง
39,900 39,900 5,900 39,900
จอง
32,900 32,900 5,900 32,900
จอง
32,900 32,900 5,900 32,900
จอง
32,900 32,900 5,900 32,900
จอง
32,900 32,900 5,900 32,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ

นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน 

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย

ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ 

นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19-26 มิ.ย. 62
35,900
5,500
34,900
35,900
จอง
09-16 ส.ค. 62
35,900
5,500
34,900
35,900
จอง
23-30 ส.ค. 62
35,900
5,500
34,900
35,900
จอง
12-19 ก.ย. 62
35,900
5,500
34,900
35,900
จอง
09-16 ต.ค. 62
34,900
5,500
33,900
34,900
จอง
14-21 พ.ย. 62
34,900
5,500
33,900
34,900
จอง
28-05 ธ.ค. 62
34,900
5,500
33,900
34,900
จอง
18-25 ธ.ค. 62
34,900
5,500
33,900
34,900
จอง
จอง
35,900 34,900 5,500 35,900
จอง
35,900 34,900 5,500 35,900
จอง
35,900 34,900 5,500 35,900
จอง
35,900 34,900 5,500 35,900
จอง
34,900 33,900 5,500 34,900
จอง
34,900 33,900 5,500 34,900
จอง
34,900 33,900 5,500 34,900
จอง
34,900 33,900 5,500 34,900
ระยะเวลา : 8D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance พิเศษ!! ชมไร่สตรอว์เบอร์รี่

พิเศษให้ท่านได้จิบชายามบ่าย Afternoon Tea สุดหรู

พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08-15 ส.ค. 62
39,900
6,000
38,900
39,500
จอง
09-16 ต.ค. 62
39,900
6,000
38,900
39,500
จอง
22-29 พ.ย. 62
39,900
6,000
38,900
39,500
จอง
จอง
39,900 38,900 6,000 39,500
จอง
39,900 38,900 6,000 39,500
จอง
39,900 38,900 6,000 39,500