Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : 07 พฤษภาคม 63 - 01 กรกฎาคม 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭕ ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน
⭕ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ
⭕ สวนอุเอโนะ
⭕ ภูเขาไฟฟูจิ
⭕ ช็อปปิ้ง ชินจูกุ ฮาราจูกุ
⭕ แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
07 - 11 May 2020
25,999
7,000
25,999
25,999
จอง
08 - 12 May 2020
25,999
7,000
25,999
25,999
จอง
09 - 13 May 2020
25,999
7,000
25,999
25,999
จอง
10 - 14 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
12 - 16 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
13 - 17 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
14 - 18 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
15 - 19 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
16 - 20 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
17 - 21 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
19 - 23 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
20 - 24 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
21 - 25 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
22 - 26 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
23 - 27 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
24 - 28 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
26 - 30 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
27 - 31 May 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
28 May - 01 Jun 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
29 May - 02 Jun 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
30 May - 03 Jun 2020
21,999
7,000
21,999
21,999
จอง
03 - 07 Jun 2020
24,999
7,000
24,999
24,999
จอง
04 - 08 Jun 2020
24,999
7,000
24,999
24,999
จอง
05 - 09 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
06 - 10 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
10 - 14 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
11 - 15 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
12 - 16 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
13 - 17 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
17 - 21 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
18 - 22 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
19 - 23 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
20 - 24 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
26 - 30 Jun 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
27 Jun - 01 Jul 2020
20,999
7,000
20,999
20,999
จอง
จอง
25,999 25,999 7,000 25,999
จอง
25,999 25,999 7,000 25,999
จอง
25,999 25,999 7,000 25,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
21,999 21,999 7,000 21,999
จอง
24,999 24,999 7,000 24,999
จอง
24,999 24,999 7,000 24,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
จอง
20,999 20,999 7,000 20,999
ระยะเวลา : 6D3N
ช่วงเวลา : 03 กรกฎาคม 63 - 04 พฤศจิกายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • โอซาก้า เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เมืองแห่งสีสันของญี่ปุ่น ทาคายาม่า เมืองในจังหวัดกิฟุ เป็
 • เมืองท่องเที่ยวที่อนุรักษ์กลิ่นอายบ้านญี่ปุ่นโบราณ โยโกฮาม่า เมืองท่าติดทะเลใกล้โตเกียว เป็น
 • เมืองท่าเรือแห่งสีสัน มหานครโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น ที่มีสีสัน วัฒนธรรมและความทันสมัย
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 08 Jul 2020
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
17 - 22 Jul 2020
24,888
9,500
24,888
24,888
จอง
31 Jul - 05 Aug 2020
29,888
9,500
29,888
29,888
จอง
07 - 12 Aug 2020
29,888
9,500
29,888
29,888
จอง
14 - 19 Aug 2020
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
28 Aug - 02 Sep 2020
24,888
9,500
24,888
24,888
จอง
11 - 16 Sep 2020
24,888
9,500
24,888
24,888
จอง
18 - 23 Sep 2020
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
25 - 30 Sep 2020
24,888
9,500
24,888
24,888
จอง
02 - 07 Oct 2020
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
09 - 14 Oct 2020
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
10 - 15 Oct 2020
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
16 - 21 Oct 2020
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
22 - 27 Oct 2020
29,888
9,500
29,888
29,888
จอง
23 - 28 Oct 2020
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
30 Oct - 04 Nov 2020
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
24,888 24,888 9,500 24,888
จอง
29,888 29,888 9,500 29,888
จอง
29,888 29,888 9,500 29,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
24,888 24,888 9,500 24,888
จอง
24,888 24,888 9,500 24,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
24,888 24,888 9,500 24,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
29,888 29,888 9,500 29,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
ระยะเวลา : 5D 3N
ช่วงเวลา : 10 พฤษภาคม 63 - 21 พฤษภาคม 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่กำแพงหิมะปีละครั้ง
 • ชมความงามเขื่อนคุโรเบะ ปราสาท อินุยามะ
 • ปราสาทอินุยามะ
 • ถนนคนเดินมาโนมาชิ
 • หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
 • วัดโอสึคันนอน
 • ช้อปปิ้ง Dream Jazz Outlet
 • อิออนมอลล์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 14 May 2020
26,999
6,500
26,999
26,999
จอง
17 - 21 May 2020
26,999
6,500
26,999
26,999
จอง
จอง
26,999 26,999 6,500 26,999
จอง
26,999 26,999 6,500 26,999
ระยะเวลา : 5D 3N
ช่วงเวลา : 20 พฤษภาคม 63 - 02 มิถุนายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมเทศกาลพิงค์มอสปีละครั้ง
 • ถ่ายรูปกันดั้มยักษ์ โอไดบะ บุฟเฟ่ต์ขาปู + ออนเซ็น
 • วัดอาซากุสะ
 • วัดนาริตะ
 • Odaiba Diver City
 • ชินจุกุ
 • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
 • โกเท็มบะเอาท์เล็ท
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 24 May 2020
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
21 - 25 May 2020
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
22 - 26 May 2020
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
27 - 31 May 2020
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
29 May - 02 Jun 2020
19,999
5,500
19,999
19,999
จอง
จอง
19,999 19,999 5,500 19,999
จอง
19,999 19,999 5,500 19,999
จอง
19,999 19,999 5,500 19,999
จอง
19,999 19,999 5,500 19,999
จอง
19,999 19,999 5,500 19,999
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : 11 เมษายน 63 - 16 เมษายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมสวนทิวลิปแสนดอกจัดขึ้นปีละครั้ง
 • ฟรี !! นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • กามาคุระ
 • พระใหญ่ไดบุตสึ
 • วัดกวนอิม
 • โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
 • สวนสนุก Fuji Q
 • ช้อปปิ้ง ชินจุกุ / ชิบูย่า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 15 Apr 2020
37,999
7,500
37,999
37,999
จอง
12 - 16 Apr 2020
36,999
7,500
36,999
36,999
จอง
จอง
37,999 37,999 7,500 37,999
จอง
36,999 36,999 7,500 36,999
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : 25 มีนาคม 63 - 26 เมษายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ตะลุยหิมะ ณ ดินแดนสุดโรแมนติก
 • พักคิโรโร่รีสอร์ท
 • หุบเขานรกจิโกคุดานิ
 • เก็บภาพสุดประทับใจคลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, เครื่องแก้ว
 • สุดฟิน!อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น
 • เต็มอิ่ม! ฟรีเดย์ที่ซัปโปโร่
 • บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
 • พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 29 Mar 2020
27,900
8,900
27,900
27,900
จอง
27 - 31 Mar 2020
25,900
8,900
25,900
25,900
จอง
01 - 05 Apr 2020
29,900
8,900
29,900
29,900
จอง
03 - 07 Apr 2020
30,900
8,900
30,900
30,900
จอง
10 - 14 Apr 2020
35,900
9,900
35,900
35,900
จอง
15 - 19 Apr 2020
30,900
8,900
30,900
30,900
จอง
17 - 21 Apr 2020
27,900
8,900
27,900
27,900
จอง
22 - 26 Apr 2020
27,900
8,900
27,900
27,900
จอง
จอง
27,900 27,900 8,900 27,900
จอง
25,900 25,900 8,900 25,900
จอง
29,900 29,900 8,900 29,900
จอง
30,900 30,900 8,900 30,900
จอง
35,900 35,900 9,900 35,900
จอง
30,900 30,900 8,900 30,900
จอง
27,900 27,900 8,900 27,900
จอง
27,900 27,900 8,900 27,900
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : 01 เมษายน 63 - 26 เมษายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 05 Apr 2020
29,999
7,500
29,999
29,999
จอง
09 - 13 Apr 2020
34,999
7,500
34,999
34,999
จอง
10 - 14 Apr 2020
36,999
7,500
36,999
36,999
จอง
12 - 16 Apr 2020
34,999
7,500
34,999
34,999
จอง
17 - 21 Apr 2020
27,999
7,500
27,999
27,999
จอง
18 - 22 Apr 2020
27,999
7,500
27,999
27,999
จอง
21 - 25 Apr 2020
27,999
7,500
27,999
27,999
จอง
22 - 26 Apr 2020
27,999
7,500
27,999
27,999
จอง
จอง
29,999 29,999 7,500 29,999
จอง
34,999 34,999 7,500 34,999
จอง
36,999 36,999 7,500 36,999
จอง
34,999 34,999 7,500 34,999
จอง
27,999 27,999 7,500 27,999
จอง
27,999 27,999 7,500 27,999
จอง
27,999 27,999 7,500 27,999
จอง
27,999 27,999 7,500 27,999
ระยะเวลา : 6D4N
ช่วงเวลา : 09 เมษายน 63 - 17 เมษายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 14 Apr 2020
38,999
9,000
38,999
38,999
จอง
10 - 15 Apr 2020
39,999
9,000
39,999
39,999
จอง
11 - 16 Apr 2020
39,999
9,000
39,999
39,999
จอง
12 - 17 Apr 2020
38,999
9,000
38,999
38,999
จอง
จอง
38,999 38,999 9,000 38,999
จอง
39,999 39,999 9,000 39,999
จอง
39,999 39,999 9,000 39,999
จอง
38,999 38,999 9,000 38,999
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยวเต็มทุกวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบโทยะ
 • ช้อปปอ้งซัปโปโร
 • ตลาดปลาโจไก
 • หุบเขานรกจิโงคุดานิ
 • เมืองโอตารุ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 05 เมษายน 2563
24,777
9,500
จอง
03 - 07 เมษายน 2563
25,777
9,500
จอง
08 - 12 เมษายน 2563
26,777
9,500
จอง
10 - 14 เมษายน 2563
30,777
9,500
จอง
15 - 19 เมษายน 2563
26,777
9,500
จอง
17 - 21 เมษายน 2563
24,777
9,500
จอง
22 - 26 เมษายน 2563
24,777
9,500
จอง
จอง
24,777 9,500
จอง
25,777 9,500
จอง
26,777 9,500
จอง
30,777 9,500
จอง
26,777 9,500
จอง
24,777 9,500
จอง
24,777 9,500
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยวเต็มทุกวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบโทยะ
 • เกาะนากาจิมะ
 • หมู่บ้านราเม็ง
 • หุบเขานรกจิโกุดานิ
 • ตลาดปลาโจไก
 • ช้อปปิ้งซัปโปโร
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 มีนาคม - 02 เมษายน 2563
27,777
9,500
จอง
30 มีนาคม - 04 เมษายน 2563
26,777
9,500
จอง
04 - 09 เมษายน 2563
29,777
9,500
จอง
06 - 11 เมษายน 2563
29,777
9,500
จอง
11 - 16 เมษายน 2563
36,777
9,500
จอง
13 - 18 เมษายน 2563
36,777
9,500
จอง
18 - 23 เมษายน 2563
29,777
9,500
จอง
20 - 25 เมษายน 2563
29,777
9,500
จอง
จอง
27,777 9,500
จอง
26,777 9,500
จอง
29,777 9,500
จอง
29,777 9,500
จอง
36,777 9,500
จอง
36,777 9,500
จอง
29,777 9,500
จอง
29,777 9,500
ระยะเวลา : 6D4N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยวเต็มทุกวัน
 • หุบเขานรกจิโงคุดานิ
 • ทะเลสาบโทยะ
 • โอตารุ
 • ช้อปปิ้งซัปโปโร
 • อิออนมอล์
 • มิตชุย เอาท์เลต
 • โรงงานช็อตโกแลต
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 มีนาคม – 4 เมษายน
26,777
9,500
จอง
4 – 9 เมษายน (Bus2)
29,990
9,500
จอง
6 – 11 เมษายน (Bus2)
29,990
9,500
จอง
18 – 23 เมษายน (Bus2)
29,990
9,500
จอง
20 – 25 เมษายน (Bus2)
29,990
9,500
จอง
จอง
26,777 9,500
จอง
29,990 9,500
จอง
29,990 9,500
จอง
29,990 9,500
จอง
29,990 9,500
ระยะเวลา : 6D4N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งกินซ่า-อากิฮาบาระ
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
หมู่บ้านนินจา
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ปริ๊นซ์ โฮเทล ชินชูกุ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02-07 เมษายน 2020
45,990
8,990
45,990
45,990
จอง
12-17 เมษายน 2020
52,990
8,990
52,990
52,990
จอง
30 เมษายน- 5พฤษภาคม 2020
49,990
8,990
49,990
49,990
จอง
1-6 พฤษภาคม 2020
49,990
8,990
49,990
49,990
จอง
จอง
45,990 45,990 8,990 45,990
จอง
52,990 52,990 8,990 52,990
จอง
49,990 49,990 8,990 49,990
จอง
49,990 49,990 8,990 49,990
ระยะเวลา : 6D4N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  เช็คอินซากุระอินไซ ฟินสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยือนวัดดัง@วัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งสุดแฮปปี้ย่านดังชินจูกุ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28-2 เม.ย. 20
28,999
8,000
จอง
29-3 เม.ย. 20
28,999
8,000
จอง
30-4 เม.ย. 20
28,999
8,000
จอง
31-5 เม.ย. 20
29,999
8,000
จอง
2-7 เม.ย. 20
30,999
8,000
จอง
3-8 เม.ย. 20
30,999
8,000
จอง
4-9 เม.ย. 20
30,999
8,000
จอง
7-12 เม.ย. 20
30,999
8,000
จอง
9-14 เม.ย. 20
37,999
8,000
จอง
10-15 เม.ย. 20
37,999
8,000
จอง
11-16 เม.ย. 20
37,999
8,000
จอง
12-17 เม.ย. 20
35,999
8,000
จอง
จอง
28,999 8,000
จอง
28,999 8,000
จอง
28,999 8,000
จอง
29,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
37,999 8,000
จอง
37,999 8,000
จอง
37,999 8,000
จอง
35,999 8,000
ระยะเวลา : 5D3N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 20 มีนาคม 2563
20,888
7,900
20,888
20,888
จอง
17 - 21 มีนาคม 2563
23,888
7,900
23,888
23,888
จอง
19 - 23 มีนาคม 2563
23,888
7,900
23,888
23,888
จอง
21 - 25 มีนาคม 2563
23,888
7,900
23,888
23,888
จอง
22 - 26 มีนาคม 2563
25,888
7,900
25,888
25,888
จอง
26 - 30 มีนาคม 2563
25,888
7,900
25,888
25,888
จอง
29 มีนาคม - 02 เมษายน 2563
25,888
7,900
25,888
25,888
จอง
03-07 เมษายน 2563
26,888
7,900
26,888
26,888
จอง
05-09 เมษายน 2563
25,888
7,900
25,888
25,888
จอง
12-16 เมษายน 2563 BUS 2
29,888
7,900
29,888
29,888
จอง
17-21 เมษายน 2563
25,888
7,900
25,888
25,888
จอง
19-23 เมษายน 2563
25,888
7,900
25,888
25,888
จอง
จอง
20,888 20,888 7,900 20,888
จอง
23,888 23,888 7,900 23,888
จอง
23,888 23,888 7,900 23,888
จอง
23,888 23,888 7,900 23,888
จอง
25,888 25,888 7,900 25,888
จอง
25,888 25,888 7,900 25,888
จอง
25,888 25,888 7,900 25,888
จอง
26,888 26,888 7,900 26,888
จอง
25,888 25,888 7,900 25,888
จอง
29,888 29,888 7,900 29,888
จอง
25,888 25,888 7,900 25,888
จอง
25,888 25,888 7,900 25,888
ระยะเวลา : 6D4N
ช่วงเวลา : -
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 •  ตะลุยเกาะเหนือแห่งญี่ปุ่น สุดว้าวหิมะสกีคิโรโระ ชมวิวทะเลสาบโทยะ เช็คอินโนโบริเบทสึ เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 อย่าง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
4-9 เม.ย. 20
35,999
12,000
จอง
11-16 เม.ย. 20
41,999
12,000
จอง
จอง
35,999 12,000
จอง
41,999 12,000