Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
 • พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น
 • เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
 • ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน
 • แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
 • ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ เมืองจิจิบุ ไซตามะ
 • ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17-21 เมษายน 2562
26,888
7,900
จอง
18-22 เมษายน 2562
26,888
7,900
จอง
23-27 เมษายน 2562
22,888
7,900
จอง
28 เมษายน -02 พฤษภาคม 2562
24,888
7,900
จอง
29 เมษายน -03 พฤษภาคม 2562
24,888
7,900
จอง
30 เมษายน -04 พฤษภาคม 2562
24,888
7,900
จอง
จอง
26,888 7,900
จอง
26,888 7,900
จอง
22,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
จอง
24,888 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาชมพูสดใสของดอกพิงค์มอส
 • เพลิดเพลินใจกับสีม่วง ของ ดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
 • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
 • ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ
 • พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 14 พฤษภาคม 2562
20,888
7,900
จอง
11 - 15 พฤษภาคม 2562
20,888
7,900
จอง
12 - 16 พฤษภาคม 2562
19,888
7,900
จอง
13 - 17 พฤษภาคม 2562
19,888
7,900
จอง
14 - 18 พฤษภาคม 2562
19,888
7,900
จอง
16 - 20 พฤษภาคม 2562
21,888
7,900
จอง
17 - 21 พฤษภาคม 2562
21,888
7,900
จอง
18 - 22 พฤษภาคม 2562
20,888
7,900
จอง
20 - 24 พฤษภาคม 2562
19,888
7,900
จอง
21 - 25 พฤษภาคม 2562
19,888
7,900
จอง
23 - 27 พฤษภาคม 2562
21,888
7,900
จอง
24 - 28 พฤษภาคม 2562
21,888
7,900
จอง
25 - 29 พฤษภาคม 2562
21,888
7,900
จอง
26 - 30 พฤษภาคม 2562
20,888
7,900
จอง
27 - 31 พฤษภาคม 2562
19,888
7,900
จอง
28 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2562
19,888
7,900
จอง
29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2562
21,888
7,900
จอง
30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2562
21,888
7,900
จอง
31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2562
21,888
7,900
จอง
จอง
20,888 7,900
จอง
20,888 7,900
จอง
19,888 7,900
จอง
19,888 7,900
จอง
19,888 7,900
จอง
21,888 7,900
จอง
21,888 7,900
จอง
20,888 7,900
จอง
19,888 7,900
จอง
19,888 7,900
จอง
21,888 7,900
จอง
21,888 7,900
จอง
21,888 7,900
จอง
20,888 7,900
จอง
19,888 7,900
จอง
19,888 7,900
จอง
21,888 7,900
จอง
21,888 7,900
จอง
21,888 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน FULL SERVICE ระดับ 5 ดาว
 • เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ น้ำหนักกระเป๋า 2 ใบๆละ 23 กก. เยือนเมืองนาโกย่า ปราสาทนาโกย่า เมืองมิโนะ เมืองเซกิ Hamonoyasan ชมปราสาทมัตสึโมโต้
 • ชมเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ
 • เขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)
 • เมืองเก่าฮิดะทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออนมอลล์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21-25 พ.ค.2562
36,888
8,900
10,900
จอง
28 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562
36,888
8,900
10,900
จอง
จอง
36,888 10,900 8,900
จอง
36,888 10,900 8,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR ไม่ต้องนั่งรถไกล !
 • ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรูปที่ MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง
 • ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ
 • สัมผัสหิมะ-ลานสกี และเครื่องเล่นต่างๆที่ WASHIGATAKE SKI
 • ช้อปปิ้งย่าน SAKAE, DUTY FREE และ OUTLET
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08-11 มีนาคม 2562
24,999
8,900
7,000
จอง
10-13 มีนาคม 2562
23,999
8,900
7,000
จอง
11-14 มีนาคม 2562
22,999
8,900
7,000
จอง
14-17 มีนาคม 2562
24,999
8,900
7,000
จอง
15-18 มีนาคม 2562
24,999
8,900
7,000
จอง
17-20 มีนาคม 2562
24,999
8,900
7,000
จอง
18-21 มีนาคม 2562
24,999
8,900
7,000
จอง
จอง
24,999 7,000 8,900
จอง
23,999 7,000 8,900
จอง
22,999 7,000 8,900
จอง
24,999 7,000 8,900
จอง
24,999 7,000 8,900
จอง
24,999 7,000 8,900
จอง
24,999 7,000 8,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ดูไฟหมู่บ้าน NABANA NO SATO
ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟุ – อิออนมอลล์
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ
ปราสาทนาโกย่า – DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 14 Apr 2019
31,999
7,500
31,999
31,999
จอง
12 - 15 Apr 2019
31,999
7,500
31,999
31,999
จอง
จอง
31,999 31,999 7,500 31,999
จอง
31,999 31,999 7,500 31,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชื่นชมดอกซากุระ บานสะพรั่ง เมืองโอซาก้า
– หมู่บ้านนินจาอิงงะ
– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
– ทาคายาม่า
– ศาลเจ้าจิ้งจอก
– ศาลเจ้าเฮอัน
– ป่าไผ่อาราชิยาม่า
– สะพานโทเก็ตสึ
– ช็อปปิ้งจุใจ Expo city ชินไซบาชิ
พิเศษ!! ใส่กิโมโน ชมซากุระรอบเกียวโต
ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-19 มีนาคม 2562
25,888
7,900
25,888
จอง
16-20 มีนาคม 2562
25,888
7,900
25,888
จอง
17-21 มีนาคม 2562
25,888
7,900
25,888
จอง
18-22 มีนาคม 2562
26,888
7,900
26,888
จอง
19-23 มีนาคม 2562
26,888
7,900
26,888
จอง
20-24 มีนาคม 2562
26,888
7,900
26,888
จอง
21-25 มีนาคม 2562
26,888
7,900
26,888
จอง
23-27 มีนาคม 2562
26,888
7,900
26,888
จอง
24-28 มีนาคม 2562
26,888
7,900
26,888
จอง
25-29 มีนาคม 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
26-30 มีนาคม 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
28 มีนาคม - 1 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
29 มีนาคม - 2 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
30 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
31 มีนาคม - 4 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
1-5 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
2-6 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
3-7 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
4-8 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
7-11 เมษายน 2562
27,888
7,900
27,888
จอง
8-12 เมษายน 2562
28,888
7,900
28,888
จอง
9-13 เมษายน 2562
28,888
7,900
28,888
จอง
10-14 เมษายน 2562
29,888
7,900
29,888
จอง
11-15 เมษายน 2562
29,888
7,900
29,888
จอง
13-17 เมษายน 2562
33,888
7,900
33,888
จอง
14-18 เมษายน 2562
29,888
7,900
29,888
จอง
16-20 เมษายน 2562
26,888
7,900
26,888
จอง
จอง
25,888 25,888 7,900
จอง
25,888 25,888 7,900
จอง
25,888 25,888 7,900
จอง
26,888 26,888 7,900
จอง
26,888 26,888 7,900
จอง
26,888 26,888 7,900
จอง
26,888 26,888 7,900
จอง
26,888 26,888 7,900
จอง
26,888 26,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
27,888 27,888 7,900
จอง
28,888 28,888 7,900
จอง
28,888 28,888 7,900
จอง
29,888 29,888 7,900
จอง
29,888 29,888 7,900
จอง
33,888 33,888 7,900
จอง
29,888 29,888 7,900
จอง
26,888 26,888 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบู ปิ้งย่างยากินิคุ
ชมความสวยงามของซากุระบานสะพรั่ง ณ ริมแม่น้ำซาไก
เพลิดเพลินหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20-03-2019 - 24-03-2019
25,999
8,000
25,999
จอง
21-03-2019 - 25-03-2019
25,999
8,000
25,999
จอง
22-03-2019 - 26-03-2019
25,999
8,000
25,999
จอง
23-03-2019 - 27-03-2019
25,999
8,000
25,999
จอง
24-03-2019 - 28-03-2019
25,999
8,000
25,999
จอง
25-03-2019 - 29-03-2019
25,999
8,000
25,999
จอง
26-03-2019 - 30-03-2019
25,999
8,000
25,999
จอง
จอง
25,999 25,999 8,000
จอง
25,999 25,999 8,000
จอง
25,999 25,999 8,000
จอง
25,999 25,999 8,000
จอง
25,999 25,999 8,000
จอง
25,999 25,999 8,000
จอง
25,999 25,999 8,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

☛  เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมย่านเมืองเก่า                                                                                                        ☛ สัมผัสหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก                                                                                                ☛  เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ”                                                                                                ☛  สักการะเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าโอสึคันนง                                                                                                      ☛  ช้อปปิ้ง JTC DUTY FREE                                                                                                                            ☛ ช้อปปิ้ง ย่านการค้าซาคาเอะ และ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ                                                    ☛  ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทนาโกย่า                                                                                                          ☛  นำท่านเข้าชมเทศกาลประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination                                                      ☛  บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบิน AIR ASIA X น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.                                                              ☛ อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยว 1 วันเต็ม

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
14 - 18 Apr 2019
27,888
6,000
27,888
27,888
จอง
10 - 14 May 2019
20,888
6,000
20,888
20,888
จอง
จอง
27,888 27,888 6,000 27,888
จอง
20,888 20,888 6,000 20,888
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์
วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ปราสาทมัตซึโมโต้
ลานสกี – ศาลเจ้าโอสึ
มิตซุย เอ้าท์เล็ท
สัมผัสกิจกรรมสุดท้ายณ ลานสกี
ชมความงามหมู่บ้านมรดกโลก
ณ หมู่่บ้านชิราคาวาโกะ
พิเศษ!! อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28-02-2019 - 04-03-2019
26,999
8,000
จอง
07-03-2019 - 11-03-2019
26,999
8,000
จอง
08-03-2019 - 12-03-2019
26,999
8,000
จอง
14-03-2019 - 18-03-2019
26,999
8,000
จอง
15-03-2019 - 19-03-2019
26,999
8,000
จอง
จอง
26,999 8,000
จอง
26,999 8,000
จอง
26,999 8,000
จอง
26,999 8,000
จอง
26,999 8,000
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🌸โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์
🌸นั่งเรือท้องกระจก ชมปะการัง
🌸จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
🌸อิสระช็อปปิ้งย่านโคคุไซ
🌸เมนูชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
🌸ชมวิธีการแร่ปลาทูน่าพร้อมชิมกันสดๆ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 06 Apr 2019
21,900
6,900
21,900
21,900
จอง
07 - 10 Apr 2019
20,900
6,900
20,900
20,900
จอง
18 - 21 Apr 2019
21,900
6,900
21,900
21,900
จอง
09 - 12 May 2019
19,900
6,900
19,900
19,900
จอง
16 - 19 May 2019
21,900
6,900
21,900
21,900
จอง
23 - 26 May 2019
20,900
6,900
20,900
20,900
จอง
13 - 16 Jun 2019
20,900
6,900
20,900
20,900
จอง
27 - 30 Jun 2019
20,900
6,900
20,900
20,900
จอง
13 - 16 Jul 2019
21,900
6,900
21,900
21,900
จอง
25 - 28 Jul 2019
21,900
6,900
21,900
21,900
จอง
08 - 11 Aug 2019
20,900
6,900
20,900
20,900
จอง
22 - 25 Aug 2019
20,900
6,900
20,900
20,900
จอง
11 - 14 Oct 2019
22,900
6,900
22,900
22,900
จอง
17 - 20 Oct 2019
20,900
6,900
20,900
20,900
จอง
จอง
21,900 21,900 6,900 21,900
จอง
20,900 20,900 6,900 20,900
จอง
21,900 21,900 6,900 21,900
จอง
19,900 19,900 6,900 19,900
จอง
21,900 21,900 6,900 21,900
จอง
20,900 20,900 6,900 20,900
จอง
20,900 20,900 6,900 20,900
จอง
20,900 20,900 6,900 20,900
จอง
21,900 21,900 6,900 21,900
จอง
21,900 21,900 6,900 21,900
จอง
20,900 20,900 6,900 20,900
จอง
20,900 20,900 6,900 20,900
จอง
22,900 22,900 6,900 22,900
จอง
20,900 20,900 6,900 20,900
ระยะเวลา : 4D 3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

☛  นำท่านสัมผัส ประสบการณ์พิเศษ “ชมหิมะฤดูร้อน  กำแพงหิมะ JAPAN ALPS”

☛ สัมผัสหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก

☛  เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมย่านเมืองเก่า

☛  เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ”

☛ ช้อปปิ้ง ย่านการค้าซาคาเอะ และ DUTY FREE

☛  บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.

☛  เที่ยวครบเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 13 May 2019
23,900
7,000
23,900
23,900
จอง
16 - 19 May 2019
23,900
7,000
23,900
23,900
จอง
24 - 27 May 2019
23,900
7,000
23,900
23,900
จอง
26 - 29 May 2019
22,900
7,000
22,900
22,900
จอง
31 May - 03 Jun 2019
23,900
7,000
23,900
23,900
จอง
02 - 05 Jun 2019
22,900
7,000
22,900
22,900
จอง
09 - 12 Jun 2019
22,900
7,000
22,900
22,900
จอง
16 - 19 Jun 2019
22,900
7,000
22,900
22,900
จอง
จอง
23,900 23,900 7,000 23,900
จอง
23,900 23,900 7,000 23,900
จอง
23,900 23,900 7,000 23,900
จอง
22,900 22,900 7,000 22,900
จอง
23,900 23,900 7,000 23,900
จอง
22,900 22,900 7,000 22,900
จอง
22,900 22,900 7,000 22,900
จอง
22,900 22,900 7,000 22,900
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

☛  นำท่านสัมผัส ประสบการณ์พิเศษ “ชมหิมะฤดูร้อน  กำแพงหิมะ JAPAN ALPS”

☛ เที่ยวเมืองคานาซาว่า ชมสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

☛  ชม หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ หมู่บ้านโรงน้ำชา และแหล่งผลิตชาชายะ                                

☛  เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ”           

☛ สัมผัสหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก  

☛ ช้อปปิ้ง ย่านการค้าซาคาเอะ DUTY FREE และ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ

☛  บินตรงสู่นาโกย่าโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.

☛  เที่ยวครบเต็มวัน ไม่มีวันอิสระ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 12 May 2019
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
12 - 15 May 2019
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
17 - 20 May 2019
27,900
7,000
27,900
27,900
จอง
23 - 26 May 2019
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
30 May - 02 Jun 2019
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
06 - 09 Jun 2019
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
13 - 16 Jun 2019
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
14 - 17 Jun 2019
24,900
7,000
24,900
24,900
จอง
20 - 23 Jun 2019
25,900
7,000
25,900
25,900
จอง
21 - 24 Jun 2019
24,900
7,000
24,900
24,900
จอง
จอง
25,900 25,900 7,000 25,900
จอง
25,900 25,900 7,000 25,900
จอง
27,900 27,900 7,000 27,900
จอง
25,900 25,900 7,000 25,900
จอง
25,900 25,900 7,000 25,900
จอง
25,900 25,900 7,000 25,900
จอง
25,900 25,900 7,000 25,900
จอง
24,900 24,900 7,000 24,900
จอง
25,900 25,900 7,000 25,900
จอง
24,900 24,900 7,000 24,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรง กรุงเทพฯ – ซิโตเซ่ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE  และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม พักโรงแรมระดับมาตรฐานระดับ 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักออนเซ็น 1 คืน / โอตารุ 1 คืน / ซับโปโร 2 คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โทยะ เล่นสกี KIRORO RESORT ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว และกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ำ โรงงานช็อกโกแล็ต อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร สวนโอโดริ ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ตลาดซัปโปโรโจไง พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  และ MITSUI OUTLET MALL เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น พิเศษ!!!  อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่าง YAKINIKU + ขาปูยักษ์ 3 ชนิด แบบฉบับของญี่ปุ่น พร้อมบริการเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ สาเก แบบไม่อั้น และเมนูวาไรตี้บุฟเฟต์ให้ท่านได้อิ่มแบบไม่อั้นอย่างจุใจ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
26 - 31 Mar 2019
47,999
10,900
45,999
46,999
จอง
จอง
47,999 45,999 10,900 46,999
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
27,987
37,887
จอง
28 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 62
29,999
39,899
จอง
7 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
31,999
41,899
จอง
14 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
31,999
41,899
จอง
21 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
31,999
41,899
จอง
จอง
27,987 37,887
จอง
29,999 39,899
จอง
31,999 41,899
จอง
31,999 41,899
จอง
31,999 41,899
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 • รถนำเที่ยว หุบเขาจิโกคุดานิ
 • ที่พัก 3 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
 • บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62
19,987
28,887
19,987
19,987
จอง
11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
21,999
30,899
21,999
21,999
จอง
18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62
21,999
30,899
21,999
21,999
จอง
25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
21,999
30,899
21,999
21,999
จอง
1 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62
23,999
32,899
23,999
23,999
จอง
8 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62
25,999
34,899
25,999
25,999
จอง
22 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62
23,999
32,899
23,999
23,999
จอง
29 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62
25,999
34,899
25,999
25,999
จอง
6 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
25,999
34,899
25,999
25,999
จอง
จอง
19,987 19,987 28,887 19,987
จอง
21,999 21,999 30,899 21,999
จอง
21,999 21,999 30,899 21,999
จอง
21,999 21,999 30,899 21,999
จอง
23,999 23,999 32,899 23,999
จอง
25,999 25,999 34,899 25,999
จอง
23,999 23,999 32,899 23,999
จอง
25,999 25,999 34,899 25,999
จอง
25,999 25,999 34,899 25,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 

 • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 • เล่นสกี รีสอร์ท สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท
 • ลานสกี พาโนราม่า 360 องศา
 • อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น
 • ชมเพนกวินเดินพาเหรด
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส
 • บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
 • ลุ้นรับทองคำ ประกาศผู้โชคดีบนเครื่องขากลับ ในช่วงวันเดินทาง
 • อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีวันเกิดตรงกับช่วงวันเดินทาง
 • ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
7 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
29,999
39,899
จอง
14 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
29,999
39,899
จอง
21 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
29,999
39,899
จอง
28 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
32,999
42,899
จอง
4 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62
34,999
44,899
จอง
11 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62
43,999
53,899
จอง
18 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
30,999
40,899
จอง
25 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
32,999
42,899
จอง
2 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62
33,999
43,899
จอง
จอง
29,999 39,899
จอง
29,999 39,899
จอง
29,999 39,899
จอง
32,999 42,899
จอง
34,999 44,899
จอง
43,999 53,899
จอง
30,999 40,899
จอง
32,999 42,899
จอง
33,999 43,899