Menu Close

ทัวร์ญี่ปุ่น

ค้นหาทัวร์..

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 13 Oct 2019
25,989
6,000
25,989
25,989
จอง
10 - 14 Oct 2019
27,989
6,000
27,989
27,989
จอง
11 - 15 Oct 2019
27,989
6,000
27,989
27,989
จอง
19 - 23 Oct 2019
27,989
6,000
27,989
27,989
จอง
22 - 26 Oct 2019
24,989
6,000
24,989
24,989
จอง
23 - 27 Oct 2019
25,989
6,000
25,989
25,989
จอง
24 - 28 Oct 2019
24,989
6,000
24,989
24,989
จอง
25 - 29 Oct 2019
24,989
6,000
24,989
24,989
จอง
26 - 30 Oct 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
27 - 31 Oct 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
28 Oct - 01 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
29 Oct - 02 Nov 2019
24,989
6,000
24,989
24,989
จอง
30 Oct - 03 Nov 2019
24,989
6,000
24,989
24,989
จอง
31 Oct - 04 Nov 2019
24,989
6,000
24,989
24,989
จอง
01 - 05 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
02 - 06 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
05 - 09 Nov 2019
22,989
6,000
22,989
22,989
จอง
07 - 11 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
08 - 12 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
09 - 13 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
10 - 14 Nov 2019
22,989
6,000
22,989
22,989
จอง
12 - 16 Nov 2019
22,989
6,000
22,989
22,989
จอง
13 - 17 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
14 - 18 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
15 - 19 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
16 - 20 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
17 - 21 Nov 2019
22,989
6,000
22,989
22,989
จอง
19 - 23 Nov 2019
22,989
6,000
22,989
22,989
จอง
20 - 24 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
21 - 25 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
22 - 26 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
23 - 27 Nov 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
24 - 28 Nov 2019
22,989
6,000
22,989
22,989
จอง
26 - 30 Nov 2019
22,989
6,000
22,989
22,989
จอง
28 Nov - 02 Dec 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
29 Nov - 03 Dec 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
30 Nov - 04 Dec 2019
23,989
6,000
23,989
23,989
จอง
จอง
25,989 25,989 6,000 25,989
จอง
27,989 27,989 6,000 27,989
จอง
27,989 27,989 6,000 27,989
จอง
27,989 27,989 6,000 27,989
จอง
24,989 24,989 6,000 24,989
จอง
25,989 25,989 6,000 25,989
จอง
24,989 24,989 6,000 24,989
จอง
24,989 24,989 6,000 24,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
24,989 24,989 6,000 24,989
จอง
24,989 24,989 6,000 24,989
จอง
24,989 24,989 6,000 24,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
22,989 22,989 6,000 22,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
22,989 22,989 6,000 22,989
จอง
22,989 22,989 6,000 22,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
22,989 22,989 6,000 22,989
จอง
22,989 22,989 6,000 22,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
22,989 22,989 6,000 22,989
จอง
22,989 22,989 6,000 22,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
จอง
23,989 23,989 6,000 23,989
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • นิกโก้
 • ทะเลสาบชูเซนจิ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 – 05 ธันวาคม 2562
24,999
8,000
จอง
02 – 06 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
03 – 07 ธันวาคม 2562
29,999
8,000
จอง
04 – 08 ธันวาคม 2562
29,999
8,000
จอง
05 – 09 ธันวาคม 2562
29,999
8,000
จอง
06 – 10 ธันวาคม 2562
29,999
8,000
จอง
07 – 11 ธันวาคม 2562
29,999
8,000
จอง
08 – 12 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
09 – 13 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
10 – 14 ธันวาคม 2562
24,999
8,000
จอง
11 – 15 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
12 – 16 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
13 – 17 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
14 – 18 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
15 – 19 ธันวาคม 2562
24,999
8,000
จอง
16 – 20 ธันวาคม 2562
24,999
8,000
จอง
17 – 21 ธันวาคม 2562
24,999
8,000
จอง
18 – 22 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
19 – 23 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
20 – 24 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
21 – 25 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
22 – 26 ธันวาคม 2562
25,999
8,000
จอง
23 – 27 ธันวาคม 2562
27,999
8,000
จอง
24 – 28 ธันวาคม 2562
27,999
8,000
จอง
25 – 29 ธันวาคม 2562
27,999
8,000
จอง
26 – 30 ธันวาคม 2562
35,999
8,000
จอง
27 – 31 ธันวาคม 2562
35,999
8,000
จอง
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563
35,999
8,000
จอง
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563
35,999
8,000
จอง
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563
35,999
8,000
จอง
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563
31,999
8,000
จอง
จอง
24,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
29,999 8,000
จอง
29,999 8,000
จอง
29,999 8,000
จอง
29,999 8,000
จอง
29,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
24,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
27,999 8,000
จอง
27,999 8,000
จอง
27,999 8,000
จอง
35,999 8,000
จอง
35,999 8,000
จอง
35,999 8,000
จอง
35,999 8,000
จอง
35,999 8,000
จอง
31,999 8,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • หุบเขานรกจิโกกุดานิ
 • นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน
 • สวนหมีโชวะชินซัง 
 • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
 • เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์
 • ลานกิจกรรมหิมะ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 – 24 พฤศจิกายน 2562
25,999
8,000
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
25,999
8,000
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
25,999
8,000
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2562
25,999
8,000
จอง
26 – 30 พฤศจิกายน 2562
25,999
8,000
จอง
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562
27,999
8,000
จอง
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
27,999
8,000
จอง
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
27,999
8,000
จอง
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562
27,999
8,000
จอง
04 – 08 ธันวาคม 2562
28,999
8,000
จอง
06 – 10 ธันวาคม 2562
30,999
8,000
จอง
07 – 11 ธันวาคม 2562
28,999
8,000
จอง
11 – 15 ธันวาคม 2562
28,999
8,000
จอง
12 – 16 ธันวาคม 2562
28,999
8,000
จอง
13 – 17 ธันวาคม 2562
28,999
8,000
จอง
14 – 18 ธันวาคม 2562
28,999
8,000
จอง
17 – 21 ธันวาคม 2562
30,999
8,000
จอง
18 – 22 ธันวาคม 2562
30,999
8,000
จอง
19 – 23 ธันวาคม 2562
30,999
8,000
จอง
20 – 24 ธันวาคม 2562
30,999
8,000
จอง
21 – 25 ธันวาคม 2562
30,999
8,000
จอง
22 – 26 ธันวาคม 2562
30,999
8,000
จอง
23 – 27 ธันวาคม 2562
30,999
8,000
จอง
24 – 28 ธันวาคม 2562
31,999
8,000
จอง
25 – 29 ธันวาคม 2562
35,999
8,000
จอง
26 – 30 ธันวาคม 2562
35,999
8,000
จอง
27 – 31 ธันวาคม 2562
38,999
8,000
จอง
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562
38,999
8,000
จอง
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
38,999
8,000
จอง
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
36,999
8,000
จอง
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562
36,999
8,000
จอง
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
25,999 8,000
จอง
27,999 8,000
จอง
27,999 8,000
จอง
27,999 8,000
จอง
27,999 8,000
จอง
28,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
28,999 8,000
จอง
28,999 8,000
จอง
28,999 8,000
จอง
28,999 8,000
จอง
28,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
30,999 8,000
จอง
31,999 8,000
จอง
35,999 8,000
จอง
35,999 8,000
จอง
38,999 8,000
จอง
38,999 8,000
จอง
38,999 8,000
จอง
36,999 8,000
จอง
36,999 8,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ
 • สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
 • เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน
 • ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
01-05 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
02-06 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
03-07 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
04-08 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
05-09 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
06-10 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
07-11 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
08-12 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
09-13 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
10-14 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
11-15 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
12-16 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
13-17 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
14-18 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
15-19 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
16-20 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
17-21 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
18-22 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
19-23 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
20-24 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
21-25 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
22-26 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
23-27 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
24-28 ธันวาคม 2562
28,888
7,900
จอง
26-30 ธันวาคม 2562
33,888
7,900
จอง
27-31 ธันวาคม 2562 BUS1
33,888
7,900
จอง
27-31 ธันวาคม 2562 BUS2
33,888
7,900
จอง
28 ธันวาคม 2562 -01 มกราคม 2563 BUS1
36,888
7,900
จอง
28 ธันวาคม 2562 -01 มกราคม 2563 BUS2
36,888
7,900
จอง
29 ธันวาคม 2562 -02 มกราคม 2563
36,888
7,900
จอง
30 ธันวาคม 2562 -03 มกราคม 2563
36,888
7,900
จอง
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
28,888 7,900
จอง
33,888 7,900
จอง
33,888 7,900
จอง
33,888 7,900
จอง
36,888 7,900
จอง
36,888 7,900
จอง
36,888 7,900
จอง
36,888 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ไฮไลท์ !! เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 
 • เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ
 • ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
 • เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ และเฉิดฉายย่านกิออน
 • พิเศษ !! ใส่ชุดกิโมโน สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
 • ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า
 • ช้อปปิ้งจุใจเอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01-05 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
02-06 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
05-09 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
06-10 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
07-11 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
08-12 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
09-13 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
10-14 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
11-15 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
12-16 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
13-17 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
13-17 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
15-19 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
16-20 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
18-22 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
19-23 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
20-24 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
21-25 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
22-26 ตุลาคม 2562
25,888
7,900
จอง
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
จอง
25,888 7,900
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ไหว้พระใหญ่ ไดบุตสี ตะลุยลานสกีชื่อดังฟูจิเท็น
 • ดูไฟสุดอลังการหมู่บ้าน เยอรมัน
 • วัดกวนอิม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคโก โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท
 • หมู่บ้าน อิยาชิโนะซาโตะ ตลาดปลาชึกิจิ
 • โอไดบะ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ง ชินจุกุ
 • Free บริการ Miracle Lovnge ที่สนามบิน
 • บิน 5 ดาว + น้ำหนักกระเป๋า 46 กก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 – 08 ธันวาคม 62
33,889
8,000
จอง
11 – 15 ธันวาคม 62
29,899
8,000
จอง
18 – 22 ธันวาคม 62
29,899
8,000
จอง
27 – 31 ธันวาคม 62
43,899
8,000
จอง
จอง
33,889 8,000
จอง
29,899 8,000
จอง
29,899 8,000
จอง
43,899 8,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน
 • วัดโทไดจิ
 • รถไฟแมว
 • ตลาดปลา วาคายาม่า
 • ปราสาทโอซาก้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11-15 กันยายน 62
14,777
7,900
จอง
18-22 กันยายน 62
14,777
7,900
จอง
จอง
14,777 7,900
จอง
14,777 7,900
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 • เล่นสกี สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท
 • อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น
 • ชมเพนกวินเดินพาเหรด
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส
 • บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
 • ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
25,876
9,900
25,876
25,876
จอง
30 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
47,876
9,900
47,876
47,876
จอง
4 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
1 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
35,876
9,900
35,876
35,876
จอง
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
35,876
9,900
35,876
35,876
จอง
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
4 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
47,876
9,900
47,876
47,876
จอง
จอง
25,876 25,876 9,900 25,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876
จอง
47,876 47,876 9,900 47,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876
จอง
35,876 35,876 9,900 35,876
จอง
35,876 35,876 9,900 35,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
47,876 47,876 9,900 47,876
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 • สำผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
 • อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น
 • ชมเพนกวินเดินพาเหรด
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส
 • บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
25,876
8,900
25,876
25,876
จอง
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
29,876
8,900
29,876
29,876
จอง
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
37,876
8,900
37,876
37,876
จอง
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
29,876
8,900
29,876
29,876
จอง
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
29,876
8,900
29,876
29,876
จอง
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
29,876
8,900
29,876
29,876
จอง
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
29,876
8,900
29,876
29,876
จอง
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
29,876
8,900
29,876
29,876
จอง
จอง
25,876 25,876 8,900 25,876
จอง
29,876 29,876 8,900 29,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
37,876 37,876 8,900 37,876
จอง
29,876 29,876 8,900 29,876
จอง
29,876 29,876 8,900 29,876
จอง
29,876 29,876 8,900 29,876
จอง
29,876 29,876 8,900 29,876
จอง
29,876 29,876 8,900 29,876
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 • ชมความสวยงาน ณ เมือง ฮาโกดาเตะ
 • อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น
 • เล่นสกี คิโรโระ สกีรีสอร์ท
 • ชมตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
 • บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
 • ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
26,876
9,900
26,876
26,876
จอง
30 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
28,876
9,900
28,876
28,876
จอง
21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
49,876
9,900
49,876
49,876
จอง
4 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
1 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
37,876
9,900
37,876
37,876
จอง
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
37,876
9,900
37,876
37,876
จอง
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
29,876
9,900
29,876
29,876
จอง
28 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
4 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
31,876
9,900
31,876
31,876
จอง
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
49,876
9,900
49,876
49,876
จอง
จอง
26,876 26,876 9,900 26,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
28,876 28,876 9,900 28,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
49,876 49,876 9,900 49,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
37,876 37,876 9,900 37,876
จอง
37,876 37,876 9,900 37,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
29,876 29,876 9,900 29,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
31,876 31,876 9,900 31,876
จอง
49,876 49,876 9,900 49,876
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • หนาวสุดขั้วฟินส์สุดขีดที่ลานสกี Washigatake Snow Park
 • ชมเสน่ห์หมู่บ้านในหุบเขาชิราคาวะโกะ ช้อปกระจายชินไซบาชิ
 • วัดปราสาททอง วัดน้ำใส
 • ลานสกี Washigatake Snow Park
 • ช้อปปิ้ง Aeon Mall
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • ริงกุ เอ้าท์เล็ท
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 05 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
03 - 07 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
04 - 08 Dec 2019
27,899
7,000
27,899
27,899
จอง
05 - 09 Dec 2019
27,899
7,000
27,899
27,899
จอง
06 - 10 Dec 2019
27,899
7,000
27,899
27,899
จอง
08 - 12 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
09 - 13 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
11 - 15 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
12 - 16 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
13 - 17 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
14 - 18 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
15 - 19 Dec 2019
24,899
7,000
24,899
24,899
จอง
17 - 21 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
18 - 22 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
19 - 23 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
27 - 31 Dec 2019
37,899
9,000
37,899
37,899
จอง
28 Dec - 01 Jan 2020
38,899
9,000
38,899
38,899
จอง
29 Dec - 02 Jan 2020
38,899
9,000
38,899
38,899
จอง
30 Dec - 03 Jan 2020
37,899
9,000
37,899
37,899
จอง
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
27,899 27,899 7,000 27,899
จอง
27,899 27,899 7,000 27,899
จอง
27,899 27,899 7,000 27,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
24,899 24,899 7,000 24,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
37,899 37,899 9,000 37,899
จอง
38,899 38,899 9,000 38,899
จอง
38,899 38,899 9,000 38,899
จอง
37,899 37,899 9,000 37,899
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสหิมะ สนุกสุดฟินส์ ลานสกีฟูจิเท็น
 • ตระการตาเทศกาลไฟหมู่บ้านเยอรมันนับล้านดวง
 • วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเนซุ วัดนาริตะ
 • ลานสกีFUJI TEN
 • โอชิโนะ ฮัคโค ช้อปปิ้ง Aeon Mall
 • ช้อปปิ้ง ดองกี้
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 - 05 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
03 - 07 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
04 - 08 Dec 2019
27,899
7,000
27,899
27,899
จอง
05 - 09 Dec 2019
27,899
7,000
27,899
27,899
จอง
06 - 10 Dec 2019
27,899
7,000
27,899
27,899
จอง
08 - 12 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
09 - 13 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
11 - 15 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
12 - 16 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
13 - 17 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
14 - 18 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
15 - 19 Dec 2019
24,899
7,000
24,899
24,899
จอง
17 - 21 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
18 - 22 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
19 - 23 Dec 2019
26,899
7,000
26,899
26,899
จอง
27 - 31 Dec 2019
37,899
7,000
37,899
37,899
จอง
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
27,899 27,899 7,000 27,899
จอง
27,899 27,899 7,000 27,899
จอง
27,899 27,899 7,000 27,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
24,899 24,899 7,000 24,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
26,899 26,899 7,000 26,899
จอง
37,899 37,899 7,000 37,899
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 • พักสกี รีสอร์ท สุดหรู คิโรโระ สกีรีสอร์ท
 • บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส
 • ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
26,876
8,900
26,876
26,876
จอง
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
29,876
8,900
29,876
29,876
จอง
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
32,876
8,900
32,876
32,876
จอง
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
32,876
8,900
32,876
32,876
จอง
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
32,876
8,900
32,876
32,876
จอง
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
32,876
8,900
32,876
32,876
จอง
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
37,876
8,900
37,876
37,876
จอง
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
30,876
8,900
30,876
30,876
จอง
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
32,876
8,900
32,876
32,876
จอง
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
32,876
8,900
32,876
32,876
จอง
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
42,999
8,900
42,999
42,999
จอง
จอง
26,876 26,876 8,900 26,876
จอง
29,876 29,876 8,900 29,876
จอง
32,876 32,876 8,900 32,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
32,876 32,876 8,900 32,876
จอง
32,876 32,876 8,900 32,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
32,876 32,876 8,900 32,876
จอง
37,876 37,876 8,900 37,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
30,876 30,876 8,900 30,876
จอง
32,876 32,876 8,900 32,876
จอง
32,876 32,876 8,900 32,876
จอง
42,999 42,999 8,900 42,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สัมผัสอากาศหนาสุดขั้ว เล่นสกีสุดมันส์
 • ชมความน่ารักขบวนเพนกวินและสัตว์ต่างๆสุดคิ้วท์
 • หมู่บ้านราเมน สวนสัตว์ อาซาฮิกาวา
 • ลานสกี Shikisai no Oka
 • คลอง โอตารุ โรงงานช็อตโกแลต ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet
 • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบู + ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 07 Dec 2019
27,999
7,000
27,999
27,999
จอง
04 - 08 Dec 2019
28,999
7,000
28,999
28,999
จอง
08 - 12 Dec 2019
27,999
7,000
27,999
27,999
จอง
11 - 15 Dec 2019
27,999
7,000
27,999
27,999
จอง
12 - 16 Dec 2019
27,999
7,000
27,999
27,999
จอง
14 - 18 Dec 2019
27,999
7,000
27,999
27,999
จอง
17 - 21 Dec 2019
27,999
7,000
27,999
27,999
จอง
18 - 22 Dec 2019
27,999
7,000
27,999
27,999
จอง
19 - 23 Dec 2019
28,999
7,000
28,999
28,999
จอง
20 - 24 Dec 2019
28,999
7,000
28,999
28,999
จอง
25 - 29 Dec 2019
30,999
7,000
30,999
30,999
จอง
27 - 31 Dec 2019
37,999
9,000
37,999
37,999
จอง
29 Dec - 02 Jan 2020
38,999
9,000
38,999
38,999
จอง
30 Dec - 03 Jan 2020
36,999
9,000
36,999
36,999
จอง
จอง
27,999 27,999 7,000 27,999
จอง
28,999 28,999 7,000 28,999
จอง
27,999 27,999 7,000 27,999
จอง
27,999 27,999 7,000 27,999
จอง
27,999 27,999 7,000 27,999
จอง
27,999 27,999 7,000 27,999
จอง
27,999 27,999 7,000 27,999
จอง
27,999 27,999 7,000 27,999
จอง
28,999 28,999 7,000 28,999
จอง
28,999 28,999 7,000 28,999
จอง
30,999 30,999 7,000 30,999
จอง
37,999 37,999 9,000 37,999
จอง
38,999 38,999 9,000 38,999
จอง
36,999 36,999 9,000 36,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • Autumn เที่ยวโออิชิปาร์ค winter ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort
 • สุดคุ้ม!!!«แช่ออนเซ็น«ทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบูและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 - 22 Oct 2019
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
19 - 23 Oct 2019
29,888
9,500
29,888
29,888
จอง
20 - 24 Oct 2019
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
21 - 25 Oct 2019
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
22 - 26 Oct 2019
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
23 - 27 Oct 2019
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
25 - 29 Oct 2019
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
01 - 05 Nov 2019
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
08 - 12 Nov 2019
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
15 - 19 Nov 2019
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
22 - 26 Nov 2019
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
29 Nov - 03 Dec 2019
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
04 - 08 Dec 2019
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
05 - 09 Dec 2019
27,888
9,500
27,888
27,888
จอง
13 - 17 Dec 2019
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
20 - 24 Dec 2019
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
27 - 31 Dec 2019
33,888
9,500
33,888
33,888
จอง
28 Dec - 01 Jan 2020
35,888
9,500
35,888
35,888
จอง
29 Dec - 02 Jan 2020
35,888
9,500
35,888
35,888
จอง
30 Dec - 03 Jan 2020
35,888
9,500
35,888
35,888
จอง
31 Dec - 04 Jan 2020
34,888
9,500
34,888
34,888
จอง
01 - 05 Jan 2020
33,888
9,500
33,888
33,888
จอง
03 - 07 Jan 2020
28,888
9,500
28,888
28,888
จอง
10 - 14 Jan 2020
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
17 - 21 Jan 2020
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
24 - 28 Jan 2020
24,888
9,500
24,888
24,888
จอง
31 Jan - 04 Feb 2020
24,888
9,500
24,888
24,888
จอง
06 - 10 Feb 2020
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
07 - 11 Feb 2020
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
08 - 12 Feb 2020
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
14 - 18 Feb 2020
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
21 - 25 Feb 2020
24,888
9,500
24,888
24,888
จอง
28 Feb - 03 Mar 2020
25,888
9,500
25,888
25,888
จอง
06 - 10 Mar 2020
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
13 - 17 Mar 2020
26,888
9,500
26,888
26,888
จอง
20 - 24 Mar 2020
28,888
9,500
28,888
28,888
จอง
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
29,888 29,888 9,500 29,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
27,888 27,888 9,500 27,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
33,888 33,888 9,500 33,888
จอง
35,888 35,888 9,500 35,888
จอง
35,888 35,888 9,500 35,888
จอง
35,888 35,888 9,500 35,888
จอง
34,888 34,888 9,500 34,888
จอง
33,888 33,888 9,500 33,888
จอง
28,888 28,888 9,500 28,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
24,888 24,888 9,500 24,888
จอง
24,888 24,888 9,500 24,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
24,888 24,888 9,500 24,888
จอง
25,888 25,888 9,500 25,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
26,888 26,888 9,500 26,888
จอง
28,888 28,888 9,500 28,888
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
 • เปิดประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
 • อาหารพิเศษ ปูยักษ์ 3 ชนิด เบียร์ไวน์ สาเก ไม่อั้น
 • ชมเพนกวินเดินพาเหรด
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใส
 • บริการอาหารบนร้อนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
 • ที่นั่งล็อคให้ท่านนั่งใกล้กับครอบครัวท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
27,876
9,900
27,876
27,876
จอง
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
32,876
9,900
32,876
32,876
จอง
1 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
37,876
9,900
37,876
37,876
จอง
8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
37,876
9,900
37,876
37,876
จอง
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
29 ก.พ. 63 - 5 มี.ค. 63
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
7 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
30,876
9,900
30,876
30,876
จอง
จอง
27,876 27,876 9,900 27,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876
จอง
32,876 32,876 9,900 32,876
จอง
37,876 37,876 9,900 37,876
จอง
37,876 37,876 9,900 37,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876
จอง
30,876 30,876 9,900 30,876