Menu Close

ทัวร์จีน

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💚 ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู🚣‍
💚 หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ🌊
💚 พิเศษ>สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง🍄🍲
💚 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
💚 บินตรงโดยสายการบิน LUCKY AIR
🎊..🎊..🎊

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 09 Jun 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
13 - 16 Jun 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
20 - 23 Jun 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
27 - 30 Jun 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
05 - 08 Sep 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
12 - 15 Sep 2019
9,888
3,500
12,888
12,888
จอง
19 - 22 Sep 2019
10,888
3,500
13,888
13,888
จอง
26 - 29 Sep 2019
10,888
3,500
13,888
13,888
จอง
03 - 06 Oct 2019
10,888
3,500
13,888
13,888
จอง
11 - 14 Oct 2019
11,888
3,500
14,888
14,888
จอง
17 - 20 Oct 2019
10,888
3,500
13,888
13,888
จอง
จอง
9,888 12,888 3,500 12,888
จอง
9,888 12,888 3,500 12,888
จอง
9,888 12,888 3,500 12,888
จอง
9,888 12,888 3,500 12,888
จอง
9,888 12,888 3,500 12,888
จอง
9,888 12,888 3,500 12,888
จอง
10,888 13,888 3,500 13,888
จอง
10,888 13,888 3,500 13,888
จอง
10,888 13,888 3,500 13,888
จอง
11,888 14,888 3,500 14,888
จอง
10,888 13,888 3,500 13,888
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 10 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
08 - 12 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
19 - 23 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 19
25,899
5,000
25,899
จอง
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
25,899 25,899 5,000
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี ช้อปปิ้งถนนคนเดิน,เมืองโบราณกวนตู้ เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 - 13 May 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
24 - 27 May 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
31 May - 03 Jun 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
14 - 17 Jun 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
28 Jun - 01 Jul 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
26 - 29 Jul 2019
9,988
3,500
12,988
12,988
จอง
09 - 12 Aug 2019
10,988
3,500
14,988
14,988
จอง
06 - 09 Sep 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
13 - 16 Sep 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
20 - 23 Sep 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
9,988 12,988 3,500 12,988
จอง
10,988 14,988 3,500 14,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  • ทัวร์จีน ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย “ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร” ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง
  • ทัวร์จีน ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย, หม้อไฟทะเล
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
24,999
29,499
จอง
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
24,999
29,499
จอง
10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
24,999
29,499
จอง
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
24,999
29,499
จอง
14 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
24,999
29,499
จอง
28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
24,999
29,499
จอง
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
25,999
30,499
จอง
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
25,999 30,499
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16 - 19 พ.ย. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
21- 24 พ.ย. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
23 - 26 พ.ย. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
05 - 08 ธ.ค. 18
13,899
6,000
17,899
จอง
07 - 10 ธ.ค. 18
13,899
6,000
17,899
จอง
12 - 15 ธ.ค. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
14 - 17 ธ.ค. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
19 - 22 ธ.ค. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
21 - 24 ธ.ค. 18
10,899
6,000
14,899
จอง
28 - 31 ธ.ค. 18
16,899
6,000
20,899
จอง
02 - 05 ม.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
04 - 07 ม.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
09 - 12 ม.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
11 - 14 ม.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
16 - 19 ม.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
18 - 21 ม.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
23 - 26 ม.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
25 - 28 ม.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
01 - 04 ก.พ. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
13 - 16 ก.พ. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
15 - 18 ก.พ. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
20 - 23 ก.พ. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
22 - 25 ก.พ. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
27 ก.พ. - 02 มี.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
06 - 09 มี.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
08 - 11 มี.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
13 - 16 มี.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
15 - 18 มี.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
20 - 23 มี.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
22 - 25 มี.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
27 - 30 มี.ค. 19
12,899
6,000
16,899
จอง
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
13,899 17,899 6,000
จอง
13,899 17,899 6,000
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
10,899 14,899 6,000
จอง
16,899 20,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
จอง
12,899 16,899 6,000
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก “กำแพงเมืองจีน” ช้อปปิ้งย่านดัง เต็มอิ่มครบรส คุณภาพคับคั่ง พิเศษ!! นั่งสามล้อชมเมือง และชมโชว์ “กายกรรมปักกิ่ง” พร้อมเมนูพิเศษ!! สุกี้เลิศรสสไตล์ปักกิ่ง และเป็ดปักกิ่ง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
01 – 05 พฤษภาคม 2562
18,999
4,999
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2562
15,999
4,999
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2562
18,999
4,999
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2562
16,999
4,999
จอง
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562
16,999
4,999
จอง
06 – 10 มิถุนายน 2562
17,999
4,999
จอง
07 – 11 มิถุนายน 2562
16,999
4,999
จอง
13 – 17 มิถุนายน 2562
18,999
4,999
จอง
14 – 18 มิถุนายน 2562
16,999
4,999
จอง
20 – 24 มิถุนายน 2562
18,999
4,999
จอง
21 – 25 มิถุนายน 2562
16,999
4,999
จอง
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562
16,999
4,999
จอง
04 – 08 กรกฎาคม 2562
16,999
4,999
จอง
05 – 09 กรกฎาคม 2562
17,999
4,999
จอง
06 – 10 กรกฎาคม 2562
18,999
4,999
จอง
12 – 16 กรกฎาคม 2562
19,999
5,999
จอง
13 – 17 กรกฎาคม 2562
19,999
5,999
จอง
25 – 29 กรกฎาคม 2562
19,999
5,999
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2562
19,999
5,999
จอง
01 – 05 สิงหาคม 2562
18,999
4,999
จอง
02 – 06 สิงหาคม 2562
18,999
4,999
จอง
08 – 12 สิงหาคม 2562
19,999
5,999
จอง
09 – 13 สิงหาคม 2562
19,999
5,999
จอง
16 – 20 สิงหาคม 2562
18,999
4,999
จอง
22 – 26 สิงหาคม 2562
18,999
4,999
จอง
23 – 27 สิงหาคม 2562
18,999
4,999
จอง
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
18,999
4,999
จอง
05 – 09 กันยายน 2562
18,999
4,999
จอง
12 – 16 กันยายน 2562
18,999
4,999
จอง
19 – 23 กันยายน 2562
18,999
4,999
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2562
20,999
5,999
จอง
12 – 16 ตุลาคม 2562
20,999
5,999
จอง
17 – 21 ตุลาคม 2562
19,999
6,999
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2562
19
5,999
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2562
20,999
5,999
จอง
24 – 28 ตุลาคม 2562
19,999
5,999
จอง
25 – 29 ตุลาคม 2562
19,999
5,999
จอง
26 – 30 ตุลาคม 2562
19,999
5,999
จอง
01 – 05 พฤศจิกายน 2562
19,999
5,999
จอง
07 – 11 พฤศจิกายน 2562
19,999
5,999
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
19,999
5,999
จอง
14 – 18 พฤศจิกายน 2562
19,999
5,999
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
19,999
5,999
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
19,999
5,999
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
19,999
5,999
จอง
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
19,999
5,999
จอง
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
19,999
5,999
จอง
จอง
18,999 4,999
จอง
15,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
16,999 4,999
จอง
16,999 4,999
จอง
17,999 4,999
จอง
16,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
16,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
16,999 4,999
จอง
16,999 4,999
จอง
16,999 4,999
จอง
17,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
18,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
18,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
18,999 4,999
จอง
20,999 5,999
จอง
20,999 5,999
จอง
19,999 6,999
จอง
19 5,999
จอง
20,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
จอง
19,999 5,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

CODE TG76: ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” ชมซากุระ สวนTaoranting กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดโชว์ระดับโลก หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน วัดลามะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ>Buffet Chekiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) พักปักกิ่ง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว) **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
19 - 23 Apr 2019
19,888
4,500
21,888
21,888
จอง
จอง
19,888 21,888 4,500 21,888
ระยะเวลา : ุ6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 ⭐ที่สุด!! ของความยิ่งใหญ่ โปรแกรมสุดคุ้ม ราคาโดน เที่ยวครบ เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งฟินๆ ย่านดัง พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง เมนูเด็ด!! เป็ดปักกิ่ง และสุกี้เลิศรสสไตล์ปักกิ่ง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 – 15 พฤษภาคม 2562
19,999
จอง
06 – 11 พฤษภาคม 2562
21,999
จอง
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562
21,999
จอง
04 – 09 กรกฎาคม 2562
19,999
จอง
11 – 16 กรกฎาคม 2562
23,999
จอง
12 – 17 กรกฎาคม 2562
23,999
จอง
18 – 23 กรกฎาคม 2562
23,999
จอง
25 – 30 กรกฎาคม 2562
24,999
จอง
26 – 31 กรกฎาคม 2562
24,999
จอง
02 – 07 สิงหาคม 2562
22,999
จอง
08 – 13 สิงหาคม 2562
24,999
จอง
09 – 14 สิงหาคม 2562
24,999
จอง
15 – 20 สิงหาคม 2562
22,999
จอง
16 – 21 สิงหาคม 2562
22,999
จอง
22 – 27 สิงหาคม 2562
22,999
จอง
23 – 28 สิงหาคม 2562
22,999
จอง
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
22,999
จอง
30 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562
22,999
จอง
05 – 10 กันยายน 2562
22,999
จอง
12 – 17 กันยายน 2562
22,999
จอง
19 – 24 กันยายน 2562
22,999
จอง
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562
22,999
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2562
24,999
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2562
24,999
จอง
18 – 23 ตุลาคม 2562
24,999
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2562
24,999
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2562
24,999
จอง
24 – 29 ตุลาคม 2562
23,999
จอง
25 – 30 ตุลาคม 2562
23,999
จอง
26 – 31 ตุลาคม 2562
23,999
จอง
07 – 12 พฤศจิกายน 2562
23,999
จอง
08 – 13 พฤศจิกายน 2562
23,999
จอง
14 – 19 พฤศจิกายน 2562
23,999
จอง
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
23,999
จอง
21 – 26 พฤศจิกายน 2562
23,999
จอง
22 – 27 พฤศจิกายน 2562
23,999
จอง
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
23,999
จอง
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562
23,999
จอง
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562
24,999
จอง
จอง
19,999
จอง
21,999
จอง
21,999
จอง
19,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
24,999
จอง
24,999
จอง
22,999
จอง
24,999
จอง
24,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
22,999
จอง
24,999
จอง
24,999
จอง
24,999
จอง
24,999
จอง
24,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
23,999
จอง
24,999
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
25 - 30 ธ.ค. 18
21,899
5,500
25,899
จอง
26 - 31 ธ.ค. 18
21,899
5,500
25,899
จอง
15 - 20 ม.ค. 19
20,899
5,500
24,899
จอง
26 ก.พ. - 03 มี.ค. 19
20,899
5,500
24,899
จอง
05 - 10 มี.ค. 19
20,899
5,500
24,899
จอง
12 - 17 มี.ค. 19
20,899
5,500
24,899
จอง
19 - 24 มี.ค. 19
20,899
5,500
24,899
จอง
26 - 31 มี.ค. 19
20,899
5,500
24,899
จอง
จอง
21,899 25,899 5,500
จอง
21,899 25,899 5,500
จอง
20,899 24,899 5,500
จอง
20,899 24,899 5,500
จอง
20,899 24,899 5,500
จอง
20,899 24,899 5,500
จอง
20,899 24,899 5,500
จอง
20,899 24,899 5,500
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 23 ธ.ค. 18
16,899
5,000
20,899
จอง
10 - 13 ม.ค. 19
16,899
5,000
20,899
จอง
17 - 20 ม.ค. 19
16,899
5,000
20,899
จอง
24 - 27 ม.ค. 19
16,899
5,000
20,899
จอง
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 19
15,899
5,000
19,899
จอง
จอง
16,899 20,899 5,000
จอง
16,899 20,899 5,000
จอง
16,899 20,899 5,000
จอง
16,899 20,899 5,000
จอง
15,899 19,899 5,000
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ถนนหวังฟูจิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพาราถนนโบราณเฉียนเหมิน

ร้านหยก-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)

ร้านบัวหิมะ-พระราชวังฤดูร้อน (ฟรีค่าชุดถ่ายรูป 1 ใบ)-ตลาดซิ่วสุ่ย-ปักกิ่ง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
9 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62
22,999
27,499
25,999
จอง
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
22,999
27,499
25,999
จอง
21 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62
22,999
27,499
25,999
จอง
23 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62
22,999
27,499
25,999
จอง
28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
22,999
27,499
25,999
จอง
จอง
22,999 25,999 27,499
จอง
22,999 25,999 27,499
จอง
22,999 25,999 27,499
จอง
22,999 25,999 27,499
จอง
22,999 25,999 27,499
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อู่ไถซาน-วัดเสี่ยนทง-วัดผู่ซาติ่ง

วัดถ่าเอี้ยน-วัดซูเซี่ยง-วัดอู่เหยเมี่ยว

ไถซาน-วัดเสวียนคง-ต้าถง-ถ้ำหยุนกั่ง-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง

ต้าถง-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน

ร้านหยก-ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower (ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย)

ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
26,999
30,499
26,999
จอง
29 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
26,999
30,499
26,999
จอง
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
26,999
30,499
26,999
จอง
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
26,999
30,499
26,999
จอง
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
26,999
30,499
26,999
จอง
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
26,999
30,499
26,999
จอง
จอง
26,999 26,999 30,499
จอง
26,999 26,999 30,499
จอง
26,999 26,999 30,499
จอง
26,999 26,999 30,499
จอง
26,999 26,999 30,499
จอง
26,999 26,999 30,499
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 23 ธ.ค. 18
19,899
5,000
22,899
จอง
10 - 13 ม.ค. 19
19,899
5,000
22,899
จอง
28 ก.พ. - 03 มี.ค. 19
19,899
5,000
22,899
จอง
07 - 10 มี.ค. 19
19,899
5,000
22,899
จอง
14 - 17 มี.ค. 19
19,899
5,000
22,899
จอง
21 - 24 มี.ค. 19
19,899
5,000
22,899
จอง
28 - 31 มี.ค. 19
19,899
5,000
22,899
จอง
จอง
19,899 22,899 5,000
จอง
19,899 22,899 5,000
จอง
19,899 22,899 5,000
จอง
19,899 22,899 5,000
จอง
19,899 22,899 5,000
จอง
19,899 22,899 5,000
จอง
19,899 22,899 5,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 30 ธ.ค. 18
14,899
5,500
18,899
จอง
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 19
18,899
5,500
22,899
จอง
19 - 22 ม.ค. 19
13,899
5,500
17,899
จอง
26 - 29 ม.ค. 19
13,899
5,500
17,899
จอง
23 - 26 ก.พ. 19
13,899
5,500
17,899
จอง
จอง
14,899 18,899 5,500
จอง
18,899 22,899 5,500
จอง
13,899 17,899 5,500
จอง
13,899 17,899 5,500
จอง
13,899 17,899 5,500
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 09 ธ.ค. 18
13,899
5,500
17,899
จอง
13 - 16 ธ.ค. 18
13,899
5,500
17,899
จอง
20 - 23 ธ.ค. 18
13,899
5,500
17,899
จอง
02 - 05 มี.ค. 18
14,899
5,500
18,899
จอง
09 - 12 มี.ค. 18
14,899
5,500
18,899
จอง
16 - 19 มี.ค. 18
14,899
5,500
18,899
จอง
23 - 26 มี.ค. 18
13,899
5,500
18,899
จอง
จอง
13,899 17,899 5,500
จอง
13,899 17,899 5,500
จอง
13,899 17,899 5,500
จอง
14,899 18,899 5,500
จอง
14,899 18,899 5,500
จอง
14,899 18,899 5,500
จอง
13,899 18,899 5,500
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น…นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย)

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง เขางวงช้าง+ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว เขาเซียงกง ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปีอิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)

ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ… เป็ดปักกิ่ง , ปลาอบเบียร์ , เผือกอบน้ำผึ้ง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
16,999
20,499
16,999
จอง
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
19,999
23,499
19,999
จอง
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62
16,999
20,499
16,999
จอง
จอง
16,999 16,999 20,499
จอง
19,999 19,999 23,499
จอง
16,999 16,999 20,499