Menu Close

ทัวร์จีน

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวมอสโคว์ตะวันออก…ฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง

ชม พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้ มรดกโลกปี ค.ศ. 1987 อลังการกับงานเทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World  ตื่นตา ตื่นใจกับ สวนเสือโคร่งไซบีเรีย เสือโคร่งเขตเหนือสายพันธ์สุดท้ายของโลก  พลาดไม่ได้ !! เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ

เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น

แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02 - 07 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
09 - 14 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
11 - 16 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
16 - 21 มกราคม 2562
26,888
5,000
26,888
จอง
18 - 23 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
25 - 30 มกราคม 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
13- 18 กุมภาพันธ์ 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
20 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
22 - 27 กุมภาพันธ์ 2562
27,888
5,000
27,888
จอง
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
26,888 26,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
จอง
27,888 27,888 5,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
05 - 09 ธ.ค. 18
15,899
3,500
15,899
จอง
07 - 11 ธ.ค. 18
15,899
3,500
15,899
จอง
26 - 30 ธ.ค. 18
15,899
3,500
15,899
จอง
27 - 31 ธ.ค. 18
16,899
3,500
16,899
จอง
จอง
15,899 15,899 3,500
จอง
15,899 15,899 3,500
จอง
15,899 15,899 3,500
จอง
16,899 16,899 3,500
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 - 17 ก.พ. 19
12,899
3,500
12,899
จอง
06 - 10 มี.ค. 19
12,899
3,500
12,899
จอง
จอง
12,899 12,899 3,500
จอง
12,899 12,899 3,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

8L11 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4วัน 3คืน  ไฮไลท์ทัวร์ -ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง…ที่เมืองตงชวน -สัมผัสความเย็นและหิมะ…ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ -สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง -วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน -มนตร์เสน่ห์ เมืองโบราณกวนตู้  -เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง                    -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองคุนหมิง 2 คืน, เมืองตงซวน 1 คืน -เดินทางสบายโดยสายการบิน LUCKY AIR น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
27 - 30 Dec 2018
13,989
4,500
13,989
13,989
จอง
17 - 20 Jan 2019
11,989
4,500
11,989
11,989
จอง
24 - 27 Jan 2019
11,989
4,500
11,989
11,989
จอง
จอง
13,989 13,989 4,500 13,989
จอง
11,989 11,989 4,500 11,989
จอง
11,989 11,989 4,500 11,989
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
06 - 10 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
08 - 12 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
19 - 23 ธ.ค. 18
20,899
5,000
20,899
จอง
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 19
25,899
5,000
25,899
จอง
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
20,899 20,899 5,000
จอง
25,899 25,899 5,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 05 ธ.ค. 18
11,899
จอง
จอง
11,899
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 12 พ.ย. 18
14,899
3,000
17,899
จอง
07 - 10 ธ.ค. 18
15,899
3,000
18,899
จอง
14 - 17 ธ.ค. 18
14,899
3,000
17,899
จอง
21 - 24 ธ.ค. 18
14,899
3,000
17,899
จอง
18 - 21 ม.ค. 19
15,899
3,000
18,899
จอง
25 - 28 ม.ค. 19
15,899
3,000
18,899
จอง
จอง
14,899 17,899 3,000
จอง
15,899 18,899 3,000
จอง
14,899 17,899 3,000
จอง
14,899 17,899 3,000
จอง
15,899 18,899 3,000
จอง
15,899 18,899 3,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
23 - 26 พ.ย. 18
13,899
3,500
17,899
จอง
07 - 10 ธ.ค. 18
14,899
3,500
18,899
จอง
21 - 24 ธ.ค. 18
13,899
3,500
17,899
จอง
28 - 31 ธ.ค. 18
15,899
3,500
19,899
จอง
จอง
13,899 17,899 3,500
จอง
14,899 18,899 3,500
จอง
13,899 17,899 3,500
จอง
15,899 19,899 3,500
ระยะเวลา : 5วัน 4คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง…เมืองโบราณลี่เจียง

 

 • ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน ทัวร์ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋ ทัวร์ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน“ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง ทัวร์จงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณแชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ช่องแคบเสือกระโดด

 

 • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
25,999
29,999
25,999
จอง
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
25,999
29,999
25,999
จอง
5 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
26,999
30,999
26,999
จอง
16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61
23,999
27,999
23,999
จอง
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
25,999
29,999
25,999
จอง
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
28,999
32,999
28,999
จอง
จอง
25,999 25,999 29,999
จอง
25,999 25,999 29,999
จอง
26,999 26,999 30,999
จอง
23,999 23,999 27,999
จอง
25,999 25,999 29,999
จอง
28,999 28,999 32,999
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย “ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร”
 • ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า) ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
9 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61
22,999
27,499
22,999
จอง
23 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61
22,999
27,499
22,999
จอง
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
26,999
31,499
26
จอง
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
22,999
27,499
22,999
จอง
จอง
22,999 22,999 27,499
จอง
22,999 22,999 27,499
จอง
26,999 26 31,499
จอง
22,999 22,999 27,499
ระยะเวลา : 6วัน 5คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์จีน ภูเขาฟ่านจิ้งซาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 42
 • ทัวร์จีน ฉางเต๋อ ถงเหริน ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง) ถงเหริน เมืองโบราณต้าหมิง-ฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้เห็ด , บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี , หม้อไฟอาหารทะเลรวมมิตร
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
23,999
28,499
23,999
จอง
19 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
23,999
28,499
23,999
จอง
จอง
23,999 23,999 28,499
จอง
23,999 23,999 28,499
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์จีน ลงเรือสำราญ CENTURY SUN CRUISE ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่อแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเกลับฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61
27,999
36,499
27,999
จอง
จอง
27,999 27,999 36,499
ระยะเวลา : 4วัน 3คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์จีน ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย “ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร” ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง
 • ทัวร์จีน ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม รองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย, หม้อไฟทะเล
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
6 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
24,999
29,499
จอง
20 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
24,999
29,499
จอง
10 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62
24,999
29,499
จอง
24 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
24,999
29,499
จอง
14 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
24,999
29,499
จอง
28 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
24,999
29,499
จอง
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62
25,999
30,499
จอง
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
24,999 29,499
จอง
25,999 30,499
ระยะเวลา : 6วัน 5คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง..หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”
 • ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง…วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน สวนน้ำตก ทัวร์ต้าหลี่…เมืองโบราณต้าหลี่ ทัวร์จงเตี้ยน…โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ทัวร์ลี่เจียง…เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
 • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62
28,999
33,499
28,999
จอง
จอง
28,999 28,999 33,499
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์จีน ทัวร์เจิ้งโจว อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน ถ้ำหินหลงเหมิน
 • ทัวร์จีน ทัวร์เจิ้งโจว เมืองเติงฟง วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟูเติงฟง ทัวร์ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่) ศาลเจ้ากวนอู ทัวร์อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่) ทัวร์ไคเฟิง ศาลเปาบุ้นจิ้น สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน ทัวร์เจิ้งโจว ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
21 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
22,999
26,999
22,999
จอง
5 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61
22,999
26,999
22
จอง
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
28,999
32,999
28,999
จอง
จอง
22,999 22,999 26,999
จอง
22,999 22 26,999
จอง
28,999 28,999 32,999
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ทัวร์จีน ทัวร์เสินหนงเจี้ย… 1 ในมรดกโลกแห่งใหม่
 • ทัวร์จีน ทัวร์เสินหนงเจี้ย อุทยานเทียนเยี่ยน ผ่านชมที่ราบสีแดง “หงผิงฮั่วหลาง” สะพานสายรุ้ง อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง(เสินหนงติ่ง) หุบเขาเสินหนงกู่ สันเขาลิงทอง เสี่ยวหลงถัง อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) อุทยานเสินหนงถัน ต้นไม้พันปี เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) สวนกวนอูอี้หยวน-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก
 • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เป็ดย่าง, สุกี้หมูป่า, สามก๊ก
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
21
26
21
จอง
19 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
21,999
26,499
21,999
จอง
16 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62
21,999
26,499
21,999
จอง
23 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
21,999
26,499
21,999
จอง
จอง
21 21 26
จอง
21,999 21,999 26,499
จอง
21,999 21,999 26,499
จอง
21,999 21,999 26,499