Menu Close

ทัวร์จีน

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 7D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐️พิเศษ:ไก่แดง,เสี่ยวหลงเปา,สุกี้,เป็ดปักกิ่ง,ขาหมูพันปี🐷
⭐️เซี่ยงไฮ้ นครปารีสตะวันออก🗼
⭐️ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์🌅
⭐️นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ กรุงปักกิ่ง 🚝🚆
⭐️พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”🌏
⭐️เช็คอินสุดโรแมนติก 💕หาดไว่ท่าน💕
⭐️ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก💜
⭐️กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก💃
⭐️จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย
⭐️เทียนสิน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 14 Aug 2019
17,888
4,500
20,888
20,888
จอง
22 - 28 Aug 2019
15,888
4,500
18,888
18,888
จอง
26 Sep - 02 Oct 2019
14,888
4,500
17,888
17,888
จอง
10 - 16 Oct 2019
16,888
4,500
19,888
19,888
จอง
จอง
17,888 20,888 4,500 20,888
จอง
15,888 18,888 4,500 18,888
จอง
14,888 17,888 4,500 17,888
จอง
16,888 19,888 4,500 19,888
ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
12 - 17 Oct 2019
17,888
5,500
20,888
20,888
จอง
09 - 14 Nov 2019
17,888
5,500
20,888
20,888
จอง
07 - 12 Dec 2019
17,888
5,500
20,888
20,888
จอง
14 - 19 Dec 2019
17,888
5,500
20,888
20,888
จอง
21 - 26 Dec 2019
17,888
5,500
20,888
20,888
จอง
28 Dec - 02 Jan 2020
21,888
5,500
24,888
24,888
จอง
จอง
17,888 20,888 5,500 20,888
จอง
17,888 20,888 5,500 20,888
จอง
17,888 20,888 5,500 20,888
จอง
17,888 20,888 5,500 20,888
จอง
17,888 20,888 5,500 20,888
จอง
21,888 24,888 5,500 24,888
ระยะเวลา : (5D3N)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่)

นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน  – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง   

ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 12 Aug 2019
10,999
4,500
13,999
13,999
จอง
22 - 26 Aug 2019
9,999
4,500
12,999
12,999
จอง
29 Aug - 02 Sep 2019
11,999
4,500
14,999
14,999
จอง
05 - 09 Sep 2019
13,989
4,500
16,989
16,989
จอง
12 - 16 Sep 2019
13,989
4,500
16,989
16,989
จอง
17 - 21 Sep 2019
13,989
4,500
16,989
16,989
จอง
19 - 23 Sep 2019
13,989
4,500
16,989
16,989
จอง
24 - 28 Sep 2019
13,989
4,500
16,989
16,989
จอง
26 - 30 Sep 2019
13,989
4,500
16,989
16,989
จอง
10 - 14 Oct 2019
14,989
4,500
17,989
17,989
จอง
15 - 19 Oct 2019
13,989
4,500
16,989
16,989
จอง
17 - 21 Oct 2019
14,989
4,500
17,989
17,989
จอง
22 - 26 Oct 2019
14,989
4,500
17,989
17,989
จอง
จอง
10,999 13,999 4,500 13,999
จอง
9,999 12,999 4,500 12,999
จอง
11,999 14,999 4,500 14,999
จอง
13,989 16,989 4,500 16,989
จอง
13,989 16,989 4,500 16,989
จอง
13,989 16,989 4,500 16,989
จอง
13,989 16,989 4,500 16,989
จอง
13,989 16,989 4,500 16,989
จอง
13,989 16,989 4,500 16,989
จอง
14,989 17,989 4,500 17,989
จอง
13,989 16,989 4,500 16,989
จอง
14,989 17,989 4,500 17,989
จอง
14,989 17,989 4,500 17,989
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💗เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณเฟิ่งหวง
💗สัมผัสความงามประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
💗เดินชมหุบเขาอวตาร อุทยานจางเจียเจี้ย
💗สัมผัสความหวาดเสียว กับการเดินสะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
💗ชมโชว์สุดตระการตา เหม่ยลี่เซียงซี

💗พิเศษ!! สุกี้เห็ด+ปิ้งย่าง BBQ เกาหลี

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 Jul - 02 Aug 2019
11,999
3,500
14,999
14,999
จอง
22 - 26 Aug 2019
11,999
3,500
14,999
14,999
จอง
29 Aug - 02 Sep 2019
11,999
3,500
14,999
14,999
จอง
10 - 14 Sep 2019
13,999
3,500
16,999
16,999
จอง
17 - 21 Sep 2019
13,999
3,500
16,999
16,999
จอง
30 Sep - 04 Oct 2019
13,999
3,500
16,999
16,999
จอง
08 - 12 Oct 2019
14,999
3,500
17,999
17,999
จอง
09 - 13 Oct 2019
14,999
3,500
17,999
17,999
จอง
14 - 18 Oct 2019
14,999
3,500
17,999
17,999
จอง
18 - 22 Oct 2019
14,999
3,500
17,999
17,999
จอง
29 Oct - 02 Nov 2019
14,999
3,500
17,999
17,999
จอง
31 Oct - 04 Nov 2019
14,999
3,500
17,999
17,999
จอง
จอง
11,999 14,999 3,500 14,999
จอง
11,999 14,999 3,500 14,999
จอง
11,999 14,999 3,500 14,999
จอง
13,999 16,999 3,500 16,999
จอง
13,999 16,999 3,500 16,999
จอง
13,999 16,999 3,500 16,999
จอง
14,999 17,999 3,500 17,999
จอง
14,999 17,999 3,500 17,999
จอง
14,999 17,999 3,500 17,999
จอง
14,999 17,999 3,500 17,999
จอง
14,999 17,999 3,500 17,999
จอง
14,999 17,999 3,500 17,999
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

✨สัมผัสความงามประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน
✨สัมผัสความหวาดเสียว กับการเดินสะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลก
✨ล่องเรือชมถ้ำมังกรเหลือง
✨ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
20 - 23 Oct 2019
12,889
2,500
15,889
15,889
จอง
จอง
12,889 15,889 2,500 15,889
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐ พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ: Buffet Chekiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 2 คืน ,เทียนสิน 1 คืน) โดยสายการบิน Thai Air Asia ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
22 - 26 Aug 2019
11,989
4,500
14,989
14,989
จอง
29 Aug - 02 Sep 2019
11,989
4,500
14,989
14,989
จอง
05 - 09 Sep 2019
11,989
4,500
14,989
14,989
จอง
12 - 16 Sep 2019
11,989
4,500
14,989
14,989
จอง
10 - 14 Oct 2019
12,989
4,500
15,989
15,989
จอง
จอง
11,989 14,989 4,500 14,989
จอง
11,989 14,989 4,500 14,989
จอง
11,989 14,989 4,500 14,989
จอง
11,989 14,989 4,500 14,989
จอง
12,989 15,989 4,500 15,989
ระยะเวลา : 4D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี ช้อปปิ้งถนนคนเดิน,เมืองโบราณกวนตู้ เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 12 Aug 2019
10,988
3,500
14,988
14,988
จอง
06 - 09 Sep 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
13 - 16 Sep 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
20 - 23 Sep 2019
8,988
3,500
11,988
11,988
จอง
จอง
10,988 14,988 3,500 14,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
จอง
8,988 11,988 3,500 11,988
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู –
 • ร้านยาบัวหิมะ
 • Starbucks Reserve Roastery
 • หาดไว่ทัน
 • ย่านซินเทียนตี้
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562
7,999
10,999
2,999
จอง
05 – 09 สิงหาคม 2562
8,999
11,999
2,999
จอง
07 – 11 สิงหาคม 2562
8,999
11,999
2,999
จอง
14 – 18 สิงหาคม 2562
8,999
11,999
2,999
จอง
26 – 30 สิงหาคม 2562
8,999
11,999
2,999
จอง
04 – 08 กันยายน 2562
8,999
11,999
2,999
จอง
09 – 13 กันยายน 2562
8,999
11,999
2,999
จอง
จอง
7,999 2,999 10,999
จอง
8,999 2,999 11,999
จอง
8,999 2,999 11,999
จอง
8,999 2,999 11,999
จอง
8,999 2,999 11,999
จอง
8,999 2,999 11,999
จอง
8,999 2,999 11,999
ระยะเวลา : 6D5N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • สะพานสายรุ้ง
 • ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
 • เขาอวตาร
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย  
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 – 22 ตุลาคม 2562
16,999
7,999
19,999
จอง
จอง
16,999 19,999 7,999
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ยอดเขาเทียนเหมินซาน
 • สะพานแก้ว
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • เมืองจางเจียเจี้ย
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 – 14 ตุลาคม 2562
14,999
5,999
17,999
จอง
18 – 21 ตุลาคม 2562
11,999
5,999
14,999
จอง
23 – 26 ตุลาคม 2562
13,999
5,999
16,999
จอง
จอง
14,999 17,999 5,999
จอง
11,999 14,999 5,999
จอง
13,999 16,999 5,999
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลก ภูเขาเทียนเหมินซาน ”ถ้ำประตูสวรรค์” แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 Aug - 02 Sep 2019
9,888
4,500
12,888
12,888
จอง
31 Aug - 04 Sep 2019
9,888
4,500
12,888
12,888
จอง
05 - 09 Sep 2019
9,888
4,500
12,888
12,888
จอง
07 - 11 Sep 2019
9,888
4,500
12,888
12,888
จอง
12 - 16 Sep 2019
10,888
4,500
13,888
13,888
จอง
14 - 18 Sep 2019
10,888
4,500
13,888
13,888
จอง
19 - 23 Sep 2019
10,888
4,500
13,888
13,888
จอง
21 - 25 Sep 2019
11,888
4,500
14,888
14,888
จอง
03 - 07 Oct 2019
12,888
4,500
15,888
15,888
จอง
05 - 09 Oct 2019
16,888
4,500
19,888
19,888
จอง
10 - 14 Oct 2019
11,888
4,500
14,888
14,888
จอง
12 - 16 Oct 2019
12,888
4,500
15,888
15,888
จอง
17 - 21 Oct 2019
11,888
4,500
14,888
14,888
จอง
19 - 23 Oct 2019
11,888
4,500
14,888
14,888
จอง
จอง
9,888 12,888 4,500 12,888
จอง
9,888 12,888 4,500 12,888
จอง
9,888 12,888 4,500 12,888
จอง
9,888 12,888 4,500 12,888
จอง
10,888 13,888 4,500 13,888
จอง
10,888 13,888 4,500 13,888
จอง
10,888 13,888 4,500 13,888
จอง
11,888 14,888 4,500 14,888
จอง
12,888 15,888 4,500 15,888
จอง
16,888 19,888 4,500 19,888
จอง
11,888 14,888 4,500 14,888
จอง
12,888 15,888 4,500 15,888
จอง
11,888 14,888 4,500 14,888
จอง
11,888 14,888 4,500 14,888
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวชมนครโบราณของจีน เมืองหางโจว
สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
ชมหมู่บ้านอูเจิ้น
นั่งรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลก ฟรี !!
ล่องเรือชมคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
หาดไว่ทาน จุดชมบรรยากาศสุดฟินส์

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดชาบู+ปิ้งย่าง BBQ อิ่มไม่อั้น / เสี่ยวหลงเปา+ไก่ขอทาน+หมูพันปี
พิเศษ!! เก็บสตอเบอรี่ที่สวน ฟรี!!

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 07 Sep 2019
10,889
3,500
13,889
13,889
จอง
04 - 08 Sep 2019
10,889
3,500
13,889
13,889
จอง
10 - 14 Sep 2019
10,889
3,500
13,889
13,889
จอง
11 - 15 Sep 2019
10,889
3,500
13,889
13,889
จอง
21 - 25 Sep 2019
10,889
3,500
13,889
13,889
จอง
จอง
10,889 13,889 3,500 13,889
จอง
10,889 13,889 3,500 13,889
จอง
10,889 13,889 3,500 13,889
จอง
10,889 13,889 3,500 13,889
จอง
10,889 13,889 3,500 13,889
ระยะเวลา : 5D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เที่ยวเจดีย์นางพญางูขาวในตำนาน
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศ
สตาร์บัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ถนนโบราณเฉินหวังเมี่ยว
หาดไว่ทาน จุดชมบรรยากาศสุดฟินส์
นั่งรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในประเทศจีน

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟ+ปิ้งย่าง BBQ อิ่มไม่อั้น / เสี่ยวหลงเปา / ไก่ขอทาน+หมูพันปี

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 - 22 Jul 2019
9,889
3,000
9,999
9,889
จอง
จอง
9,889 9,999 3,000 9,889
ระยะเวลา : 5D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐หมู่บ้านจี๋เหมย // เจ้าแม่ทับทิม // พระเจ้าตากเฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) // ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
28 ก.ค.-01 ส.ค.62
18,999
5,000
จอง
28 ส.ค.-01 ก.ย.62
18,999
5,000
จอง
04-08 กันยายน 2019
18,999
5,000
จอง
05-09 กันยายน 2019
18,999
5,000
จอง
11-15 กันยายน 2019
18,999
5,000
จอง
12-16 กันยายน 2019
18,999
5,000
จอง
18-22 กันยายน 2019
18,999
5,000
จอง
19-23 กันยายน 2019
18,999
5,000
จอง
10-14 ตุลาคม 2019
18,999
5,000
จอง
16-20 ตุลาคม 2019
18,999
5,000
จอง
19-23 ตุลาคม 2019
18,999
5,000
จอง
20-24 ตุลาคม 2019
18,999
5,000
จอง
21-25 ตุลาคม 2019
18,999
5,000
จอง
22-26 ตุลาคม 2019
18,999
5,000
จอง
06-10 พฤศจิกายน 2019
18,999
5,000
จอง
07-11 พฤศจิกายน 2019
18,999
5,000
จอง
13-17 พฤศจิกายน 2019
18,999
5,000
จอง
14-18 พฤศจิกายน 2019
18,999
5,000
จอง
20-24 พฤศจิกายน 2019
18,999
5,000
จอง
21-25 พฤศจิกายน 2019
18,999
5,000
จอง
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
จอง
18,999 5,000
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

⭐แถมเที่ยวมาเก๊า…ช้อปปิ้ง แชะภาพ สุดชิคเดอะเวเนเชี่ยนเข้าชมงาน 2 วัน # ล่องเรือชม Night Life ของเมืองกวางเจาพิเศษ เป๋าฮื้อ ซีฟู๊ด ไวน์แดง ณ เมืองจูไห่ลิ้มรสอาหารโปรตุเกสรสชาติต้นตำรับพร้อมดื่มด่ำบรรยากาสสุดฟิน !!!  

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
16-19 ตุลาคม 2019
16,999
4,500
จอง
17-20 ตุลาคม 2019
16,999
4,500
จอง
จอง
16,999 4,500
จอง
16,999 4,500
ระยะเวลา : 4D3N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

💚 ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู🚣‍
💚 หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ🌊
💚 พิเศษ>สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง🍄🍲
💚 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
💚 บินตรงโดยสายการบิน LUCKY AIR
🎊..🎊..🎊

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
03 - 06 Oct 2019
10,888
3,500
13,888
13,888
จอง
11 - 14 Oct 2019
11,888
3,500
14,888
14,888
จอง
17 - 20 Oct 2019
10,888
3,500
13,888
13,888
จอง
จอง
10,888 13,888 3,500 13,888
จอง
11,888 14,888 3,500 14,888
จอง
10,888 13,888 3,500 13,888