Menu Close

ทัวร์จอร์เจีย

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 6D4N
ช่วงเวลา : 09 กันยายน 63 - 04 ตุลาคม 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ไฟร์ทเหมาลำ นั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส
 • นอนบน GUDAURI พร้อมบุฟเฟ่ต์โรงแรม 1 มื้อ
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • วิหารจวารี
 • วิหารสเวติสโคเวลี
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • ป้อมอนานูรี
 • อ่างเก็บน้ำชนวาลี
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • เมืองอัพลีสสิค
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 14 Sep 2020
31,999
6,000
31,999
31,999
จอง
13 - 18 Sep 2020
31,999
6,000
31,999
31,999
จอง
17 - 22 Sep 2020
31,999
6,000
31,999
31,999
จอง
21 - 26 Sep 2020
31,999
6,000
31,999
31,999
จอง
29 Sep - 04 Oct 2020
31,999
6,000
31,999
31,999
จอง
จอง
31,999 31,999 6,000 31,999
จอง
31,999 31,999 6,000 31,999
จอง
31,999 31,999 6,000 31,999
จอง
31,999 31,999 6,000 31,999
จอง
31,999 31,999 6,000 31,999
ระยะเวลา : 6D4N
ช่วงเวลา : 13 กันยายน 63 - 30 กันยายน 63
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ไฟร์ทเหมาลำ นั่ง 4WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส
 • พิเศษ ! ดินเนอร์ อาหารไทย 1 มื้อ /อาหารจีน 1 มื้อ
 • โบสถืเกอร์เกตี้
 • วิหารจวารี
 • วิหารสเวติสโคเวลี
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • ป้อมอนานูรี
 • อ่างเก็บน้ำ ชินวาลี
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • เมืองอัพลีสลิค
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
13 - 18 Sep 2020
33,999
8,000
33,999
33,999
จอง
17 - 22 Sep 2020
33,999
8,000
33,999
33,999
จอง
21 - 26 Sep 2020
33,999
8,000
33,999
33,999
จอง
25 - 30 Sep 2020
33,999
8,000
33,999
33,999
จอง
จอง
33,999 33,999 8,000 33,999
จอง
33,999 33,999 8,000 33,999
จอง
33,999 33,999 8,000 33,999
จอง
33,999 33,999 8,000 33,999