Menu Close

ทัวร์จอร์เจีย

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 6D4N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

– เยี่ยมชม มหาวิหารซมินดา ซามีบา
– ชม ป้อมนาริกาลา
– ชม สะพานแห่งสันติภาพ
– ชมความงามของ วิหารจวารี
– ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถัน
– ชม โบสถ์เกอร์เกติ, Bodbe Monastery และ Velistsikhe Villages
– ช้อปปิ้งที่ Chardin Street
– ชิมไวน์ Numisi Wine Museum
– ทำขนมหวานท้องถิ่น Churchkhela

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
10 มี.ค. - 15 มี.ค. 2562
36,555
7,900
35,555
36,555
จอง
31 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562
38,555
7,900
37,555
38,555
จอง
7 เม.ย. - 12 เม.ย. 2562
41,555
7,900
37,555
41,555
จอง
21 เม.ย. - 26 เม.ย. 2562
36,555
7,900
35,555
36,555
จอง
5 พ.ค. - 10 พ.ค. 2562
38,555
7,900
37,555
38,555
จอง
12 พ.ค. - 17 พ.ค. 2562
36,555
7,900
35,555
36,555
จอง
19 พ.ค. - 24 พ.ค. 2562
37,555
7,900
36,555
37,555
จอง
26 พ.ค. - 31 พ.ค. 2562
36,555
7,900
35,555
36,555
จอง
จอง
36,555 35,555 7,900 36,555
จอง
38,555 37,555 7,900 38,555
จอง
41,555 37,555 7,900 41,555
จอง
36,555 35,555 7,900 36,555
จอง
38,555 37,555 7,900 38,555
จอง
36,555 35,555 7,900 36,555
จอง
37,555 36,555 7,900 37,555
จอง
36,555 35,555 7,900 36,555
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
08 - 15 ก.พ. 19
47,888
10,900
47,888
47,888
จอง
01 - 08 มี.ค. 19
47,888
10,900
47,888
47,888
จอง
08 - 15 มี.ค. 19
47,888
10,900
47,888
47,888
จอง
15 - 22 มี.ค. 19
47,888
10,900
47,888
47,888
จอง
จอง
47,888 47,888 10,900 47,888
จอง
47,888 47,888 10,900 47,888
จอง
47,888 47,888 10,900 47,888
จอง
47,888 47,888 10,900 47,888