Menu Close

ทัวร์กัมพูชา

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • พนมเปญ เสียมเรียบ
 • ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในพื้นภาคเอเชีย
 • ชมโชว์ระบำอัปสรา
 • พักโรงแรมหรู 4 ดาว
 • แถมฟรี ชุดซัวซะไดย
 • พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
18 พ.ค.62-20 พ.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
25 พ.ค.62-27 พ.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
08 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
12,900
3,000
12,500
จอง
22 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
12,900
3,000
12,500
จอง
06 ก.ค.62-08 ก.ค.62
13,900
3,000
13,500
จอง
20 ก.ค.62-22 ก.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
27 ก.ค.62-29 ก.ค.62
14,900
3,000
14,500
จอง
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
14,900
3,000
14,500
จอง
23 ส.ค.62-25 ส.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
06 ก.ย.62-08 ก.ย.62
12,900
3,000
12,500
จอง
20 ก.ย.6222 ก.ย.62
12,900
3,000
12,500
จอง
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
14,900 14,500 3,000
จอง
14,900 14,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
 • ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย
 • ชมโชว์ระบำอัปสรา
 • พักโรงเเรมหรูระดับ 4 ดาว
 • เต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 • แถมฟรีชุดซัวซะไดย
 • เสียมเรียบ นครวัด นครธม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
17 พ.ค.62 - 19 พ.ค.62
10,900
2,000
10,500
จอง
31 พ.ค.62-02 มิ.ย.62
9,999
2,000
9,999
จอง
07 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
9,999
2,000
9,999
จอง
21 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
9,999
2,000
9,999
จอง
05 ก.ค.62-07 ก.ค.62
9,999
2,000
9,999
จอง
12 ก.ค.62-14 ก.ค.62
10,900
2,000
10,500
จอง
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
10,900
2,000
10,500
จอง
09 ส.ค.62-11 ส.ค.62
10,900
2,000
10,500
จอง
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
10,900
2,000
10,500
จอง
23 ส.ค.62-25 ส.ค.62
10,900
2,000
10,500
จอง
06 ก.ย.62-08 ก.ย.62
9,999
2,000
9,999
จอง
20 ก.ย.62-22 ก.ย.62
9,999
2,000
9,999
จอง
27 ก.ย.62-29 ก.ย.62
9,999
2,000
9,999
จอง
จอง
10,900 10,500 2,000
จอง
9,999 9,999 2,000
จอง
9,999 9,999 2,000
จอง
9,999 9,999 2,000
จอง
9,999 9,999 2,000
จอง
10,900 10,500 2,000
จอง
10,900 10,500 2,000
จอง
10,900 10,500 2,000
จอง
10,900 10,500 2,000
จอง
10,900 10,500 2,000
จอง
9,999 9,999 2,000
จอง
9,999 9,999 2,000
จอง
9,999 9,999 2,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชมโตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-17 ก.พ. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
22-24 ก.พ. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
08-10 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
15-17 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
05-07 เม.ย 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
10-12 เม.ย 62
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
11-13 เม.ย 62
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
12-14 เม.ย 62
14,900
2,000
14,900
14,900
จอง
13-15 เม.ย 62
14,900
2,000
14,900
14,900
จอง
26-28 เม.ย 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
14,900 14,900 2,000 14,900
จอง
14,900 14,900 2,000 14,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900