Menu Close

ทัวร์กัมพูชา

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

  • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
  •  เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
  •  ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
  • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
  • พิเศษ…เมนูอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์อัปสราการแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงาม
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 - 29 Mar 2019
15,888
2,900
0
15,888
จอง
จอง
15,888 0 2,900 15,888
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชมโตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15-17 ก.พ. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
22-24 ก.พ. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
01-03 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
08-10 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
15-17 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
22-24 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
29-31 มี.ค. 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
05-07 เม.ย 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
10-12 เม.ย 62
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
11-13 เม.ย 62
13,900
2,000
13,900
13,900
จอง
12-14 เม.ย 62
14,900
2,000
14,900
14,900
จอง
13-15 เม.ย 62
14,900
2,000
14,900
14,900
จอง
26-28 เม.ย 62
10,900
2,000
10,900
10,900
จอง
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
13,900 13,900 2,000 13,900
จอง
14,900 14,900 2,000 14,900
จอง
14,900 14,900 2,000 14,900
จอง
10,900 10,900 2,000 10,900