Menu Close

ทัวร์กัมพูชา

ค้นหาทัวร์

ระยะเวลา : 2D1N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์

นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ

 สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์

โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
29 – 30 ธันวาคม 2561
10,888
1,500
จอง
30 – 31 ธันวาคม 2561
10,888
1,500
จอง
31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
10,888
1,500
จอง
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
จอง
10,888 1,500
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวกัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
– นครวัด นครธม
– ล่องเรือโตนเลสาบ
– ชมโชว์ระบำอัปสรา
– เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
แถมฟรี!! ชุดซัวซะไดย เสื้อ พัด ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
2-4 พ.ย.61
11,900
2,000
11,500
จอง
9-11 พ.ย.61
11,900
2,000
11,500
จอง
16-18 พ.ย.61
11,900
2,000
11,500
จอง
23-25 พ.ย.61
11,900
2,000
11,500
จอง
30 พ.ย. - 2 ธ.ค.61
12,900
2,000
12,500
จอง
7-9 ธ.ค.61
12,900
2,000
12,500
จอง
8-10 ธ.ค.61
12,900
2,000
12,500
จอง
14-16 ธ.ค.61
12,900
2,000
12,500
จอง
21-23 ธ.ค.61
12,900
2,000
12,500
จอง
29-31 ธ.ค.61
13,900
2,000
13,500
จอง
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
12,900
2,000
12,500
จอง
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
12,900
2,000
12,500
จอง
4-6 ม.ค.62
13,900
2,000
13,500
จอง
11-13 ม.ค.62
12,900
2,000
12,500
จอง
18-20 ม.ค.62
12,900
2,000
12,500
จอง
25-27 ม.ค.62
12,900
2,000
12,500
จอง
จอง
11,900 11,500 2,000
จอง
11,900 11,500 2,000
จอง
11,900 11,500 2,000
จอง
11,900 11,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
13,900 13,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
13,900 13,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
จอง
12,900 12,500 2,000
ระยะเวลา : 3D2N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ
– นครวัด นครธม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
– ล่องเรือโตนเลสาบ
– ชมโชว์ระบำอัปสรา
– เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
แถมฟรี!! ชุดซัวซะไดย เสื้อ พัด ร่ม ถุงผ้า

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
3-5 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
10-13 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
17-19 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
24-26 พ.ย.61
12,900
3,000
12,500
จอง
1-3 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
2-4 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
8-10 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,500
จอง
9-11 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,500
จอง
15-17 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
22-24 ธ.ค.61
12,900
3,000
12,500
จอง
29-31 ธ.ค.61
13,900
3,000
13,500
จอง
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62
13,900
3,000
13,500
จอง
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62
13,900
3,000
13,500
จอง
5-7 ม.ค.62
13,900
3,000
13,500
จอง
12-14 ม.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
19-21 ม.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
26-28 ม.ค.62
12,900
3,000
12,500
จอง
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
13,900 13,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000
จอง
12,900 12,500 3,000