Menu Close

ทัวร์กรีซ

ค้นหาทัวร์..

ระยะเวลา : 9D6N
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เอเธนส์ – แหลมซูเนี่ยน – วิหารโพไซดอน – เกาะซานโตรินี่ – หมู่บ้านเอีย – นั่งกระเช้าชมเมืองฟิร่า

ล่องเรือชมภูเขาไฟ – เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอพอลโล – อะราโชวา – คอรินท์ – อะโครโปลิส

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
02-10 พ.ย. 2562
75,900
19,900
75,900
75,900
จอง
30 พ.ย.-08 ธ.ค. 2562
75,900
19,900
75,900
75,900
จอง
28 ธ.ค. 2562 - 05 ม.ค. 2563
79,900
22,900
79,900
79,900
จอง
11-19 ม.ค. 2563
75,900
19,900
75,900
75,900
จอง
08-16 ก.พ. 2563
75,900
19,900
75,900
75,900
จอง
21-29 มี.ค. 2563
75,900
19,900
75,900
75,900
จอง
จอง
75,900 75,900 19,900 75,900
จอง
75,900 75,900 19,900 75,900
จอง
79,900 79,900 22,900 79,900
จอง
75,900 75,900 19,900 75,900
จอง
75,900 75,900 19,900 75,900
จอง
75,900 75,900 19,900 75,900