Menu Close

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน เริ่มต้น 12,888 เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT

ราคาเริ่มต้น
฿13,888
รหัสทัวร์ 5476
สายการบิน NOKSCOOT
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ จีน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ พิเศษสุด!! ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน เมนูพิเศษ>>Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว   พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง3คืน) เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT 

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
2
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
เช้า, เที่ยง, เย็น
Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
3
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ –ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง
เช้า, เที่ยง, เย็น
Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
4
ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
11 - 14 May 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
16 - 19 May 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
18 - 21 May 2019
14,888
4,500
14,888
14,888
จอง
23 - 26 May 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
30 May - 02 Jun 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
01 - 04 Jun 2019
13,888
4,500
13,888
13,888
จอง
08 - 11 Jun 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
13 - 16 Jun 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
15 - 18 Jun 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
20 - 23 Jun 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
22 - 25 Jun 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
27 - 30 Jun 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
29 Jun - 02 Jul 2019
12,888
4,500
12,888
12,888
จอง
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
จอง
14,888 14,888 4,500 14,888
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
จอง
13,888 13,888 4,500 13,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888
จอง
12,888 12,888 4,500 12,888

รายละเอียด

วันที่ 1        สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน

10.00        คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

13.15       เดินทางสู่ เทียนสิน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW880 *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.45      เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกับไกด์ท้องถิ่น เพื่อนำท่านขึ้นรถไฟใต้ดิน เดินทางสู่สถานีรถไฟเทียนสิน จากนั้นนำท่าน สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด Bullet Train เดินทางสู่ ปักกิ่ง *ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ด้วยความเร็วสูงสุด 295 กม.ต่อชั่วโมง* (เพื่อสะดวกต่อการขึ้นรถไฟ ควรเตรียมกระเป๋าแบบมีล้อลาก)เดินทางถึงสถานีรถไฟปักกิ่ง นครปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังการปฏิวัติล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู้รบกลางเมือง ค.ศ.1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแต่นั้นมา นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ที่พัก

เข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน (ไม่มีบริการอาหารค่ำ)

 

 

วันที่ 2         จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ศูนย์รวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ นครโบราณ หรือ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนาง  ซูสีไทเฮาจากนั้น ผ่านชมด้านนอกของโรงละครแห่งชาติปักกิ่งหรือตึกไข่ ตั้งอยู่ใกล้กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง

บ่าย        นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน จากนั้นพาชม โรงงานไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบำรุงผิวไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว  เพื่อบำรุงผิวหน้าและกาย  ให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นนำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่น่าประทับใจ

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 

วันที่ 3       กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ –ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก – ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไป กำแพงเมืองจีน แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ “หยกจีน” ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค จากนั้นพาท่านชมความยิ่งใหญ่ของ“กำแพงเมืองจีน” (ด่านจียงกวน) ที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้กำแพง กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แล้วมีระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรุดได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง พิเศษสุด!!ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สุกี้สมุนไพร

บ่าย        แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวน  หยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างเสมือนจริงจากนั้น จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก สนามกีฬาหลักที่ ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ซึ่งมีชื่อเล่นว่า รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายรัง เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สร้างเสร็จในปี 2550 ได้รับการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน (China Architecture Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง เดินทางสู่ ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงปักกิ่ง ที่รวมร้านค้าและห้างดังอันทันสมัย กลมกลืนเข้ากับตึกเก่าแก่ที่มีอายุเป็นร้อยปี ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan BBQ ซีฟู๊ดส์

เข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Express Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

 

 

วันที่ 4     ตลาดรัสเซีย-สนามบินเทียนสิน-สนามบินดอนเมือง

เช้า         บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ผีชิว ท่านจะได้ศาสตร์แห่งการเสริมบารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุ้ยของชาวจีน และท่านที่ทำการค้าขาย หรือทำธุรกิจ สามารถเช่าผีชิวเพื่อนำไปตั้งเป็นเครื่องรางของมงคลกับบ้าน ห้างร้าน และกิจการของท่าน จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายใน บริเวณที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็น ผ้าไหม, เสื้อผ้า , งานฝีมือ , เครื่องหนัง , ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนสิน

20.10   เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่  XW879

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.10      เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง

–  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว,ร้านยางพารา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

–  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก  (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้2.ค่าโรงแรมที่พัก  (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
5.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว

6.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 400 หยวน (2,000 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
8.(8.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

   (8.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

การชำระเงิน

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

หมายเหตุ

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้