Menu Close

ทัวร์ฮ่องกง วัดซีซ้าน พีคแทรม AUG 19 3D2N เริ่ม 13,900 เดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX)

ราคาเริ่มต้น
฿13,900
รหัสทัวร์ 7103
สายการบิน HX772/HX761
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ ฮ่องกง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักโรงแรมฮ่องกง ระดับ4 ดาว 2คืน
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดซีซ้าน
ขอพร แก้ปีชง วัดแชกง
ขอพรชีวิตคู่ เทพเจ้า ด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน
อร่อย กับเมนูสุดพิเศษ Shabu Shabu สไตล์ฮ่องกง
ช๊อปปิ้งย่านดังที่สุด จิมชาจุ่ย

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
กรุงเทพ - ฮ่องกง - พีคแทรม (XXX)
SAV Hotel / Silka Hotel หรือใกล้เคียง
2
วัดซีซ้าน - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่+หยก - วัดหวังต้าเซียน - จิมซาจุ่ย (B/L/D)
เช้า, เที่ยง
SAV Hotel / Silka Hotel หรือใกล้เคียง
3
ตึกทรานฟอเมอร์ - ถนนฮอลลี่วูด (สตรีทอาร์ท) - กรุงเทพฯ (B/L)
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
04 - 06 Aug 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
18 - 20 Aug 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
25 - 27 Aug 2019
13,900
5,500
0
13,900
จอง
จอง
13,900 0 5,500 13,900
จอง
13,900 0 5,500 13,900
จอง
13,900 0 5,500 13,900

รายละเอียด

วันแรก     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พีคแทรม (XXX)

08.30 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 Row K

11.25 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบน HX772

15.30 น.  ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหัวหน้าทัวร์นำท่านเดินออกทาง HALL B ไกด์ท้องถิ่นและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน

หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินเท่านั้น

รถรางพีคแทรม (Peak Tram) อยู่ด้านบนของยอดเขา Victoria Peak ซึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกงโดยมีความสูงจากประมาณ 552 จากระดับน้ำทะเล เป็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งที่คนนิยมไปมากที่สุดเพราะเป็นทั้งจุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้โดยจะมีรถรางหรือรถ Tram คอยให้บริการสามารถมองเห็นวิวเมืองด้านล่างได้เกือบทั่วทั้งหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆยังเป็นอ่าวและสันเขาไกลๆของเกาะอีกด้วย

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย **

เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) SAV Hotel / Silka Hotel หรือใกล้เคียง

 

วันสอง   วัดซีซ้าน – วัดแชกง – ร้านจิวเวอร์รี่ / ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – จิมซาจุ่ย

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)

วัดชีซ้าน (Tsz Shan Monastery)  นำทุกท่านไปไหว้**เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุด** เป็น Unseen แห่งใหม่ของฮ่องกง! จะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าแห่งความเมตตา ที่มีความสูง 76 เมตร ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ด้านหน้าโถงใหญ่มีพระประธานปรางค์ทองประดิษฐานอีก 3 องค์ และการเข้าชมทางวัดได้จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 500 คนต่อวัน ต้องทำการจองคิวล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเข้าสักการะ เนื่องจากวัดซีซ้านนี้เป็นวัดที่เคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบ มีความสงบ สะอาด สวยงาม และมีศิลปะที่วิจิตรงดงามมาก พูดได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ไปสักการะสักครั้ง

หมายเหตุ โปรแกรมนี้ต้องทำการจองพร้อมหน้าพาสปอร์ตทันที !! เพราะต้องทำการจองคิวเข้าวัดล่วงหน้า 1 เดือน ถึงจะคอนเฟิร์มรายชื่อเข้าวัด เนื่องจากวัดจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 500 คน/วัน เท่านั้น

วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน** เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย พลิกดวงชะตาที่ตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย**เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย **

ร้านจิวเวอร์รี่ (Jewery Shop) ท่านจะได้พบกับจี้กังหันของขลังชื่อดังทีทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปัดเป่าอุปสรรคและพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีได้ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท้ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าสรรพคุณที่มีความเย็นของหยกนั้นจะทำให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ! Shabu !!

วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) **ไหว้ขอความสำเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ** วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ เทพหวังต้าเซียน ให้พรสุขภาพดีหายเจ็บป่วย และจุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้อีกจุดหนึ่งคือบริเวณศาลกลางแจ้งที่ประดิษฐานของ เทพหล่กโหยว หรือ เทพด้ายแดง เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังซึ่งเชื่อกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเนื้อคู่แท้รักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้มีคู่แล้วจะรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไป วิธีขอพร: ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี

จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ตั้งอยู่บนถนนนาธานเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก
ตลอดทางเดินถึง 4 กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้แก่ Ocean Terminal, Harbour City สินค้าแฟชั่นต่างๆเครื่องสำอางในราคาส่งร้านอาหารอร่อยๆย่านนี้ดังและยอดนิยมที่สุดในฮ่องกง

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย **

เข้าสู่ที่พัก (ฮ่องกง) SAV Hotel / Silka Hotel  หรือใกล้เคียง

 

วันสาม    ตึกทรานฟอเมอร์ – ถนนฮอลลี่วูด (สตรีทอาร์ท) – กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3)

ตึก Transformers ฮ่องกง ( Yick Fat Building ) ตึกนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง เรื่อง Transformers 4 : Age of Extinction ที่ฉายในปี ค.ศ. 2014 เป็นฉากต่อสู้ที่ตื่นเต้นฉากหนึ่ง นักท่องเที่ยวส่วนมากจะรู้จักตึกนี้ในนาม ตึก Transformers ฮ่องกง มากกว่าชื่อจริงของตึกเสียอีก ตึกนี้เป็นที่อาศัยของชาวฮ่องกง เรียกว่า ( Yick Fat Building ) เป็นมุมถ่ายรูปและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในฮ่องกง จริงๆแล้วตึกนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวฮ่องกง รูปทรงตึกเมื่อมองขึ้นไปด้านบนจะเห็นเป็นรูปตัว M เป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมที่สุดที่หลายประเทศให้ความสนใจ หากใครไม่ได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่ง ถือว่าว่าพลาดมาก !!

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ ห่านย่าง

ถนนฮอลลีวูด (Street Art, Hollywood Road) สถานที่สุดชิคของนักท่องเที่ยวที่ชอบการถ่ายรูป บริเวณรอบๆรายล้อมไปด้วยตึกสไตล์วินเทจตลอดสองข้างทาง มีมุมสวยๆหลากหลายมุม และยังมีร้านกาแฟเก๋ๆนั่งพักผ่อนได้ ร้านค้าโดยส่วนมากจะเป็นร้านขายของสไตล์วินเทจและร้านขายภาพงานศิลปะต่างๆ ใครที่ชื่อชอบงาน Street Art ต้องไม่พลาดที่นี่เลยคะ

** อิสระอาหารเย็นด้วยตนเองตามอัธยาศัย **

** สมควรแก่เวลานำทุกท่านไปสนามบิน เช็คอิน โหลดสัมภาระ **

21.45 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) เที่ยวบิน HX761

23.55 น.  ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

หมายเหตุ: ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถจัดที่นั่งล่วงหน้าได้ หัวหน้าทัวร์จะรีเควสให้ตอนเช็คอิน

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการทั้งหมด *รวม*

1. ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ชั้นประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

-เมื่อออกตั๋วแล้วจะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี

-เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี

2.โรงแรม 4 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม)

หมายเหตุ: การจัดห้องพักสำหรับเด็กมีเงื่อนไขดังนี้

-เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดให้นอนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น

หากเป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือว่าเป็นการพักเดี่ยว มีค่าพักเดี่ยวเพิ่ม

-เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรือนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง

-ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนั้น

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดห้องประเภทอื่นทดแทนให้แก่ท่านตามเหมาะสม

-กรณีเดินทาง 4 ท่านได้พัก 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนให้ท่านที่เหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเงื่อนไขโรงแรม

หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามที่กำหนดไว้

-ท่านที่ยกเลิกเดินทางภายหลังทั้งห้องจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพื่อนในทริปได้ทุกกรณี

3.อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**)

4.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม โดยที่ไม่ใช่โปรแกรมที่ระบุไว้ว่าต้องชำระเพิ่มเติม

5.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

6.ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น **

-กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่  76 – 80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง

และสำหรับผู้เดินทาง อายุ 81 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **

-ประกันไม่คุ้มครองผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศต้องห้าม แม้ว่าจะส่งชื่อมาทำประกันแล้ว ได้แก่

อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน

7.ค่าสัมภาระภาษีน้ำมัน ภาษีตั๋วทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิ่มหากถูกปรับราคา

 

อัตราค่าบริการทั้งหมด *ไม่รวม*

1.ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพร้อมค่าทัวร์)

-ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เก็บค่าทิป **

-ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิ่มตามสินน้ำใจของทุกท่าน **

2.ค่าภาษีต่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี

3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทัวร์เป็นสาเหตุ อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ

ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก

ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ประจำเมืองไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ

การชำระเงิน

เงื่อนไขการรับจองทัวร์

1) ชำระค่ามัดจำทัวร์ “ท่านละ 5,000 บาท” ภายใน 2 วัน ส่วนที่เหลือ 35 วัน ก่อนเดินทาง

-ที่นั่งของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

-ขอสงวนสิทธิยกเลิกที่นั่ง AUTO หากท่านไม่ได้ชำระค่ามัดจำในวันที่กำหนดเพื่อให้สิทธิ

แก่ผู้ที่รอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนื่องจากโปรแกรมเป็นแบบจอยทัวร์บริษัทฯมีความจำเป็น

ต้องบริหารจัดการขายที่นั่งให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาที่สายการบินกำหนดเพื่อให้กรุ๊ปออกเดินทาง

2) สำเนาหนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมี

หน้าว่างท้ายเล่มไม่น้อยกว่า 2 หน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตม. ประทับตราได้

หมายเหตุ

ข้อสำคัญควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้นกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เช่น จิวเวอรี่, หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม,ไข่มุก, ใบชา, เยื่อไผ่ซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 100%

2) ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน คืนค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

3) ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 14 วันไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดทุกกรณี