Menu Close

ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 18,999 เดินทางโดยสายการบิน Thai

ราคาเริ่มต้น
฿17,999
รหัสทัวร์ HASHTAG
สายการบิน THAI AIRWAYS
ระยะเวลา 3D2N
ประเทศ TAIWAN
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ของโปรแกรม · บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY (ไฟลท์สวย) ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์ 50% · โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า ไทเป 2 คืน · ทัวร์โปรแกรมพิเศษสำหรับสายกิน ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอน!! พาชิม พากิน อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น สตรีทฟู๊ด หรือ ร้านดัง · เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89)  D.I.Y พายสับปะรดโรงงานพายสับปะรด · ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดซีเหมินติง  และ ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน · มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง “ DIN TAI FUNG” และ เมนูชาบู ชาบูหม่าล่า · น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง
เที่ยง, เย็น
XIMEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2
D.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน
เช้า, เที่ยง, เย็น
XIMEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3
ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) – ตลาดซีเหมินติง – DUTY FREE –   สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
09 - 11 Aug 2019
17,999
5,900
17,999
17,999
จอง
11 - 13 Oct 2019
17,999
5,900
17,999
17,999
จอง
จอง
17,999 17,999 5,900 17,999
จอง
17,999 17,999 5,900 17,999

รายละเอียด

วันที่ 1         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง

05.30 น.          คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (/ อาหารกลางวัน / อาหารเย็น อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.25 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 632 

                        (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.05 น.          เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน   ประเทศไต้หวัน                                       

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรไต้หวัน พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนั้น

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชื่อดัง  DIN TAI FUNG  เมนูเสี่ยวหลงเปา   (1)

นำท่านตะลุยทาน เมนูขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง ณ ร้านต้นตำรับ ที่ DIN TAI FUNG ที่เป็นที่นิยมและเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีรสชาติดีที่อร่อยที่สุด ซึ่งเชฟจะทำแผ่นแป้งเนื้อเนียนนุ่มอร่อย กับไส้ที่ปรุงรสอย่างลงตัว และจับเป็นจีบปิด 18 จีบอย่างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ ก่อนรับประทานต้องจิ้มตัวแป้งให้น้ำซุปไหลออกมา แล้วทานไปทั้งคำ ร้านนี้มีสาขาที่เมืองไทย ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งสายกินหลายท่านที่ลิ้มรสแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “รสชาติขั้นเทพ”

จากนั้นนำท่านพักเพื่อย่อยอาหาร ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พิเศษ!!พาทุกท่านไปชิม ชาไข่มุก ร้าน CHUN SHUI TANG ร้านชาไข่มุกต้นตำหรับร้านแรกของไต้หวัน มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่นี่เขาจะทำไข่มุกที่มีความนุ่มละมุนลิ้น ใหม่สดทุกวัน จากนั้นนำท่านไป วัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน นำท่านเยือนแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งชิมอาหารเลิศรสมากมาย ที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  “สยามสแควร์เมืองไทย” มีทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง เริ่มต้นนำท่านชิม ร้านไก่ทอด HOT – STAR  ไก่ทอดชิ้นโต (ใหญ่เท่าหน้า) เป็นร้านไก่ทอดที่ตอนนี้ใครมาเที่ยวไต้หวันก็ต้องมาชิม และไฮท์ไลท์อีกอย่างหนึ่งนั่น คือ บะหมี่อาจง นำท่านต่อคิวเพื่อลิ้มรสบะหมี่ชื่อดัง บะหมี่อาจงจะมีลักษณะของน้ำซุปที่ข้นๆคล้ายๆกับกระเพาะปลาเสริมรสชาติด้วยจิ๊กโฉ่วจะได้รสชาติที่ลงตัวมาก จะเห็นได้ถึงผู้คนที่ยอมต่อแถวเพื่อซื้อกัน แต่ถึงจะมีการต่อแถวก็ไม่ต้องกังวล เพราะร้านนี้เขามีพนักงานมากพอที่จะทำให้ไม่ต้องรอนาน ปิดท้ายด้วยน้ำแปลกแหวกแนว เมืองไทยหาทานไม่ได้แน่นอน นั่นก็คือ น้ำมะระขาว ที่แปลกและน่าลองเป็นอย่างมาก ใครจะเชื่อว่าน้ำมะระเป็นจะเป็นที่นิยมของคนย่านนี้ มะระขาว มีสรรพคุณมากมายที่เราก็รู้กันดี เรื่องของรสชาติ ทุกท่านอาจจะคิดว่าขม แต่ไม่ขมมากอย่างที่คิด เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่น่าสนใจ และหากท่านไหนยังอยากลองชิมเมนูพิเศษร้านอื่นๆซึ่งบอกได้เลยมีมากมายหลายร้านจริงๆ ปล่อยให้ทุกท่านอิสระเลือกหาร้านโปรดเมนูแปลกตามอัธยาศัย นอกจากนั้นท่านยังสามารถช้อปปิ้งสินค้าอื่นๆได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ    รับประทานอาหารเย็นแบบSTREET FOODเมนูไก่ทอดHOT STAR+บะหมี่อาจงและน้ำมะระขาว  (2)

   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักã XIMEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 

วันที่ 2       D.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (3)     (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)                      

นำท่านเยี่ยมชม โรงงานพายสับปะรด พร้อมทำ DIY ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุกท่านจะได้ชมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดชื่อดัง จนถึงขั้นตอนการทำขนมรสเลิศ อิสระให้ทุกท่านได้ลองทำ ขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว คาบสมุทรทางเหนือของไต้หวันที่ทุกท่านจะต้องประหลาดใจกับชายหาดที่มีหินสวยรูปร่างแปลกตามากมายที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและสายลมที่ปะทะมานับพันๆปี ไฮท์ไลท์ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรราชินี” ที่โด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน YELIU SEAFOOD RESTAURANT    (4)

                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฉือเฟิ่น  เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลางหมู่บ้านมีทางรถไฟพาดผ่าน มีอาหารท้องถิ่นรถชาติดี มีน้ำตก Shifen ที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมาก ใครที่แวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้นอกจากจะได้เที่ยวน้ำตกแล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย (คล้ายโคมยี่เป็ง) และทานของอร่อยๆ ได้ตลอดสองข้างทาง โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงสี หรือ  PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีน คล้ายกับเป็นวันส่งท้ายเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง  นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงแต่หลังจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองไต้หวันและสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลง ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพร้อมของที่ระลึกน่ารักๆตลอดทาง นำท่านชิม ขนมพื้นเมืองสุดแสนอร่อย “ไอติมโรตีถั่วตัด”  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ นำทุกท่านชิม ไส้กรอกเชียงฉาง ลักษณะคล้ายกับไส้กรอกอีสานแต่รสชาติต่างจากไส้กรอกอีสานมาก เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้ไปที่ตลาดแห่งนี้ จากนั้นพาท่านชิมอีกหนึ่งไฮท์ไลท์  คือ ขนมปังไส้หมู / เนื้อ ที่เขาจะย่างในโอ่ง มีความหอมน่าทานมากๆ ตัวแป้งมีความนุ่ม ส่วนไส้ด้านในมีทั้งหมู และ เนื้อ ให้ท่านได้ลองชิม พิเศษ!! เชิญท่านชิม น้ำฟัก เป็นเครื่องดื่มที่นิยมเป็นอย่างมากของคนไต้หวันและนักท่องเที่ยว บอกเลย ห้ามพลาด!!! และนอกจากนี้ยังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกรับประทานกันอย่างจุใจ   เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และชาไต้หวันต่างๆ เต้าหู้เหม็นที่เป็นของขึ้นชื่อ เป็นต้น อีกโซนของตลาดจะเป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆอาคารตลาดนี้ จะขายของผสมกันไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ของใช้เด็ก ของที่ระลึก โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอื่นๆ ทั้งเป็นแบรนด์นานาชาติและร้านท้องถิ่นด้วย

ค่ำ           รับประทานอาหารเย็นแบบ STREET FOOD เมนู ไส้กรอกเชียงฉาง +ขนมปังไส้หมู / เนื้อ+น้ำฟัก      (5)

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ã XIMEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

     

 

 

วันที่ 3           ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท)ตลาดซีเหมินติง – DUTY FREE –  สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  (6)                                            (อาหารเช้า/ กลางวัน/-)

นำทุกท่านเยี่ยมชม   ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน เมนู MALA SHABU     (7)

                 นำท่านเดินเล่น ตลาดซีเหมินติง อีกครั้ง เพื่อเลือกซื้อของฝากและเก็บตกเมนูที่ท่านอยากลิ้มลองเพิ่มเติม

ก่อนกลับจากซีเหมินติง นำทุกท่าน ชิมชาไข่มุกร้านดัง TIGER SUGAR เป็นร้านที่มีความนิยม จะเห็นได้จากการรีวิวจากบล็อกเกอร์ต่างๆให้คะแนนร้านนี้มาเป็นอันดับ 1 ของชาไข่มุกไต้หวันเลยทีเดียว   จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ

      สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน

 20.05 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 635  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 22.50 น.             ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

*** หมายเหตุ :รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,                สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ ***

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ : โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

*** หมายเหตุ  ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธไม่เดินทางตามตารางโปรแกรมทัวร์
ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 400 บาทต่อทริป***

ราคาทัวร์รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
5.ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน THAI AIRWAYS  ขาไปท่านละ 30 กก. ขากลับท่านละ 30 กก
8.ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9.ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
10.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
– การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                 1,000,000บาท
– ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )

ราคาทัวร์ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,200 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
5.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต
2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
6.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
7.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตไทยที่ต้องการอยู่เกิน 30 วัน
8.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการต้องทำวีซ่าทุกกรณี)

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 35 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3.การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
4.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  25 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามสถานการณ์ดังกล่าว

เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559
ทางรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศไต้หวัน ได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถพำนักในประเทศไต้หวันได้ 30 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศไต้หวันเกิน 30 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวัน มีดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศไต้หวัน (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวันได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวัน (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวัน (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

คุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวัน (สำหรับกรณีการเข้าประเทศไต้หวันด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศไต้หวัน จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 30 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศไต้หวัน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

การชำระเงิน

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อน 35 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
 4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 

เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559

ทางรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศไต้หวัน ได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถพำนักในประเทศไต้หวันได้ 30 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศไต้หวันเกิน 30 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวัน มีดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศไต้หวัน (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวันได้

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

 1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวัน (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

 1. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวัน

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

คุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวัน (สำหรับกรณีการเข้าประเทศไต้หวันด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศไต้หวัน จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนัก ระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 30 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศไต้หวัน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น