Menu Close

Cafe Day Trip เที่ยวเก๋ 2คาเฟ่ 2สไตล์ ไหว้พระวัดดัง ขอพร เสริมบารมี เริ่ม 699 เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

ราคาเริ่มต้น
฿699
รหัสทัวร์ 12300
สายการบิน
ระยะเวลา 1 Day Trip
ช่วงเวลา สิงหา - ตุลา 63
ประเทศ กาญจนบุรี
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

😍ทริปหลักร้อย ชมวิวหลักล้าน
💞Café Day Trip @กาญจนบุรี
🍨เที่ยวเก๋ 2 คาเฟ่ 2 สไตล์
🍸มีนาคาเฟ่ & Z2 Kanchanaburi
🙏ทำบุญ ไหว้พระขอพร “วัดถ้ำเสือ”
📸ฟรี! ช่างภาพส่วนตัว ชัตเตอร์รัว ทั้งทริป
🍹ฟรี! 1เครื่องดื่ม @มีนาคาเฟ่
🍜ฟรี! ก๋วยเตี๋ยวโอ่ง แบบพิเศษ

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
จุดนัดหมาย – Z2 Kanchanaburi – วัดถ้ำเสือ – มีนาคาเฟ่ – กรุงเทพฯ
เช้า, เที่ยง
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
จอง

รายละเอียด

วันเสาร์…… จุดนัดหมาย – Z2 Kanchanaburi – วัดถ้ำเสือ – มีนาคาเฟ่ – กรุงเทพฯ
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท พระราม 2 เลยหมู่บ้านชิชา) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

 

09.00 น. เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะสู่ Z2 Kanchanaburi คาเฟ่เมืองกาญ มาในธีมนั่งชิลชมแม่น้ำ ฟิลลิ่งทะเล้ ทะเล! ตกแต่งด้วยต้นมะพร้าวคล้ายกับริมทะเล มาแล้วต้องอัพรูปลงรัวๆ (ไม่รวมค่าอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม)

 

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่วัดถ้ำเสือ วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่อำเภอท่าม่วง มีชื่อเสียงเลื่องลือในความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่ ‘หลวงพ่อชินน์ประทานพร’ ตัวองค์พระประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ และ “พระเจดีย์เกษุแก้วมหาปราสาท” เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สีส้มอิฐ สูง 9 ชั้น ตรงกลางมีบันไดเวียนสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุด แต่ละชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง รวมถึงพระพุทธรูปต่างๆ มากมายให้กราบไหว้ ไปจนถึงชั้นบนสุด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย หากมองลงมาจากด้านบน จะเห็นวิวภูเขา นาข้าว เขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นมุมกว้างไกลยาวสุดลูกตา ยิ่งช่วงที่นาข้าวโตเต็มที่ จะสวยงามมากมาก (รวมค่าขึ้นรถรางสู่วัดถ้ำเสือ)

 

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทาง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านมีนา คาเฟ่ บริการเมนูก๋วยเตี๋ยวโอ่งแบบพิเศษ ท่านละ 1 ชาม

 

บ่าย จากนั้นให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ แชะรูปกันได้ทุกมุม ณ ร้าน มีนาคาเฟ่ (กาแฟหลักสิบ วิวหลักล้าน) ตัวร้านจะออกแนวโมเดิร์นปูนเปลือย มีดาดฟ้าให้นั่งชมวิว แบบพาโนราม่า มองเห็นวิวทุ่งนาอันกว้างใหญ่และมองเห็นวิววัดถ้ำเสือที่โดดเด่นสวยงาม ทั้งยังมีมุมพักผ่อนแบบชิลล์ๆ ทั้งในห้องแอร์และโซนเอาท์ดอร์ให้ได้เลือกจุดนั่งดื่มกาแฟพร้อมชมวิวไปในตัว หากได้ไปแล้วจะเอ่ยว่า กาแฟหลักสิบ วิวหลักล้าน

พิเศษ! บริการเครื่องดื่มเย็นท่านละ 1 แก้ว (ไม่รวมค่าขนม)

 

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง

 

2. บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จัดส่งในช่องทางที่เหมาะสม)

 

3. ค่าขึ้นรถรางที่วัดถ้ำเสือ

 

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ

 

5. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยานยนต์ เป็นต้น

 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

 

3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และช่างภาพ คนละ 100 บาท

การชำระเงิน

วิธีการจอง
1. กรุณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผู้จอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) ส่งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรือ ไลน์

 

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด

 

3. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชำระตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 

2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด

 

3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม

 

4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ

 

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น

 

6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

การยกเลิกการเดินทาง
เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี