Menu Close

แพ็กเกจ SPECIAL KANSAI โอซาก้า-โกเบ-เกียวโต-นั่งรถไฟสายโรแมนติก 5D3N เริ่ม 39,900 เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคาเริ่มต้น
฿39,900
รหัสทัวร์ 7152
สายการบิน TG
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ญี่ปุ่น
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

**เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้

**ครบเครื่อง..เรื่องสถานที่เที่ยว พร้อมไกด์นำเที่ยวและสายการบินชั้นนำ

** พิเศษ..ให้ท่านได้ลิ้มลองหนึ่งในสุดยอดเนื้อญี่ปุ่น “สเต็กโกเบ” เทปันยากิ

** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์และเก็บภาพความประทับใจโดย “รถไฟสายโรแมนติก”  

** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

**เหมา เหมา 15ท่านเดินทาง**

วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
2
ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
เที่ยง, เย็น
KOBE HOTEL FRUIT FLOWER หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3
สะพานอะคาชิไคเคียว - โรงกลั่นสาเกย่านนาดะ - สเต็กโกเบ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
เช้า, เที่ยง, เย็น
HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เช้า
HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5
ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
เช้า
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก เตียงเสริม จองเลย
15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
39,900
6,000
39,900
39,900
จอง
จอง
39,900 39,900 6,000 39,900

รายละเอียด

วันแรก     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

23.15 น.            เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

วันที่สอง    ปราสาททองคินคาคุจิ – เมืองอาราชิยาม่า – รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว – โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ – ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น   

06.25 น.            เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ เรียบแม่น้ำ เคียงข้างภูเขา ผ่าน สายลม และ แสงแดดผ่าน ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก

**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว เช่น ใบไม้เปลี่ยนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปนั่งรถไฟ JR ท้องถิ่นแทน*

จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองข้างทาง ก่อนที่เราจะนำท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์แลนด์” เป็นแหล่งบันเทิงของย่านนี้ ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าที่สร้างด้วยโมเสค โดยหันหน้าออกทะเลข้างๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึงภัตตาคาร เร็งก้า โซโก้ ห้างสรรพสินค้าโกเบ ฮันเคียวและโปรมีน่า โกเบช็อปปิ้งมอลล์ และแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร โรงภาพยนต์ และอื่นๆมากมาย และมีริมฝั่งเชื่อมต่อไปถึงสวนมาริเคนได้ สามารถล่องเรือจากสถานีท่าเรือนากะชูโอ และท่าเรืออื่นๆ ออกไปชมสะพานอาคาชิไกเคียว อีกทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองโกเบยามที่มองเข้ามาจากท้องทะเลนั้นเป็นภาพที่น่าตื่นตาอย่างยิ่ง

ã พักที่ KOBE HOTEL FRUIT FLOWER หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

 

วันที่สาม          สะพานอะคาชิไคเคียว – โรงกลั่นสาเกย่านนาดะ – สเต็กโกเบ – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ “สะพานอะคาชิไคเคียว(Akashi Kaikyo Bridge)” ซึ่งถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 ทางด่วนที่เชื่อมต่อเกาะฮอนชูกับชิโกกุ สะพานอะคาชิไคเคียวนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เป็นสะพานแขวนที่ยาวมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร ภายใต้สะพานแห่งนี้ท่านจะได้ชมศูนย์แสดงนิทรรศการสะพานอะคาชิไคเคียว ตั้งอยู่ที่ฝั่งโกเบใกล้กับสะพาน จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน และการก่อสร้างสะพาน จากนั้นนำท่านชมวิวสวยๆมุมสูง 50 เมตรจากระดับน้ำทะเล ไมโกะมารีนโพรเมเนต(Maiko Marine Promenade) เก็บภาพประทับใจ

จากนั้นนำท่านสู่ “โรงกลั่นสาเกย่านนาดะ(Nada Sake Breweries)” ได้รับการยอมรับในคุณภาพของเหล้าสาเกจนถือว่าเป็นแหล่งผลิตชั้นเยี่ยมและยังมีชื่อเสียงมากที่สุดของภูมิภาค หลักๆก็ตรงที่ทั้งน้ำและอากาศที่เหมาะสม ทำให้ย่านนาดะกลายมาเป็นย่านยอดนิยมจนทำให้มีโรงกลั่นเปิดตัวขึ้นหลายโรง เรียงรายกันยาวถึง 3 กิโลเมตรในทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก อีกทั้งยังจัดพิพิธภัณฑ์แสดงให้แก่ประชาชน ทั้งยังให้ผู้เข้าชมได้ลิ้มรสสาเกอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [ให้ท่านได้ลิ้มลองสุดยอดเนื้อญี่ปุ่น “สเต็กโกเบ” เทปันยากิ]

      **สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อเรามีเมนูหมูไว้บริการ รบกวนแจ้งพร้อมจองที่นั่ง เพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า

นำท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก จากนั้นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

พักที่ HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  

วันที่สี่              อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านทดลองใช้บริการรถไฟในเมืองโอซาก้า เพื่อท่านจะสนุกสนานกับการนั่งรถไฟในญี่ปุ่น เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง อิสระช้อปปิ้งแล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะที่เมืองโอซาก้า ไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็ช้อปปิ้งสนุกได้ทุกที่กันเลย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์)

 (***เนื่องด้วยเป็นวันอิสระ ไม่มีบริการรถบัสและไกด์นำเที่ยว***)

สวนนัมบะ(Namba Parks) ออกแบบการสร้างให้คล้ายกับหุบเขา ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองใหญ่ มีห้างสรรพสินค้ากว่า 120 ร้าน รวมทั้งโรงภาพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวนดาดฟ้า บนชั้น 6 มีร้านอาหารจำนวนมากเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอื่นๆ ร้านค้าเปิดเวลา 11:00-21:00 ร้านอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00

ย่านนัมบะ กินบริเวณค่อนข้างใหญ่

การเดินทาง: สามารถมาได้ด้วยสถานีรถไฟ 4 สถานีหลักๆ คือ สถานีนัมบะ(Namba), สถานีนิปปอมมาชิ(Nippombashi), สถานีชินไซบาชิ(Shinsaibashi) และ สถานีนากะโฮริบาชิ(Nagahoribashi)

ย่านโดทงโบริ(Dotonbori) ย่านโดทงบุริเป็นย่านดาวน์ทาวน์ขนาดใหญ่ของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงอื่นๆมากมาย เป็นที่ตั้งของป้ายไฟกูลิโกะ อีกหนึ่งสัญญลักษณ์ของโอซาก้า

การเดินทาง: รถไฟสาย Subway Midosuji/Sennichimae/Yotsubashi Line สถานี Namba Station

ย่านชินเซไค(Shinsekai) ย่านชินเซไก เป็นเหมือน “โลกใหม่” ของโอซาก้า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสวนสาธารณะเทนโนจิโคเอน(Tennoji-koen park) ผังเมืองทางตอนเหนือของย่านชินเซไกนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากเมืองปารีส สวนในตอนใต้นั้นถูกสร้างตามเกาะโคนี่ย์ในนิวยอร์ค ซึ่งหอคอยสึเทนคาคุ (Tsutenkaku Tower) ก็ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1912 ตามหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง หอคอยแห่งนี้ถูกทำลายลง จากนั้นไม่นานประมาณปี 1956 ก็ได้ทำการสร้างขึ้นมาใหม่ มีความสูงถึง 103 เมตร

การเดินทาง: รถไฟ Subway Sakaisuji Line สถานี Ebisucho Station

ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ(Sumiyoshi Taisha) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในศตวรรตที่ 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) ซึ่งไม่เหมือนกันรูปแบบศาลเจ้าของที่อื่นๆในเอเชีย

การเดินทาง: รถไฟสาย Nankai railway สถานี Sumiyoshitaisha Station

วัดชิเทนโนจิ(Shitennoji Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 593 โดยเจ้าชายโชโทคุ ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนศาสนาพุทธ

การเดินทาง: รถไฟ Subway Tanimachi Line สถานี Shitennoji-mae Yuhigaoka Station

เลือกซื้อทัวร์เสริมเที่ยว “สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอโอซาก้า(Universal Studio Osaka)” อาณาจักรของคนรักหนังฮอลลิวู้ดหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นและแห่งแรกของเอเชียที่รวมเครื่องเล่นสุดมันส์และธีมปาร์ค ที่จำลองมาจากฉากของภาพยนตร์ชื่อดัง เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 31 มี.ค. 2001 จนปัจจุบัน ภายในอาณาบริเวณอันกว้างขวาง แบ่งออกเป็นโซนหลักๆ 9 โซนดังนี้

New York โซนที่จำลองบรรยากาศของเมืองนิวยอร์กในยุคปีค.ศ. 1930 มี โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่องคนเหล็กและเครื่องเล่น The Amazing Adventures of Spider-Man ผจญภัยล่าเหล่าร้ายไปกับสไปเดอร์แมน

Hollywood โซนที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์ 4 มิติพร้อมสเปเชียลเอฟเฟ็คต์สุด ตระการตาสมจริงราวกับเข้าไปอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ ทั้ง เชร็ค เซซามิสตรีท พร้อมนั่ง รถไฟเหาะ Hollywood Dream – The Ride ชมวิวสวนสนุกในมุมสูงด้วยความเร็วกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

San Francisco ร่วมเจาะเวลาหาอดีตไปกับรถไทม์แมชชีน จากภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future

Jurassic Park จำลองบรรยากาศแบบในภาพยนตร์เรื่อง จูราสสิคพาร์ค ล่องแพหนีการตามล่าของเหล่า ไดโนเสาร์พร้อมกับดิ่งลงจากความสูงกว่า 25 เมตร สู่พื้นน้ำเบื้องล่างสุดตื่นเต้น

Universal Wonderland โซนนี้เปิดเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีของ Universal Studio Japan ดินแดนอันแสนสนุกของน้องๆหนูๆ ประกอบไปด้วยธีมปาร์คที่สร้าง จากตัวการ์ตูนยอดนิยม 3 เรื่อง ได้แก่แมวเหมียวคิตตี้ เจ้าตูบสนูปปี้และเหล่าตัวละคร จากเซซามิสตรีท แต่ละธีมจะมีอาคารสีสันสดใส ด้านในมีร้านอาหาร ของเล่นเด็กและ เครื่องเล่นแสนสนุกให้เลือกมากมาย

Lagoon สระน้ำขนาดใหญ่สำหรับจัดการแสดงชุดปีเตอร์แพน

Water World การแสดงโชว์สุดระทึกใจด้วยฉากที่จำลองมาจาก ภาพยนตร์เรื่อง Water World ที่ทั้งสนุก ตื่นเต้นและ ตลกสุด ๆ

Amity Village ตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหลบหนีการ ตามล่าของฝูงปลาฉลามยักษ์จากภาพยนตร์
เรื่อง JAWS

The Wizarding World of Harry Potter โซนใหม่สิ่งที่น่าสนใจของโซนนี้ คือ ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts™ castle) อันโด่งดังเป็นฉากหลักๆและสำคัญของหนัง Harry Potter ภายในประสาทมีห้องเรียน และทางเดินเชื่อมยาวไปยังห้องต่างๆ ของโรงเรียน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่จะทำให้ลืมไม่ลงด้วยเทคโนโลยี 4K จอภาพความละเอียดคมชัดมาตรฐานใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารที่มี Butterbeer เบียร์รสหวานสูตรเฉพาะปราศจากแอลกอฮอล์ที่เด็กสามารถสนุกได้ไม่แพ้ผู้ใหญ่ ร้านค้าขายของเล่นขำๆแกล้งเพื่อน ร้ายขายของที่ระลึก และความบันเทิงอีกมากมายให้คุณได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของ Harry Potter กันแบบอินสุดๆ

** หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ: >> ผู้ใหญ่ท่านละ 3,600 บาท   >> เด็กท่านละ 3,000 บาท

ราคาดังกล่าวคือ ตั๋วเข้ารวมเครื่องเล่นเต็มวัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)

**กรุณาแจ้งซื้อบริการเสริมดังกล่าวก่อนเดินทางเท่านั้น…เพื่อยืนยันการได้รับบริการและราคาตามที่ระบุ**

รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

พักที่ HOTEL OSAKA KEIKO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ห้า     ริงคุเอาท์เล็ท – อิออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้ายใน “ริงคุเอาท์เล็ท” แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง

รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.25 น.             เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.             เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ +ภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม
  (ชั้นทัศนาจรโปรโมชั่น K,V,W)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 15/5/2562)
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน
  วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง
 • การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วขากลับหลังทำการออกตั๋วไปแล้ว
  กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

การชำระเงิน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง / ชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์(ด้วยสำเนาหน้าพาสปอร์ต ชัดเจน)เมื่อได้รับการคอนเฟิร์มที่นั่งตามเงื่อนไข จึงชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ)
 • กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้งเรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

ยกเลิกทัวร์และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

 • กรณียกเลิกการเดินทางยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 • ตั๋วโปรโมชั่นนี้ไม่สามารเปลี่ยนคนเดินทางแทนได้ หากเดินทางไม่ได้ต้องทำการซื้อตั๋วใหม่เท่านั้น
 • เนื่องด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเก็บเอกสารจริงใดๆ
  รบกวนส่งเอกสารเป็น สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่นั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์ 25%
 • ขยายเวลาตั๋วโปรโมชั่นนี้ต้องทำการซื้อขายออกตั๋วภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น